Klantenservice en ondersteuning: +32 78 482 807

Mo-Vrij: 9:00 - 17:00

 1. Toepassingen
 2. Algemene oplossingen voor ontvochtiging
 3. Vochtregeling in gasturbine-station

Vochtregeling in gasturbinestation

TTR-luchtontvochtigers met een hoge capaciteit verhogen de winstgevendheid

Warmtekrachtcentrales leveren een aanzienlijke bijdrage aan het afdekken van kortstondige piekbelastingen. Om uitval van de individuele gasturbines door corrosie en elektronicaproblemen te voorkomen, is een doordachte vochtregeling noodzakelijk. 

De klimaatverandering, afnemende natuurlijke hulpbronnen en de almaar stijgende energiekosten, vragen wereldwijd om oplossingen voor een milieuvriendelijke en duurzame stroomopwekking. Gasturbinecentrales gelden doorgaans als betrouwbare overgangstechnologie voor de omzetting van de energieopwekking naar regeneratieve energie, de bedrijfskosten van een warmtekrachtcentrale zijn echter door het lagere rendement relatief hoog. Want: Het grootste deel van de gebruikte energie gaat verloren via de warmteafgifte en koeling van de gasturbine.

Daarom is het nog belangrijker de gebruikte energie optimaal te benutten en mogelijke storingsoorzaken die een economisch bedrijf van een gasturbine nadelig beïnvloeden en in het slechtste geval tot uitval van de individuele gasturbines, ketel of pomp kunnen leiden, te verhelpen. Bijvoorbeeld door te vochtige proces- en regeneratielucht!

Feit is: Uitval is duur! Gasturbinestations moeten altijd klaar voor gebruik zijn, om kortstondige piekbelastingen in de energievoorziening te kunnen opvangen. Gaat het bij het opstarten van de turbines om minuten, kunnen uitval en storingen hoge kosten met zich meebrengen!

Het waarborgen van de bedrijfsgereedheid verhoogt de winstgevendheid

Voor een wrijvingsloos bedrijf van gasturbines, is een grote hoeveelheid toevoerlucht noodzakelijk. Hierbij is de luchtkwaliteit en een optimaal geregelde luchtvochtigheid uiterst belangrijk. Wordt de lucht niet optimaal ontvochtigd, ontstaat binnenin de installatie schadelijk condens. De gevolgen zijn roest, gecorrodeerde onderdelen en uitval van de gevoelige elektronica.

De Trotec oplossing: Stationaire TTR-adsorptiedroogaggregaten

Voor de individuele uitdagingen van moderne warmtekrachtcentrales biedt de Trotec met de stationaire adsorptiedrogers uit de TTR-serie een zeer efficiënte oplossing, om zelfs de grootste luchthoeveelheden betrouwbaar te kunnen ontvochtigen.

Hoe hoog de eisen aan de ontvochtigingscapaciteit ook zijn: Trotec heeft voor elke industrieel toepassingsgebied de geschikte adsorptiedroger in het assortiment.

Al het kleinste Droogaggregaat TTR 800 uit het omvangrijke TTR-assortiment, biedt met een nominale luchthoeveelheid van 750 kubieke meter per uur voldoende ontvochtigingscapaciteit voor stationaire procesluchtontvochtiging voor individuele installaties en machines. Optimale voorwaarden voor het waardebehoud van de machines en bescherming tegen schadelijke condensvorming.

Voorbestemd voor een ontvochtiging over een groot oppervlak bij een gasturbinestation, zelfs in koude omgevingen tot 0 °C en lage dauwpunten, is het Aggregaat met een hoge capaciteit TTR 13500 met een enorme ontvochtigingscapaciteit van 13.300 kubieke meter droge lucht per uur.

TTR-droogaggregaten: Perfect afgestemd op uw individuele behoeften

Alle adsorptiedrogers uit de TTR-serie kunnen door combineren met de meest uiteenlopende Uitrustingsopties naar uw behoefte worden geconfigureerd. Bovendien biedt Trotec ook Speciale uitvoeringen met speciaal aangepaste componenten als individuele oplossingen.

Expertise uit de eerste hand: De Trotec industrie-service

Vertrouw bij het ontwerp en de implementatie van een geschikt ontvochtigingsconcept op de jarenlange knowhow van de Trotec industrie-service. De Trotec-klimaatspecialisten analyseren uw processen en bieden op basis van deze behoeften een maatwerkoplossing.

Meer oplossingen

Naar wens produceren wij ook maatwerk-adsorptiedrogers als speciale uitvoering

Wij produceren naar wens ook maatwerk-adsorptiedrogers als perfect aan uw eisen aangepaste speciale uitvoeringen “made in Germany”, bijvoorbeeld:

 • TTR-droogaggregaten in hygiëne-uitvoering
 • TTR-droogaggregaten voor LABS-vrije droge lucht
 • TTR-droogaggregaten met extreem laag dauwpunt

Maak gebruik van de mogelijkheid om speciale uitvoeringen met speciaal aangepaste componenten voor uw individuele behoefte in nauwe samenwerking met onze specialisten te laten ontwerpen, construeren en produceren: Hier ervaart u meer …

Andere toepassingsvoorbeelden voor luchtontvochtiging

 • Milieusimulatie klimaatkamer

  In klimaatkamers en windtunnels moeten drie factoren optimaal kunnen worden gesimuleerd: Luchttemperatuur, windkracht en luchtvochtigheid. Voor het laatste heeft de automobielindustrie luchtontvochtigers nodig, die ook bij lage dauwpunten onder 0° C een hoge capaciteit hebben – dus adsorptieluchtontvochtigers uit de klasse met hoge prestaties.

  Verdere informatie
 • Ontvochtiging & luchtreiniging spuiterij

  Bij het spuiten van auto-onderdelen moeten telkens drie parameters worden gecontroleerd: De ruimtetemperatuur, de luchtvochtigheid en het stofgehalte van de lucht. Voor deze productiestap in de automobielindustrie bieden we naast luchtontvochtiger en verwarmingsapparaten ook toekomstbestendige luchtreinigers met een speciale volumestroomregeling.

  Verdere informatie
 • Ontvochtiging in tenten

  Bij het inrichten van een tent of andere tijdelijke huisvesting, komt het aan op goede condities binnen de ruimte. Dit geldt vooral voor noodhuisvesting waar veel mensen in worden ondergebracht. Dit kunnen tent- of containerdorpen voor asielzoekers zijn, tentenkampen voor jeugdgroepen, die bij grote evenementen dienen als nachtverblijf of containers, waarin seizoenskrachten tijdelijk worden...

  Verdere informatie
 • Droging van hygroscopisch bulkgoed

  Schommelende en te hoge luchtvochtigheid kan de strooibaarheid van poeder en granulaat verstoren – en hoge gevolgkosten veroorzaken. Om te zorgen dat hygroscopisch bulkgoed niet klontert en transportwegen verstopt, moet alle lucht in de chemische en farmaceutische productie voorontvochtigd zijn. Met adsorptiedrogers uit de TTR-serie lukt dat betrouwbaar.

  Verdere informatie
 • Droging na silo-reiniging

  Na de reiniging van opslagreservoirs en silo's moet u kunnen vertrouwen op een volledige droging, zodat het nieuwe bulkgoed vanaf het begin tegen vochtigheid is beschermd. Om de droging ook snel en voordelig te realiseren, raden we de beslissers in de chemische en farmaceutische industrie onze drogers met een hoge capaciteit aan uit de TTR-serie.

  Verdere informatie
 • Droging van pellets

  Wie zich niet bekommert om de juiste klimaatbeheersing in productie- en opslagruimten, riskeert grote schade aan het product. Dit geldt ook bij de productie van pellets. Deze biologische brandstof is vooral gevoelig voor een te hoge luchtvochtigheid. Want het onbehandelde houtmateriaal onttrekt vocht uit de lucht en neemt het op. Het resultaat kan desastreus zijn voor de klant en de fabrikant: Er...

  Verdere informatie
 • Luchtontvochtiging in een hotel

  Het juiste ruimteklimaat is een voorwaarde voor het welzijn van de gasten in een hotel. Te warme en vochtige lucht maakt de kamers benauwd en muf. Vaak zorgen het ook al na korte tijd voor schade aan de bouwmaterialen en het interieur. Op het behang ontstaan vochtvlekken, gordijnen en schoon wasgoed worden klam en muf en in de hoeken ontstaat in het ergste geval zelfs schimmel. Naast de...

  Verdere informatie
 • Luchtontvochtiging in schaatshallen

  In elke schaatshal ontstaat door het temperatuurverschil tussen lucht en ijsvlakte condenswater – vooral als door de koelinstallatie constant vochtige buitenlucht binnenstroomt. De oplossing tegen druppelwater op het ijs en gebouwschade bieden luchtontvochtigers. Daarmee wordt de vorming van condenswater al direct verhinderd.

  Verdere informatie
 • Droging van perslucht

  De meest voorkomende oorzaken van een productiestilstand zijn teveel waterdamp in de machines en installaties en corrosie in de pijpleidingen. Te vochtige perslucht moet daarom absoluut worden vermeden. Een effectieve mogelijkheid is het gebruik van krachtige luchtdrogers. Het antwoord op de vraag hoe droog de perslucht moet zijn voor optimale productieomstandigheden en om de bescherming van...

  Verdere informatie
 • Mobiele apparaten voor AC/CV-vakbedrijven

  Veel vakbedrijven voor sanitair, verwarming en airconditioning, zijn gebruikers van de mobiele apparaten van de Trotec Group. Hier vinden AC/CV-vaklieden alles wat ze tijdens hun dagelijkse werkzaamheden regelmatig ter overbrugging van de uitval van stationaire installatie nodig hebben uit één hand: mobiele verwarmingsapparaten en verwarmingscentrales, mobiele airconditioners of koelingen, tot...

  Verdere informatie
 • Luchtontvochtiging na sanering

  Door een basissanering worden woningen en huizen opgelapt, zodat ze snel een koper vinden. Onroerend goed makelaars zetten hier op is, omdat het gaat om een goede marketing. Ook huizenbouwers hechten grote waarde aan een probleemloze toestand van hun nieuwe vier wanden, voor ze intrekken. Met de voortgang van de bouwwerkzaamheden en de renovatie neemt ook de voorpret voor de toekomstige bewoners...

  Verdere informatie
 • Luchtontvochtiging in bioscoopzalen

  Bioscoopbezoekers willen vooral één ding: bij een goede film de dagelijkse stress opzij zetten en in alle rust de reis in de fictieve wereld beleven. Luide stemmen en onverwachte lichtbronnen kunnen hierbij net zo storend zijn als een verkeerde temperatuur in de bioscoopzaal en slechte lucht. Vooral omdat bioscoopzalen slecht kunnen worden geventileerd, zijn ze doorgaans uitgerust met krachtige...

  Verdere informatie
 • Vochtregeling in gasverdeelstation

  De gevolgen van zweetwater en een hoge luchtvochtigheid in gasverdeelstations zijn bekend – en kostbaar: Corrosie aan pijpleidingen, trappen en andere metalen onderdelen, evenals uitval van de besturingselektronica door vocht, kunnen onverwacht aanzienlijke kosten met zich meebrengen. Om te zorgen dat het niet zover komt, loont een investering in een professioneel luchtontvochtigingssysteem.

  Verdere informatie
 • Offshore: Corrosie verhinderen

  De corrosie van metalen onderdelen in de gondel van een windkrachtinstallatie of in de toren zelf, resp. uitval van de elektrische installatie, behoren helaas tot de typische vochtschade in offshore-omgevingen. Ze betekenen aanzienlijke meerkosten door een verhoogde onderhouds- en reparatiebehoefte, tot zelfs stilstand. Bovendien verkorten ze de gebruiksduur van de installatie. Strategische...

  Verdere informatie
 • Luchtontvochtiging in brugconstructies

  In het inwendige van bruggen worden stalen balken, elektrische leidingen of technische ruimten blootgesteld aan een hoge luchtvochtigheid. Sinds enkele tientallen jaren heeft het drooghouden van het inwendige van bruggen met luchtontvochtigers zich als alternatief voor het onderhoudsintensieve roestwerende schilderwerk bewezen. Voor de luchtontvochtiging heeft Trotec adsorptiedrogers met...

  Verdere informatie
 • Vochtregeling bij de batterijproductie

  Bij de productie van innovatieve en milieuvriendelijke batterijen zijn zeer lage vochtigheidswaarden of in andere woorden, een extreem laag dauwpunt onmisbaar, voor het bereiken van een zo hoog mogelijke productie en productkwaliteit en bovendien het waarborgen van een hoge levensduur bij alle noodzakelijke veiligheid. In de praktijk beproefde ontvochtigingsoplossingen van Trotec beschermen...

  Verdere informatie