Klantenservice en ondersteuning: +32 78 482 807

Mo-Vrij: 9:00 - 17:00

 1. Toepassingen
 2. Thermografie
 3. Zoeken naar olietapijten

Snelle hulp: Zoeken naar olietapijten

Warmtebeelden laten zien waar olietapijten zijn en hoe groot ze zijn – zelfs bij hoge golfslag en slecht zicht.

Heeft een olietapijt eenmaal de kust bereikt, is de schade bijzonder groot. Hele dierpopulaties worden bedreigd en de flora wordt vernietigd. Afhankelijk van de grootte is er zelfs sprake van een oliepest. Daarom werken natuurbeschermers en hulpverleners altijd op volle sterkte, om de olie zo snel mogelijk te vinden en op te ruimen. Vooral bij slecht zicht en hoge golven is hiervoor een scherp oog noodzakelijk. Dat biedt Trotec met de krachtige warmtebeeldcamera’s. Want gedetailleerde infraroodbeelden laten exact zien, waar de olie resten zich bevinden en hoe groot het gevaar is.

Bij een ongeluk op volle zee lekt vaak olie weg, vooral als hierbij een olietanker is betrokken. Dan is de schade bijzonder groot. Omdat olie lichter is dan water, vormt het een olietapijt op het wateroppervlak. Omdat de taaie massa echter langzamer beweegt, trekken deze tapijten vooral zeevogels aan, die neerstrijken op het rustig lijkende oppervlak. Het resultaat is catastrofaal: De veren plakken vast en de dieren sterven een verschrikkelijke dood. Bereikt het olietapijt de kust, zijn de gevolgen nog rampzaliger. Want hier worden niet alleen de dieren, maar ook de natuur aan de kust en de mensen getroffen. Dus is het voor natuurbeschermers, hulpverleners en medewerkers van speciale bedrijven belangrijk, de olie vroegtijdig te lokaliseren en in te grenzen, zodat deze zo snel mogelijk kan worden verwijderd.

Warmtebeeldcamera’s – helpers in de nood

Dat de op zee weglekkende olie een olietapijt vormt, is een voordeel bij het lokaliseren van het gevaar. Want door het gebruik van een warmtebeeldcamera, kan het volledig worden waargenomen – als warm of als koud punt op de infraroodbeelden. Dit is afhankelijk van de tijd op de dag. Want water en olie hebben een verschillende temperatuur. Omdat olie een betere thermische geleidbaarheid heeft, absorbeert het de warmte overdag doorgaans sneller. De olie is hierdoor warmer dan het zeewater in de omgeving hiervan. In de nacht is dit omgekeerd: Het olietapijt verliest de warmte sneller. Dan is de olie op de infraroodbeelden zichtbaar als kouder gebied.

Het duidelijk zichtbare verschil

De professionele warmtebeeldcamera’s van Trotec zijn meesters bij het weergeven van temperatuurverschillen. Ze leveren gedetailleerde infraroodbeelden, waarop een olietapijt zich visueel duidelijk onderscheid van het zeewater. Vooral bij ongunstige omgevingscondities en als nauwkeurige techniek noodzakelijk is, zijn de infraroodcamera’s uit de IC-serie zeer aanbevelingswaardig. Ze bieden naast bijzonder nauwkeurige techniek voor thermografische realtime metingen, een extreem grote reikwijdte. Zo kunnen olietapijten en -resten zelfs in het donker worden gelokaliseerd. En ook een goed zicht met het blote oog is niet meer absoluut noodzakelijk. Want de warmtebeelden tonen de aanwezigheid van olie in het water ook bij sterke golfslag, bij mist en zware regen. Een extra voordeel: De kwaliteit van de warmtebeelden wordt niet beïnvloed door externe lichtbronnen, die komen van de kust of andere schepen.

De beste functies

Een voorbeeld met uitstekende prestaties bij de inzet van een Trotec warmtebeeldcamera bij het zoeken naar olietapijten is de warmtebeeldcamera IC125LV. Dit model werkt binnen een temperatuurmeetbereik van -20 tot +1500 graden Celsius en is uitgerust met een grote infraroodsensor met meer dan 110.000 autonome temperatuurmeetpunten. Voor een effectieve en succesvolle inzet en veelzeggende documentatie, is de IC125LV seriematig uitgerust met een camera voor normale beelden, fotolamp en DuoVision-functie voor het in realtime weergeven van gelaagde infrarood- en normale beelden. De optionele bluetooth-verbinding maakt het voor hulpverleners mogelijk de opnamen te voorzien van gesproken commentaar.

De voordelen van de IC125LV

 • volledig radiometrische IR-camera uit originele EU-productie voor de hoogste eisen
 • krachtige beeldsensor met 384 x 288 meetpunten
 • een hoge thermische gevoeligheid van 0,05 graden Celsius voor gedetailleerde warmtebeelden
 • Temperatuurmeetbereik van -20 tot 1.500 graden Celsius
 • zeer hoge geometrische resolutie van 1,1 mrad

Zoeken naar olietapijten

 Serie-uitrusting

 optioneel verkrijgbaar

 niet beschikbaar

Verdere toepassingsvoorbeelden voor meettechniek op het gebied van thermografie

 • Indicatieve koortsscreening in geval van epidemische infectieziekten

  In tijden van epidemische infectieziekten krijgt de vroegtijdige herkenning van besmette personen veel aandacht. Uiterst besmettelijke virussen zoals het norovirus, SARS-CoV-2 (corona) of ook H5N1 (vogelpest) kennen geen gesloten deuren, landsgrenzen of andere toegangsbeperkingen. Bij een pandemie verspreiden de ziektekiemen zich wereldwijd en de belangrijkste maatregel om dit in te dammen is een...

  Verdere informatie
 • Observeren van wilde dieren

  Naast een verrekijker mag voor het observeren van wilde dieren vooral één ding niet ontbreken in de uitrusting: een warmtebeeldcamera. Met infraroodbeelden kunnen de dieren zelfs bij slecht zicht en volledige duisternis worden opgespoord. Trotec biedt met de warmtebeeldcamera’s uit de IC-serie betrouwbare observatieapparatuur. Handzaam, nauwkeurig en sterk – en dat voor een lage prijs.

  Verdere informatie
 • Gezondheidscontrole bij bomen

  Voor de veiligheid in parken, op wegen en in het bos zijn de eigenaren of het openbaar bestuur verantwoordelijk, deze moeten zich bekommeren om hun terreinen. Voor het waarborgen van een veilig verkeer is het ook noodzakelijk de gezondheidstoestanden van de bomen professioneel in te schatten, zodat eventueel verzorgingsmaatregelen kunnen worden genomen. Wordt geconstateerd dat een boom snel...

  Verdere informatie
 • Paarden-thermografie

  Het paard telt in Duitsland tot een van de meest geliefde dieren. Maar de behandelingskosten kunnen aanzienlijk zijn als het paard eenmaal ziek is of acuut letsel krijgt. Hoe later een lichamelijke afwijking wordt herkend, des te langduriger en duurder het genezingsproces is. Daarom wordt de thermografie steeds vaker gebruikt voor preventie, acute diagnose en revalidatie.

  Verdere informatie
 • Infraroodthermografie voor grensbewaking

  De bewaking van beveiligde zones en grenzen is zeer verantwoordelijk werk. Want hierbij draait alles om de veiligheid. De taak van de grensbewaker is het opsporen en aanhouden van onbevoegden. Omdat indringers vooral vertrouwen op slecht zicht als dekking, moeten de grensbewakers vooral 's-nachts en bij dichte mist goed zijn uitgerust. Uitrusting met de modernste techniek is noodzakelijk. En...

  Verdere informatie
 • Infraroodthermografie bij de staalproductie

  Waar krachtige prestaties worden vereist, wordt staal gebruikt: in de installatie- en machinebouw, in de automobielindustrie, maar ook bij het bouwen van spoorwegen en accessoires. De vraag naar staal neemt gestaag toe. Maar om de fabrikanten van producten, waarin staal wordt verwerkt, de beste kwaliteit te kunnen bieden, zijn de eisen aan ruwstaal extreem hoog. Een betrouwbare en verstoringsvrije...

  Verdere informatie
 • Infraroodthermografie in de dierhouderij

  Warmtebeeldcamera’s hebben zich al enkele jaren bewezen in de intensieve dierhouderij van runderen, varkens, schapen, geiten en pluimvee. Ze zorgen voor een voordelige en zeer vroegtijdige temperatuurmeetmethode, die de dierfokker evenals dierenarts belangrijke gegevens levert over de toestand van het fokdier. Bij Trotec vindt u een grote keuze aan apparaten voor infraroodthermografie..

  Verdere informatie
 • Elektrothermografie

  In welke toestand zijn de stroomleidingen die zijn verborgen in een wand of binnen apparatuur? Is de kunststofmantel al bros? Zijn er fouten bij de aansluitingen? Dreigt een stroomkabel of een aansluiting los te raken of dreigt de isolatie open te breken, is de stap naar grotere schade maar klein. Om een kabelbrand en het uitvallen van het elektrisch systeem te voorkomen, moeten dergelijke fouten...

  Verdere informatie
 • Thermografie bij waterbedrijven

  De klanten van een waterbedrijf vertrouwen op een ononderbroken levering. En de leverancier waarborgt een ononderbroken dienstverlening. Om technische problemen zo snel mogelijk te kunnen lokaliseren en de inzet van de onderhoudsteams zo efficiënt mogelijk te plannen, worden bij het controleren van de elektronica warmtebeeldcamera’s toegepast. De gedetailleerde infraroodbeelden, die de...

  Verdere informatie
 • Thermografie bij windkrachtinstallaties

  Rotorbladen zetten bij een windkrachtinstallatie de windkracht om in elektrische energie. Omdat de composietonderdelen zowel bij de productie als tijdens bedrijf aan enorme belastingen worden onderworpen, moeten ze in een probleemloze toestand zijn om stabiel te zijn. Fabrikanten en exploitanten van een windturbine kunnen met infraroodthermografie een nauwkeurige blik op en in de rotorbladen...

  Verdere informatie
 • Controleren van zonnepaneel-installatie

  Fotovoltaïsche installaties moeten in een optimale toestand zijn, zodat privépersonen en klanten die hier gebruik van maken de best mogelijke opbrengst krijgen. Hierbij moeten niet alleen het ontwerp en de installatie in orde zijn. Ook de controle van de zonnecellen en de totale installatie is onontkoombaar. Verborgen gebreken of zelfs defecten kunnen probleemloos met een warmtebeeldcamera uit de...

  Verdere informatie
 • Lokalisatie op het water

  Een goed zicht is op volle zee extreem belangrijk, vooral in de nacht. Dat weet elke stuurman, die al een keer in het donker met een schip onderweg is geweest. Hobby-scheepslui en

  reddingsteams, die hun schepen doelgericht willen besturen en andere boten en personen in het water moeten lokaliseren, grijpen naar infraroodtechniek. Want de warmtebeeldcamera's van Trotec leveren gedetailleerde en...

  Verdere informatie
 • Dierendocumentaires

  Hoe jagen leeuwen 's nachts in de woestenij? Waar heeft een anaconda zich verstopt? Waarheen vluchten antilopen, als ze in het duister worden opgeschrikt? Op deze en veel meer vragen kunnen filmmakers de kijker het antwoord geven met de modernste techniek. Want vooral bij dierdocumentaires wordt het gebruik van infraroodcamera's steeds geliefder. De gedetailleerde opnamen geven verborgen processen...

  Verdere informatie