Klantenservice en ondersteuning: +32 78 482 807

Mo-Vrij: 9:00 - 17:00

TTSL, de Trotec systeemoplossing voor bewaking op afstand, werken op afstand, analyseren en documenteren van uw machines en processen via een PC-browser of smartphone-app
 1. Producten en diensten
 2. Meetgegevens­management
 3. TTSL – Remote Control & Monitoring

Het Trotec TTSL®-platform met MultiMeasure cloud

Systeemoplossing voor bewaking op afstand, werken op afstand, analyseren en documenteren van uw machines en processen

TTSL-systeemoplossing voor bewaking op afstand, werken op afstand, analyseren en documenteren van uw machines en processen
Altijd toegang tot de meetwaarden en machine-informatie, via MultiMeasure cloud op uw PC of smartphone
Altijd toegang tot de meetwaarden en machine-informatie, via MultiMeasure cloud op uw PC of smartphone

Mobiel, modulair, multifunctioneel – één platform voor alle gegevens en toepassingssituaties

Beschikbaarheid van gegevens vormt de basis voor het optimaliseren van processen en het bedrijf van technische installaties. Minder compatibele eilandoplossingen of complexe gebruiks-knowhow, stonden altijd in de weg bij eenvoudig en flexibel combineerbare toepassingsmogelijkheden ook voor ambachtelijke ondernemingen en kleinere industriële bedrijven.

TTSL® sluit deze leemte en maakt de meest uiteenlopende sensorgegevens op willekeurige opstellocaties snel en eenvoudig beschikbaar – zonder dat specialistische kennis, uitgebreide bedrijfsnetwerken en uitgebreide IoT-projecten nodig zijn.

TTSL® is een modulair, op de cloud gebaseerd compleet systeem met alle componenten, die u voor meetwaarderegistratie nodig heeft: talrijke sensoren en interfaces, gateways met een grote reikwijdte en gebruiksvriendelijke applicaties voor inbedrijfstelling en configuratie van uw systeem, evenals voor de opslag, analyse en documentatie van uw meetgegevens.

Het TTSL®-platform – gateway, MultiMeasure cloud, sensortechniek en connectiviteit – maken flexibele gebruiksscenario's zeer eenvoudig via plug & play mogelijk, voor het bewaking en bedienen op afstand, analyseren en documenteren van uw machines en processen. Waterschadesanering, gebouwtechniek of industriële productie – binnen een handomdraai heeft u alle meetwaarden en machine-informatie via MultiMeasure cloud beschikbaar op uw PC of smartphone.

Individueel combineren en naar behoefte uitbreiden

Door het modulaire ontwerp en een steeds verder groeiend accessoireprogramma, kunt u met TTSL voor praktisch elke toepassing de benodigde gateways en sensoren naar behoefte samenstellen en uw TTSL-uitrusting op elk moment uitbreiden met extra sensoren.

Bovendien profiteert u van een transparant prijsmodel: Er zijn alleen eenmalige aanschafkosten voor de hardware, plus een op de behoefte afgestemde gebruiksvergoeding voor MultiMeasure Center, incl. updateservice voor app en desktop-client.

 

 


Ontwikkeld voor professionele eisen, toepasbaar voor de meest uiteenlopende branches

De mobiele toepasbaarheid en het modulaire concept van het TTSL-systeem, maakt het gebruik voor de meest uiteenlopende gebruikersgroepen en taken zeer eenvoudig plug & play mogelijk.

Waterschadesaneerders hebben een flexibel toepasbaar systeem nodig voor bewaking op afstand van actieve bouwplaatsen. Met TTSL kunnen vanaf de kantoor-PC of via een app de klimaatgegevens op locatie worden opgeroepen, kunnen stroomverbruiksgegevens worden geregistreerd, gearchiveerd en gedocumenteerd.

TTSL zorgt hierbij voor alle bewakingsfuncties bij uw drooginstallatie, alarmeert u het klokje rond bij problemen en meldt automatisch als de droging gereed is en de apparaten kunnen worden afgebroken – zo vervallen dure tussentijdse metingen door servicemonteurs. Daarnaast kan het systeem bij machinestilstand of stroomuitval direct een alarm activeren.

Via de cloudapplicatie MultiMeasure Center, hebben u en geautoriseerde medewerkers altijd zicht op alle installaties en processen van elk eindapparaat en kunt u professionele procesrapporten voor opdrachtgevers en verzekeringen aanmaken. En via TTSL® MultiStat kunnen ook op TTSL® aangesloten apparaten direct via de cloud worden in- of uitgeschakeld.

Ga direct naar de TTSL info pagina voor Waterschadesaneerders ...

Machineverhuurders profiteren van een flexibel toepasbare tool voor de controle van de inzet van de door u verhuurde machines. Remote monitoring levert alle benodigde meetgegevens en maakt eenvoudige assistentie bij problemen tijdens gebruik mogelijk, bijvoorbeeld een lege tank bij bouwverwarming met olieverwarmingsapparaten.

Productiebedrijven beschikken met TTSL® over een praktische oplossing voor het naderhand uitbreiden van de machinevoorraad met moderne IoT-sensortechniek voor automatische machinebewaking met registratie van productiegegevens en machinestatus of voor monitoring van processen.

TTSL® brengt alles zo dichtbij, dat het zo lijkt dat u er zelf bent!

TTSL® biedt de meest uiteenlopende branches praktisch onbeperkte toepassingsmogelijkheden, want dankzij TTSL® kunnen op afstand willekeurige gegevens worden geregistreerd, geanalyseerd en gedocumenteerd, zonder zelf op locatie te hoeven zijn. Dit versnelt de reactiemogelijkheden, verhoogt de efficiency van installaties en bespaart tijd en kosten.

Gebruik dit universeel toepasbare universeel systeem voor bewaking en bediening op afstand, analyseren en documenteren van uw machines en processen – eenvoudig onderweg via smartphone of kantoor-PC. Het nieuwe TTSL®-systeem van Trotec maakt condition monitoring zeer eenvoudig mogelijk. Registreer en bewaak de meest uiteenlopende meetgegevens van al uw bouwplaatsen of machineprocessen.

Bewaking op afstand van drooginstallaties bij de waterschadesanering
Remote control voor machineverhuurders
Bewaking op afstand van machines en processen
Tankvulpeilbewaking bij de inzet van mobiele verwarmingstoepassingen

TTSL®-basis-installatie
Uitgebreide TTSL®-installatie

Hoe werkt TTSL®?

TTSL®-sensoren kunnen direct op locatie de meest uiteenlopende meetgrootheden registreren. Ter afsluiting van de projectspecifieke benodigde sensoren, zijn verschillende sensorboxen met specifieke interfaces beschikbaar. De sensorboxen worden met een kabel aangesloten op de TTSL-gateway. Deze zorgt voor de periodieke overdracht van de geregistreerde gegevens via GSM naar de Trotec cloudapplicatie MultiMeasure Center, die via een desktop-PC of een app kan worden opgeroepen. Via MultiMeasure Center kunnen ook remote-commando's aan de TTSL-gateway worden verzonden, bijvoorbeeld geactualiseerde alarmgrenswaarden of opdrachten voor het uitschakelen van machines.

Schematische opbouw van een TTSL-installatie

Basis-installatie:

Het hart van een TTL-basisinstallatie is de TTSL® CB (Communication Bridge). De TTSL® CB heeft alle interfaces voor het aansluiten van de benodigde TTSL®-SB-sensorboxen en voor de GSM-gegevensoverdracht naar de cloud. Voor gegevensregistratie op slechts een meetlocatie, is een enkele TTSL® CB voldoende.

Uitgebreide installatie:

Moeten op locatie meerdere meetlocaties worden bewaakt, zijn een of meerdere extra TTSL® MB geïnstalleerd en met de benodigde sensorsystemen verbonden. In dit geval fungeert de TTSL® MB als datalogger voor de meetwaarderegistratie van de aangesloten sensoren. Binnen vrij definieerbare intervallen geeft elke TTSL® MB de gegevens hiervan draadloos via ISM door aan de TTSL® CB, die alle gegevens van alle TTSL® MB's verzamelt en automatisch naar de cloud verstuurt.

Eenvoudige installatie en inbedrijfstelling

Alle TTSL®-componenten zijn voorzien van een QR-code, die met de MultiMeasure Center-app kan worden ingelezen. In dit kader kan elke box en elke sensor individueel worden voorzien van een naam en kan de gehele installatie worden toegewezen aan een project. Zodra de gegevens zijn opgeslagen, is het systeem klaar voor gebruik.

Eenvoudig een QR-code scannen en componenten integreren in het project

Alle TTSL®-componenten in één overzicht:

MultiMeasure Center

Uw besturingscentrale in de cloud voor alle TTSL-installaties en -gebruikers

Met de cloudapplicatie MultiMeasure Center, heeft u altijd zicht op alle installaties en processen van elk eindapparaat en kunt u professionele procesrapporten voor opdrachtgevers en verzekeringen aanmaken.

MultiMeasure Center geeft een lijst met alle bestaande projecten, die hier kunnen worden aangemaakt, geconfigureerd, geanalyseerd en gearchiveerd. Het projectoverzicht toont in één oogopslag alle bijbehorende meet- en sensorboxen, evenals de aangesloten sensortypen. In het MultiMeasure Center kan alle metadata voor uw projecten worden vastgelegd, naast de geïnstalleerde componenten ook opstellocatie, projectdeelnemers of geplande periode.

Al uw projectgegevens worden veilig en versleuteld opgeslagen in de cloud. Ook alle gegevens van afgesloten projecten blijven net zolang beschikbaar als u dat wenst.

Zijn de op locatie geïnstalleerde machines via TTSL® MultiStat aangesloten op de stroomvoorziening, kunnen de bedrijfstoestand of het stroomverbruik worden bewaakt, indien nodig kunnen de aangesloten machines via MultiMeasure Center ook naar believen worden in- of uitgeschakeld.

Overzichtelijke meetgegevensanalyse – individuele alarmmeldingen

Met MultiMeasure Center kunnen de meetgegevensstromen van alle in het project geïnstalleerde sensoren binnen een tijdsverloop worden bekeken, kan voor een detailoverzicht worden in- en uitgezoomd of kan de weergave tot een bepaalde periode worden begrensd. Voor elke sensormeetgrootheid kunnen individuele drempelwaarden worden gedefinieerd, bij overschrijding of onderschrijding kan dan een automatisch alarmmelding worden gegeven.

Multi-client-systeem

Alle meetgegevens worden binnen gedefinieerde intervallen draadloos via het mobiele telefoonnetwerk (GSM) naar de cloud verstuurd en kunnen via PC of app-client worden opgeroepen en geanalyseerd, voor opdrachtgevers worden gedocumenteerd of via SenseShare met collega's en klanten worden gedeeld.

Bovendien is MultiMeasure Center geschikt voor toewijzen van gebruikersrechten, zodat het geïntegreerde klant- en gebruikersbeheer niet alleen een flexibel beheer en projecttoewijzing van verschillende medewerkers mogelijk maakt, maar ook subprojecten voor eigen klanten kunnen worden geadministreerd en kunnen worden voorzien van individuele gebruikersrechten.

MultiMeasure Center: Uw besturingscentrale in de cloud voor alle TTSL-installaties en -gebruikers
MultiMeasure Center geeft een lijst met alle bestaande projecten, die hier kunnen worden aangemaakt, geconfigureerd, geanalyseerd en gearchiveerd
In het MultiMeasure Center kunnen alle componenten en metadata voor uw projecten worden vastgelegd

Eenvoudig een QR-code scannen en componenten integreren in het project
Alle meetwaarden en machine-informatie op elk moment overal toegankelijk via MultiMeasure cloud

MultiMeasure Center client-app

De slimme cloud-koppeling met alle TTSL-installaties

Met de client-app kunnen TTSL®-installaties zeer eenvoudig op locatie worden geconfigureerd en worden overgedragen naar de cloud. Alle TTSL®-meet- en sensorboxen, zijn hiervoor uitgerust met een individuele QR-code, die eenvoudig kan worden ingelezen in de app. Hierbij kan aan de individuele componenten een willekeurige naam worden gegeven, kunnen ze worden toegewezen aan projecten of kunnen nieuwe projecten worden aangemaakt.

Bovendien hebben geautoriseerde gebruikers vanaf elke locatie altijd toegang tot de meest actuele procesgegevens of machinetoestanden, kunnen ze processen bewaken en projectwijzigingen doorvoeren.


TTSL® CB

De communicatiecentrale met de cloud

Als communicatie-interface met de cloud, beheert de TTSL® CB (Communication Bridge) alle verbonden TTSL®-componenten, verzamelt hij als tussenopslag alle geregistreerde meetwaarden en verstuurt hij deze automatisch naar de cloud.

Via een eenvoudige 4-knopsbediening kan de TTSL® CB snel en probleemloos worden geconfigureerd. Het geïntegreerde display met een vierkleurige achtergrondverlichting voor een snelle visuele terugmelding van de bedrijfsstatus waarborgt een contrastrijke weergave, ook bij daglicht.

De TTSL® CB is niet alleen met vier 5-polige contrastekkeraansluiting met snelkoppeling voor verschillende TTSL¸-SB-sensorboxen uitgerust, maar heeft ook interfaces voor ethernet, ISM en GSM.

Bij complexe multi-installaties, gebeurt de gegevensuitwisseling met de overige TTSL® MB-meetboxen via ISM – maximaal 63 extra TTSL® MB-meetboxen kunnen via een enkele TTSL®-CB draadloos via ISM in de installatie worden opgenomen.

En de TTSL® CB maakt automatisch verbinding met de cloud via het mobiele telefoonnetwerk. Standaardmodules zijn GSM 2G/3G, maar ook andere kunnen naar wens worden toegepast. TTSL® CB wordt zonder SIM-kaart geleverd, zodat de klant elke SIM-provider kan gebruiken.

De energievoorziening van de TTSL® CB gebeurt via het meegeleverde netdeel – ook voor de met een kabel verbonden TTSL®-SB-sensorboxen. Als buffervoeding dienen twee geïntegreerde accu's (2,6 Ah).

De robuuste behuizing met randbescherming, kan in meerdere lagen worden gestapeld en dankzij beschermingsgraad IP68 ook probleemloos in een ruwe bouwplaatsomgeving worden gebruikt.

TTSL® CB in een robuuste behuizing met beschermingsgraad IP68
De TTSL® CB kan in meerdere lagen worden gestapeld
TTSL® CB met aansluitingen met afsluitdoppen
TTSL® CB met aansluitingen met afsluitdoppen

TTSL® MB in een robuuste behuizing met beschermingsgraad IP68

TTSL® MB

Datalogger en universele interface

De TTSL® MB (Measurement Bridge) verzamelt als datalogger alle meetwaarden van de verbonden sensorboxen voor het afroepen door de TTSL® CB. Meerdere TTSL® MB kunnen op locatie parallel worden geïnstalleerd en worden beheerd door één TTSL® CB.

Via een eenvoudige 4-knopsbediening kan de TTSL® MB snel en probleemloos worden geconfigureerd. Het geïntegreerde display met een vierkleurige achtergrondverlichting voor een snelle visuele terugmelding van de bedrijfsstatus waarborgt een contrastrijke weergave, ook bij daglicht.

Met uitzondering van de GSM-interface, is de TTSL® MB vrijwel identiek aan de TTSL® CB en bevat eveneens vier 5-polige contrastekkeraansluiting met snelkoppeling voor het aansluiten van verschillende TTSL®-SB-sensorboxen, evenals een ethernet- en een ISM-interface.

De energievoorziening van de TTSL® MB gebeurt via het meegeleverde netdeel – ook voor de met een kabel verbonden TTSL®-SB-sensorboxen. Als buffervoeding dienen twee geïntegreerde accu's (2,6 Ah).

De robuuste behuizing met randbescherming, kan in meerdere lagen worden gestapeld en dankzij beschermingsgraad IP68 ook probleemloos in een ruwe bouwplaatsomgeving worden gebruikt.


TTSL® SB

De TTSL® SB -sensorboxen zijn als koppelschakel tussen de toegepaste sensorsystemen en de meetboxen voor de opslag van meetgegevens ontworpen. De sensorbox verwerkt ook de ingaande signalen en leidt deze voor opslag en doorsturen naar de cloud naar de aangesloten meetboxen.

Het voordeel ligt voor de hand: In plaats van het uitrusten van elke sensorbox met de eventueel benodigde elektronica voor de verwerking van de sensorsignalen, is elk van de TTSL®-SB-sensorboxen. Op deze wijze kunnen gebruikers profiteren van een voordelig systeem, dat eenvoudig te gebruiken is en tegelijk individueel kan worden aangepast aan elke situatie.

Elke TTSL® MB/CB kan worden verbonden met meerdere TTSL®-SB-sensorboxen, die talrijke interfaces hebben voor het aansluiten van de meest uiteenlopende sensorsystemen. Om een maximale veelvoud aan toepasbare sensorsystemen mogelijk te maken, zijn drie verschillende TTSL®-SB-sensorboxen beschikbaar.

Alle sensorboxen zijn voor het aansluiten van kabels bij de TTSL® CB of TTSL® MB aan de achterzijde uitgerust met een 5-polige contrastekkeraansluiting met snelkoppeling. De kabelverbinding biedt het voordeel dat de gegevensoverdracht altijd stabiel is en zorgt tegelijkertijd voor een permanente energievoorziening.

Alle sensorboxen hebben aan de zijkanten twee opsteekbeschermers met geïntegreerde stapelholten en beschermingsgraad IP68, waardoor een probleemloos gebruik ook onder de meest ruwe omgevingscondities mogelijk is.

TTSL®SB-sensorboxen voor verbinding met de meest uiteenlopende signaalgevers

TTSL® SB-C-sensorbox voor klimaat- en industriesensoren
TTSL® SB-C-sensorbox voor klimaat- en industriesensoren
TTSL® SB-C-sensorbox voor klimaat- en industriesensoren
TTSL® SB-C-sensorbox voor klimaat- en industriesensoren

TTSL® SB-C

Sensorbox voor klimaat- en industriesensoren

De TTSL® SB-C sensorbox biedt twee aansluitmogelijkheden voor de meest uiteenlopende sensortypen:

Op de 4-polige contrastekkeraansluiting met snelkoppeling op positie X2 kunnen willekeurige industriële sensoren, resp. signaalgevers met 4 ... 20 mA uitgang worden aangesloten, waardoor talrijke toepassingen mogelijk zijn, bijvoorbeeld het meten van drukken, stroom/effectief vermogen, instelwaarden en werkelijke waarden en ontelbare andere toepassingen. Voor bedrading met de gewenste pulsgever is een 5-aderige verbindingskabel met aan één zijde een stekker met snelkoppeling met een standaardlengte van 5 m leverbaar.

De 4-polige contrastekkeraansluiting met snelkoppeling op positie X3 dient voor het aansluiten van sensoren met IC2-protocol, bijvoorbeeld de Trotec-combi-sensor voor het meten van ruimtetemperatuur en -vochtigheid, de Trotec Pt1000-contacttemperatuursensor.

Net als alle sensorboxen heeft de TTSL® SB-C aan de voorzijde op positie X1 een contrastekkeraansluiting met snelkoppeling voor de kabelverbinding met de gegevens ontvangende TTSL® MB/CB en wordt hierdoor ook gevoed.

De TTSL® SB-C is aan de zijkanten voorzien van twee opsteekbeschermers met geïntegreerde stapelholten en beschermingsgraad IP68, waardoor een probleemloos gebruik ook onder de meest ruwe omgevingscondities mogelijk is.


TTSL® SB-M

Sensorbox voor materiaal- en bouwvochtigheidsmeting

De TTSL®-SB-M-sensorbox heeft een BNC-aansluiting voor kabelverbinding met alle Trotec-meetelektroden voor materiaal- en bouwvochtigheidsmeting. Ook de TTSL®-boorgatsonde kan worden aangesloten op deze sensorbox. Hiervoor is slechts de TC20-verbindingskabel uit het Trotec-programma nodig. De meetgegevensanalyse gebeurt in digits van 0 tot 100.

Net als alle sensorboxen heeft de TTSL® SB-M aan de voorzijde op positie X1 een contrastekkeraansluiting met snelkoppeling voor de kabelverbinding met de gegevens ontvangende TTSL® MB/CB en wordt hierdoor ook gevoed.

De TTSL® SBM is aan de zijkanten voorzien van twee opsteekbeschermers met geïntegreerde stapelholten en beschermingsgraad IP68, waardoor een probleemloos gebruik ook onder de meest ruwe omgevingscondities mogelijk is.

TTSL® SB-M-sensorbox voor bouwvochtigheidsmeting
TTSL® SB-M-sensorbox voor bouwvochtigheidsmeting
TTSL® SB-M-sensorbox voor bouwvochtigheidsmeting
TTSL® SB-M-sensorbox voor bouwvochtigheidsmeting

TTSL® SB-XIO draadloze sensorbox voor machines, installaties en sensorsystemen
Een opschroefbare houder voor DIN-rails is optioneel verkrijgbaar
TTSL® SB-XIO draadloze sensorbox voor machines, installaties en sensorsystemen
De TTSL® SB-XIO heeft een 5-polige en een 8-polige contrastekkeraansluiting met snelkoppeling
De TTSL® SB-XIO heeft een 5-polige en een 8-polige contrastekkeraansluiting met snelkoppeling
De TTSL® SB-XIO heeft een 5-polige en een 8-polige contrastekkeraansluiting met snelkoppeling
 
Optionele houder voor directe bevestiging op DIN-rail

TTSL® SB-XIO

Draadloze sensorbox voor machines, installaties en sensorsystemen

De TTSL® SB-XIO-sensorbox biedt twee aansluitmogelijkheden voor de meest uiteenlopende signaalgevers, een 5-polige contrastekkeraansluiting met snelkoppeling op positie X1 en een 8-polige contrastekkeraansluiting met snelkoppeling op positie X2.

Via deze beide aansluitingen kunnen willekeurige industriële sensoren, resp. signaalgevers worden gekoppeld of kunnen machinestuurapparaten voor de registratie van de gewenste signalen worden verbonden. De volgende interfaces zijn hiervoor beschikbaar:

 • Draadloos ISM 868/915 MHz
 • Draadloos bluetooth LE
 • RS485 Modbus
 • I2C voor sensorsystemen
 • Analoog & digitaal IO:
  4 x digitaal IN 9..24 V
  2 x digitaal OUT 9..24 V (relais aansturing) 
  1 x analoog IN 0..10 V

Voor bedrading met de gewenste pulsgevers zijn 5- en 8-aderige verbindingskabels met aan één zijde een stekker met snelkoppeling leverbaar.

Voor een directe bevestiging van de TTSL® SB-XIO op DIN-rails bij de uit te lezen machine is optioneel ook een opschroefbare houder voor DIN-rails leverbaar.

De communicatie met de gegevens ontvangende TTSL® MB/CB gebeurt bij de TTSL® SB-XIO draadloos via ISM-radioverbinding en de stroomvoorziening via host of 24 uur via een backup-accu.

De TTSL® SB XIO is aan de zijkanten voorzien van twee opsteekbeschermers met geïntegreerde stapelholten en beschermingsgraad IP68, waardoor een probleemloos gebruik ook onder de meest ruwe omgevingscondities mogelijk is.

TTSL® SB-UMI

Als Universal Messaging Interface kan de TTSL® SB-UMI ook apparaten zonder eigen communicatie-interface voor het TTSL®-systeem visualiseerbaar maken – bijvoorbeeld optimaal bij machineverhuur

Door de toepassing van de TTSL® SB-UMI, wordt het mogelijk ook in uw bestand al aanwezige apparaten zonder een eigen communicatie-interface, zoals oliekachels, adsorptiedrogers of airconditioners in het TTSL®-systeem te integreren en zo alle toestandsveranderingen bij de aangesloten apparaten – aan/uit, onderhoud, storingen – te kunnen registeren en documenteren.

De TTSL® SB-UMI heeft verschillende contrastekkeraansluitigen met snelkoppelingen voor het aansluiten van sensoren en het verbinden met de TTSL® CB/MB. Deze kan via de TTSL® SB-UMI ook elektrisch worden gevoed.

Afhankelijk van het aan te sluiten apparaat, is de TTSL® SB-UMI leverbaar in twee uitvoeringen, als TTSL® SB-UMI 230V of als TTSL® SB-UMI 24V. Voor de apparaataansluiting is de TTSL® SB-UMI 230V uitgerust met een Molex-stekkerverbinding (HDC), deze kan echter ook worden geleverd met andere stekkerverbindingen. De 24V-versie TTSL® SB-UMI 24V wordt standaard geleverd met een 12-pins industriële stekkerverbindingen. Bij elke TTSL® SB-UMI worden twee TTSL®-verbindingskabels 0,5 m en een netverbindingskabel naar de TTSL® CB meegeleverd.

Afhankelijk van de uitvoering van de TTSL® SB-UMI – 230V en 24V – kan deze worden voorgeconfigureerd voor TTSL®-visualisatie van willekeurige verwarmings-, droogapparaten of airconditioners. Onze experts geven u graag persoonlijk advies m.b.t. de configuratiemogelijkheden voor uw bestaande apparaten: +31 103 135250.

Voor gecombineerde montage van TTSL® CB en TTSL® SB-UMI direct op het apparaat is bovendien een TTSL®-bevestigingsset leverbaar als accessoire (artikelnummer 3.510.000.079), bestaande uit een bovenste en onderste drager, bevestigingsplaat (voor opname van een tot TTSL, CB, MB, SB, UMI), vergrendelingsbeugel met slot, evenals montagemateriaal en een boorsjabloon.

TTSL® SB-UMI 230V
TTSL® SB-UMI 24V
Toepassing van TTSL CB en TTSL SB-UMI 230V met accessoire-bevestigingsset bij een olieverwarmingsapparaat
Toepassing van TTSL CB en TTSL SB-UMI 230V met accessoire-bevestigingsset bij een olieverwarmingsapparaat
Toepassing van TTSL CB en TTSL SB-UMI 230V met accessoire-bevestigingsset bij een olieverwarmingsapparaat
Toepassing van TTSL CB en TTSL SB-UMI 230V met accessoire-bevestigingsset bij een olieverwarmingsapparaat

Overige verkrijgbare TTSL®-componenten:

Combi-sensor temperatuur en vochtigheid

Combi-sensor temperatuur en vochtigheid

Voor het aansluiten op TTSL® SB-C. De combi-sensor meet zowel luchtvochtigheid als temperatuur.

Tankvulpeil-sensor met ATEX-goedkeuring
Tankvulpeil-sensor met ATEX-goedkeuring
Tankvulpeil-sensor met ATEX-goedkeuring

Tankvulpeil-sensor

Voor het aansluiten op TTSL® SB-C. Ultrasoonsensor met ATEX-goedkeuring voor vulpeilbewaking, bijvoorbeeld van brandstoftanks bij verwarmingstoepassingen. Volledig aansluitklaar, incl. IBC-tankdop.

Pt1000-contacttemperatuursensor
Pt1000-contacttemperatuursensor

Pt1000-contacttemperatuursensor

Voor het aansluiten op TTSL® SB-C. Bewaakt de dauwpunt-/oppervlaktetemperatuur. Extra lange verbindingskabel met geïntegreerde meetomvormer.

TTSL®-verbindingskabel
TTSL®-verbindingskabel

TTSL®-verbindingskabel

Voor het installeren zijn verschillende verbindingskabels leverbaar. Naast de in de lengten 3 m, 5 m en 10 m verkrijgbare 5-polige kabel voor het verbinden van meetboxen (CB/MB) en sensorboxen (SB), zijn ook 5- en 8-aderige verbindingskabels met aan één zijde een stekker met snelkoppeling voor de bedrading naar willekeurige pulsgevers en aansluiting op SB-C/SB-XIO verkrijgbaar.

TTSL® MultiStat

TTSL® MultiStat

Remote control voor aangesloten apparaten

De TTSL® MultiStat bevat twee onafhankelijk van elkaar schakelende 230 V stopcontacten, waarop willekeurige apparaten op locatie op het wisselstroomnet kunnen worden aangesloten. Net als alle TTSL-componenten wordt ook de TTSL® MultiStat eenvoudig via het scannen van een QR-code via de app ingelezen in de MultiMeasure Center cloud en opgenomen in het project.

De stroomverdeler is uitgerust met een MID-meter en maakt het uitlezen op afstand van de bedrijfstoestand en het energieverbruik van de aangesloten apparaten mogelijk. Deze kunnen bovendien op basis van de vrij definieerbare grenswaarden voor meetgrootheden, bijvoorbeeld ruimtetemperatuur of luchtvochtigheid, automatisch worden in- of uitgeschakeld, bovendien ook tijdgestuurd via de geprogrammeerde timerfunctie.

TTSL®-paraatkoffer
TTSL®-paraatkoffer
TTSL®-paraatkoffer

Compleet in robuuste paraatkoffer

Met de TTSL®-systeemkoffer heeft u altijd alle componenten goed beschermd onder handbereik. Hij biedt plaats aan twee stuks TTSL® CB of MB, maximaal drie stuks TTSL® SB en alle accessoires. Een vergrendelbare scheider maakt een optimale indeling van de opbergruimte mogelijk.

TTSL®-boorgatsonde

TTSL®-boorgatsonde

Voor weerstandsvochtigheidsmeting bij isolatiedroging

Waterschadesaneerders kunnen deze sonde in plaats van een standaard aanzuigaansluiting met de meegeleverde boorgatsjabloon in de dekvloerkerngatboring installeren en hier een slang voor het afzuigen van vochtige lucht aan bevestigen.

De sonde is met geveerde elektroden voor een op weerstand gebaseerde vochtmeting van de dekvloerisolatielaag uitgerust en wordt voor de gegevensregistratie eenvoudig met een TTSL® SB-M sensorbox verbonden.

De dekvloervochtigheidswaarde voor dit meetpunt kunnen zo probleemloos in de cloud worden verzonden en via MultiMeasure Center bewaken en documenteren.

Trotec-vochtmeetelektroden

Vochtigheidsmeetelektroden

Alle Trotec-elektroden voor weerstandsvochtigheidsmeting kunnen op de sensorbox TTSL® SB-M worden aangesloten. Hiervoor is slechts de TC20-verbindingskabel uit het Trotec-programma nodig.


TTSL Info Map

TTSL Info Map

Wij hebben alle informatie over het TTSL-systeem en de werking ervan, de verschillende TTSL-componenten en de overtuigende praktische voordelen voor u samengebracht in compacte vorm als infomap om te downloaden. Download de PDF rechtstreeks hier.

Naar de TTSL info map ...


Voordelen in de praktijk:

 • Eén platform voor alle gegevens en toepassingssituaties: Bewaking op afstand, afstandsbediening, analyse en documentatie van processen en machines
 • Centraal cloud-platform maakt toegang tot gegevens op ieder moment mogelijk vanaf elke locatie
 • Remote monitoring bespaart dure controlebezoeken op locatie door technisch personeel
 • Modulair ontwerp voor voordelige op de behoefte afgestemde aanpassing en uitbreiding
 • Mobiel toepasbaar systeem voor bouwplaatsen en machines
 • QR-code van alle componenten voor eenvoudig installeren en inbedrijfstelling
 • Multi-client-systeem met autorisatiemogelijkeheden – individueel aanpasbaar voor medewerkers en klanten
 • Overzichtelijke meetgegevensanalyse en exportmogelijkheden voor documentatie
 • Definitie van individuele drempelwaarden voor alarmmeldingen voor alle signaalgevers

Kopen

Technische gegevens

Accessoires

Laden...

Downloads

Laden...