Klantenservice en ondersteuning: +32 78 482 807

Mo-Vrij: 9:00 - 17:00

 1. Contact
 2. Overzicht
 3. De onderneming
 4. Impressum
 5. Gegevensbescherming

Gegevensbescherming

Uw privacy is belangrijk voor ons

1 Privacyverklaring volgens de AVG

Bij Trotec GmbH nemen de bescherming van uw persoonsgegevens bijzonder ernstig. We houden ons strikt aan de regels van de gegevensbeschermingswetgeving. Op deze website worden alleen persoonsgegevens verzameld voor zover dat technisch noodzakelijk is. De verzamelde gegevens worden in geen geval verkocht of om andere redenen aan derden doorgegeven.

De volgende verklaring geeft u een overzicht van hoe wij deze bescherming garanderen en welke gegevens voor welk doeleinde worden verzameld.

2 Naam en adres van de verantwoordelijke

De verantwoordelijke in de zin van de algemene verordening gegevensbescherming en andere nationale wetten inzake gegevensbescherming van de lidstaten en andere verordeningen inzake gegevensbescherming is:

TROTEC® GmbH

Grebbener Straße 7
52525 Heinsberg
Duitsland

Tel.: +49 2452 962 0
info@trotec.de
www.trotec.de

Verantwoordelijke bedrijfsleiders: Joachim Ludwig

3 Naam en adres van de gegevensbeschermingsfunctionaris

De gegevensbeschermingsfunctionaris van de verantwoordelijke is:

ingenieurbüro für datenorganisation

DraganStanković
Lütticher Straße 7
52064 Aachen

Tel.: +49 241 5903 360
d.stankovic@ido-stankovic.de
www.ido-stankovic.de

4 Algemene informatie over de gegevensverwerking

4.1 Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

In principe verwerken wij alleen persoonsgegevens van onze gebruikers voor zover dit noodzakelijk is om een functionele website en onze inhoud en diensten ter beschikking te stellen. De verwerking van persoonsgegevens van onze gebruikers gebeurt globaal gesproken alleen na toestemming van de gebruiker. Een uitzondering geldt voor situaties waarin een voorafgaande toestemming om feitelijke redenen niet mogelijk is en de verwerking van de gegevens op basis van wettelijke voorschriften is toegestaan.

4.2 Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Als we voor de verwerking van persoonsgegevens de toestemming van de betrokkene verkrijgen, dient artikel 6, lid 1 punt a) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) als rechtsgrondslag.

Bij de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, dient art. 6, lid 1 punt b) van de AVG als rechtsgrondslag. Dit geldt ook voor verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van maatregelen vóór de overeenkomst.

Als een verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons bedrijf rust, dient art. 6 lid 1 punt c) van de AVG als rechtsgrondslag.

Als vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon een verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk maken, dient art. 6, lid 1, punt d) van de AVG als rechtsgrondslag.

Als de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van ons bedrijf of een derde en als de belangen, grondrechten en vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen dan die belangen, dient art. 6, lid 1, punt f) van de AVG als rechtsgrondslag voor de verwerking.

4.3 Verwijderen van gegevens en bewaartermijn

De persoonsgegevens van de betrokkene worden gewist of geblokkeerd van zodra het doeleinde van de bewaring niet langer van toepassing is. De gegevens kunnen langer worden bewaard als dit door de Europese of nationale wetgever is voorzien in verordeningen, wetten of andere voorschriften waaraan de verantwoordelijke is onderworpen. De gegevens zullen ook worden geblokkeerd of gewist wanneer een door de aangegeven normen voorgeschreven bewaartermijn verstrijkt, tenzij er een noodzaak bestaat om de gegevens langer te bewaren voor de sluiting of de uitvoering van een overeenkomst.

5 Terbeschikkingstelling van de website en creatie van logbestanden

5.1 Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Telkens wanneer onze website wordt bezocht, verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de betreffende computer.

De volgende gegevens worden hierbij verzameld:

 • Informatie over het type browser en de gebruikte versie

 • Besturingssysteem

 • Internetprovider

 • IP-adres

 • Datum en tijdstip

 • Websites van waaruit het systeem onze website bereikt

 • Websites die het systeem via onze website opent

De gegevens worden ook in de logbestanden van ons systeem opgeslagen. Deze gegevens worden niet samen met andere persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen.

5.2 Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de tijdelijke opslag van de gegevens en de logbestanden is art. 6 lid 1 punt f) van de AVG.

5.3 Doeleinde van de gegevensverwerking

De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om de website op de computer van de gebruiker te kunnen weergeven. Daarvoor moet het IP-adres van de gebruiker voor de duur van de sessie opgeslagen blijven.

De opslag in logbestanden vindt plaats om de functionaliteit van de website te garanderen. Bovendien gebruiken we de gegevens om de website te optimaliseren en de veiligheid van onze IT-systemen te garanderen. Een evaluatie van de gegevens voor marketingdoeleinden vindt daarbij niet plaats.

Deze doeleinden vormen ook onze gerechtvaardigde belangen bij de gegevensverwerking volgens art. 6 lid 1 punt f) van de AVG.

5.4 Bewaartermijn

De gegevens worden gewist van zodra ze niet langer nodig zijn voor het doeleinde waarvoor ze zijn verzameld. Bij de verzameling van gegevens voor de terbeschikkingstelling van de website is dit het geval wanneer de betreffende sessie wordt beëindigd.

Bij de opslag van gegevens in logbestanden is dit uiterlijk na zeven dagen het geval. Het is mogelijk dat de gegevens langer worden bewaard. In dit geval worden de IP-adressen van de gebruikers gewist of anoniem gemaakt, zodat een toewijzing van de client niet meer mogelijk is.

5.5 Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

De verzameling van gegevens voor de terbeschikkingstelling van de website en de opslag van de gegevens in logbestanden zijn absoluut noodzakelijk voor de correcte werking van de website. Bijgevolg heeft de gebruiker geen mogelijkheid tot bezwaar.

6 Gebruik van cookies

6.1 Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van de gebruiker worden opgeslagen. Wanneer een gebruiker een website bezoekt, kan een cookie worden op het besturingssysteem van de gebruiker worden opgeslagen. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenreeks waarmee de browser uniek kan worden geïdentificeerd wanneer de website opnieuw wordt bezocht.

Wij gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Sommige elementen van onze website vereisen dat de bezoekende browser ook na een paginaverandering kan worden geïdentificeerd.

De volgende gegevens worden in de cookies opgeslagen en doorgegeven:

 • Bescherming tegen Cross-Site-Request-Forgery-aanvallen

 • Cookie Consent voor de controle van de cookie-instelling

Wij gebruiken op onze website ook cookies die een analyse van het surfgedrag van de gebruiker mogelijk maken. Op deze manier kunnen de volgende gegevens worden overgedragen:

Noodzakelijke cookies

Cookie

Doeleinde

Termijn

Google Tag Manager

Tag-beheer

14 dagen

PayPal

Functionaliteit, betaling

De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor de verwerkingsdoeleinden.

Payone

Betaling

De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor de verwerkingsdoeleinden.

Usercentrics Consent Management Platform

Nakoming van wettelijke verplichtingen, opslag van de toestemming

De toestemmingsgegevens (toestemming en herroeping van de toestemming) worden gedurende drie jaar bewaard. Daarna worden de gegevens onmiddellijk gewist.

AmazonPay

Betaling

De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor de verwerkingsdoeleinden.

Iyzipay

Betaling

De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor de verwerkingsdoeleinden.

Loqate

Adresvalidatie

De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor de verwerkingsdoeleinden.

OpenStreetMap

Functionaliteit

De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor de verwerkingsdoeleinden.

Mondu

Betaling

De gegevens worden gewist zodra deze niet meer noodzakelijk zijn voor de verwerkingsdoelen.

Apple Pay

Betaling

De gegevens worden gewist zodra deze niet meer noodzakelijk zijn voor de verwerkingsdoelen.

trbo Optimalisatie De gegevens worden gewist zodra deze niet meer noodzakelijk zijn voor de verwerkingsdoelen.

Functionele cookies

Cookie

Doeleinde

Termijn

Plug-ins van Facebook

Integratie van Facebook-functies, reclame, optimalisering, personalisering

De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor de verwerkingsdoeleinden.

YouTube Video

Video’s weergeven

De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor de verwerkingsdoeleinden.

reCAPTCHA

Controle of de gegevens door een mens of door een geautomatiseerd programma zijn ingevoerd.

De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor de bewerking.

rapidmail

Analyse, terbeschikkingstelling van de nieuwsbrief

De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor de verwerkingsdoeleinden.

Trusted Shops Trustbadge

Aanbevelingen, analyse

Protocolbestanden worden uiterlijk 90 dagen na het aanmaken gewist.

Hotjar

Analyse, feedback

De gegevens worden gewist zodra deze niet meer noodzakelijk zijn voor de verwerking.

ausgezeichnet.org

Aanbevelingen

14 dagen

Marketing

Cookie

Doeleinde

Termijn

AWIN

Affiliate marketing

De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor de bewerking.

Billiger.de

Analyse, optimalisering, reclame

De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor de verwerkingsdoeleinden.

Bing Conversion

Analyse, conversietracking, remarketing, universele eventtracking

De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor de verwerkingsdoeleinden.

Criteo OneTag

Tracking accepteren, personalisering, optimalisering, marketing, reclame

De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor de verwerkingsdoeleinden.

Econda

Analyse, marketing, optimalisering

De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor de verwerkingsdoeleinden.

Facebook Pixel

Analyse, marketing, retargeting, tracking, reclame

De gegevens worden uiterlijk na 720 dagen gewist.

Feed Dynamix

Veiligheid van de website, functionaliteit, optimalisering

De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor de verwerkingsdoeleinden.

Google AdWords Conversion

Reclame, analyse, conversietracking

De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor de verwerkingsdoeleinden.

Google Ads Conversion Tracking

Reclame, conversietracking, analyse

De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor de verwerkingsdoeleinden.

Google Ads Remarketing

Remarketing

De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor de verwerkingsdoeleinden.

Google Analytics

Marketing, analyse

De bewaartermijn hangt af van het type opgeslagen gegevens. Elke klant kan bepalen hoelang Google Analytics gegevens bewaart voor ze automatisch worden gewist.

Indeed

Analyse, reclame

De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor de verwerkingsdoeleinden.

Instagram Content

Retargeting, sociale media

De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor de verwerkingsdoeleinden.

Outbrain

Reclame, conversietracking

De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor de bewerking.

Pinterest

Reclame, analyse, marketing, retargeting

De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor de verwerkingsdoeleinden.

Plista

Reclame

De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor de bewerking.

Ve interactive

Conversieoptimalisering, digitale reclame, remarketing

De gegevens worden tot 13 maanden bewaard.

affilinet (Webmasterplan)

Affiliate marketing

De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor de bewerking.

econda Analytics

Optimalisering, analyse

De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor de verwerkingsdoeleinden.

intelliAd

Webanalyse, optimalisering

Cookies kunnen door de gebruiker worden gewist. Ruwe gegevens op de trackingserver worden na 185 dagen/uren automatisch gewist. Afhankelijk van de contractuele relatie worden anonieme gegevens met betrekking tot Userjourneys gewist nadat de dienst is beëindigd.

Bij het bezoek aan onze website wordt de gebruiker geïnformeerd over het gebruik van cookies voor analysedoeleinden en wordt zijn of haar toestemming gevraagd om de in dit verband gebruikte persoonsgegevens te verwerken. In dit verband wordt ook naar deze privacyverklaring verwezen.

6.2 Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens met technisch noodzakelijke cookies is art. 6 lid 1 punt f) van de AVG.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens met cookies voor analysedoeleinden is art. 6 lid 1 punt a) van de AVG als de gebruiker hiervoor toestemming heeft gegeven.

6.3 Doeleinde van de gegevensverwerking

Het doeleinde van het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is om het gebruik van websites voor de gebruikers te vereenvoudigen. Sommige functies van onze website kunnen zonder het gebruik van cookies niet worden aangeboden. Voor deze functies is het nodig dat de browser ook na een paginaverandering wordt herkend. De door technisch noodzakelijke cookies verzamelde gebruikersgegevens worden niet gebruikt om gebruikersprofielen aan te maken.

De analysecookies worden gebruikt om de kwaliteit van onze website en de inhoud ervan te verbeteren. Via de analysecookies leren wij hoe de website wordt gebruikt waardoor wij ons aanbod voortdurend kunnen optimaliseren.

Deze doeleinden vormen ook onze gerechtvaardigde belangen bij de verwerking van persoonsgegevens volgens art. 6 lid 1 punt f) van de AVG.

6.4 Bewaartermijn, mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

Cookies worden op de computer van de gebruiker opgeslagen en door de computer naar onze website gestuurd. Daarom hebt u als gebruiker ook de volledige controle over het gebruik van cookies. Door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen, kunt u de overdracht van cookies deactiveren of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen op elk moment worden gewist. Dit kan ook automatisch gebeuren. Als cookies voor onze website worden gedeactiveerd, is het mogelijk dat niet alle functies van de website volledig kunnen worden gebruikt.

7 Advertentie- en marketingdiensten

7.1 Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Wij gebruiken de volgende advertentie- en marketingdiensten op onze website:

Tool

Beschrijving

Google Tag Manager

Dit is een Tag-beheersysteem. Hiermee kan de gebruiker meetcodes en bijbehorende codefragmenten, die samen Tags worden genoemd, op de website of mobiele app van de gebruiker bijwerken.

Verzamelde gegevens:

Deze lijst bevat alle (persoons)gegevens die door of via het gebruik van deze dienst worden verzameld.

 • Geaggregeerde gegevens over de activering van Tags

 

Google Maps

Dit is een Web Mapping-dienst

Verzamelde gegevens:

Deze lijst bevat alle (persoons)gegevens die door of via het gebruik van deze dienst worden verzameld.

 • Datum en tijdstip van het bezoek

 • Informatie over de locatie

 • IP-adres

 • URL

 • Gebruiksgegevens

 

Google reCAPTCHA

Dit is een service die controleert of gegevens door een mens of door een geautomatiseerd programma zijn ingevoerd.

Verzamelde gegevens:

Deze lijst bevat alle (persoons)gegevens die door of via het gebruik van deze dienst worden verzameld.

 • Taal van de browser

 • Plug-ins van de browser

 • Klikpad

 • Datum en tijdstip van het bezoek

 • IP-adres

 • Gedrag van de gebruiker

 • Doorgebrachte tijd op een pagina

 • Invoer van de gebruiker

 

Google Fonts

Dit is een verzameling lettertypes voor commercieel en persoonlijk gebruik.

 

Verzamelde gegevens:

Deze lijst bevat alle (persoons)gegevens die door of via het gebruik van deze dienst worden verzameld.

 • IP-adres

 • CSS-aanvraag

 • Geaccumuleerde gebruiksgegevens

 • Vereisten voor lettertypebestanden

 • Verwijzende URL

 

Youtube

Dit is een videodienst.

Social-Media-Sharing Links

Tool

Beschrijving

Twitter

Dit is een plug-in van Twitter.

 

Verzamelde gegevens:

Deze lijst bevat alle (persoons)gegevens die door of via het gebruik van deze dienst worden verzameld.

 • Type browser

 • Datum en tijdstip van de tweet

 • Internetadres waaronder de Twitter-knop zich bevindt

 • IP-adres

 • Inhoud van de tweet

 • Informatie over het besturingssysteem

 

7.2 Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de gegevenswerking is art. 6 lid 1 punt f) van de AVG.

7.3 Doeleinde van de gegevensverwerking

Tool

Beschrijving

Google Tag Manager

Tag-beheer

Google Maps

Kaarten weergeven

Google reCAPTCHA

Tracking, bescherming tegen robots

Google Fonts

Terbeschikkingstelling van lettertypes

Youtube

Video’s weergeven

7.4 Bewaartermijn

 

De gegevens worden gewist van zodra ze niet langer nodig zijn voor het doeleinde waarvoor ze zijn verzameld.

7.5 Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

U kunt de deelname aan dit trackingproces op verschillende manieren voorkomen:

 1. a) door een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware. De onderdrukking van cookies van derden leidt ertoe dat u geen advertenties van derden ontvangt;
 2. b) door cookies voor conversietracking uit te schakelen door uw browser zodanig in te stellen dat cookies van het domein ”www.googleadservices.com” worden geblokkeerd, www.google.de/settings/ads, waarbij deze instelling wordt gewist wanneer u uw cookies wist;
 3. c) door de op interesses gebaseerde advertenties van de aanbieders die deel uitmaken van de zelfreguleringscampagne ”About Ads” uit te schakelen via de link www.aboutads.info/choices, waarbij deze instelling wordt gewist wanneer u uw cookies wist;
 4. d) door het permanent uit te schakelen in uw browsers Firefox, Internet Explorer of Google Chrome via de link www.google.com/settings/ads/plugin. Wij wijzen u erop dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.

8 Plug-ins van sociale media

8.1 Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Op onze websites worden zogenaamde plug-ins van sociale netwerken gebruikt, met name van Twitter, Facebook en Pinterest.

Wanneer u onze websites bezoekt, worden dus niet automatisch gegevens naar sociale netwerken zoals Twitter, Facebook en Pinterest verzonden. Alleen wanneer u zelf actief op de betreffende knop klikt, maakt uw internetbrowser verbinding met de servers van het betreffende sociale netwerk. Door op de betreffende knop te klikken, gaat u ermee akkoord dat uw internetbrowser verbinding maakt met de servers van het betreffende sociale netwerk en gebruiksgegevens aan de betreffende exploitant van het sociale netwerk doorgeeft.

8.2 Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens na aanmelding voor de nieuwsbrief door de gebruiker is art. 6 lid 1 punt f) van de AVG als de gebruiker hiervoor toestemming heeft gegeven.

8.3 Doeleinde van de gegevensverwerking

Het doeleinde van de gegevensverwerking is terug te vinden in de privacybepalingen van Twitter, Facebook, Pinterest, Youtube en Rapidmail.

facebook.com
Facebook Inc.
1601 S. California Ave
Palo Alto
CA 94304
Verenigde Staten

Privacyverklaring van Facebook

Twitter
Twitter, Inc.
1355 Market Street, Suite 900
San Francisco
CA 94103
Verenigde Staten

Privacyrichtlijn van Twitter

Pinterest
Pinterest Europe Ltd.
Palmerston House, 2nd Floor
Fenian Street
Dublin 2, Ierland

Privacyverklaring van Pinterest

Youtube
YouTube LLC
901 Cherry Avenue
San Bruno
CA 94066
Verenigde Staten

Hier geldt de privacyverklaring van Google

rapidmail
rapidmail GmbH
Augustinerplatz 2
79098 Freiburg i.Br.
Duitsland

Privacyverklaring van rapidmail

8.4 Bewaartermijn

 

De bewaartermijn van de gegevensverwerking is terug te vinden in de privacybepalingen van Twitter, Facebook en Pinterest.

8.5 Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

Als u niet wilt dat Twitter, Facebook en Pinterest via onze website gegevens over u verzamelen, moet u voor uw bezoek aan onze website uitloggen bij Twitter, Facebook en Pinterest.

9 Nieuwsbrief en nieuwsbrieftracking

9.1 Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

 

Op onze website hebt u de mogelijkheid om u op een gratis nieuwsbrief te abonneren. Bij de aanmelding voor de nieuwsbrief worden de gegevens uit het invoermasker aan ons doorgegeven.

 • Naam

 • IP-adres van de betreffende computer

 • E-mailadres

 • Datum en tijdstip van de registratie

 • Datum en tijdstip van de opening van de e-mail

Tijdens de aanmelding wordt uw toestemming voor de verwerking van de gegevens gevraagd en wordt naar deze privacyverklaring verwezen.

In verband met de gegevensverwerking voor de verzending van nieuwsbrieven worden geen gegevens aan derden doorgegeven. De gegevens worden alleen gebruikt om de nieuwsbrief te verzenden.

9.2 Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens na aanmelding voor de nieuwsbrief door de gebruiker is art. 6 lid 1 punt a) van de AVG als de gebruiker hiervoor toestemming heeft gegeven.

9.3 Doeleinde van de gegevensverwerking

Het e-mailadres van de gebruiker wordt gebruikt om de nieuwsbrief te bezorgen.

De verzameling van andere persoonsgegevens in het kader van het aanmeldingsproces dient om misbruik van de diensten of het gebruikte e-mailadres te voorkomen.

9.4 Bewaartermijn

De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor het doeleinde waarvoor ze zijn verzameld. Het e-mailadres van de gebruiker wordt dus opgeslagen zolang het abonnement op de nieuwsbrief actief is.

De andere persoonsgegevens die tijdens het aanmeldingsproces worden verzameld, worden doorgaans na zeven dagen gewist.

9.5 Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

Het abonnement op de nieuwsbrief kan op elk moment door de gebruiker worden opgezegd. Hiervoor is in elke nieuwsbrief een overeenkomstige link aanwezig.

Hierdoor is het ook mogelijk om de toestemming voor de opslag van tijdens het aanmeldingsproces verzamelde persoonsgegevens in te trekken.

10 Blog met commentaarfunctie

10.1 Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Op onze website hebt u de mogelijkheid om de blog met commentaarfunctie te gebruiken. Bij het gebruik van deze functie worden de gegevens uit het invoermasker aan ons doorgegeven.

 • Naam

 • E-mailadres

 • IP-adres

 • Commentaren

Tijdens het gebruik van de commentaarfunctie wordt uw toestemming voor de verwerking van de gegevens gevraagd en wordt naar deze privacyverklaring verwezen.

10.2 Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens voor het gebruik van de commentaarfunctie van de blog door de gebruiker is art. 6 lid 1 punt a) van de AVG als de gebruiker hiervoor toestemming heeft gegeven.

10.3 Doeleinde van de gegevensverwerking

De verzameling van de onder 10.1 genoemde persoonsgegevens bij het gebruik van de commentaarfunctie dient om misbruik van de diensten of het gebruikte e-mailadres te voorkomen.

10.4 Bewaartermijn

De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor het doeleinde waarvoor ze zijn verzameld. Het e-mailadres van de gebruiker wordt dus opgeslagen zolang de commentaar in onze blog actief is.

10.5 Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

U kunt het opslaan en doorgeven van de onder 10.1 genoemde persoonsgegevens voorkomen door de commentaarfunctie niet te gebruiken.

11 Contactformulier

11.1 Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Op onze website staat een contactformulier dat kan worden gebruikt om digitaal contact met ons op te nemen. Als een gebruiker dit formulier gebruikt, worden de in het invoermasker ingevoerde gegevens aan ons doorgegeven en opgeslagen. Het gaat om de volgende gegevens:

 • Aanspreking

 • Voornaam

 • Naam

 • E-mailadres

 • Adres (straat, huisnummer, postcode, stad, land)

 • Klantnummer

 • Bestelnummer

 • Telefoonnummer

 • Faxnummer

 • IP-adres

Bij de verzending van het bericht worden ook de volgende gegevens opgeslagen:

 • Het IP-adres van de gebruiker

 • Datum en tijdstip van de registratie

Bij de verzending wordt uw toestemming voor de verwerking van de gegevens gevraagd en wordt naar deze privacyverklaring verwezen.

U kunt ook via het opgegeven e-mailadres contact met ons opnemen. In dat geval worden de persoonsgegevens van de gebruiker die samen met de e-mail zijn verzonden, opgeslagen.

In dit verband worden de gegevens niet aan derden doorgegeven. De gegevens worden alleen gebruikt om de conversatie te verwerken.

11.2 Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens is art. 6 lid 1 punt a) van de AVG als de gebruiker hiervoor toestemming heeft gegeven.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens die bij de verzending van een e-mail worden doorgegeven, is artikel 6 lid 1 punt f) van de AVG. Als het e-mailcontact gericht is op het sluiten van een overeenkomst, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking art. 6 lid 1 punt b) van de AVG.

11.3 Doeleinde van de gegevensverwerking

De persoonsgegevens uit het invoermasker worden alleen gebruikt om de contactname te verwerken. In het geval van een contactname via e-mail vormt dit ook het vereiste gerechtvaardigde belang voor de verwerking van de gegevens.

De andere persoonsgegevens die bij de verzending worden verwerkt, dienen om misbruik van het contactformulier te voorkomen en de veiligheid van onze IT-systemen te garanderen.

11.4 Bewaartermijn

De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor het doeleinde waarvoor ze zijn verzameld. Voor de persoonsgegevens uit het invoermasker van het contactformulier en de via e-mail verzonden gegevens is dit het geval wanneer de betreffende conversatie met de gebruiker is beëindigd. De conversatie is beëindigd wanneer uit de omstandigheden blijkt dat de betreffende kwestie definitief is opgehelderd.

De extra persoonsgegevens die tijdens de verzending worden verzameld, worden doorgaans na zeven dagen gewist.

11.5 Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

De gebruiker heeft op elk moment de mogelijkheid om zijn toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgegevens in te trekken. Als de gebruiker via e-mail contact met ons opneemt, kan hij op elk moment bezwaar maken tegen de opslag van zijn persoonsgegevens. In dat geval kan de conversatie niet worden voortgezet.

Alle persoonsgegevens die bij de contactopname werden opgeslagen, worden in dit geval gewist.

12 Webanalyse door Google Analytics

12.1 Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans doorgegeven aan een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Als IP-anonimisering op deze website wordt geactiveerd, wordt uw IP-adres echter vooraf door Google ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten doorgestuurd en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren om rapporten over de websiteactiviteit op te stellen en om andere diensten met betrekking tot het gebruik van de website en het internetgebruik aan de websitebeheerder te verlenen. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt de opslag van cookies voorkomen door de juiste instellingen in uw browser te kiezen. Houd er echter rekening mee dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook de verzameling van de door de cookie gegenereerde gegevens die verband houden met uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) door Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link (tools.google.com/dlpage/gaoptout).

12.2 Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruiker is art. 6 lid 1 punt a) van de AVG.

12.3 Doeleinde van de gegevensverwerking

De verwerking van persoonsgegevens van gebruikers maakt het mogelijk om het surfgedrag van onze gebruikers te analyseren. Door de verkregen gegevens te evalueren, kunnen we informatie over het gebruik van de afzonderlijke onderdelen van onze website verzamelen. Dit helpt ons om onze website en de gebruiksvriendelijkheid ervan voortdurend te verbeteren. Deze doeleinden vormen ook onze gerechtvaardigde belangen bij de verwerking van gegevens volgens art. 6 lid 1 punt f) van de AVG. Door de anonimisering van het IP-adres wordt voldoende rekening gehouden met het belang van de gebruikers bij de bescherming van hun persoonsgegevens.

12.4 Bewaartermijn

De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor onze registratiedoeleinden.

In ons geval is dit na 30 dagen.

12.5 Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

Cookies worden na de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker (toestemmingsbanner) op de computer van de gebruiker opgeslagen en worden door de gebruiker naar onze site gestuurd. Daarom hebt u als gebruiker ook de volledige controle over het gebruik van cookies. Door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen, kunt u de overdracht van cookies deactiveren of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen op elk moment worden gewist. Dit kan ook automatisch gebeuren. Als cookies voor onze website worden gedeactiveerd, is het mogelijk dat niet alle functies van de website volledig kunnen worden gebruikt.

Wij bieden de gebruikers van onze website de mogelijkheid om zich af te melden voor het analyseproces. Daarvoor moet u de betreffende link volgen. Op deze manier wordt een andere cookie op uw systeem geplaatst, die ons systeem het signaal geeft om de gegevens van de gebruiker niet op te slaan. Als de gebruiker de betreffende cookie in tussentijd van zijn eigen systeem wist, moet hij de opt-outcookie opnieuw instellen.

13 Rechten van de betrokkene

Als uw persoonsgegevens worden verwerkt, bent u een betrokkene in de zin van de AVG en hebt u de volgende rechten tegenover de verantwoordelijke:

13.1 Recht van inzage

U kunt de verantwoordelijke vragen om te bevestigen of wij persoonsgegevens over u verwerken.

Als wij daadwerkelijk persoonsgegevens over u verwerken, kunt u de volgende informatie aan de verantwoordelijke vragen:

 • het doeleinde waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;

 • de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt;

 • de ontvangers of de categorieën ontvangers aan wie uw persoonsgegevens worden of zullen worden bezorgd;

 • de geplande bewaartermijn van uw persoonsgegevens of, indien specifieke informatie hierover niet mogelijk is, criteria om de bewaartermijn te bepalen;

 • het bestaan van een recht om uw persoonsgegevens te rectificeren of te wissen, een recht op beperking van de verwerking door de voor de verantwoordelijke of een recht van bezwaart tegen deze verwerking;

 • het bestaan van een recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;

 • alle beschikbare informatie over de gegevensbron als de persoonsgegevens niet bij de betrokkene zijn verzameld;

 • het bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van de in artikel 22, leden 1 en 4 van de AVG bedoelde profilering en, ten minste in die gevallen, nuttige informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van die verwerking voor de betrokkene.

U hebt het recht om te vragen of uw persoonsgegevens aan een derde land of aan een internationale organisatie worden doorgegeven. In dit verband kunt u vragen om te worden geïnformeerd over de passende waarborgen volgens artikel 46 van de AVG in verband met de overdracht. Neem hiervoor contact met ons op via het opgegeven e-mailadres of gebruik ons contactformulier.

13.2 Recht op rectificatie

U hebt een recht op rectificatie en/of aanvulling tegenover de verantwoordelijke als de verwerkte persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn. De verantwoordelijke moet de rectificatie onverwijld uitvoeren.

13.3 Recht op beperking van de verwerking

Onder de volgende voorwaarden heeft de betrokkene het recht om van de verantwoordelijke de beperking van de verwerking te verkrijgen:

 • indien u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist, gedurende een periode die de verantwoordelijke in staat stelt om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;

 • de verwerking onrechtmatig is en u zich verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om de beperking van het gebruik van de persoonsgegevens;

 • de verantwoordelijke de persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden, maar u deze nodig hebt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, of

 • u overeenkomstig artikel 21, lid 1 van de AVG bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van de verantwoordelijke zwaarder wegen dan die van u.

Als de verwerking van uw persoonsgegevens werd beperkt, mogen deze gegevens, met uitzondering van de opslag ervan, slechts worden verwerkt met toestemming van de betrokkene of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Unie of voor een lidstaat.

Als de beperking van de verwerking volgens de bovenstaande voorwaarden werd beperkt, wordt u door de verantwoordelijke op de hoogte gebracht voordat de beperking wordt opgeheven.

13.4 Recht op verwijdering

13.4.1 Verwijderingsplicht

U hebt het recht om van de verantwoordelijke zonder onredelijke vertraging de verwijdering van uw persoonsgegevens te verkrijgen en de verantwoordelijke is verplicht om de persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging te wissen wanneer een van de volgende gevallen van toepassing is:

 • uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;

 • u trekt de toestemming waarop de verwerking volgens artikel 6 lid 1 punt a) of artikel 9 lid 2 punt a) van de AVG berust, in en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking;

 • u maakt overeenkomstig artikel 21 lid 1 van de AVG bezwaar tegen de verwerking en er zijn geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking of u maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21 lid 2 van de AVG.

 • uw persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.

 • uw persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een in het Unierecht of het lidstatelijke recht neergelegde wettelijke verplichting die op de verantwoordelijke rust.

 • Uw persoonsgegevens zijn verzameld in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8 lid 1 van de AVG.

13.4.2 Informatie aan derden

Wanneer de verantwoordelijke uw persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en overeenkomstig artikel 17 lid 1 van de AVG verplicht is om de persoonsgegevens te wissen, neemt hij, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om verantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken, ervan op de hoogte te stellen dat de betrokkene de verantwoordelijken heeft verzocht om iedere koppeling naar, of kopie of reproductie van die persoonsgegevens te wissen.

13.4.3 Uitzonderingen

Het recht op verwijdering bestaat niet indien de verwerking noodzakelijk is

 • voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;

 • voor het nakomen van een in het Unierecht of het lidstatelijke recht neergelegde wettelijke verplichting die op de verantwoordelijke rust of voor het vervullen van een taak van algemeen belang of het uitoefenen van het openbaar gezag dat aan de verantwoordelijke is verleend;

 • om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid overeenkomstig artikel 9 lid 2 punten h) en i) en artikel 9 lid 3 van de AVG;

 • met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89 lid 1 van de AVG voor zover het in lid a) bedoelde recht de verwezenlijking van de doeleinden van die verwerking onmogelijk dreigt te maken of ernstig in het gedrang dreigt te brengen, of

 • voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

13.5 Recht op informatie

Als u het recht op rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking tegenover de verantwoordelijke hebt ingeroepen, is de verantwoordelijke verplicht om deze rectificatie of verwijdering van de gegevens of beperking van de verwerking mee te delen aan alle ontvangers aan wie uw persoonsgegevens zijn verstrekt, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost.

U hebt het recht om door de verantwoordelijke over deze ontvangers te worden geïnformeerd.

13.6 Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht om uw persoonsgegevens die u aan de verantwoordelijke hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Bovendien hebt u het recht om die gegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd door de verantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens werden verstrekt, indien

 • de verwerking berust op toestemming uit hoofde van artikel 6 lid 1 punt a) of artikel 9 lid 2 punt a) van de AVG of op een overeenkomst uit hoofde van artikel 6 lid 1 punt b) van de AVG en

 • de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

Bij de uitoefening van dit recht hebt u bovendien het recht dat uw persoonsgegevens, indien dit technisch mogelijk is, rechtstreeks van de ene verantwoordelijke naar de andere worden doorgezonden. Dit mag geen afbreuk doen aan de rechten en vrijheden van anderen.

Het recht op overdraagbaarheid van gegevens geldt niet voor de verwerking die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verantwoordelijke is verleend.

13.7 Recht van bezwaar

U hebt te allen tijde het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6 lid 1 punt e) of f) van de AVG, met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

De verantwoordelijke staakt de verwerking van uw persoonsgegevens tenzij hij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Wanneer uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, hebt u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke marketing, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing.

Wanneer u bezwaar maakt tegen verwerking ten behoeve van direct marketing, worden uw persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerkt.

In het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij en niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, mag u uw recht van bezwaar uitoefenen via geautomatiseerde procedés waarbij wordt gebruikgemaakt van technische specificaties.

13.8 Recht op intrekking van uw toestemmingsverklaring op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming

U hebt te allen tijde het recht om uw toestemmingsverklaring op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming in te trekken. De intrekking van uw toestemming heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op basis van de toestemming heeft plaatsgevonden.

13.9 Geautomatiseerde individuele besluitvorming met inbegrip van profilering

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, gebaseerde besluitvorming die voor u rechtsgevolgen heeft of die u op soortgelijke wijze ernstig treft. Dit geldt niet als de besluitvorming

 • noodzakelijk is voor de sluiting of de uitvoering van een overeenkomst tussen u en de verantwoordelijke,

 • is toegestaan door de wetgeving van de Unie of de lidstaten waaraan de voor de verantwoordelijke is onderworpen en die wetgeving passende maatregelen bevat om uw rechten en vrijheden en uw gerechtvaardigde belangen te beschermen of

 • met uw uitdrukkelijke toestemming plaatsvindt.

Deze besluiten mogen echter niet gebaseerd zijn op bijzondere categorieën persoonsgegevens volgens artikel 9 lid 1 van de AVG, tenzij artikel 9 lid 2 punt a) of punt g) van de AVG van toepassing is en er passende maatregelen zijn genomen om de rechten en vrijheden en uw gerechtvaardigde belangen te beschermen.

In de in (1) en (3) bedoelde gevallen treft de verantwoordelijke passende maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen van de betrokkene, waaronder ten minste het recht op menselijke tussenkomst van de verantwoordelijke, het recht om zijn standpunt kenbaar te maken en het recht om het besluit aan te vechten.

13.10 Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, u uw werkplek hebt of waar de beweerde inbreuk is begaan, indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens inbreuk maakt op de AVG.

De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht wordt ingediend, stelt de klager in kennis van de voortgang en het resultaat van de klacht, alsmede van de mogelijke voorziening in rechte overeenkomstig artikel 78 van de AVG. De bevoegde toezichthoudende instantie voor Trotec GmbH:

Bevoegde instantie voor gegevensbescherming en de vrijheid van informatie in Nordrhein-Westfalen, Duitsland
Postfach 20 04 44
40102 Düsseldorf

Tel.: 0211/38424-0
Fax: 0211/38424-999
E-mail: poststelle@ldi.nrw.de

Bevoegde instantie voor gegevensbescherming en de vrijheid van informatie in België
Autorité Protection Données de Belgique, Gegevensbeschermingsautoriteit van België
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
België
Tel.: +32 2 274 48 00
Fax: +32 2 274 48 35
E-mail: contact@apd-gba.be

Laatst bijgewerkt op: 13/04/2022