Ultrasone-meetapparaten voor de detectie van luchtdruklekkages
  1. Producten en diensten
  2. Meetinstrumenten
  3. Ultrasoon

Ultrasone-meetapparaten voor de detectie van luchtdruklekkages

Lekkagedetectie bij luchtdrukinstallaties via ultrasone trillingen: Met de ultrasone-meetapparaten van Trotec

Ultrasone-meetapparaten voor de detectie van luchtdruklekkages
Ultrasone-meetapparaten voor de detectie van luchtdruklekkages
Ultrasone-meetapparaten voor de detectie van luchtdruklekkages

Via ultrasoon geluid persluchtlekkages vinden en slijtageverschijnselen vroegtijdig herkennen

Al de kleinste lekkages in persluchtleidingen zorgen bij weglekkend gas voor grote wrijving en veroorzaken voor de mens niet hoorbaar geluid in het ultrasoon-frequentiebereik. Op dezelfde wijze maakt slijtage aan bewegende onderdelen zich vroegtijdig kenbaar.

Lekdichtheidscontroles via ultrasoonzender

Perslucht is een van de duurste energievormen en lekkages betekenen hierbij vaak 30 tot 40% van de verbruikte hoeveelheid. Met de SL3000 kunt u dergelijke lekkages zeer eenvoudig lokaliseren en bij elke verholpen lekkage direct energie besparen. Ook gasleidingen onder druk kunnen via ultrasoon geluid snel worden onderzocht op lekkages. Bovendien biedt de SL3000 een effectieve oplossing voor talrijke preventieve onderhoudstaken. Zonder bedrijfsonderbrekingen kunnen installatieonderdelen en roterende machines via ultrasoon geluid regelmatig worden gecontroleerd op slijtageverschijnselen en kan potentiële schade zo vroegtijdig worden gedetecteerd.

Met het ultrasoonmeetapparaat SL3000 kan ook de lekdichtheid van ramen, deuren en andere gebouwonderdelen snel en eenvoudig worden gecontroleerd. In de gesloten ruimte wordt een ultrasoonzender gepositioneerd en daarna wordt het te onderzoeken gebied buiten met een luchtgeluidssonde onderzocht. Bij lekkages komt het ultrasoon geluid van de zender naar buiten en kan het door de SL3000 worden geregistreerd. Met deze methode kunnen ook andere drukloze systemen, zoals cabines, warmtekasten, aircokasten of tanks voordelig worden gecontroleerd op lekdichtheid. Naast het ultrasoonmeetapparaat SL3000 heeft u hiervoor alleen nog een extra ultrasoonzender nodig, bijvoorbeeld de SL800T van Trotec.

 Serie-uitrusting

 optioneel verkrijgbaar

 niet beschikbaar