Klantenservice en ondersteuning: +32 78 482 807

Mo-Vrij: 9:00 - 17:00

Luchtreinigers, aircosystemen of ventilatoren?
 1. Toepassingen
 2. Luchtreiniging stof – virussen
 3. Aircosystemen, ventilatoren? Nee! Luchtreinigers!

Aircosystemen, ventilatoren? Nee! Luchtreinigers!

Welke apparaten beschermen werkelijk tegen met virus belaste aerosolwolken in de ruimtelucht?

Wat is het verband tussen ruimtelucht en het coronavirus?

Worden infectieuze druppeltjes en aerosolen door het gebruik van ventilatoren of airconditioners nog verder verspreid in de ruimte?

Niet alleen in tijden van corona verspreiden nepnieuws, onwaarheden en aanbevelingen voor Airconditioners en Luchtreinigers zich als een lopend vuurtjes via sociale media. Hierbij wordt gewaarschuwd voor aircosystemen als viruserspreiders. Eenvoudige ventilatoren worden als bescherming tegen infectieuze aerosolen in de lucht aangeprezen. Ongeacht of het raam is geopend of gesloten. Wat is waar? Wat moet u weten over airconditioners en Ventilatoren in verband met virussen?

Wat is het verband tussen binnenlucht en virussen?

De virologen zijn het erover eens: het coronavirus werd voornamelijk overgedragen door druppeltjes uit de luchtwegen die worden ingeademd of terechtkomen in ogen, neus of mond en slechts gedeeltelijk via contact met besmette voorwerpen of oppervlakken. Bij ademen door de mond en bij het spreken worden duizenden aerosolen (minuscuul kleine speekseldeeltjes) is een soort spuitnevel uitgestoten in de ruimte.

Deze voor het oog onzichtbare deeltjes vliegen verder dan de aanbevolen minimumafstand van 1,5 - 2,0 m en zweven enkele uren in de ruimtelucht. Bij zieke personen, hechten virussen of bacteriën aan deze zwevende deeltjes. Worden infectieuze aerosolen ingeademd, dringen de virussen via de ademwegen binnen tot diep in de longblaasjes.

Een bescherming tegen aerosolen in gesloten ruimten bieden adembeschermmaskers met deeltjesfilter en Luchtreinigers met een hoge luchtverversingsfrequentie zoals de TAC V+ van Trotec. Mond-neus-maskers beschermen echter niet tegen het inademen van infectieuze aerosolen. Deze houden alleen grote druppels tegen.

Is de lucht binnen en buiten net zo gevaarlijk?

Buiten worden bij het spreken uitgestoten aerosolen door de natuurlijke luchtbeweging verspreid en verdund. Het gevaar, door andere personen bij het spreken uitgestoten virussen in te ademen, is daarom nogal gering. In gesloten ruimten – zonder luchtverversing – neemt daarentegen de aerosolconcentratie in de ruimtelucht met elke extra persoon toe. Aerosolwolken zweven onverdund in de ruimte en het gevaar, infectieuze virussen via de lucht in te ademen, is nogal hoog.

Welk effect heeft het gebruik van een aircosysteem op het infectiegevaar?

De zogenaamde circulatieapparaten koelen de aanwezige ruimtelucht af, er is echter geen verse luchttoevoer van buiten. Bovendien hebben in de handel gebruikelijke aircosystemen geen speciaal HEPA-filter - zoals de Luchtreiniger TAC V+ of TES 200 met H14 HEPA-filter hebben – om luchtgedragen virussen of bacteriën uit te filteren. In de ruimtelucht aanwezige virussen worden door de luchtstroom over een groot oppervlak verspreid in de ruimte - vandaar het begrip "virusverspreider".

 • Een luchtcirculatie-airconditioner beschermt dus niet tegen virussen, zoals het coronavirus of influenza. Aerosolwolken worden niet verdund of uitgefilterd.
 • Met virussen belaste aerosolen worden door de uitgeblazen lucht van het aircosysteem verspreid tot in de verste uithoeken van de ruimte en ondanks het aanhouden van een minimumafstand ingeademd.
Welk effect heeft het gebruik van een aircosysteem op het infectiegevaar?
Beschermt een ventilator bij een open raam tegen een besmetting?

Beschermt een ventilator bij een open raam tegen een besmetting?

Enkele virologen adviseren een ventilator voor een geopend raam te plaatsen, om de met kiemen belaste ruimtelucht zo naar buiten te verplaatsen.

In theorie klopt dat. De door de ventilator veroorzaakte luchtstroom zuigt de ruimtelucht aan en blaast de virussen het raam uit. In de praktijk is dit echter niet realistisch! Een geopend raam en een ingeschakelde ventilator kunnen in de zomer nog praktisch lijken.

Maar wat doet u in de winter - als het buiten vriest? Of hoe kan men op kantoor ontspannen werken, als het straatgeluid dreunt door het geopende raam? Ook in bejaarden- en verzorgingshuizen is deze aanbeveling niet uitvoerbaar. Oudere mensen in verzorgingshuizen hebben meer behoefte aan warmte. Een geopend raam kan hier ernstige gevolgen hebben.

 • Een ventilator bij een geopend raam reduceert het infectierisico inderdaad. Oorzaak is het verdunningseffect, dat ontstaat door de frisse wind van de toegevoerde buitenlucht.
 • Deze bescherming tegen infecties is in de praktijk echter beperkt uitvoerbaar en vooral in het koude jaargetijde, evenals bij oudere mensen.
 • Heersen buiten en binnen dezelfde temperaturen, komt door luchten alleen geen lucht binnen.

Beschermt een ventilator bij een gesloten raam tegen een besmetting?

In gesloten ruimten biedt een ventilator dezelfde bescherming tegen infecties als een luchtcirculatie-aircosysteem. Geen! Zonder de toevoer van verse lucht van buiten, wordt de ruimtelucht slechts in beweging gebracht - maar niet verdund. Bovendien hebben ventilatoren geen enkele filterwerking.

 • Een ventilator in een gesloten ruimte beschermt dus niet tegen het coronavirus. Aerosolwolken worden niet verdund of uitgefilterd.
 • Het tegendeel is het geval! Aerosolen belast met virussen worden door de uitgeblazen lucht van de ventilator verspreid tot in de verste hoeken van de ruimte en ondanks het aanhouden van een minimumafstand ingeademd.

Hoe zinvol is een kruisventilatie als bescherming tegen besmetting?

Met kruisventilatie ontstaat ook altijd een luchtverversing. De met kiemen belaste ruimtelucht trekt naar buiten en verse lucht stroomt in de ruimte. Dit type ventilatie heeft echter ook risico's. Vooral in kantoren of restaurants met veel personen vliegen infectieuze aerosolen eerst door de gehele ruimte, voordat ze uit het raam naar buiten uitwijken. De personen in de luchtstroom ademen deze aerosolen dus altijd in.

Beschermt een ventilator bij een gesloten raam tegen een besmetting?
Een effectieve bescherming tegen virussen in de ruimtelucht biedt alleen een luchtreiniger met een hoge luchtverversingsfrequentie, zoals de TAC V+ met HEPA-filtering en een hoge luchtcapaciteit

Een effectieve bescherming tegen virussen in de ruimtelucht biedt alleen een luchtreiniger met een hoge luchtverversingsfrequentie, zoals de TAC V+ met HEPA-filtering en een hoge luchtcapaciteit

De Mobiele luchtreiniger TAC V+ reinigt de ruimtelucht net zo effectief als het anders in hygiënegevoelige cleanroomomgevingen en ziekenhuisoperatiekamers het geval is.

Dit wordt mogelijk door de zeer hoge luchthoeveelheid evenals het innovatieve H14 HEPA-virusfilter. De ruimtelucht wordt dicht bij de vloer aangezogen, door de HEPA-filters bevrijd van bacteriën en virussen en als kiemvrije ruimtelucht weer afgegeven in de ruimte.

De ruimtelucht wordt afhankelijk van de ruimtegrootte maximaal 20 keer per uur gecirculeerd en gereinigd. Hierdoor worden spontaan ontstane aerosolwolken direct op hoofdhoogte zodanig verdund met zeer hoge hoeveelheden schone lucht, dat de virusbelasting en het infectierisico aanzienlijk worden gereduceerd!

Zonder installeren, zonder gecompliceerde aansluiting. Eenvoudig de stekker in het stopcontact steken en u zorgt al direct voor een maximaal mogelijke bescherming tegen infecties!


Luchtreiniging met een hoge luchtverversingsfrequentie beschermt personeel en patiënten

Kan de ruimtelucht kiem- en virusvrij worden gehouden, minimaliseert ook het aerogene besmettingsrisico. Luchtreinigers van Trotec voor hoge verversingsfrequenties zoals de TAC V+ zijn exact ontwikkeld voor deze taak, want ze reduceren de verblijfsduur en intensiteit van aerosolen en zwevende stofwolken in gesloten ruimten snel en effectief en zorgen zo voor een werkruimte voor patiënten en personeel met een sterk gereduceerd infectiegevaar.

Direct op z'n opstellocatie zorgt de mobiele luchtreiniger TAC V+ voor een met schone en virusgefilterde schone lucht doorspoelde "Clean Zone Area". Binnen deze zone blijft de omgevingslucht verregaand vrij van luchtgedragen kiemen en virussen, want de TAC V+ maakt de aanzuiging van grote volumes belaste ruimtelucht met effectieve H14 HEPA-filtering en een flexibel instelbare zone-doorspoeling met virusgefilterde schone lucht, vrij van aerosoldeeltjes mogelijk.

Effectief bij bacterie- en virusconglomeraten

Trotec luchtreinigers voor hoge verversingsfrequenties zijn uitgerust met HEPA-filters uit de klasse H14, die meer dan 99,995 % van alle fijne zwevende stofdeeltjes groter dan 0,1 µm afscheiden en een doorlaatgraad van slechts 0,005 % hebben. Of met andere woorden: Van 100.000 deeltjes passeren slechts vijf deeltjes het H14-filter. Dankzij deze eersteklas eigenschap worden dergelijke filters met hoge prestaties ook gebruikt voor het leveren van schone lucht in operatiekamers, evenals in vergelijkbare hygiënegevoelige omgevingen. De beste voorwaarden om ook de ruimte- en ademlucht binnen wachtkamers, evenals behandelruimten in tijden van om zich heen grijpende epidemieën kiem- en virusvrij te houden.

Bekende virusstammen, zoals SARS-CoV of MERS-CoV hebben een deeltjesgrootte van 0,005 µm tot 0,1 µm. Meestal vormen ze in combinatie met andere deeltjes, bijvoorbeeld speeksel, zwevende stoffen, etc. conglomeraten met een grootte tussen 0,4 µm en 0,5 µm. Deze conglomeraten worden ook aangeduid als kiemen en betrouwbaar afgescheiden door het Trotec H14-luchtreinigingsfilter.

Alle H14-HEPA-filters van Trotec voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen, die bij een bacterie- en virusfiltering verplicht zijn:

 • Elk H14-filter met een hoge capaciteit wordt individueel gekeurd en voorzien van een eigen serienummer
 • Het keuringsprotocol worden in tweevoud als certificaat meegeleverd bij elke H14-filter
 • Het originele keuringscertificaat kan worden opgeborgen in de documentatie – en de kopie kan worden bevestigd op het luchtreinigingsapparaat
 • H14 HEPA-filters met een hoge capaciteit zijn gekeurd volgens EN 1822 en EN 60335-2-69.

Ook geschikt voor elke TAC-luchtreiniger met een H13-filter

Gebruikt u al een TAC-luchtreiniger, kunt u ook hierin een H14-HEPA-filter van Trotec installeren. De H14-filters zijn bijvoorbeeld verkrijgbaar als accessoire voor de professionele luchtreinigers TAC 3500, TAC 5000 of TAC 6500. Vervang het H13-filter in het vak voor het filter voor zwevende stoffen eenvoudig door een H14-HEPA filter.

Professionele luchtreinigers met H14-HEPA-filter van Trotec

TAC V+ mediatheek

De TAC V+ beweegt – extreem veel virusvrije schone lucht, tevreden klanten en talrijke media

In onze mediatheek voor de TAC V+ vindt u videoreportages over het werkingsprincipe van de TAC V+ en over z'n effectieve luchtreinigingsprincipe. Bovendien hebben wij voor u veel informatievideo's over het gebruik van de TAC V+ in verschillende toepassingsgebieden, zoals restaurants, supermarkten of fitnessstudio's samengesteld. Verder vindt u in de TAC V+ mediatheek aanbevelingsvideo's van tevreden gebruikers en een selectie van verschillende mediaberichten over de luchtreiniger TAC V+. Hier krijgt u een eerste indruk ...


Luchtreiniger met hoge capaciteit TAC V+. Effectieve bescherming tegen aerosolen en virussen

In deze productvideo verneemt u alles over de beschermende werking, opbouw en voordelen van de luchtreiniger met hoge capaciteit TAC V+ van Trotec. Volgens de huidige inzichten wordt het coronavirus in ruim 80% van de gevallen overgedragen door aerosolen in de ruimtelucht. De met virussen belaste aerosolen ontstaan bij het spreken, hoesten en niezen. Vaak blijven ze zeer lang rondhangen in de ruimte. Door de aerosolen in te ademen, kunnen aanwezige personen besmet raken met ziektekiemen. Hiervoor biedt Trotec de oplossing: de luchtreiniger met hoge capaciteit TAC V+ filtert de lucht met een rendement van 99,995%, hetgeen overeenkomt met de luchtkwaliteit van operatiekamers. De met aerosolen belaste ruimtelucht wordt verdund, maar de bodem geduwd, naar binnen gezogen en gefilterd. In de omgeving van de luchtreiniger ontstaan er zones met zuivere lucht, vrij van aerosolen en virussen. De in het filter gebonden virussen worden automatisch gedood door de warmte, zodat het filter lange tijd hygiënisch zuiver blijft. Met de luchtreiniger TAC V+ van Trotec kunt u uw medewerkers, klanten en gasten beschermen. Ideaal bijv. voor restaurants, fitnesscentra, hotels, grote kantoren, dokterspraktijken, winkels, supermarkten ... Zo kunnen eindelijk weer meer personen, klanten en bezoekers in binnenruimten samenkomen zonder besmettingsgevaar.

Effectief luchtreinigingsprincipe voor schone ademlucht

De voor het menselijk oog onzichtbare aerosolwolken met virusbelasting verspreiden zich enkele meters in de ruimte en doorstromen binnenruimten hierbij net zo als nevelsluiers – zoals is weergegeven in de realtime-video: De TAC V+ zuigt de potentieel besmette lucht dicht bij de vloer met een groot volume aan, filtert daarna praktisch alle virussen en zwevende stoffen binnen enkele minuten uit de aangezogen lucht en levert weer zuivere, virusgefilterde schone lucht terug in de ruimte. Hierdoor worden spontaan ontstane aerosolwolken direct ter hoogte van het ademniveau zodanig verdund met zeer hoge hoeveelheden schone lucht, dat de virusbelasting en het infectierisico significant worden gereduceerd! Vergelijkbaar met de in de video in eerste instantie volledig benevelde en na behandeling uiteindelijk nevelvrije ruimte, kan de TAC V+ zo ook uw ruimtelucht bevrijden van met virusbelaste aerosolwolken, zwevende stoffen of fijnstofdeeltjes.

Goede referenties zijn de beste aanbeveling – overtuig uzelf wie voor de bescherming van medewerkers, klanten en kinderen vertrouwd op onze producten!

Goede referenties zijn de beste aanbeveling

Bij de TAC zetten niet alleen de individuele details maatstaven – ook de som der details

Hoge mobiliteit – extreme toepassingsflexibiliteit – grote schone luchtcapaciteit – filtratie met een hoge capaciteit – filterdecontaminatie en -regeneratie – prijs-/prestatieverhouding

Doordachte details, als geheel onverslaanbaar: Door deze pluspunten waarborgt de TAC V+ – in meerdere studies wetenschappelijk bewezen – een technisch effectieve en zeer flexibel toepasbare oplossing voor vermindering van het infectiegevaar door aerosolen in gesloten ruimten.

Altijd stabiel en naar wens ook op een vaste locatie: Mobiele virusbescherming, flexibel overal waar hij moet beschermen

Hoge toepassingsflexibiliteit door individueel instelbare luchtvolumes

Nog een doorslaggevend voordeel bij de TAC is het individueel op de ruimte-inhoud en de gewenste circulatiewaarde instelbare luchtvolume. Ongeacht bij welke ruimtegrootte of toepassingseis, altijd "Touch & play" de juiste en altijd constante volumestroom voor een plus aan veiligheid.

De TAC is compromisloos flexibel en direct overal inzetbaar

De extreem robuuste, stabiele en krasbestendige metalen behuizing is speciaal ontworpen voor gebruik in omgevingen waar veel mensen aanwezig zijn, werken, spelen, leren of vieren. Hierdoor kunnen de TAC luchtreinigers met een hoge capaciteit zonder installatie-inspanningen overal worden toegepast, waar ze op dat moment nodig zijn.

Flexibel, mobiel en modulair kunnen altijd net zoveel TAC's toepassen, als in het hygiëneconcept is vereist, variabel aangepast aan de bezettingsgraad, circulatiewaarden, geluidscoulisse, ruimtegrootte en -geometrie.

Altijd stabiel en naar wens ook op een vaste locatie: Flexibele virusbescherming ter plekke

Puur staande apparaten zonder mobiliteitsoptie hebben een doorslaggevend nadeel: Ze zijn groot, zwaar – en zijn ze eenmaal opgesteld, laten ze zich slechts met een behoorlijke inspanning weer ergens anders plaatsen – vooral de vaste stationaire apparaten met een gewicht van vaak meer dan 200 kg.

De TAC V+ en de modelvarianten hiervan zijn slim ontworpen: Hier heeft u naar behoefte de keuze uit een verrolbare mobiele uitvoering en een stationaire standaarduitvoering. Beide uitvoeringen zijn even stabiel, de mobiele uitvoering kan bovendien zeer eenvoudig worden verplaatst naar andere locaties.

Uitvoeringen van de behuizing van de TAC luchtreinigers met een hoge capaciteit

Mobiele uitvoering voor maximale mobiliteit

Moeten bijvoorbeeld klaslokalen, kantoren, studio's of andere ruimten worden gewisseld, bent u met een TAC luchtreinigers met een hoge capaciteit in mobiele uitvoering zeer goed uitgerust. Deze kan zeer eenvoudig worden verplaatst evenals compleet naar andere ruimten worden gebracht. Met slechts één persoon en zonder extra installatiewerk. Naar wens kan bovendien de uitblaashoogte flexibel worden ingesteld met FlowExtender-opzetstukken.

Nog een voorbeeld: Is bij schoolfeesten, theatergroepen, verenigings- en bedrijfsfeesten of andere evenementen in verband met de grotere ruimten en het hoge aantal mensen tijdelijk een hoger volume aan schone lucht nodig voor het waarborgen van de luchtverversing, is dit met de TAC luchtreinigers met een hoge capaciteit in mobiele uitvoering geen probleem, omdat ze flexibel in een willekeurig aantal en op willekeurige locaties kunnen worden gepositioneerd.

Tower-uitvoering voor maximale veiligheid op een vast locatie

Voor zover variabiliteit bij de opstellocatie van de luchtreiniger voor u niet noodzakelijk is en als het schoonhouden van de lucht permanent op een vast gedefinieerde locatie moet plaatsvinden, is de TAC in tower-uitvoering voor u de meest optimale keuze. 50% kleiner, 50% lichter, 100% stijlvoller en desondanks robuuster dan modellen van de concurrent, is deze uitvoering door de geïntegreerde meubelrollen veel eenvoudiger te bewegen, dan andere stationaire luchtreinigers. Een pure design-oplossing voor schone lucht ter plekke!

De luchtreinigers met een hoge capaciteit uit de TAC-serie zijn duidelijk kleiner en mobieler dan apparaten van de concurrent – bij vergelijkbare prestaties.
Mobiele TAC luchtreinigers met een hoge capaciteit met een voordelige grootte en gewicht in vergelijking met concurrenten
Tower (1) of mobiele uitvoering (2), bij alle TAC luchtreinigers met een hoge capaciteit kan het uitblaasniveau optimaal en variabel met maximaal twee extra gemonteerde FlowExtender Silence+ elementen (3) worden verhoogd met telkens 50 cm.
Op de behoefte afgestemde modelvarianten met flexibele uitblaashoogten
De mobiele TAC maakt ook verplaatsing naar andere etages mogelijk
De Mobiele uitvoering van de TAC luchtreiniger met een hoge capaciteit past door elke deur
Hoge schone luchtcapaciteit, hoge uitstootdruk en optimale stromingsgeometrie

TAC- Luchtreinigers met een hoge capaciteit hebben "De power voor het snel verdunnen van de ruimtelucht"

Tijd is de meest belangrijke factor voor vermindering van het indirecte infectierisico. En wel de kortst mogelijke tijd voor een snelle en effectieve verdunning van de infectieuze aerosolwolken direct op de plek waar ze ontstaan, bijvoorbeeld door een "Superspreader". Hiervoor zijn hoge volumes schone lucht en een hoge uitstoot nodig voor het opbouwen van een geoptimaliseerde stromingsgeometrie. Want de toegevoerde virusvrije luchthoeveelheid is doorslaggevend bij het voorkomen van infecties.

Dit alles hebben de TAC- Luchtreinigers met een hoge capaciteit TAC V+, TAC M, TAC ECO en TAC BASIC evenals de Multi-Airhandler TAC XT: Met een groot volume schone lucht, een optimale stromingsgeometrie en meer dan genoeg uitstoot, wordt een circulatiestroming in de ruimte opgebouwd, die zorgt dat de virusconcentratie in de ruimtelucht eerst wordt verdund met gereinigde lucht en daarna effectief wordt gefilterd.

Alleen voldoende hoge circulatiewaarden, resp. virusvrije luchtvolumes minimaliseren het infectierisico, dit is wetenschappelijk onderbouwd. Bij een effectieve bestrijding van infectierisico's door aerosoldeeltjes, is er geen andere route dan hoge circulatiewaarden (minimaal 6 keer het ruimtevolume) en dus grote schone luchthoeveelheden — ondanks de beloften van andere aanbieders, die een tot drie luchtcirculaties per uur als voldoende aanprijzen.

Wetenschappelijke studies bewijzen dat het voor een effectieve virusfiltering noodzakelijk is dat de gebruikte luchtreiniger een voldoende hoge volumestroom voor de vereiste luchtverversing kan waarborgen, zoals de TAC XT, TAC V+TAC M, TAC ECO en TAC BASIC waarborgen. De luchtverversing geeft hierbij niet een volledige verversing van de lucht aan, maar het aandeel virusgefilterde schone lucht, dat in relatie tot de ruimte-inhoud per uur wordt toegevoerd.

FlowMatic waarborgt op elk capaciteitsniveau constante luchtcirculatiewaarden, ook bij toenemende filtervervuiling

Voor het handhaven van de in het hygiëneconcept vereiste circulatiewaarde, is een constante volumestroom gedurende de totale gebruiksperiode absoluut noodzakelijk. De filterelementen raken echter bij elke luchtreiniger na verloop van tijd vol door grof stof en fijnstof (bijv. door verkeersbelasting). Dit leidt tot een toenemende tegendruk en een tegelijkertijd sterk dalend luchtdebiet, waardoor het vereiste beschermingsniveau geleidelijk afneemt.

Met de innovatieve FlowMatic-regeling van de TAC XT, TAC V+ en TAC M hoeft u zich geen zorgen te maken over een dalende volumestroom of een onderschrijding van de vereiste circulatiewaarde:

Net als bij de "Cruise-control" in uw auto registreren de FlowMatic-sensoren de werkelijke waarde van het luchtdebiet binnen de gehele filterketen en past het de systeemcapaciteit dynamisch aan. Zo blijft een keer vooringestelde doelwaarde voor het luchtvolume op elke capaciteitsniveau constant! Dit verhoogt niet alleen de filterstandtijd en systeemefficiëntie, maar garandeert ook het aanhouden van de het betreffende hygiëneconcept voorgeschreven circulatiewaarde.

Luchtreinigers zonder FlowMatic-regeling kunnen niet veilig voldoen de eisen voor het continu handhaven van de vereiste circulatiewaarde. Daarom moeten bij dergelijke modellen de filters voor de veiligheid periodiek worden gecontroleerd en indien nodig worden vervangen.

Luchtverversings-aanbevelingen voor verschillende ruimten
Filtratie met een hoge capaciteit: H14 betekent de hoogste HEPA-filterefficiëntie

TAC luchtreinigers met een hoge capaciteit kunnen virussen "Effectief afscheiden"

Hittebestendig H14-HEPA-filter met hoge capaciteit

Uitsluitend H14-HEPA-filters met hoge capaciteit volgens EN 1822 (ISO 45H filter ISO 29463), zoals in de TAC V+ worden gebruikt, kunnen ook de kleine virusbelaste aerosoldeeltjes (0,1 - 0,2 µm) uitfilteren uit de ruimtelucht en wel voor 99,995%. Hierdoor hebben H14-HEPA-filters volgens EN 1822 een 10 keer hogere filtercapaciteit dan H13-HEPA-filters met 99,95%, die worden gebruikt in de meeste luchtreinigers!

99,995 % of 99,95 %? Het lijkt niet veel, maar vooral de beide posities achter te komma maken het grote verschil tussen H13- en H14 HEPA-filters! Virusbelaste aerosoldeeltjes zijn extreem klein. En "Virusfilters" zijn voor het "Virusfilteren". Daarom filteren TAC luchtreinigers met een hoge capaciteit niet alleen de grote, maar ook de kleine zeer besmettelijke aerosolen uit de ruimtelucht, die zelfs FFP2- en FFP3-adembeschermingsmaskers niet uitfilteren en waartegen deze dus geen bescherming bieden. Echte zekerheid en veiligheid is er alleen bij H14-HEPA-filters (EN 1822)!

Wetenschappelijke studies geven wel de beperking dat de voor de nagestreefde afnamewaarde noodzakelijke filtercapaciteit alleen kan worden bevestigd, als de volumestroom van de luchtreiniger en de stromingssnelheid in het filter voor zwevende stoffen met een voldoende gedimensioneerd filteroppervlak op elkaar zijn afgestemd, zoals bij de luchtreinigers met een hoge capaciteit TAC V+, TAC M, TAC ECO en TAC BASIC of de Multi-Airhandler TAC XT het geval is!

Thermische filterdecontaminatie – de airbag voor uw veiligheid

Unieke techniek – exclusief alleen bij Trotec

De thermografische opname maakt het duidelijk: Door de thermische decontaminatie wordt het hittebestendige H14-virusfilter van de TAC V+ tot ca. 100 °C verhit, waardoor de opgenomen micro-organismen worden vernietigd.
Volledig ingegoten H14-filters voor zwevende stoffen met een hoge temperatuurbestendigheid, door en door voorzien van warmtegeleidende metalen lamellen

Alleen bij de TAC V+ en TAC XT wordt het speciale, volledig ingegoten H14-filter voor zwevende stoffen voor hoge temperaturen met metalen lamellen regelmatig thermisch behandeld. Expliciet voor dit doel is dit filter ontwikkeld en door en door voorzien van speciale, warmtegeleidende metalen lamellen.

Deze thermische filterdecontaminatietechniek biedt u gelijk meerdere voordelen! Door de filterverhitting worden de voor de besmettelijke werking belangrijke proteïnen van de uitgefilterde virussen gedenatureerd en de virussen praktisch vernietigd. Zo kan ook geen besmettelijk virus meer uit het filter in de omgevingslucht komen, zoals mogelijk is bij een ondeskundige behandeling tijdens een filtervervanging. Bovendien worden daarnaast bacteriën, kiemen en andere micro-organismen gedood. Een filterdecontaminatie met veel lage temperaturen dan 100 °C zou hier onvoldoende zijn. Het is niet voor niets dat bij kiemen in het drinkwater het water vóór gebruik minimaal drie tot vijf minuten moet worden gekookt, dus tot ongeveer 100 °C moet worden verhit.

Dit alles betekent een plus aan bescherming voor uw medewerkers tijdens bedrijf en bij het vervangen van het filter! Met andere woorden de "Virus-airbag" voor meer veiligheid. Hij is er als hij nodig is – en zolang er niets gebeurt ziet u hem niet eens.

Wetenschappelijke studies onderbouwen de doelmatigheid van thermische filterdecontaminatie voor een effectieve virusfiltering. Zo wijst bijv. professor Christian Kähler op het volgende: "Voor maximale hygiëne en een lange levensduur tijdens continubedrijf moet het H14-filter dagelijks ca. 15 minuten worden verhit tot 100  C, om het ontstaan van biofilm, bacteriën en schimmels, zonder voor de gezondheid schadelijke chemische stoffen of UV-C-straling, te kunnen bestrijden."

Wij adviseren de thermische decontaminatie een keer per week uit te voeren, alleen in hygiënisch gevoelige omgevingen met een lagere luchttemperatuur en zeer hoge luchtvochtigheid moet de thermische decontaminatie een keer per dag worden uitgevoerd. De thermische decontaminatie van het filter binnen een weekcyclus vraagt om slechts 1,0 kWh meerverbruik aan energie per week en zal de ruimtetemperatuur niet verhogen.

De doorslaggevende plus aan veiligheid en hygiëne voor bijna 28 cent per dag, die bovendien snel zijn terugverdiend

De inschakelbare thermische filterdecontaminatie biedt u een doorslaggevende plus aan zekerheid, veiligheid en filterhygiëne! Bovendien is de extra benodigde energiebehoefte verwaarloosbaar gering. Zelfs bij een eenmaal per dag uitgevoerde thermische decontaminatie liggen de kosten hiervan op ca. 1 kWh, dus ca. 28 cent per inzetdag. En bij een wekelijks uitgevoerde thermische decontaminatie dus op krap 15 € per jaar.

Omdat door de thermische decontaminatie tegelijk ook de filterstandtijd wordt verhoogd, hoeft minder vaak een nieuw filter te worden aangeschaft – en door deze besparing profiteert u vrijwel zonder kosten van de meerwaarde van thermische decontaminatie, een maximale filterveiligheid en filterhygiëne!

Thermische filterregeneratie – voor optimale filterhygiëne en filterlevensduur

Geen vocht in het filter, geen filterschimmel of -geur en tegelijk een veelvoud hogere filterlevensduur

Thermische filterdecontaminatie en thermische filterregeneratie

Aerosolafscheiders, resp. virusluchtreinigers werken daar waar veel mensen binnen een krappe omgeving verblijven en grote hoeveelheden aerosolen uitstoten. Aerosolen, met of zonder virusbelasting, bestaan grotendeels uit microdruppeltjes – dus puur water. In de handel gebruikelijk H14-filters kunnen deze vochtige aerosolen weliswaar "opvangen", maar u heeft dan nog een extra probleem. Want door de toenemende vochtigheid in het filter begint dit sneller te verzadigen. Hierdoor stijgt de filterweerstand, waardoor het afgegeven volume schone lucht geleidelijk afneemt en dus de filterlevensduur aanzienlijk wordt verkort. De snelle verzadiging van filters bij een hoge aerosolbelasting is in praktijktests wetenschappelijk bewezen.

Hierdoor dreigt bij de permanent hogere vochtigheid, de vorming van filterschimmel, resp. biofilm. In plaats van het verhelpen van een gevaar, wordt zo soms een extra gevaar gecreëerd. Namelijk een afnemende luchthoeveelheid, kortere filterlevensduur en schimmel in het filter. Door de regelmatige filterverhitting tot boven 100 °C zijn echter blijvende vochtigheid, snelle verzadiging en filterschimmel bij de TAC V+ en TAC XT geen probleem. Want hier wordt de vochtigheid tijdens de thermische regeneratiecyclus weer verwijderd en het filter wordt hierdoor niet alleen regelmatig gedroogd, maar daarnaast door de zelfreinigingsfunctie ook weer geregenereerd.

Met dit innovatieve proces blijft de filterweerstand laag en blijft de doorvoercapaciteit voor schone lucht veel langer op een constant hoog niveau. Hierdoor ontstaat een langere levensduur t.o.v. andere filtersystemen zonder thermische regeneratie en decontaminatie. Dit bevestigen ook actuele studies, die in het kader van het onderzoek van de TAC V+ en het H14-HEPA-filter hiervan volgens EN 1822 (ISO 45H filter ISO 29463) met zelfreinigingsfunctie resumeren: "Daarom kan worden verwacht dat dit filter afhankelijk van de belasting een levensduur van enkele jaren kan hebben."

Maximale filterhygiëne voor krap 28 cent per dag, in de praktijk snel terugverdiend

Voor de thermische decontaminatie en regeneratie van het filter is krap 1 kWh energie nodig. Zelfs bij een eenmaal per dag uitgevoerde thermische decontaminatie zijn de kosten dus slechts 28 cent per inzetdag en bij een eenmaal per week uitgevoerde thermische decontaminatie dus krap 15 € per jaar. Tegelijkertijd biedt de unieke thermische filterdecontaminatie en filterregeneratie echter een doorslaggevende meerwaarde aan veiligheid en hygiëne, gedurende de gehele filterlevensduur. En dit alles in principe tegen een nultarief, want door de hogere filterstandtijd bij regelmatige thermische filterregeneratie, hoeft minder vaak een nieuw filter te worden aangeschaft – dankzij deze besparing profiteert u praktisch zonder kosten van de meerwaarde van thermische decontaminatie, een maximale filterveiligheid en filterhygiëne!

Extra veiligheid: Op effectiviteit geteste reinigingsprincipe

In een continu proces wordt de met aerosoldeeltjes en infectieuze virussen belaste ruimtelucht verdunt en door een soort "Luchtcirculatie-effect" naar de vloer gedwongen. Net als alle TAC luchtreinigers met een hoge capaciteit zuigt de TAC V+ belaste lucht dicht bij de vloer aan met een groot volume en reinigt deze met de volgens EN 1822 gecertificeerd H14-filterefficiëntie van 99,995% al bij een eerste luchtcirculatie, waardoor luchtgedagen kiemen veilig worden afgescheiden.

De zuivere, virusgefilterde schone lucht stroomt daarna met een hoog uitstootvermogen naar boven terug in de ruimte. Door deze luchtcirculatie blijft de ademlucht vooral op hoofdhoogte continu schoner dan zonder filtering. De gefilterde uitblaaslucht is hierbij niet alleen vrij van virussen, maar ook vrij van pollen en in de longen binnendringend, voor de gezondheid schadelijk fijnstof, dat steeds weer bij het ventileren van buitenaf in de ruimte komt.

Schone, gezondere lucht: meer bescherming tegen een indirecte infectie

Met de TAC V+ kunt u de benodigde hoeveelheid schone lucht naar behoefte aanpassen aan uw eisen. Het via het touchdisplay configureerbare apparaat kan probleemloos "Touch & play" voor individuele eisen worden geprogrammeerd, zodat het luchtvolume op elk moment aan elke situatie kan worden aangepast. En dankzij de geïntegreerde boost-functie kan bijvoorbeeld tijdens pauzes of bij een ruimtewissel een gerichte snelle filtering voor het snel afscheiden met een maximaal luchtvolume worden uitgevoerd.

Voor een effectieve virus-luchtreiniging vereist de wetenschap minimaal een circulatiewaarden van 6 keer per uur en een HEPA-filter uit de klasse H14. Zowel de luchtreiniger als het H14-filter moeten dus een minimaal zes keer zo grote luchthoeveelheid hebben, dan het luchtvolume van de ruimte. Bij een hoge personendichtheid of lichamelijke activiteit wordt voor de zekerheid een hogere circulatiewaarde aanbevolen.

Grote schone luchtcapaciteit voor een effectieve luchtreiniging

School, kantoor, fitnessstudio of restaurant, de TAC V+ is zeer goed uitgerust voor elke behoefte, want hij heeft net als alle TAC luchtreinigers met een hoge capaciteit capaciteitsreserves, die ook circulatiewaarden van 10 keer of meer per uur, zelfs in grotere ruimten mogelijk maken.

Geluidsarm: Ongelooflijk, bijna niet te horen

De TAC V+ is een stille luchtreinigingsrevolutie

Geluiddempende beschermkap voor geluidsarm bedrijf

Gekwalificeerde luchtreinigers met een hoge capaciteit moeten het gebruik van binnenruimten weer mogelijk maken – niet moeilijker! Maar zonder grote luchthoeveelheden kan het infectierisico niet worden geminimaliseerd!

Bij het afscheiden van aerosoldeeltjes, resp. de filtering van virussen en bacteriën, zijn hoge luchtcirculatiewaarden van 6 tot 8 keer per uur nodig, binnen de medische sector luchtcirculatiewaarden van zelfs 12 tot 15 keer per uur. Hierbij moet er rekening mee worden gehouden dat de circulatiewaarde en het ruimtevolume de virusvrije ruimteluchthoeveelheid bepaalt, die bepalend is voor het infectierisico. Zonder deze luchtcirculatiewaarden kunnen spontaan ontstane aerosolwolken niet veilig en snel worden verdund, resp. uitgefilterd.

Daarom zijn zelfs in kleine ruimten van 45 m² al bij schone luchthoeveelheden van 700 m³ tot 1.500 m³ nodig, zodat een geschikte ventilator met drukverhoging is vereist. Vooral ook om in de ruimte een optimale luchtstroming en -geleiding op te bouwen. Naast de stromingsgeometrie, filtercapaciteit en een lange filterlevensduur, is echter ook een acceptabel geluidsniveau, ondanks de grote luchtvolumes en het hoge uitstootvermogen, zeer gewenst.

Daarom is bij de TAC luchtreinigers met een hoge capaciteit ook veel waarde gehecht aan een geringe geluidsontwikkeling

Alle modellen – zowel mobiel als stationair – zijn voorzien van een uitgebreid geluiddempingsconcept en hebben nu als seriematige uitrusting een geïntegreerde geluiddemper aan de aanzuigzijde. Het resultaat maakt deze nieuwe TAC-generatie tijdens dagelijks gebruik vrijwel niet meer waarneembar en met afstand tot de meest stille apparaten op de markt in relatie tot luchthoeveelheid/apparaatgrootte.

Voor geluidsgevoelige omgevingen, bijv. scholen, kantoren of praktijken, adviseren wij de optionele geluiddempende kappen, waarmee de subjectief waargenomen geluidssterkte extra kan worden verlaagd. In werkplaatsen, verpakkingsstations of discotheken, etc., is het gebruik van geluiddempende kappen doorgaans niet noodzakelijk.

Met optionele geluiddempende kappen levert de TAC V+ bijvoorbeeld afhankelijk van het capaciteitsniveau slechts ca. 30 dB. Ter vergelijking: Een in de handel gebruikelijke laserprinter levert tijdens gebruik al een geluidsniveau van circa 50 dB.

Doordachte details, als geheel onverslaanbaar – alle voordelen van de TAC V+ in één overzicht

Hoge toepassingsflexibiliteit door mobiliteit

Eenvoudig opstellen en verplaatsen, in plaats van omslachtig opbouwen en afbreken – een doorslaggevend voordeel ten opzichte van vaste, grote en zware staande apparaten: Toepassingsflexibiliteit. Dankzij de uitvoering met verrijdbaar onderstel "plug & play" mobiel evenals stationair toepasbaar – eenvoudig flexibel altijd exact daar opstellen, waar de TAC moet beschermen. Want opstellocaties en toepassing kunnen altijd weer wijzigen, effectieve hygiëneconcepten vragen daarom om een hoge mate aan flexibiliteit. De TAC is een echt mobiel apparaat en desondanks altijd snel en eenvoudig exact daar op te stellen, waar hij moet beschermen.

Hoge toepassingsflexibiliteit door individueel instelbare luchtvolumes

Nog een doorslaggevend voordeel bij de TAC zijn de individueel op de ruimte-inhoud en de gewenste circulatiewaarde instelbare luchtvolumes. Ongeacht bij welke ruimtegrootte of toepassingseis, altijd "touch & play" de juiste en altijd constante volumestroom voor een plus aan veiligheid.

Duidelijk meer bescherming van de gezondheid, ook tegen fijnstof

De TAC luchtreinigers met een hoge capaciteit van Trotec bieden u, uw medewerkers, klanten, opdrachtgevers, patiënten en leerlingen een hoge bescherming tegen indirecte besmetting door aerosoldeeltjes. Naast virussen en bacteriën, worden ook het in de longen binnendringend en voor de gezondheid schadelijk fijnstof (bijvoorbeeld door het wegverkeer), evenals pollen veilig uit de ruimtelucht afgescheiden.

Meer zekerheid – wetenschappelijk bevestigd en aanbevolen

De effectiviteit van de ruimteluchtreiniger TAC V+ is in meerdere onafhankelijke wetenschappelijke studies van toonaangevende nationale en internationale instituten bevestigd.

Grote schone luchtcapaciteit – hoge druk

Maximaal 2.100 m³/uur virus- en bacterie-gefilterde schone lucht met een hoge uitstoot voor een optimale luchtstroming en hoge luchtcirculatie. Een juiste luchtstroming en -geleiding zijn een must voor een hoge mate aan veiligheid. Vooral de hoge maximale luchthoeveelheid (boost-modus) is zeer geschikt voor snelle afscheiding (snelle filtratie) in pauzes of bij een ruimtewissel.

Effectieve filtratie met een hoge capaciteit, met de hoogste volgens EN 1822 gecertificeerde HEPA-filterklasse

In de TAC V+, TAC M en TAC XT worden speciaal voor Trotec ontwikkelde, volledig ingegoten H14-filters voor hoge temperaturen met metalen lamellen "Made in Germany" met stromingsgeoptimaliseerde hightech-filtermaterialen toegepast. Elk kwaliteitsfilter wordt individueel getest en gecertificeerd.

FlowMatic-regeling: Constante circulatiewaarden op alle capaciteitsniveaus, door een constante volumestroom voor meer veiligheid

De sensorondersteunde FlowMatic-regeling in de TAC V+, TAC M en TAC XT werkt net als de cruise control in uw auto: Ook bij toenemende filtervervuiling door grof stof en fijnstof hoeft u zich geen zorgen te maken over een dalende luchthoeveelheid, resp. een onderschrijding van de vereiste luchtverversing.

De systeemcapaciteit wordt voortdurend dynamisch aangepast, zodat de eenmaal ingestelde luchtvolumedoelwaarde op elk capaciteitsniveau constant wordt gehouden! Voor meer veiligheid, langere filterstandtijden en een duidelijk hogere systeemefficiency.

Exclusief bij de TAC V+ en TAC XT: Thermische filterdecontaminatie voor meer veiligheid

Net als de airbags in uw auto – ze zijn bijna nooit nodig, maar het is belangrijk dat ze er zijn! De betrouwbare doding virussen en bacteriën door hitte (15 minuten bij circa 100 °C), biedt een belangrijke meerwaarde voor de hygiëne en veiligheid. Dit wordt door toonaangevende wetenschappers aanbevolen voor een veilig continubedrijf.

De thermische filterdecontaminatie is vrij programmeerbaar en gebeurt volautomatisch, bijv. buiten de werk­ of lestijden.

Voor een binnen een weekcyclus uitgevoerde thermische decontaminatie is krap 1,0 kWh meerverbruik aan energie per week nodig en zal de ruimtetemperatuur niet stijgen door het geringe gebruik van energie en de korte behandelingsduur.

Exclusief bij de TAC V+ en TAC XT: Thermische filterregeneratie voor meer hygiëne

Automatische zelfreiniging van het filter voor een langere filterlevensduur en voor het verhinderen van bacteriën, schimmels, biofilm en de hierdoor ontstane geuren.

De filterregeneratie gebeurt bij circa 100 °C parallel aan de thermische decontaminatie en wordt wetenschappelijk aanbevolen, want pas bij temperaturen van ca. 100 °C worden de meeste bacteriën en micro-organismen gedood. Het is niet voor niets dat bij kiemen in het drinkwater het water vóór gebruik minimaal drie tot vijf minuten moet worden gekookt, dus tot ca. 100 °C moet worden verhit.

Thermische filter-regeneratie: Voor een langere levensduur, betere filterhygiëne en tegen filtergeur.

Volautomatisch bedrijf door flexibele programmering

Dankzij het volledig programmeerbare en updatebare touchdisplay kunnen de TAC V+, TAC M en TAC XT individueel worden ingesteld op hun bedrijf- en rusttijden, zodat u zich nergens meer over hoeft te bekommeren.

Geringe geluidsontwikkeling

Door de seriematig geïntegreerde geluiddempers zijn TAC luchtreinigers met een hoge capaciteit met afstand de stilste apparaten op de markt in relatie tot luchthoeveelheid / apparaatgrootte. Optionele geluiddempende kappen maken bovendien een fluisterstil gebruik mogelijk.

Robuuste constructie voor professioneel gebruik

Extreem stabiele en krasbestendige metalen behuizing, speciaal ontworpen voor toepassingsomgevingen waar veel mensen verblijven, werken, spelen, leren of vieren. Optioneel ook tegen manipulatie beveiligd voor scholen, kinderdagverblijven, etc.

Ook verkrijgbaar als compacte tower-uitvoering

Alle TAC luchtreinigers met een hoge capaciteit zijn naast in een mobiele uitvoering ook als compacte tower-uitvoering voor duurbedrijf stationair gebruik verkrijgbaar. Net zo krachtig als hun mobiele tegenhangers, passen deze apparaten met een hoogte van krap één meter voor stationair duurbedrijf zich harmonieus en stijlvol aan elke omgeving aan.

TAC V+ en TAC XT: Voordelig in onderhoud

Het onderhoud van TAC V+ en TAC XT is zeer voordelig. Enerzijds is het gemiddelde stroomverbruik voor het basisbedrijf van het apparaat (ventilator, elektronica, etc.) krap 150 Wh. Veel concurrenten liggen hier nominaal wellicht onder, maar gezien de hoge schone luchtcapaciteit zijn TAC V+ en TAC XT in de verhouding kosten per kubieke meter virusgefilterde schone lucht onder de streep voordeliger.

Anderzijds biedt de inschakelbare thermische decontaminatie bij een gelijktijdige filterregeneratie niet alleen een doorslaggevende plus aan zekerheid, veiligheid en filterhygiëne – maar ook een enorm besparingspotentieel! Een keer per week geactiveerd is het meerverbruik aan energie voor de filterdecontaminatie krap 15 € per jaar (ca. 1 kWh/week). Tegelijkertijd wordt hierdoor de filterhygiëne verbeterd en de filterlevensduur verhoogd. Er hoeft minder vaak een nieuw filter te worden aangeschaft en door deze besparing profiteert u praktisch zonder kosten van de meerwaarde van thermische decontaminatie, een maximale filterveiligheid en filterhygiëne!

Waarom in de handel gebruikelijke HEPA-luchtreiniger voor virusfiltering meestal onvoldoende zijn

Grote schone luchthoeveelheden – filtratie met een hoge capaciteit – filterdecontaminatie – filterregeneratie – geluidsniveau bij grote luchthoeveelheden – toepassingsflexibiliteit

Doordachte details, als geheel onverslaanbaar: Door deze 6 pluspunten, waarborgt de TAC V+ – in meerdere studies wetenschappelijk bewezen – een technisch effectieve en economisch aantrekkelijke oplossing voor vermindering van het infectiegevaar door aerosolen in gesloten ruimten.


Hoge schone luchtcapaciteit door hoge druk en optimale stromingsgeometrie

Alleen de TAC V+ heeft “de power voor het verdunnen”

De meest belangrijke factor voor vermindering van het infectierisico is een snelle en effectieve verdunning van de besmettelijke aerosolwolken die direct ter plaatse ontstaan, bijv. door een “Superspreader” – en dit tochtvrij, evenals geluidsarm, om het bedrijfsproces zo min mogelijk te verstoren! Hiervoor zijn grote schone luchthoeveelheden, een hoge druk en een optimale stromingsgeometrie nodig.

Dit alles heeft de TAC V+: Met maximaal 1.600 m³/uur schone lucht, een optimale stromingsgeometrie en meer dan genoeg stromingsdruk, wordt zo binnen de kortst mogelijke tijd een circulatie opgebouwd in de ruimte, die zorgt dat binnen enkele minuten de volledige gecontamineerde ruimtelucht effectief wordt gefilterd.

Alleen voldoende hoge luchtverversingswaarden, minimaliseren het infectierisico, dit is wetenschappelijk onderbouwd. Bij een effectieve bestrijding van infectierisico’s door aerosolen, is er geen andere route dan hoge luchtverversingswaarden (meer dan 6-voudig) en dus grote schone luchthoeveelheden, ondanks de beloften van andere aanbieders, die enkele tot drievoudige luchtverversingswaarden per uur als voldoende aanprijzen.

Wetenschappelijke studies bewijzen dat het voor een effectieve virusfiltering noodzakelijk is dat de gebruikte luchtreiniger een voldoende gedimensioneerde volumestroom kan waarborgen, zoals de TAC V+ waarborgt. De luchtverversingswaarden geeft hierbij niet een volledige verversing van de lucht aan, maar het aandeel virusgefilterde schone lucht, dat in relatie tot de ruimte-inhoud per uur wordt toegevoerd.

Filtratie met een hoge capaciteit en een hoog filterrendement

Alleen de TAC V+ kan “effectief uitroeien”

Hittebestendig H14-HEPA-filter met hoge capaciteit

Uitsluitend H14-HEPA-filter met hoge capaciteit, zoals in de TAC V+ worden gebruikt, kunnen ook de kleine met virus belaste aerosolen (0,1 - 0,2 µm) uitfilteren uit de ruimtelucht en wel voor 99,995 %. Hierdoor hebben H14-HEPA-filters een 10 keer hogere filtercapaciteit dan H13-HEPA-filters met 99,95 %, die worden gebruikt in de meeste luchtreinigers!

99,995 % of 99,95 %? Het lijkt niet veel, maar vooral de beide posities achter te komma maken het grote verschil tussen H13- en H14 HEPA-filters! Virusbelaste aerosolen zijn extreem klein. En “Virusfilters” zijn voor het “Virusfilteren”. Daarom filtert de TAC V+ niet alleen de grote, maar ook de kleine zeer besmettelijke aerosolen uit de ruimtelucht, die zelfs FFP2- en FFP3-adembeschermingsmaskers niet uitfilteren en waartegen deze dus geen bescherming bieden. De hoogste zekerheid is er alleen bij H14-HEPA-filters!

Wetenschappelijke studies geven wel de beperking dat de voor de nagestreefde afnamewaarde noodzakelijke filtercapaciteit alleen kan worden bevestigd, als de volumestroom van de luchtreiniger en de stromingssnelheid in het filter voor zwevende stoffen met een voldoende gedimensioneerd filteroppervlak op elkaar zijn afgestemd, zoals op dit moment bij geen enkele andere mobiele luchtreiniger, behalve de TAC V+ het geval is!

Maar zelfs met een H14-HEPA-filtering is er nog geen volledige hygiënische bescherming! Per slot van rekening zijn de virussen niet verdwenen, ze zijn slechts gevangen in het filter, maar nog steeds actief en ook nog lange tijd besmettelijk. Op het moment dat de filters tijdens lopend bedrijf moeten worden vervangen, bestaat een ernstig gevaar voor de gezondheid voor personeel, klanten, gasten, medewerkers, etc. Daarom onontkoombaar: Thermische filterdecontaminatie ...

Thermische filterdecontaminatie – 100 °C voor 100% zekerheid

Unieke techniek – exclusief alleen bij Trotec

Volledig ingegoten H14-filters voor zwevende stoffen met een hoge temperatuurbestendigheid. door en door voorzien van warmtegeleidende metalen lamellen

Alleen bij de TAC V+ en TES 200 wordt het speciale, volledig ingegoten H14-filter voor zwevende deeltjes voor hoge temperaturen van Trotec regelmatig thermisch behandeld en hoog en verhit tot boven 100 °C. Expliciet voor dit doel is dit filter ontwikkeld en door en door voorzien van speciale, warmtegeleidende metalen lamellen.

Deze thermische filterdecontaminatietechniek is er alleen en exclusief bij Trotec en biedt u tegelijk vele voordelen! Door de filterverhitting worden de voor de besmettelijke werking belangrijke proteïnen van de uitgefilterde virussen gedenatureerd en de virussen praktisch vernietigd. Zo kan ook geen besmettelijk virus meer uit het filter in de omgevingslucht komen, zoals mogelijk is bij een ondeskundige behandeling. Bovendien worden daarnaast bacteriën, kiemen en andere micro-organismen gedood.

Dit alles betekent 100 % bescherming voor uw medewerkers tijdens bedrijf en bij het vervangen van het filter! Met andere woorden de “Virus-airbag” voor meer veiligheid. Hij is er als hij nodig is – en zolang er niets gebeurt ziet u hem niet eens.

Zonder thermische filterdecontaminatie wordt een luchtreiniger snel een virusverspreider, dit bevestigd ook het onderzoek

Wetenschappelijke studies onderbouwen de dwingende eisen van een thermische filterdecontaminatie voor een effectieve virusfiltering. Zo wijst bijv. Prof. Dr. Christian Kähler in zijn studie expliciet op deze absolute voorwaarde: “Om te zorgen dat de ruimteluchtreiniger geen virusverspreider wordt, moet het H14-filter dagelijks ca. 30 minuten worden verhit tot 100 °C, om de virussen in het filter te vernietigen en het ontstaan van biofilmen, bacteriën en schimmels, zonder voor de gezondheid schadelijke toevoegingen of UV-C-straling, te bestrijden.”

Thermische filterregeneratie – hygiënische bescherming ook van binnen

Geen vocht in het filter, geen filterschimmel en tegelijk een veelvoudig hogere filterlevensduur

Thermische filterdecontaminatie en thermische filterregeneratie

Aerosolafscheiders, resp. virusluchtreinigers werken daar waar veel mensen binnen een krappe omgeving verblijven en grote hoeveelheden aerosolen uitstoten. Aerosolen, met of zonder virusbelasting, bestaan grotendeels uit microdruppeltjes – dus puur water. In de handel gebruikelijk H14-filters kunnen deze vochtige aerosolen weliswaar “opvangen”, maar u heeft dan nog extra problemen. Want door de toenemende vochtigheid in het filter begint dit sneller te verzadigen. Hierdoor stijgt de filterweerstand, waardoor steeds minder schone lucht wordt afgegeven en dus de filterlevensduur aanzienlijk wordt verkort. De snelle verzadiging van filters bij een hoge aerosolbelasting is in praktijktests wetenschappelijk bewezen.

Hierdoor dreigt bij de permanent hogere vochtigheid, de vorming van filterschimmel, resp. biofilm. In plaats van het verhelpen van een gevaar, wordt zo soms een extra gevaar gecreëerd. Namelijk een afnemende luchthoeveelheid, kortere filterlevensduur en schimmel in het filter. Door de regelmatige filterverhitting tot boven 100 °C zijn echter blijvende vochtigheid, snelle verzadiging en filterschimmel bij de TAC V+ geen probleem. Want hier wordt de vochtigheid tijdens de thermische regeneratiecyclus weer verwijderd en het filter wordt niet alleen regelmatig gedroogd, maar door de zelfreinigingsfunctie ook weer geregenereerd.

Met dit innovatieve proces blijft de filterweerstand laag en blijft de doorvoercapaciteit voor schone lucht veel langer op een constant hoog niveau. Hierdoor ontstaat een veel langere levensduur t.o.v. andere filtersystemen zonder thermische regeneratie en decontaminatie. Dit bevestigen ook actuele studies, die in het kader van het onderzoek van de TAC V+ en z’n H14-HEPA-filter met zelfreinigingsfunctie resumeren: “Daarom kan worden verwacht dat dit filter afhankelijk van de belasting een levensduur van enkele jaren kan hebben.”

Ongelooflijk, bijna niet te horen

De TAC V+ is een stille luchtreinigingsrevolutie

Geluiddempende kap voor geluidsarm bedrijf

Gekwalificeerde luchtreinigers met een hoge capaciteit moeten het gebruik van binnenruimten weer mogelijk maken – niet moeilijker! Maar zonder grote luchthoeveelheden kan het infectierisico niet worden geminimaliseerd!

Bij het afscheiden van aerosolen, resp. filtering van virussen, zijn daarom hoge luchtverversingswaarden van 6- tot 12-voudig, binnen de medische sector tot zelfs 20-voudig nodig. Zonder deze luchtverversingswaarden kunnen spontaan ontstane aerosolwolken niet veilig en snel worden verdund, resp. uitgefilterd. Daarom zijn zelfs in kleine ruimten van 45 m², afhankelijk van de veiligheidseisen, al schone luchthoeveelheden van 700 m³ tot 1.500 m³ nodig, zodat een geschikte ventilator met drukverhoging is vereist. Naast de noodzakelijke filtercapaciteit en lange levensduur is echter ook een acceptabel geluidsniveau, ondanks de grote luchthoeveelheden, zeer gewenst.

De TAC V+ is wereldwijd de eerste en tot nu toe de enige ruimteluchtreiniger op de markt, die expliciet voor uitfiltering van virusbelaste aerosolen in binnenruimten is ontwikkeld! Daarom is bij het ontwerp ook veel aandacht besteed aan een lange filterlevensduur en een geringe geluidsontwikkeling. Voor geluidsgevoelige omgevingen kan de TAC V+ worden uitgerust met een optionele geluiddempende beschermkap, die de subjectief waargenomen geluidssterkte met meer dan 50% verlaagt!

Virusbescherming ter plaatse

De TAC V+ is flexibel, mobiel en direct overal inzetbaar

Door de unieke constructie kan de TAC V+ zonder installatie-inspanningen overal worden toegepast, waar hij op dat moment nodig is. Flexibel, mobiel en modulair kunnen altijd net zoveel TAC V+ worden toegepast, als in het hygiëneconcept is vereist. Variabel aangepast aan bezettingsgraad, veiligheidsniveau, toepassingstype en ruimtegrootte. Met de optioneel verkrijgbare slangadapter is de TAC V+ ook probleemloos aansluitbaar op bestaande luchtverdeelsystemen.

Wetenschappelijk aanbevolen: Alleen voldoende hoge luchtverversingswaarden waarborgen voldoende bescherming tegen een infectierisico

Bij een effectieve bestrijding van infectierisico’s door aerosolen, is er geen andere route dan hoge luchtverversingswaarden (> 6-voudig) en dus grote schone luchthoeveelheden, ondanks de beloften van andere aanbieders, die enkele tot drievoudige luchtverversingswaarden per uur als voldoende aanprijzen. Om te kunnen voldoen aan deze eisen, moet de virusluchtreiniger niet alleen in staat zijn de betreffende schone luchthoeveelheden te kunnen leveren, maar ook flexibel direct te plaatsen zijn op de potentieel gevaarlijke locatie.


Doordachte details, als geheel onverslaanbaar – de zesvoudige plus van de TAC V+ in één overzicht:

 1. Hoge schone luchtcapaciteit: Maximaal 1.600 m³/uur virusgefilterde schone lucht, hoog drukniveau voor optimale luchtcirculatie en hoge luchtverversingswaarden
 2. Filtratie met een hoge capaciteit: volledig ingegoten hogetemperatuur H14-lamellenfilter “Made in Germany” met stromingsgeoptimaliseerd filteroppervlak voor virusgefilterde ruimtelucht
 3. Thermische filterdecontaminatie: 100 °C voor 100% doding van virussen, bacteriën en overige micro-organismen, zodat de luchtreiniger zelf geen “Virusverspreider” wordt!
 1. Thermische filterregeneratie: 100 °C voor 100 % verdamping van aerosolen, zelfreiniging van het filter, geringe filterweerstand, constant hoge schone luchthoeveelheden, extreem lange levensduur, geen filterschimmel
 2. Geluidsniveau: Stilste luchtreiniger met een hoge capaciteit in relatie tot luchthoeveelheid
 3. Flexibiliteit bij de toepassing: Mobiele en stationair toepasbaar, “Plug & Play” voor aansluiten op luchtverdeelsystemen, modulair uitbreidbaar

De TAC V+ is de enige luchtreiniger op de markt waarvan de virusdodende effectiviteit wetenschappelijk is bewezen!

Actuele studies bewijzen dat de luchtreiniger met een hoge luchtverversingsfrequentie TAC V+ het aerogene infectiegevaar effectief reduceert

Als wereldwijd de enige mobiele luchtreiniger is de TAC V+ speciaal ontwikkeld voor virusfiltering en is de effectiviteit hiervan door meerdere wetenschappelijke studies gecontroleerd. Een onder leiding van Prof. Dr. Christian Kähler bij het ‘Institut für Strömungsmechanik und Aerodynamik’ van de universiteit van de ‘Bundeswehr München’ uitgevoerde studie wordt bevestigd dat met de TAC V+ de aerosole virusbelasting en dus een luchtgedragen infectiegevaar in binnenruimten ook bij gesloten ramen en zonder geschikte luchtbehandelingsinstallatie sterk kan worden gereduceerd.

Studies bewijzen: De TAC V+ kan een indirect SARS-CoV-2 infectiegevaar door aerosolen effectief reduceren!

“De kwantitatieve meetresultaten tonen dat met de geteste TROTEC TAC V+ ruimteluchtreiniger, door de hoge volumestroom en de filtercombinatie uit de klassen F7 en H14, de aerosolconcentraties zelfs in ruimten met een oppervlak van 80 m², afhankelijk van de volumestroom, binnen 6 - 15 minuten kan worden gehalveerd. Bij In ruimten van 20 m² wordt een halvering afhankelijk van de volumestroom, binnen 3 - 5 minuten gerealiseerd.

Het is daarom met ruimteluchtreinigers van het type TAC V+ mogelijk de aerosolconcentratie in kleine of middelmatige ruimten probleemloos op een laag niveau te houden. ... Luchtreinigingsapparaten van het type TAC V+ zijn daarom zeer geschikt voor het zorgen van een permanent lage virusbelasting in bijv. klaslokalen, winkels, wacht- of behandelruimten, zonder te hoeven denken aan het openen van ramen en het nadelig beïnvloeden van het welzijn in de ruimte. Verder zorgen ze in tegenstelling tot natuurlijke ventilatie met ramen, dat een werkelijke reductie van de virusbelasting plaatsvindt, hetgeen bij een natuurlijke ventilatie vaak niet kan worden gewaarborgd.

Ze bieden ook ten opzichte van ruimteluchttechnische installaties, die werken met een geringe of geen aandeel verse lucht, het voordeel dat de virussen worden afgescheiden en niet via andere kanalen worden verdeeld in het gebouw. … Om te zorgen dat de ruimteluchtreiniger geen virusverspreider wordt, moet het H14-filter dagelijks ca. 30 minuten worden verhit tot 100 °C, om de virussen in het filter te vernietigen en het ontstaan van biofilmen, bacteriën en schimmels, zonder voor de gezondheid schadelijke toevoegingen of UV-C-straling, te bestrijden.”

In het nieuwmagazine ‘Spiegel’ vat Prof. Dr. Kähler zijn studieresultaten m.b.t. de TAC V+ als volgt samen: »Laat u de installatie permanent draaien, zal geen mens het voor elkaar krijgen een aerosolconcentratie te veroorzaken die een besmettelijk niveau heeft!«

De TAC V+ van Trotec is het enige mobiele luchtreinigingsapparaat, dat beschikt over een speciaal hogetemperatuur H14-lamellenfilter voor zwevende stoffen met thermische filterdecontaminatie, waarbij het H14-HEPA-filter periodiek thermisch wordt behandeld en tot meer dan 100 °C wordt verhit, waardoor praktisch alle uitgefilterde virussen worden vernietigd en daarom volgens wetenschappelijke expertise voor een voor virussen effectieve luchtreinigingsapparaat als absoluut noodzakelijk wordt gedefinieerd! Alleen de combinatie van een effectief F7-H14-filtersysteem, een optimaal afgestemde luchtvolumestroom en de exclusieve thermische filterdecontaminatietechniek, waarborgen een effectieve bescherming tegen infecties!

Luchtzuivering met wetenschappelijk bewezen effecten

De ontwikkeling en fabricage van technische oplossingen voor filtratie en luchtzuivering is een van onze kerncompetenties. De Trotec krachtige luchtreiniger TAC V+ is 's werelds eerste mobiele luchtreiniger waarmee gevaarlijke aerosolconcentraties in de kamerlucht binnen enkele minuten tot een onschadelijk niveau kunnen worden teruggebracht. Bevestigd door twee onderzoeken van de Bundeswehr Universiteit in München, onder leiding van professor Dr. Christian Kähler.

Onderzoek: Kunnen mobiele kamerluchtreinigers een indirect SARS-CoV-2-risico op infectie door aerosolen effectief verminderen?

Onderzoek: Schoollessen tijdens de SARS-CoV-2 pandemie - welk concept is veilig, haalbaar en ecologisch verantwoord?

Wij ondersteunen u graag met onze jarenlange expertise bij het ontwikkelen van een effectieve coronapreventie strategie.


TAC V+ met wetenschappelijk bevestigde effectiviteit!

Wetenschappelijk bevestigde effectiviteit: De TAC V+ biedt waar toonaangevende wetenschappers voor pleiten

De mobiele luchtreiniger TAC V+ is speciaal ontwikkeld voor virusfiltering en is in meerdere wetenschappelijke onderzoeken op effectiviteit getest. Omvangrijke studies bevestigen de effectiviteit van de TAC V+ met z’n H14-filtersysteem “Made in Germany”. Ervaar meer over de wetenschappelijk bevestigde effectiviteit van de TAC V+ ...


Luchtreiniger-FAQ voor virusfiltering

Ervaar meer over de technische mogelijkheden van virusluchtfiltering

Wilt u weten welke technische hulpmiddelen effectief beschermen tegen virussen in de ruimtelucht? Heeft u vragen over de verschillende op de markt aangeboden reinigingsprocessen, het werkingsprincipe hiervan en de geschiktheid voor virusfiltering? Bezoek onze luchtreiniger-FAQ voor virusfiltering – hier vindt u antwoorden op al uw vragen over luchtreiniging, virusfiltering, normen, evenals filterklassen en natuurlijk over de luchtreiniger met een hoge capaciteit TAC V+ ...


Waarom luchtreiniging? Voldoende ventileren ius toch voldoende, of niet? Pro en contra:

Ventileren schijnt in coronatijden het gebod te zijn. Deze aanbeveling wordt continu van de meest uiteenlopende kanten gepropageerd en als effectieve maatregel voor reductie van een luchtgedragen infectierisico in binnenruimten gegeven. Ventilatie kan inderdaad de concentratie virusbelaste aerosolen in de ruimtelucht verminderen. Echter alleen als aan alle voorwaarden is voldaan, hetgeen echter vaak niet het geval is. Ventileren versus luchtfiltering – alle feiten in één overzicht: Op onze infopagina over het onderwerp "Ventileren of luchtreiniging" hebben wij voor u de meest belangrijke aspecten rondom de technische mogelijkheden van de ruimteventilatie samengesteld. Ervaar alle wetenswaardigheden m.b.t. stootventilatie, kruisventilatie, bouwkundige eisen, klimatologische omstandigheden en effectiviteit – hier kunt u zelf een eerste indruk krijgen ...

Ventilatie of luchtreiniging? Alle wetenswaardigheden op onze infopagina ...

Ook na corona blijft de TAC V+ als universele garantie voor schone lucht een waardevaste investering

Virusfiltering plus fijnstofvrij houden – ademlucht geheel vrij van schadelijke stoffen

Fijnstofbelasting is een permanent gevaar voor onze ademhalingsorganen. Daar komt nog bij dat fijnstof ook verdacht is bij het transport van het coronavirus en het verslechteren van de schadelijke effecten van een virus voor de gezondheid. Des te geruststellender voor de gebruiker is dat de virusluchtreiniger TAC V+ beiden tegelijk is: Een aantoonbaar effectief virusfilter en absoluut een luchtreiniger met hoge prestaties. Zo hebben ze tegenwoordig een in de praktijk beproefde luchtreiniger voor neutralisatie van virusbelaste aerosoldeeltjes en bacteriën uit de ruimtelucht – en kunnen ze tegelijkertijd profiteren van een maximale bescherming tegen voor de gezondheid schadelijke fijnstofbelasting voor uw ruimten – ook na corona. Meer Informatie over de fijnstofproblematiek vindt u hier ...

Meer Informatie over de fijnstofproblematiek vindt u hier …

Exclusief alleen bij Trotec: Beschermingswand met acrylglas met aerosol-beschermrand rondom
Meer bescherming met aerosol-beschermrand rondom
Minder bescherming zonder aerosol-beschermrand rondom
Exclusief alleen bij Trotec: Beschermingswand met acrylglas met aerosol-beschermrand rondom

360-graden hygiëneoplossing voor optimale bescherming rondom

Uw plus aan veiligheid: TAC V+ luchtreiniger – plus beschermingswand van acrylglas met aerosol-beschermrand rondom

In tegenstelling tot traditionele transparante "Beschermingswanden" bieden de exclusief alleen bij Trotec verkrijgbare beschermingswanden met acrylglas dankzij hun unieke aerosol-beschermrand rondom duidelijk meer bescherming tegen rondvliegende druppeltjes en in de ruimte zwevende aerosolen.

Het hoogwaardige effect van een combinatie van een TAC V+ luchtreiniger met een hoge capaciteit en geïnstalleerde beschermingswanden met acrylglas "Made in Germany" is wetenschappelijk bevestigd. Onze aanbeveling als optionele bescherming rondom voor scholen, kantoren, detailhandel en veel meer ...


Met Trotec oplossingen kunt u niet alleen zorgen voor zuivere schone lucht, maar kunt u de kwaliteit van de ruimtelucht ook zichtbaar maken!

Drievoudige indicator voor gezonde ruimtelucht: Onze BQ-luchtkwaliteitsmeetapparaten tonen u alle belangrijke gegevens

Deeltjesmeetapparaat BQ30 voor luchtkwaliteitsmonitoring

De als staand apparaat te gebruiken luchtkwaliteitsmonitor BQ30 mag op geen enkel lerarentafel en in geen enkele kantoortuin ontbreken, want dit milieumeetstation toont u in één oogopslag de meet belangrijkste waarden voor gezonde ruimtelucht: Naast de actuele CO2-belasting en de heersende klimaatgegevens, wordt ook de fijnstofbelasting in de deeltjesgrootten PM2.5 en PM10 weergegeven.

De CO2-belasting is een belangrijke indicator voor noodzakelijke ventilatiemaatregelen en de gemeten fijnstofdeeltjesgrootten omvatten ook pollen, handig voor luchtkwaliteitsmonitoring voor allergische personen! In ruimten met een groot aantal personen kunnen CO2-stoplichten als grove indicatie voor goede of slechte lucht, want kooldioxide (CO2) is een betrouwbare luchtverversingsindicator.

Naast de BQ30 vindt u in het Trotec-programma meer professionele deeltjesteller zoals de PC200 of PC220, die naast luchtkwaliteitscontrole bijvoorbeeld ook voor het testen van filterinstallaties kunnen worden gebruikt.

Belangrijk: Noch de luchtbelastingsgraad met fijnstof met de deeltjesgrootte PM2.5, noch de CO2-belasting in de ruimte zeggen iets over het infectierisico! Beide waarden zijn geen meetgrootheid voor het infectierisico, want er is geen verband tussen CO2- of de PM2.5 -concentratie en virusbelasting. Ervaar meer over dit onderwerp en over andere onderwerpen rondom virusfiltering, over filterklassen, filternormen en andere belangrijke kengetallen – samengevat in onze luchtreiniger-FAQ voor virusfiltering ...

Het de luchtreiniger met een hoge capaciteit uit de TAC-serie, biedt Trotec professionele oplossingen voor aerosolvrije gefilterde schone luchtkwaliteit in grotere ruimten, zoals scholen, restaurants. kantoren, praktijken of hotels. Door de levering virusgefilterde schone lucht waarborgt de TAC V+ in een zakelijke omgeving en in openbare inrichtingen een hoge bescherming voor medewerkers en klanten, leerlingen en leraren, personeel en patiënten. Maar ook in kleinere ruimten kunt u profiteren van onze expertise bij de luchtreiniging en virusfiltering:

AirgoClean® – het synoniem voor schone ademlucht: Uitpakken, inschakelen, doorademen

Met de AirgoClean® heeft u de beschikking over een grote bandbreedte aan excellente Trotec-luchtreinigingsapparaten. Vooral de AirgoClean ® One – onze luchtreiniger met een hoge capaciteit nummer 1 voor virusgefilterde schone lucht in een exclusieve ambiance, praktijken en kantoren. De luchtreinigers van het merk AirgoClean® staan voor effectieve filtercapaciteit, hoog gebruikscomfort en beproefde Trotec kwaliteit – betrouwbare bescherming tegen met schadelijke stoffen belaste ruimtelucht met huis- en fijnstof, bacteriën luchtgedragen virussen en pollen. Ons grote luchtreinigeraanbod heeft voor elke behoefte het optimale AirgoClean®-apparaat ...

AirgoClean® – het synoniem voor schone lucht – uitpakken, inschakelen, verse lucht ademen
 • Akten en volmachten tijdens de corona-pandemie

  De corona-pandemie stelt notarissen voor nieuwe uitdagingen. Zelfs bij de grootste besmettingen moet het notariaat open blijven voor bezoekers, omdat talrijke notariële handelingen een systeemkritieke betekenis hebben. "Zo zijn bijvoorbeeld ouderen of ernstig zieke mensen aangewezen op een snelle voorbereiding en notariële vastlegging van testamenten of andere zaken in verband met een overlijden,...

  Verdere informatie
 • Therapiesessies tijdens de corona-pandemie

  De beperkingen in het dagelijks leven, zoals lockdowns, contactverboden, verplicht thuiswerken, maar ook gesloten scholen en peuterspeelzalen en verzorgingshuizen - hebben allemaal sporen achtergelaten in de maatschappij. Veel volwassenen leiden tijdens de pandemie aan angststoornissen, angst om het voortbestaan en depressies. Maar ook aan kinderen en jongeren gaat de pandemie niet ongemerkt...

  Verdere informatie
 • Kiemvrije ruimtelucht in restaurants en kantines

  Vooral binnen de horeca heeft de corona-shutdown een belangrijke invloed op het bestaansrecht. De reserves slinken, de tijd dringt en met de versoepelingen in het vooruitzicht is er vraag naar effectieve hygiëneconcepten voor personeel en gasten. Een belangrijke hygiënebouwsteen ter bescherming tegen aerogene infecties is het virusvrij houden van de ruimtelucht door een effectieve luchtreiniging...

  Verdere informatie
 • Bacterie- en virusvrije ruimtelucht in kinderdagverblijven

  Infectieziekten zijn in peuterspeelzalen, de kinderopvang en vergelijkbare opvanginrichtingen niet zeldzaam. Naast de bekende kinderziekten, zoals bof, mazelen, rodehond, waterpokken, kinkhoest en vijfde ziekte, komen ook met diarree beginnende ziekten en infecties van de bovenste luchtwegen vaak voor. Met het coronavirus SARS-CoV-2 heeft een nieuwe infectieziekte zich gemanifesteerd, die vooral...

  Verdere informatie
 • Bacterie- en virusvrije ruimtelucht in scholen

  Een blijvende herstart van het reguliere onderwijs maakt ook een aantoonbaar beproefd hygiëneconcept voor virusvrije ademlucht in klaslokalen noodzakelijk. Hier vormt het coronavirus SARS-CoV-2 voor leerkrachten, reinigingspersoneel en schooldirecteuren een immense uitdaging. Want zelfs het regelmatig desinfecteren met spray of door afvegen beschermt niet tegen het virus, dat zich naast infectie...

  Verdere informatie
 • Virusgefilterde ruimtelucht in hotels en congrescentra

  Het hotel- en pensionwezen is bijzonder hard getroffen door de nog merkbare effecten van het coronavirus. Vrijwel alle hotels moesten als eerste sluiten en zullen waarschijnlijk ook na de van de wereldwijde pandemie het langst last hebben van de gevolgen. Zolang de angst voor een infectie met het coronavirus groter is dan het normale comfort van het hotel, zullen veel gasten vermijdbare nachten...

  Verdere informatie
 • Kiemvrije ruimtelucht met H14-virusfiltering op kantoor en in openbare ruimten

  Kantoortuinen, musea, openbare gebouwen en inrichtingen delen een gemeenschappelijk probleem: In omgevingen met veel publiek bestaat altijd het gevaar dat ziekmakende zwevende stoffen, allergenen, sporen, bacteriën en virussen worden verspreid via de ruimtelucht. Bij verlenging van het paspoort bij uw lokale burgerserviceloket, bij het aan- of afmelden van een voertuig bij uw postagentschap, maar...

  Verdere informatie
 • Virusvrije ruimtelucht in clubs en discotheken

  Overal kampen clubs en discotheken met de gevolgen van de coronacrisis. Terwijl restaurants en detailhandel weer zijn geopend, is deze beslissing voor clubs en discotheken nog niet genomen – wellicht omdat ze vaak als potentiële virus-hotspots worden gezien. Vooral dit aspect vereist effectieve hygiëneconcepten, waarmee uitbaters voor hun gasten en medewerkers een maximale bescherming tegen...

  Verdere informatie
 • Luchtreiniger met H14-virusfiltering voor fitness-studio's en therapieruimte

  Eigenaren van fitness-studio's, fysiotherapeuten, evenals behandelaars bij revalidatie, kennen het probleem maar al te goed: Afhankelijk van het jaargetijde en de temperatuur is de lucht in trainings-, resp. behandelruimten zeer bedompt – en dit ondanks het aanwezige ventilatiesysteem. Daarnaast wordt de ademlucht belast door zwevende stoffen, bijvoorbeeld stof, stikstofoxide en formaldehyde, maar...

  Verdere informatie
 • Virusvrije ruimte- en ademlucht in supermarkten, bouwmarkten en winkels

  Onregelmatig maar gestaag verspreiden wereldwijd nieuwe infectieziekten, zoals A/H5N1 (vogelgriep) of COVID-19 (coronavirus) zich, met deels drastische ingrepen in de verschillende aspecten van het openbare leven. Terwijl veel niet essentiële detailhandel in tijden van zeer infectieuze pandemieën gedwongen moeten sluiten om te verspreiding van een inmiddels nieuw ontdekt virus te verhinderen en zo...

  Verdere informatie
 • Virusvrije ruimtelucht in logistieke centra en productieomgevingen

  Actuele corona-uitbraken in post- of pakketdistributiecentra en verschillende verwerkingsbedrijven bewijzen op indrukwekkend wijze hoe snel productieprocessen of logistieke processen radicaal kunnen worden onderbroken als slechts één geïnfecteerde persoon binnen het personeelsbestand aanwezig is en geen effectieve tegenmaatregelen voor preventie van een luchtgedragen besmetting binnen de werkzones...

  Verdere informatie
 • Virusvrije ruimtelucht in de vleesindustrie

  Corona-uitbraken in slachthuizen en verschillende vleesverwerkende bedrijven zijn een duidelijke waarschuwing, hoe snel productieprocessen en complete ondernemingen volledig tot stilstand kunnen komen, als al slechts één geïnfecteerde persoon binnen het personeelsbestand aanwezig is en geen effectieve tegenmaatregelen voor preventie van een luchtgedragen besmetting binnen de werkzones zijn...

  Verdere informatie
 • Stofvrije bouwplaats door gebruik van luchtreinigers

  Op bouwplaatsen ontstaat veel stof. Vooral alle hak-, slijp-, snij- en freeswerkzaamheden en bij het loshakken van oud pleisterwerk of tegels. Meestal behelpen de bouwvakkers zich met adembescherming en moeten ze omvangrijke opruimwerkzaamheden op de koop toe nemen. Veel effectiever en gezonder is het gebruik van luchtreinigers, die het stof afzuigen, voordat het neerdaalt op vlakken en in de...

  Verdere informatie
 • Reiniging van ruimteluchttechnische installaties

  Schone ruimtelucht is op de werkplek en in openbare gebouwen niet alleen wettelijk voorgeschreven, het draagt ook aanzienlijk bij aan het dagelijks welzijn. Een regelmatige reiniging van ruimteluchttechnische installaties, waarborgt dat de lucht schoon blijft. Om te zorgen dat de zwevende stoffen kunnen worden uitgefilterd zoals voorgeschreven, vinden dienstverleners de geschikte luchtreinigers...

  Verdere informatie