Klantenservice en ondersteuning: +32 78 482 807

Ma-Vrij: 9:00 - 17:00

Trotec luchtreiniger-FAQ voor virusfiltering
  1. Producten en diensten
  2. Producten ‑ HighPerformance
  3. Luchtreiniging
  4. TAC V+ luchtreiniger met een hoge capaciteit
  5. Luchtreiniger-FAQ voor virusfiltering

Luchtreiniger-FAQ voor virusfiltering

Hier vindt u alle antwoorden op uw vragen rondom de technische mogelijkheden van virusluchtfiltering

Bij het zoeken naar geschikte technische hulpmiddelen als beschermingsmaatregel tegen een infectie staat uiteraard de vraag van de overdrachtswegen centraal. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen twee typen, de direct en de indirecte overdracht.

De directe overdracht gebeurt direct van mens tot mens, bijvoorbeeld bij het spreken, hoesten of niezen. De beste bescherming tegen een dergelijke directe druppeltjesinfectie zijn mondkapjes, scheidingswanden en afstand houden. Experts zijn het met elkaar eens, bijvoorbeeld de longarts Dr. Thomas Voshaar, geneesheer-directeur van het 'Lungenzentrum Moers'; slechts 20% van de corona-infecties vindt plaats door druppeltjes of contact.

Het merendeel van de corona-besmettingen kan worden herleid tot een indirecte overdracht door virusbelaste aerosoldeeltjes. Een aerosol, een mengsel van lucht en vloeibare bestanddelen wordt in de longen geproduceerd en bij het ademen en spreken afgegeven in de ruimte. De miniem kleine aerosolen zweven enkele uren in de ruimtelucht en kunnen virusbelast als infectieuze deeltjes worden ingeademd door andere personen. Virusbelaste aerosoldeeltjes zijn volgens Dr. Voshaar met ca. 80% de grootste infectiebron!

Bescherming tegen een dergelijke infectie in binnenruimten bieden alleen geschikte maatregelen die tot doel hebben de virusbelasting in de ruimtelucht significant te reduceren. Hiervoor worden vaak ook regelmatig en voldoende ventileren aanbevolen, dit is echter niet overal praktisch mogelijk en effectief, als een groter temperatuurverschil tussen binnen- en buitenlucht bestaat of als de wind buiten waait.

Want effectieve bescherming tegen luchtgedragen virussen in binnenruimten biedt een effectieve luchtreiniging en luchtfiltering met geschikte apparaten. In dit veld prijzen inmiddels talrijke aanbieders hun apparaten aan als ideale oplossing. Maar een blik op de technische details loont bij een virusfiltering als infectiebescherming bijzonder, want het gaat om niets minder dan uw gezondheid!

Daarom hebben wij voor u hier de meest belangrijke vragen en antwoorden rondom technische oplossingen voor virusfiltering tegen corona samengesteld.

Virusbelaste aerosoldeeltjes zijn met ca. 80%* de grootste infectiebron voor SARS-CoV-2

Snelle FAQ-navigatie


01. Procesoverzicht luchtfiltering en luchtreiniging

Op de markt worden de meest uiteenlopende processen voor luchtreiniging aangeboden, de meest hiervan kunnen echter niet worden toegepast voor effectieve virusfiltering.
Hierna vindt u een selectie van de aangeboden processen met aanwijzingen voor geschikte toepassingen.


01.01 – Elektrostatische Filtratie

Elektrostatische filters of kort elektrofilters, resp. elektrostaten zijn goed beschouwd geen filters in de klassieke zin, waardoor de correcte aanduiding eigenlijk elektro-afscheider of elektro-stofafscheider is. Dergelijke elektrostaten worden oorspronkelijk primair toegepast bij reiniging van afvoergassen bij industriële processen, bijvoorbeeld voor het reinigen van rookgassen bij centrales.

Daar wordt de aangezogen en grof voorgefilterde lucht door een ionisator geleid en in een elektrisch veld onder hoogspanning opgeladen, zodat de geladen stofdeeltjes neerslaan op de tegenoverliggende geladen collectorzijde.

Dergelijke industriële installaties zijn nauwkeurig afgestemd op de ruimtelijke omstandigheden en de luchtdebieten, hetgeen bij apparaten "van de plank" voor thuis doorgaans niet het geval is.

Daarom zijn dergelijke elektrostaten in principe weliswaar effectief, echter niet in relatie tot de vereiste volumes schone lucht, die dergelijke apparaten door hun constructie niet kunnen leveren.

Zelfs voor een kleine ruimte met een luchtvolume van 50 m³ en de wetenschappelijk aanbevolen minimale waarde voor de luchtcirculatie van 6 keer, zou een volume schone lucht van 300 m³ per uur vereist zijn, waarvoor dergelijke apparaten voor thuis in het geheel niet zijn ontworpen. Niet voor niets zwijgen de fabrikanten van dergelijke elektrostatische apparaten daarom bij het opgegeven van de luchthoeveelheid van hun apparaten vaak en geven ze zelfs niets op.

Een ander nadeel is dat elektrostatische filters over het algemeen niet door de gebruiker zelf kunnen worden gereinigd of vervangen. Voor reiniging is een uitgebreid ultrasoonbad noodzakelijk, dit kan bovendien alleen tegen hoge kosten door de servicedienst van de fabrikant worden uitgevoerd.


01.02 – Mechanisch filtratie

Luchtfilters in de vorm van mechanische vezelfilters zijn de praktische stand der techniek bij vrijwel alle filtertoepassingen en daarom ook standaard bij de meeste luchtreinigers. Bij mechanische filtratie wordt de lucht door een fijn filterweefsel geleid, waarmee de ongewenste stoffen hierin worden afgescheiden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in stoffilters, bijvoorbeeld F7-voorfilters en filters voor zwevende stoffen, zoals in de TAC XT, TAC V+, TAC M, TAC ECO, TAC BASIC of AirgoClean® One toegepaste H14-filters. Bij oppervlaktefiltratie is de middelmatige poriëngrootte van het filtermedium kleiner dan de af te scheiden deeltjes, zodat de zeefwerking en de afscheiding op het oppervlak de doorslag geeft.

Mechanische filters voor zwevende stoffen, zoals de HEPA-H14-filters, die in de Trotec luchtreinigers met een hoge capaciteit TAC XT, TAC V+, TAC M, TAC ECO, TAC BASIC en AirgoClean® One worden toegepast, hebben echter een zeer open vezelstructuur, waardoor de af te scheiden deeltjes in het medium binnendringen en betrouwbaar in het filter kunnen worden vastgehouden. Dit gebeurt op basis van meerdere natuurkundige effecten, zoals zeefwerking, traagheid, interceptie en diffusie. In de praktijk werken bij diepfilterende vezelfilters al deze mechanismen samen en maken een hoge afscheidingsgraad mogelijk, ook voor zeer kleine deeltjesdiameters. De bij Trotec luchtreinigers ingebouwde H14-HEPA-filters met hoge capaciteit, filteren bijvoorbeeld zelfs kleine aerosoldeeltjes met een grootte van 0,1 - 0,3 µm tot maximaal 99,995% uit de ruimtelucht!


01.03 – UV-licht-bestraling alias fotolyse

De commissie voor binnenruimtehygiëne van het Duitse Ministerie van Milieu raadt in een ambtelijke publicatie duidelijk af luchtreinigers te gebruiken die zijn uitgerust met plasmageneratoren of werken volgens het principe van fotokatalyse. Tijdens gebruik onder reële omstandigheden ontstaan zelfs verslechteringen van de ruimteluchtkwaliteit.

Bij een luchtreiniging met UV-C-straling werkt de energierijke straling in op de binding van de moleculen, die hierdoor wordt verbroken. Hierdoor kunnen in principe vele virussen en kiemen worden afgebroken. Hierbij bestaat echter het gevaar dat tegelijkertijd ook giftig ozongas wordt afgegeven in de ruimte, omdat ook de binding van zuurstofmoleculen wordt verbroken.  

Een dergelijk proces is fotokatalyse. Hier dient een extra medium als katalysator, die door het UV-licht wordt geactiveerd, bijvoorbeeld een filtercoating. De bestraling heeft dan een oxiderende afbraak van luchtgedragen schadelijke stoffen tot gevolg.

Als nadeel van de fotokalaytische luchtreiniging kan het volgende worden genoemd: Dit proces werkt altijd, dit is waarom de UV-C-bestrijding van kiemen in de industrie met succes wordt toegepast, bijvoorbeeld in containers, magazijnen of laadruimten.

Voor het bestrijden van kiemen op oppervlakken is UV-C-bestraling een beproefde methode. Daar kunnen echter ook probleemloos voldoende lange bestralingstijden worden gerealiseerd, waardoor de vereiste stralingsdosis is gewaarborgd.

Bij de behandeling van stromende lucht is deze samenhang ook het probleem: Men wil graag een groot luchtvolume door een klein apparaat leiden en daarin bestralen. Hierbij zou echter de verblijfstijd van de lucht in het apparaat altijd zeer kort zijn en de vereiste stralingsdosis niet worden bereikt. In de praktijk wordt daarom meestal het luchtvolume verlaagd, om de verblijfsduur te verlengen. Ten slotte heeft men dan een apparaat dat slechts een zeer klein luchtvolume per uur kan bewerken en dat daarom, bij het aanhouden van de vereiste 6-voudige circulatiewaarde, slechts geschikt is voor zeer kleine ruimten.

Bovendien bestaat bij het gebruik van UV-C-apparaten met een hoog stralingsvermogen ook het gevaar dat giftig ozon ontstaat en in de ruimtelucht komt. Tijdens bedrijf komen secundaire verbindingen in de ruimtelucht. Dit kan zelfs tot een verslechtering van de ruimteluchtkwaliteit leiden.

Niet in de laatste plaats om deze reden waarschuwt ook het ‘Bundesamt für Strahlenschutz’ voor het gebruik van UV-C-desinfectieapparaten voor bestrijding van het coronavirus.

Waarschuwingen komen ook uit de wetenschap: recente studies duiden erop, dat een onvolledige inactivering kan leiden tot een genetische verandering van het virus, met als gevolg een virusmutatie. 
Daarom moet de UV-dosis reeds bij een eenmalige doorgang reeds dermate hoog zijn, dat tenminste 90 % van de micro-organismen wordt gedeactiveerd.


01.04 – Plasma-luchtreinigers met ionisatietechniek

De commissie voor binnenruimtehygiëne van het Duitse Ministerie van Milieu raadt in een ambtelijke publicatie duidelijk af luchtreinigers te gebruiken die zijn uitgerust met plasmageneratoren of werken volgens het principe van ionisatie. Tijdens gebruik onder reële omstandigheden ontstaan zelfs verslechteringen van de ruimteluchtkwaliteit.

Enkele aanbieders bieden virusfilteringsapparaten aan met "Plasmaveldionisatie" of zelfs "Zeer intensieve plasma-luchtreiniging". Deze apparaten met meestal een luchthoeveelheid van minder dan 200 m³ komen meestal uit de geurneutralisatie, waar ze ook tot hun recht komen.

"Plasma luchtreinigers" oxideren de geurmoleculen, bacteriën en ook virussen in de doorstromende lucht – ze zijn hier echter nooit voor ontworpen en zijn ook niet in staat grote aerosolwolken van meerdere personen uit ruimten met verhoogde activiteit snel en effectief te bestrijden, want de capaciteit van dergelijke apparaten is verre van voldoende voor welke werking dan ook in grote ruimten met veel personen.

Hiervoor zouden veel krachtigere ionisatiebuizen moeten worden ingebouwd, die dan door het gebruikte proces ook meer ozongas produceren. Tijdens bedrijf komen secundaire verbindingen in de ruimtelucht. Dit kan zelfs tot een verslechtering van de ruimteluchtkwaliteit leiden. Een onderzoek aan het 'Herman-Rietschel-Institut' van de Universiteit van Berlijn heeft een toename van de aldehydeconcentratie in de ruimtelucht aangetoond. (Zeidler, O. et al. (2009) Effectiviteit van apparaten voor luchtreiniging. 'Gesundheits-Ingenieur'130:3-7, ISSN 0932-6200)

Ozon is een gas en giftig, d.w.z. niet toegestaan voor gebruik in bewoonde ruimten.

Een te kleine actieradius betekent: geen effectiviteit bij oppervlakken

Een tweede afkeuringscriterium voor plasmaveldionisatoren op het gebied van een ruimtevullende capaciteit is de luchthoeveelheid hiervan. Om virussen snel en effectief uit de ruimtelucht te filteren, moet de ruimtelucht met een groot volume en vooral snel worden gefilterd. Door het permanente gevaar voor uitstoot bij het uithoesten of intensief ademen, bijv. in een sportstudio, moet daarom elke paar minuten de gehele ruimtelucht in deze zone waar personen aanwezig zijn worden gefilterd. Wat niet door het apparaat stroomt wordt ook niet gefilterd!

Om überhaupt een effectieve infectiebescherming te kunnen bieden, zijn daarom minimaal 6 luchtcirculaties per uur noodzakelijk – alle lucht moet 6 keer per uur door het apparaat worden geleid en daarin worden gefilterd, zodat de aerosolwolken in de ruimte waar personen aanwezig zijn snel worden geïnactiveerd, zodat verder geen personen worden aangestoken.

Deze plasmaluchtreinigers worden echter binnen een bereik van een keer luchtcirculatie per uur aangeboden, maken dus slechts één enkele luchtcirculatie per uur mogelijk. Met een dergelijke capaciteit kunnen grote aerosolwolken niet voldoende worden verdund, laat staan gereinigd. Als luchtreinigingsproces tegen virussen een volledig effectloze methode en deze hoort uitsluitend in de rubriek "Je moet het maar geloven".

Dit betekent dat het Duitse Ministerie van Milieu op het gebied van virusfiltering en ionisatie compromisloos tot de volgende eindconclusie: "Geïoniseerde lucht alleen is niet effectief als het gaat om het verminderen van virussen in de ruimtelucht."


02. Normen, kengetallen, filterklassen en capaciteitswaarden


02.01 – Wat is een CADR-waarde?

Deze afkorting staat voor " Clean Air Delivery Rate" – een kengetal, dat door de US-organisatie AHAM (Association of Home Appliances Manufacturers) als doorgangswaarde voor schone lucht is ontwikkeld, om de efficiëntie van verschillende luchtreinigermodellen met elkaar te kunnen vergelijken.

De CADR-waarde geeft aan hoeveel ruimtelucht binnen een minuut van drie verschillende deeltjestypen wordt gereinigd en wel de deeltjesgroepen stof, pollen en rook. Volgens de door AHAM vastgelegde regels wordt vervolgens voor elk van deze deeltjesgrootten een CADR-waarde bepaald, die kan worden gebruikt voor het vergelijken van de filtercapaciteit van verschillende luchtreinigers.


02.02 – Is de CADR-waarde geschikt voor een vergelijkende beoordeling van luchtreinigers voor virusfiltering?

Duidelijk nee. Ook als sommige fabrikanten graag suggereren, de testspecificatie bij de CADR-keuring omvat noch de voor de virusfiltering belangrijke aerosoldeeltjesgrootte van 0,1 tot 0,3 µm, noch welke uitspraken dan ook over het uitstootvermogen of de stromingsgeometrie van luchtreinigers en gebruikte filter.

Het meest overtuigende is hier te citeren wat de AHAM zelf over dit onderwerp zegt. In hun document over "Veel gestelde vragen over de keuring van draagbare luchtreinigers" beantwoordt de AHAM de volgende vraag met het antwoord hieronder:

"Hoe zit het met deeltjes bij bacterie- of virusgrootte? AHAM geeft geen weergave van de effectiviteit van de vermindering van bacterie- of virusbelasting binnen de actuele CADR-metingen. De AHAM-processen testen niet op virusdeeltjes en er zijn wereldwijd geen bekende 'peer-review' voor luchtreinigers, waarmee dit mogelijk zou zijn."

Daarom geeft Trotec ook geen CADR-waarde voor de luchtreinigers met een hoge capaciteit TAC XT, TAC V+, TAC M, TAC ECO, TAC BASIC en AirgoClean® One op, omdat deze waarde voor de virusfiltering geen enkele betekenis of relevantie heeft.


02.03 – HEPA – hoofdzaak of slechts een hype?

Dat aerosolen de nummer 1 is bij de virusoverdragers, is inmiddels wetenschappelijk erkend volgens de stand van het onderzoek en wordt door de media net zo vaak geciteerd als de behulpzame technische oplossing van HEPA-luchtreiniging. HEPA is de veelgeciteerde maat der dingen en daarom ook een groot probleem bij het vinden van de oplossing.

De afkorting "HEPA-filter" staat voor " High Effciency Particulate Air Filter" en beschrijft een filter voor zwevende stoffen ter bescherming tegen de kleinste vuildeeltjes in de ruimtelucht.

De efficiëntie-eisen aan dergelijke filters en hun classificatie is duidelijk gedefinieerd in verschillende normen, het gebruik van de aanduiding HEPA is echter niet beschermd.

Daarom zijn er een aantal marktpartijen die hun marketingafdelingen opdracht geven sterke begrippen te bedenken in de aard van SilentHEPA, ComfortHEPA of NanoHEPA. Dit klinkt als HEPA, maar filtert niet hetzelfde!

Let bij uw apparaatkeuze daarom niet alleen op het slagwoord HEPA, maar ook absoluut op het uitgangspunt voor filterklasse en norm. In tegenstelling tot HEPA zijn ze namelijk voor gebruik duidelijk en eenduidig geclassificeerd.

HEPA is niet altijd HEPA

Ontbreken gegevens m.b.t de HEPA filterklasse en een voor elk filter voorgeschreven testcertificaat, dan gaat het alleen in naam om een "fantasie-HEPA filter", maar niet om een "echt" HEPA filter. Een echt HEPA-filter is uitsluitend gecertificeerd volgens de normen EN 1822 of ISO, 29463. Daarnaast moet elk HEPA-filter dat voldoet aan de norm zijn gemarkeerd met de luchthoeveelheid, waarvoor het is ontworpen voor de HEPA-filtering.

De opgave van de luchthoeveelheid volgens de norm is voor de filterefficiëntie essentieel, want vanzelfsprekend kan door elk filter ook een grotere luchthoeveelheid worden geblazen. Het filter verliest dan weliswaar z'n werking en werkt een H13-filter bijvoorbeeld alleen nog met de efficiëntie van een niet effectief E11-filter.


02.04 – HEPA-filterklasse – op de norm komt het aan

De Europese filtertestnorm EN 1822 vormt het meest belangrijke uitgangspunt voor het testen van absolute filters en de classificatie in de verschillende filtergroepen EPA (E), HEPA (H) en ULPA (U). Bovendien is de hierop gebaseerde norm ISO 29463 een wereldwijde standaard voor EPA-, HEPA- en ULPA-filters.

De EN 1822-1 legt een proces voor het testen van de afscheidingsgraad van de filters op basis van deeltjestestprocessen vast en maakt een uniforme classificatie van de filters voor zwevende stoffen op basis van de afscheidingsgraad mogelijk. Bovendien wordt elk individueel filter uitgebreid op lekkages onderzocht. Alleen na een succesvolle lektest en het vaststellen van de vereiste afscheidingsgraad wordt het geteste filter geclassificeerd en voorzien van het betreffende testcertificaat. Alleen filters uit de klassen H13 of H14 zijn gecertificeerde HEPA-filters volgens de EN 1822!

HEPA H13 betekent hierbij voor deeltjesgrootten van 0,1 - 0,3 µm een deeltjesafscheidingsgraad ≥ 99,95 bij een doorlaatgraad ≤ 0,05 % en HEPA H14 zelfs een deeltjesafscheidingsgraad ≥ 99,995 bij een doorlaatgraad ≤ 0,005 %. Uitgelegd met een voorbeeld: van 100.000 door het filter stromende deeltjes houdt het H14-HEPA-filter 99.995 tegen, slechts 5 van de 100.000 deeltjes passeren het filter.

De norm ISO 29463 bevat vergelijkbare testprocedures. Ook hierbij is de filterclassificatie gebaseerd op de MPPS-efficiëntie (most penetrating particle size), die moet worden bepaald voor filters uit de groep H (HEPA). Voor filterklasse ISO 40 H (vergelijkbaar met HEPA H13 volgens EN 1822) is een totale efficiëntie ≥ 99,99 % bij een max. doorlaatgraad ≤ 0,05% vereist en voor de filterklasse ISO 45 H (vergelijkbaar met HEPA H14 volgens EN 1822) een totale efficiëntie ≥ 99,995 % bij een max. doorlaatgraad ≤ 0,025%.

Uitsluitend filters met hoge capaciteit uit de klasse H14, resp. ISO 45 H, die in de TAC XT, TAC V+, TAC M, TAC ECO, TAC BASIC of AirgoClean® One worden gebruikt, zijn in staat ook de kleinste virusbelaste aerosoldeeltjes (0,1 - 0,2 μm) uit de ruimtelucht te filteren wel voor 99,995%. Hierdoor hebben H14-filters volgens EN 1822 een 10 keer hogere filtercapaciteit dan H13-HEPA-filters met 99,95% en zelfs een 1.000 keer hogere filtercapaciteit dan E11-EPA-filters met slechts 95%, die in de meeste luchtreinigers worden toegepast!

Belangrijk: Filters uit de klassen E10, E11, E12 zijn volgens EN1822 slechts EPA-filters en geen HEPA-filters, hoewel ze in reclames vaak als zodanig worden aangeduid. De normaanduiding "HEPA" geldt alleen voor de klassen H13 en H14, resp. ISO 35 H en ISO 45 H.

Let daarom bij de aanschaf altijd op de filtercertificaten die zijn goedgekeurd in de EU. Hierin moet de filterstandaard (ISO) of de filterklasse (EN) duidelijk zijn benoemd.

Filterklassevergelijking EPA- en HEPA-classificatie

02.05 – Waarom uitsluitend HEPA-H14-filters geschikt zijn voor een effectieve virusfiltering

Dat er geen alternatief is voor een effectieve filtercapaciteit voor het virusvrij houden van de ruimtelucht, zal geen enkele expert op dit moment in twijfel trekken, ook de concurrenten niet. Echter is nog vaak te lezen dat voor virusfiltering H13-filters al voldoende zouden zijn of zelfs E12- of E11-filters. Van het vaak herhalen wordt een foutieve bewering echter niet correcter!

Correct is: Alleen H14 HEPA-, resp. ISO45H-filters met een hoge capaciteit, die in de TAC XT, TAC V+, TAC M, TAC ECO, TAC BASIC of AirgoClean® One worden gebruikt, kunnen ook de kleinste virusbelaste aerosoldeeltjes (0,1 - 0,2 μm) veilig uitfilteren uit de ruimtelucht en wel voor 99,995%.

Hierdoor hebben H14-filters volgens EN 1822 een 10 keer hogere filtercapaciteit dan H13-HEPA-filters met 99,95% en zelfs een 1.000 keer hogere filtercapaciteit dan E11-EPA-filters met slechts 95%, die in de meeste luchtreinigers worden toegepast!

Ook de 'Bundesanstalt für Arbeitsschutz' definieert HEPA H14 als minimale filterklasse voor virusfiltering

In een standpunt van de ' Bundesanstalt für Arbeitsschutz' als technisch rapport over het onderwerp "Gebruik van HEPA-filters in ruimteluchttechnische installaties binnen beschermings-/veiligheidsniveau 3 en 4 – laboratoria en omgevingen binnen de dierhouderij" wordt er expliciet op gewezen dat een HEPA-filtering bij de betreffende risicotoestand verplicht noodzakelijk is en HEPA-filters uit de klasse H13 weliswaar voor filtering van bacteriën net zo effectief zijn als HEPA-H14-filters, maar door de significante verschillen tussen beide HEPA-filterklassen binnen het MPPS-bereik (Most Penetrating Particle Size) binnen het toepassingsgebied virusfiltering uitsluitend HEPA-filters uit de klasse H14 de vereiste afscheidingswaarden kunnen waarborgen!

Letterlijk staat het in het rapport van de BAUA (Bundesanstalt für Arbeitsschutz): "De stand der techniek voor HEPA-filters en de behuizingen hiervan is vastgelegd in DIN EN 1822-1, DIN EN ISO 14644-3, DIN EN 15242, VDI 2083 blad 3, VDI 6022 en TRGS 522. De HEPA-filters moeten minimaal voldoen aan de klasse H14 volgens EN ISO 1822-1."


02.06 – Waarom een thermische decontaminatie van het filter hygiënisch zinvol is

Zonder een effectieve virusfiltering is een luchtreiniger als bescherming tegen luchtgedragen infectie uiteraard onbruikbaar. Desondanks zorgt zelfs een effectieve filtering niet voor een allesomvattende oplossing, maar zorgt dit alleen voor het verleggen van het probleem. De visrussen bevinden zich dan weliswaar niet meer in de ruimtelucht, maar zijn nog steeds actief en infectieus gevangen in het filter. Een ondeskundige filtervervanging kan dan al voldoende zijn voor het weer transporteren van de virussen in de omgevingslucht.

In gentechnische installaties vereist de wetgever daarom bijvoorbeeld zonder misverstand "Een HEPA-filtervervanging en sterilisatie, waarbij het onderhoudspersoneel en andere personen tegen infecties zijn beschermd (volgens paragraaf 9.4.1. van DIN 12980:2005)."

Unieke decontaminatietechniek

Met hun thermische decontaminatie voldoen de Trotec luchtreinigers met een hoge capaciteit TAC XT en TAC V+ zelfs aan deze veiligheidseis en bieden ze u zo maximale bescherming.

vergelijkbaar met de bijvoorbeeld in de medische techniek voor sterilisatie gebruikte autoclaven, verhitten de TAC XT en TAC V+ het volledig ingegoten en hittebestendige H14-speciaalfilter "Made in Germany" periodiek tot 100 °C. Expliciet voor dit doel is dit filter ontwikkeld en door en door voorzien van speciale, warmtegeleidende metalen lamellen.

Een decontaminatie met lagere temperaturen is onvoldoende. Weliswaar zullen de meeste bacteriën al temperaturen van ca. 60 °C niet overleven, maar er is nog een grote groep van zogenaamde thermofiele bacteriën en schimmels, die zich bij temperaturen van ca. 60 °C tot 80 °C zelfs bijzonder sterk vermeerderen.

Bij decontaminatie geldt de algemene basisregel: Hoe hoger de temperatuur, des te meer bacteriën en kiemen worden gedood. Het is niet voor niets dat bij kiemen in het drinkwater het water vóór gebruik minimaal drie tot vijf minuten moet worden gekookt, dus tot ca. 100 °C moet worden verhit. Hetzelfde effect bereikt de thermische decontaminatie in de TAC XT en TAC V+.

Deze thermische filterdecontaminatietechniek is er alleen en exclusief bij Trotec en biedt u tegelijk vele voordelen! Door de filterverhitting worden de voor de besmettelijke werking belangrijke proteïnen van de uitgefilterde virussen gedenatureerd en de virussen praktisch vernietigd. Zo kan ook geen besmettelijk virus meer uit het filter in de omgevingslucht komen, zoals mogelijk is bij een ondeskundige behandeling. Bovendien worden daarnaast bacteriën, kiemen en andere micro-organismen gedood. Dit alles betekent 100% bescherming voor uw medewerkers tijdens bedrijf en bij het vervangen van het filter!

Wij adviseren de thermische decontaminatie een keer per week uit te voeren, alleen in hygiënisch gevoelige omgevingen met een lagere luchttemperatuur en zeer hoge luchtvochtigheid moet de thermische decontaminatie een keer per dag worden uitgevoerd. Thermische decontaminatie van het filter binnen een weekcyclus vraagt om slechts 1,0 kWh meerverbruik aan energie per week en zal de ruimtetemperatuur niet verhogen door de geringe benodigde energie.

Een extra voordeel van de tijd- en geld besparende thermische decontaminatie is bovendien de thermische regeneratie van het filter, waardoor de filterlevensduur en dus de vervangingsinterval wordt verlengd.


02.07 – HEPA-mythe "Glasvezel-gevaar"

De constructie van volgens EN 1822 of ISO 29463 geclassificeerde HEPA-filters is in normen voorgeschreven. In tegenstelling tot pseudo-HEPA-filters, die vaak uit de meest uiteenlopende synthetische vezels bestaan, moet het filtermateriaal voor HEPA-filters die voldoen aan de normen voor de classificatie H13, H14, ISO 35 H en ISO 45 H bestaan uit glasvezel, bijvoorbeeld glaspapier.

Bovendien moet de behuizing van geclassificeerde HEPA-filters volledig ingegoten zijn, zodat het filter lekvrij is en zo de voorgeschreven lektest met succes kan doorstaan. Volledig ingegoten betekent dat de lucht geen lekkages kan vinden en deze met een lagere filtercapaciteit kan passeren, zodat is gewaarborgd dat alle lucht uitsluitend door het filter wordt geleid.

Al bij een visuele controle van ogenschijnlijk, maar niet geclassificeerde pseudo-filters is vaak al in één oogopslag te zien dat het slechts gaat om karton, patronen of kunststofbehuizingen met geïntegreerd filtermateriaal, die alles behalve lekkagevrij zijn. Laat u niet misleiden door dergelijke pseudo-HEPA-filters, ze zijn niet volledig ingegoten, voldoen niet aan de normen en zijn daarom geen "echte" HEPA-filters met een geldige classificatie.

Dergelijke filterfabrikanten of anderen zeggen dan vaak dat hun filtermateriaal met opzet niet op glasbasis is geproduceerd, omdat glasvezeldeeltjes kunnen vrijkomen uit HEPA-filters en schade aan de ademwegen kunnen veroorzaken. Deze bewering is pure onzin! Met deze misleidende uitspraak worden alle wettelijk voorgeschreven en in de praktijk toegepaste cleanroom-concepten uit virusonderzoek, bio-laboratoria, bij de chipproductie, etc. ter discussie gesteld.

Correct is: Gecertificeerde filters voor zwevende stoffen vanaf de klasse H13 worden gemaakt van een speciaal gebonden glasvezelpapier, dat geen enkele vezel afgeeft! Het afgeven van glasvezels dor het filtermedium zou het complete werkingsprincipe van de filters voor zwevende stoffen teniet doen en deze filters zouden nooit de tests doorstaan of een testcertificaat krijgen!

Daar komt nog bij dat voor een effectieve virusfiltering door de wetenschap een regelmatige hittebehandeling van het filter wordt vereist, zodat de in het filter afgescheiden virussen onomkeerbaar worden gedenatureerd. Dergelijke temperaturen tot maximaal 100 °C zouden de gebruikelijke synthetische filters vernietigen, alleen filtermateriaal op glasbasis is duurzaam bestand tegen deze temperaturen.


02.08 – Welke betekenis heeft de schone luchtcapaciteit van een luchtreiniger bij de virusfiltering?

De schone luchtcapaciteit betekent dat de in de ruimte weer afgegeven lucht door de luchtreiniger wordt uitgeblazen als virusvrije lucht. Dit is alleen mogelijk na voorafgaande virusfiltering met bevestigde effectiviteit.

Doorslaggevend voor het veilig virusvrij houden van de omgevingslucht is hierbij de capaciteit voor de circulatiestroming van schone lucht van de luchtreiniger. De opbouw van een dergelijke veilige luchtcirculatiestroming is van essentieel belang bij de aerosolfiltering. Infectieuze aerosolwolken moeten al tijdens het ontstaan zo snel mogelijk, binnen enkele minuten, worden verdund en uitgefilterd. Hierbij is een extreem grote luchthoeveelheid bij een tegelijk hoog uitstootvermogen nodig.

In ruimten met een oppervlak van 80 m², moet de aerosolconcentratie binnen ca. 6 minuten halveren. Exact voor deze eisen zijn de luchtreinigers met een hoge capaciteit, zoals de TAC V+ ontwikkeld. Een minimaal 6-voudige luchtcirculatie is bij een normale personenaanwezigheid in ruimten wetenschappelijk vereist.

Bij een hoge personendichtheid, bijv. in call centers of bars, wordt geadviseerd de circulatiewaarde te verhogen naar minimaal het 8-voudige.

In de gezondheidszorg en overal waar personen actief spreken, zongen of bewegen, is het 12 keer circuleren van de lucht vereist, nog betere is 15 keer.

In tegenstelling tot Trotec luchtreinigers met een hoge capaciteit met FlowMatic-volumestroomregeling TAC XT, TAC V+ of TAC M zijn in de handel gebruikelijke luchtreinigers doorgaans alleen ontwikkeld voor continue ruimteluchtreiniging bij fijnstof, geuren en pollen en niet geconstrueerd voor het opbouwen van een sterke luchtcirculatiestroming met voorafgaande filtering van virusbelaste aerosolen.

Noch de gebruikte filters, noch de apparaten waar ze in zijn ingebouwd zijn ontworpen voor dergelijk hoge luchtvolumes, die voor een effectieve doorspoeling met schone lucht vereist zijn.


02.09 – Hoe vaak moet de ruimtelucht per uur worden gefilterd voor een veilige bescherming?

Alleen voldoende hoge circulatiewaarden met gefilterde lucht minimaliseren het infectierisico, dit is wetenschappelijk onderbouwd. Bij de effectieve bestrijding van infectierisico's door aerosoldeeltjes, is er geen andere route naar hogere circulatiewaarden bij de luchtfiltering en dus grote luchtvolumes. Ondanks dat andere aanbieders het tegendeel beweren en enkele tot drievoudige luchtverversingswaarden per uur als voldoende aanprijzen.

Wetenschappelijke studies bewijzen dat het voor een effectieve virusfiltering noodzakelijk is dat de gebruikte luchtreiniger een voldoende gedimensioneerde luchtcirculatie kan waarborgen. Wordt in deze context over luchtverversing gesproken, geeft dit begrip hierbij niet een volledige verversing van de lucht aan, maar het aandeel virusgefilterde schone lucht, dat in relatie tot de ruimte-inhoud per uur wordt toegevoerd.

In aansluiting op deze studies adviseren wij voor normaal gebruikte ruimten, zoals kantoren, vergaderruimten, scholen, kinderdagverblijven of restaurants voor een effectieve verlaging van het infectierisico een zesvoudige filtratie, dus 6 keer circuleren van de lucht per uur, als minimale waarde. Bij een hoge personendichtheid of activiteit wordt 8 keer circuleren aanbevolen.

Voor ruimtelucht-virusfiltering in therapieruimten, gymnastiekruimten, bars, discotheken of callcenters wordt 8 keer circuleren van de lucht per uur aanbevolen, bij een hogere personendichtheid of activiteit 9 tot 10 keer circuleren van de lucht.

En in bijzonder gevoelige omgevingen, zoals ziekenhuisafdelingen, praktijken of wachtkamers, moet minimaal 12 keer circuleren van de lucht per uur zijn gewaarborgd, bij een hogere personendichtheid of activiteit 13 tot 15 keer circuleren van de lucht.

Belangrijk: Luchtverversing is luchtverversing!

Dit geldt onafhankelijk van het werkingsprincipe van de luchtreiniger. Toezeggingen als "Luchtverversingswaarden zijn bij ons niet relevant" of "Onze techniek werkt niet volgens het luchtverversingsprincipe", moet u daarom extreem kritisch bekijken en hierbij vertrouwen op de eenduidige wetenschappelijke mening: Luchtverversing is luchtverversing – resp. correct uitgedrukt, circulatiewaarde is circulatiewaarde – ongeacht bij welk werkings- of filterprincipe!

Luchtverversings-, resp. circulatiewaarde-aanbevelingen voor verschillende ruimten

02.10 – Betekent een luchtverversingswaarde van "X", dat de lucht in de ruimte 'X" keer volledig wordt ververst?

Nee dat betekent het niet. Luchtverversing, resp. de luchtverversingswaarde is een wijdverspreid begrip, dat echter vaak verkeerd wordt begrepen. Vaktechnisch correct spreekt men van circulatiewaarde/uur.

De luchtverversing in de eenheid (1/uur) geeft het aantal keren dat het ruimtevolume per uur wordt ververst met gefilterde lucht. Dit getal komt niet overeen met het daadwerkelijk gefilterde ruimtevolume, omdat deels al gefilterde lucht opnieuw wordt gefilterd.

In verband met de virusfiltering betekent dit dat ruimteluchtreinigers geen volledig virusvrije lucht in de ruimte kunnen realiseren als daar geïnfecteerde personen aanwezig zijn, maar slechts een mengsel, dat nog altijd een bepaald aantal virussen bevat.

Ook door het vaak aanbevolen ventileren resulteert ook niet in volledig virusvrije lucht, maar nog steeds in een luchtmengsel met een sterk verdunde virusconcentratie.

Bij hoge circulatiewaarden (luchtverversingen) van de toegepaste luchtreinigingsapparaten zijn door de zeer hoge filtervolumes echter aanzienlijk minder infectieuze virussen in de ruimtelucht aanwezig dan zonder luchtreiniging.

Wetenschappelijke onderzoeken geven hier richtwaarden voor de hoogte van de "Luchtverversing", resp. het filterluchtvolume in relatie tot het ruimtevolume minimaal moet zijn, om het indirecte infectiegevaar door aerosolen (virusbelasting) te minimaliseren.


02.11 – Filter-luchthoeveelheid en apparaat-luchthoeveelheid – twee kanten van de medaille

Wetenschappelijk is voldoende bewezen dat de ruimtelucht voor een effectieve verlaging van het infectiegevaar door virusbelaste aerosolen met virusvrije schone lucht moet worden doorspoeld, om een voldoende verdunning van de virusconcentratie tot onder de infectiedrempel te bereiken.

In normaal gebruikte ruimten gelden ongeveer minimaal 6 luchtcirculaties per uur als erkende standaardwaarde. Heeft een ruimte bijvoorbeeld een luchtvolume van 150 m³, is hiervoor een luchtreinigercapaciteit van 900 m³/uur noodzakelijk.

Bij veel apparaten wordt hierbij slechts de capaciteit van de ventilator of zelfs de extra door het proces veroorzaakte en in de ruimte verwervelde lucht als echte luchthoeveelheid opgegeven, echter niet het geclassificeerde debiet van het gebruikte filter. Dat beiden bij elkaar horen, is echter snel duidelijk.

Alle lucht die door de capaciteit van de ventilator wordt aangezogen en uitgeblazen moet ook eerst door het filter worden geleid, om deze virusvrij te kunnen reinigen. Hiervoor zijn er gecertificeerde filters voorzien van een geschiktheidsaanduiding op het filter. Voor het bovenstaande voorbeeld zou het filter ook in staat moeten zijn 900 m³ lucht per uur te filteren! Is het debiet van het filter niet afgestemd op de apparaatcapaciteit, verliest deze de aangeprezen filterefficiëntie en kunnen ook deeltjes passeren die eigenlijk moeten worden uitgefilterd.

Let bij de apparaatkeuze dus uitsluitend op de opgegeven luchthoeveelheid van het gebruikte filter en laat apparaten waarbij alleen de luchthoeveelheid van het apparaat wordt aangegeven links liggen. Want dat is praktisch slechts een dure ventilator, maar geen luchtreiniger meer!


02.12 – Neemt de luchthoeveelheid af bij een toename van de filtervervuiling?

Ja, want ook het beste filters zal naar verloop van tijd uiteindelijk door grof- en fijnstof worden verzadigd, bijvoorbeeld door verkeersbelasting, zodat door de hogere tegendruk geen lucht door het filter kan stromen. Hierdoor komt ook minder gereinigde lucht in de ruimte, waardoor niet meer is gewaarborgd dat de vereiste luchtvolumes en luchtcirculatiewaarden worden bereikt.

FlowMatic-automaat voor constante luchtcirculatiewaarden, ook bij toenemende filtervervuiling

In de luchtreinigers met een hoge capaciteit TAC XT, TAC V+ en TAC M werkt een speciale regeling voor het automatisch oplossen van dit probleem – de innovatieve FlowMatic-regeling. Net als bij de "Cruise-control" in uw auto registreert het FlowMatic-sensorsysteem de werkelijke waarde van het luchtdebiet binnen de gehele filterketen en past het de systeemcapaciteit dynamisch aan. Zo blijft een eenmaal vooringestelde doelwaarde voor het luchtvolume in elke situatie constant! Dit verhoogt niet alleen de filterstandtijd en systeemefficiëntie, maar garandeert ook het aanhouden van de het betreffende hygiëneconcept voorgeschreven circulatiewaarde. Luchtreinigers zonder FlowMatic-regeling kunnen niet veilig voldoen aan de eisen voor het continu handhaven van de vereiste luchtcirculatiewaarden.


02.13 – Biedt natuurlijke ventilatie van ruimte niet al voldoende bescherming?

Vaak wordt als beschermende maatregel aanbevolen de virusbelasting in de ruimte door regelmatig natuurlijk ventileren te verlagen. Het effect van deze maatregel wordt hierbij echter overschat: Natuurlijke ventilatie is natuurkundig alleen effectief, als er een groot temperatuurverschil is tussen binnen- en buitenlucht of als buiten de wind waait. Een temperatuurverschil is vaak niet aanwezig en als het er al is, wordt het bij het natuurlijk ventileren snel verlaagd, zodat dit mechanisme meestal slechts korte tijd effectief is en de luchtverversing dus langer zou duren. Dit werd in actuele studies van het Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt opnieuw bevestigd. De wind buiten is zelden sterk genoeg voor het waarborgen van een voldoende ventilatie.

Omdat de effectiviteit van de natuurlijke ventilatie afhankelijk is van niet beïnvloedbare factoren (temperatuur, wind, grootte en positie van de ramen), blijft de vraag hoe moet worden geventileerd, als deze natuurlijke mechanismen niet kunnen worden gebruikt. Door koude tocht en het risico op verkoudheid, vooral in de herfst en winter is het ventileren bovendien niet gewenst of kan het niet worden verwacht.

Bij winterse buitentemperaturen leidt het natuurlijk ventileren bovendien ook nog tot een enorme energieverspilling, die niet alleen het milieu belast, maar bovendien ook tot hoge verwarmingskosten leidt.


02.14 – Kan een CO2-stoplicht het infectierisico aangeven?

Nee. De CO2-concentratie is geen meetgrootheid voor het infectierisico, want er is geen verband tussen CO2-concentratie en virus-, resp. bacteriebelasting. Ook bij een lage CO2-concentratie kan er sprake zijn van een infectierisico, bijvoorbeeld als geïnfecteerde personen een vers geventileerde ruimte betreden.

Omgekeerd kunnen CO2-concentraties duidelijk of continu hoger dan 1.000 ppm in scholen, kantoren en privéhuishoudingen op een onvoldoende ventilatiemanagement met een hierdoor potentieel verhoogd infectierisico wijzen. Dit geldt niet alleen voor ventilatie via de ramen, maar ok bij het gebruik van ventilatie-installaties.

CO2-waarde als luchtkwaliteitsindicator: In ieder geval kunnen CO2-stoplichten echter in ruimten met een groot aantal personen dienen als grove indicatie voor een goede of slechte luchtkwaliteit, want kooldioxide (CO2) is een betrouwbare indicator voor een noodzakelijke luchtverversing.

Een CO2-concentratie van maximaal 1.000 ppm toont onder normale omstandigheden een hygiënisch probleemloze luchtverversing. Al bij een CO2-waarde van 1.500 ppm neemt het concentratievermogen merkbaar af en ontstaan hoofdpijn, evenals vermoeidheid, tot slaperigheid. Bij waarden boven 1.000 ppm moet de ruimte zodanig worden geventileerd, dat de waarden weer binnen een bereik van 400 - 500 ppm liggen.

CO2-stoplichten kunnen dus een betrouwbare indicatie geven of wanneer en vooral hoe lang ventilatie noodzakelijk is. Ze geven echter geen betrouwbare informatie over het actuele besmettingsrisico in de ruimte.


02.15 – Kan de virusbelasting met deeltjes- of aerosolmeetaparaten worden bepaald?

Nee, virussen kunnen niet direct worden gemeten, met geen enkel op de gebruikelijke markt verkrijgbaar handmeetapparaat. Wel kunnen in het beste geval hypothetische conclusies worden getrokken, echter niet als resultaat dat waar kan worden gemaakt.

Zo als een onvoldoende ventilatiemanagement kan worden aangetoond met CO2-meetapparaten, hetgeen kan wijzen op een hieruit resulterende indicatie voor een potentieel verhoogd infectierisico, zo is het met deeltjesmeetapparaten mogelijk kwantitatieve conclusies te trekken m.b.t concentratie van A-stof in de lucht.

A-stof is een aanduiding voor deeltjes met een grootte van PM2.5, evenals zeer fijne deeltjes ≤ 2,5 µm die in de longen kunnen binnendringen, die zo fijn zijn dat ze in de longblaasjes kunnen komen.

Deze zeer fijne deeltjes kunnen aerosolen zijn, maar ook andere zwevende stoffen, die met duizenden tegelijk aanwezig zijn in de ruimtelucht. En deze kunnen wederom eventueel virusbelast zijn, maar ook niet. Er bestaat eenvoudig geen correlatie tussen deeltjesbelasting en virusbelasting.


02.16 – Zijn luchtreinigers voor virusfiltering met automatische modus zinvol?

De meeste in de handel verkrijgbare luchtreinigers hebben een zogenaamde automatische modus. Hierbij meten geïntegreerde sensorsystemen de luchtbelasting in de ruimte en schakelt het apparaat bijvoorbeeld naar standby, als de gemeten luchtbelasting binnen de bepaalde vooringestelde parameters voor "schone lucht" ligt.

Dergelijke apparaten worden vaak ook aangeschaft voor virusfiltering en wordt bovendien hun automatische werking aangeprezen – klanten worden deels zelfs aangemoedigd het apparaat eenvoudig in automatisch bedrijf te laten werken. In onze optiek is dit echter fataal!

Waarom? Omdat de in dergelijke ruimteluchtreinigers typisch ingebouwde sensorsystemen weliswaar indicaties kunnen geven voor de kwaliteit van de ruimtelucht, maar nooit uitspraken over het infectiegevaar hiervan! Want virussen in de ruimtelucht kunnen niet direct met een apparaat worden gemeten, met geen enkel op de markt gebruikelijk sensorsysteem.

Voor het begrijpen van het werkingsprincipe van sensorondersteunde luchtreinigingsapparaten en de automatische uitschakeling hiervan bij onbelaste – en als verkeerd veronderstelde virusvrije lucht – is hierna een korte uitleg gegeven over de technische mogelijkheden van gangbare luchtkwaliteitssensoren.

Typische luchtkwaliteitssensoren in huishoudelijke luchtreinigers

Hebben luchtreinigers een geïntegreerd luchtkwaliteitssensorsysteem, zijn dit meestal sensoren voor VOC-meting, deeltjesmeting of CO2-meting. Veel apparaten hebben ook een combinatie van meerdere van deze sensoren.

Voor het beoordelen van de algemene ruimteluchtkwaliteit zijn dergelijke sensoren absoluut zeer zinvol:

VOC-sensoren

VOC's zijn bijvoorbeeld substanties, die al bij lage temperatuur eenvoudig verdampen – dus "verdampen" naar een gastoestand – en zo de lucht belasten. Daarom worden ze aangeduid als vluchtige organische stoffen (volatile organic compounds – VOC). Formaldehyde is bijv. een bekende VOC. Een VOC-sensor kan de kwantitatieve concentratie in de ruimtelucht meten en weergeven.

Deeltjessensoren

Deeltjessensoren kunnen de aanwezige fijnstofconcentratie in de ruimtelucht meten en weergeven. Onder fijnstof – of in het Engels "Particulate Matter" (PM) – verstaat men deeltjes in de lucht, die niet direct naar de vloer zakken, maar een bepaalde tijd in de lucht zweven. Dergelijke deeltjes ontstaan bijvoorbeeld door slijtage, materiaaluitdamping, verbrandingsprocessen of chemische processen.

Al deze fijnstoftypen worden onderscheiden in hun grootte. Gebruikelijk is een onderverdeling in deeltjes met een maximale diameter van 10 µm (PM10) – dergelijke deeltjes komen bij mensen tot in de neusholte (bijv. pollen) en deeltjes met een maximale diameter van 2,5 µm (PM2.5) – dergelijke deeltjes zijn deeltjes die in de ademhalingsorganen kunnen komen, ze zijn dus al zo fijn dat ze direct kunnen binnendringen in de longblaasjes.

Daarnaast zijn er ook ultrafijne deeltjes met een diameter van minder dan 0,1 µm. Voor een beter begrip: Een micrometer (µm) komt overeen met een duizendste millimeter, is dus duizend keer kleiner dan een millimeter. Gangbare deeltjesmeetapparaten meten vaak de beide fijnstofgrootten PM10 en PM2.5.

CO2-sensoren

CO2-sensoren meten de kooldioxide-concentraties in de ruimtelucht. Kooldioxide ontstaat bijvoorbeeld door de gasuitwisseling in de menselijke longen en wordt bij het uitademen afgegeven in de ruimte, waardoor daar zonder tegenmaatregelen een te hoge CO2-concentratie kan ontstaan, die dan evt. vermoeidheid, hoofdpijn of concentratieverlies veroorzaakt. Daarom zijn CO2-sensoren zinvolle hulpmiddelen als indicatie voor een noodzakelijke luchtverversing, resp. zuurstofrijke stroom verse lucht. 

VOC, fijnstof en kooldioxide zijn geen virussen!

Daarom is ook geen van de eerder genoemde meetsensoren in staat daadwerkelijk gegevens te leveren over de virusbelasting in de ruimtelucht, hoewel veel aanbieders dit meer of minder subtiel aangeven.

Het technische motief: Een kneepje met een puur theoretische achtergrond. Er worden eenvoudig correlaties geconstrueerd. Bijvoorbeeld door de aanname dat als er geen PM2.5-deeltjes meer meetbaar zijn in de lucht, daar wellicht ook geen virusbelaste aerosoldeeltjes aanwezig kunnen zijn. Een foutieve conclusie, want virusbelaste aerosoldeeltjes zijn met grootten van 0,1 - 0,2 µm vaak aanzienlijk kleiner dan PM2.5-deeltjes!

Vaak wordt ook aan VOC- of CO2-waarden een onderlinge samenhang met virusbelaste aerosoldeeltjes verondersteld – een geringe VOC- of CO2-concentratie zou hierbij vergelijkbaar zijn met een geringe aerosolaanwezigheid en dus virusbelasting. Deze correlaties zijn echter volledig onjuist, onbewezen, niet waar te maken en bieden dus geen enkele bescherming tegen een infectie!

Daar komt nog bij dat voor een zo groot mogelijke bescherming tegen een indirecte infectie ook een ononderbroken bedrijf van de luchtreiniger op het vereiste capaciteitsniveau absoluut noodzakelijk is. Eem automaat die de capaciteit verlaagd, leidt tot een groter risico voor personen in de ruimte.

Het economische motief: Ligt voor de hand. Men rekent de aanwezige sensorsystemen eenvoudig virusherkennende vaardigheden aan en al snel wordt een luchtreiniger tegen stof en pollen verkocht als "Virus-luchtreiniger". Deze verkooppraatjes zijn naar onze mening misleidend en een grove nalatigheid. Laat u door dergelijke uitspraken niet misleiden.

Met deze kennis weet u nu ook zelf het enige juiste antwoord op de beginvraag "Kunnen luchtreinigers voor virusfiltering in de automatische modus worden gebruikt?"

Het antwoord is – nee. De geïntegreerde sensorsystemen zorgen voor een automatische uitschakeling of standby-bedrijf met een lage ventilatorsnelheid, puur op een meting die de luchtbelastingsgraad aan fijnstof, VOC's of kooldioxide binnen een niet kritisch bereik aangeeft. Met de permanent uitgestoten virusbelasting door geïnfecteerde personen in de ruimte heeft dit niets te maken, omdat deze sensoren de virusbelasting niet kunnen bepalen! Er is geen relatie tussen de virusbelasting in de ruimte en VOC's, deeltjes of CO2-waarden.

Uiteindelijk zijn bij dergelijke apparaten slechts parameters en hulpmiddelen voor het herkennen van schone lucht toegevoegd – echter niet voor virusbelaste lucht! Dit is technisch niet mogelijk.

Stel uzelf de vraag: Als er dergelijke sensoren zouden zijn, dan hadden we toch allang met dergelijke sensoren uitgeruste corona-sneltestapparaten, net als bij de alcoholtest – blazen, meten, klaar.

Op dit moment is dat nog een mooie fantasie – net als de aanname dat een luchtreiniger in automatisch bedrijf een veilige bescherming zou kunnen bieden tegen allergeen infectiegevaar!

Dit is overigens ook de reden waarom bijvoorbeeld de TAC V+ niet over dergelijke sensorelementen beschikt en op geen enkel tijdstip via een automatische modus of standby-modus zal uitschakelen. Het virus zou door geïnfecteerde personen in de ruimte en zelfs nog bij het verlaten hiervan, altijd nog in de lucht zijn en het virus gaat nooit op standby!

Ook onze AirgoClean® One luchtreiniger met een hoge capaciteit en bijna al onze standaard-luchtreinigers uit de AirgoClean-serie hebben VOC-, deeltjes- of CO2-sensoren. We wijzen u er echter in elke gebruiksaanwijzing uitdrukkelijk op dat bij het gebruik voor het uitfilteren van virussen, voor het verminderen van het indirecte infectierisico, altijd de ventilatorsnelheid moet worden ingesteld, die wordt vereist voor de noodzakelijke circulatiewaarde (luchtvolume).


02.17 – Mogen luchtreinigers bij de virusfiltering in de automatische modus worden gebruikt?

Nee. Moeten luchtreinigers effectief worden gebruikt voor vermindering van het indirecte infectierisico door aerosolen, mogen ze niet in de automatische modus werken.

Om het infectierisico te verlagen, moet naast de filterklasse H14 (volgens EN 1822) ook het aanbevolen luchtvolume (circulatiewaarde, ook wel luchtverversing genoemd) in kubieke meters (m³) bij het apparaat kunnen worden ingesteld. Met deze ventilatorsnelheid moet de luchtreiniger dan permanent worden gebruikt tijdens de aanwezigheid van personen, evenals enige tijd daarna.

Wordt het apparaat echter in de automatische modus gebruikt, meet de sensor na een bepaalde tijd of na een natuurlijke ventilatie, lage CO2-, fijnstof- of VOC-concentraties.  Dan wordt de ventilator automatisch teruggeregeld naar het laagste (stilste) capaciteitsniveau.

Het apparaat werkt weliswaar stil en bevalt de gebruiker goed door het aangename geluidsniveau – bevinden zich echter geïnfecteerde personen in de ruimte, is er geen effectieve bescherming meer tegen infectieuze aerosolen, omdat door de filtercapaciteit door het geringe luchtvolume in de laagste ventilatorsnelheden wordt beperkt tot een fractie van de noodzakelijke waarde.

De gebruiker heeft een veilig gevoel, maar is werkelijkheid vrijwel volledig onbeschermd.

Conclusie: Het automatisch bedrijf bij in de handel gebruikelijke ruimteluchtreinigers is niet geschikt voor gebruik voor virusfiltering. Ze zijn uitsluitend geschikt bij het gebruik voor het regelen van een goede ruimteluchtkwaliteit op het gebied van stof, pollen, formaldehyde of ventilatieregeling voor betere CO2-waarden.

Professionele virusfilters, die uitsluitend voor dit doel zijn ontwikkeld, hebben nooit een automatische modus, maar werken permanent met de voor de ruimte noodzakelijke circulatiewaarde.


03. Specifieke vragen over luchtreinigersmet een hoge capaciteit. zoals de TAC V+ of AirgoClean® One


03.01 – Waarom zijn in de TAC V+ geen luchtkwaliteitssensoren voor VOC's of CO2 geïntegreerd?

Luchtkwaliteitssensoren, die bijvoorbeeld worden gebruikt voor VOC-meting, zijn typisch menggassensoren, die gassen en dampen meten die kunnen worden geoxideerd, bijvoorbeeld tabaksrook of materiaaluitdampingen van meubelen, tapijten, verfwerk, lijm, etc.

Voor het meten van de aerogene virusbelasting zijn dergelijke sensoren echter ongeschikt. Hierbij zou het noodzakelijk zijn een ingangsmeting van aerosoldeeltjes uit te voeren, omdat deze met virussen belast kunnen zijn. Voor een capacitieve meting van de aerosolbelasting zijn echter geen geschikte meetsensoren beschikbaar.

Hetzelfde geldt ook voor CO2-sensoren: Tussen de CO2-concentraties in de ruimtelucht en de aanwezige virus-, resp. bacteriënbelasting bestaat geen relatie. Zelfs bij een lage CO2-concentratie kan het infectierisico ook in een vers geventileerde ruimte met sprongen stijgen, zodra deze wordt betreden door geïnfecteerde personen.


03.02 – Wat onderscheidt Trotec virusluchtreinigers van in de handel gebruikelijke apparaten?

De meest luchtreinigers in de huishouding zijn gericht op het verminderen van stofafzettingen of allergieproblemen in binnenruimten, doordat de ruimtelucht vrij van pollen of ander allergenen wordt gehouden. Voor deze taken zijn ze ontworpen en zijn de prestatiegegevens gedimensioneerd, hoewel ze intussen vaak ook het label "Virusfilter" hebben gekregen.

Voor een effectieve aerosolfiltering is echter de opbouw van een sterke luchtcirculatiestroming van wezenlijk belang: Infectieuze aerosolwolken moeten al tijdens het ontstaan zo snel mogelijk, binnen enkele minuten, worden verdund en uitgefilterd. Hiervoor is een voldoende groot luchtvolume bij een tegelijk hoog circulatiedrukniveau nodig, waarvoor standaard apparaten niet zijn ontworpen.

In tegenstelling tot de in de handel gebruikelijke huishoudelijke luchtreinigers, zijn de Trotec luchtreiniger met een hoge capaciteit, zoals de TAC XT, TAC V+, TAC M, TAC ECO, TAC BASIC of AirgoClean® One van de grond af aan expliciet voor deze taak – filtratie van virusbelaste aerosolen – dus infectiebescherming geconstrueerd.

Daarom zijn de Trotec luchtreiniger met een hoge capaciteit TAC XT, TAC V+, TAC M, TAC ECO, TAC BASIC en AirgoClean® One in staat al met het seriematig ingebouwde H14-HEPA-filter alle gevaarlijke aerosoldeeltjes uit de ruimtelucht af te scheiden en voor het verdunnen hiervan, een virusgefilterd schone luchtvolume van 1.200 m³/uur voor hoge luchtcirculatiewaarden te leveren. Door het gebruik van het optionele H14- Ultra-HighFlow-filter kan het virusgefilterde schone luchtvolume zelfs tot 2.000 m³/uur worden verhoogd.

Filtercapaciteit en luchthoeveelheid van het apparaat zijn optimaal op elkaar afgestemd, bovendien zijn de modellen, zoals de TAC XT of TAC V+ met veel absoluut noodzakelijke functies voor een effectieve virusfiltering van de ruimtelucht uitgerust, bijvoorbeeld thermisch decontaminatie en thermische filterregeneratie, een hoog uitstootvermogen en een optimale stromingsgeometrie.

Alles bij elkaar onderscheiden de Trotec luchtreinigers met een hoge capaciteit zich van de conventionele luchtreinigers, doordat ze vanaf het begin consequent als probleemoplossing voor virusfiltering zijn ontworpen en geconstrueerd, terwijl deze vaardigheid bij standaard-luchtreinigers meestal eenvoudig achteraf met een reclamelabel wordt geclaimd.


03.03 – Welk voordeel biedt de thermische filterregeneratie de gebruiker?

Een regelmatige thermische behandeling van het filter voor zwevende stoffen is de meest veilige methode voor een effectieve inactivering van de in het filter afgescheiden virussen en bacteriën. Daarnaast biedt de verhitting van het H14 HEPA-filters naar ca. 100 °C meer substantiële voordelen voor de gebruiker.

Zonder een dergelijke behandeling zou het filter uiteindelijk snel aanrijken met aerosoldeeltjes en andere zwevende stoffen, waardoor de filterweerstand toeneemt en de filterlevensduur significant wordt verkort, waardoor een vroegtijdige vervanging noodzakelijk wordt.

Bovendien bestaan de gefilterde aerosolen grotendeels uit microdruppeltjes, dus puur water. Door de toenemende vochtigheid in het filter begint dit sneller te verzadigen en bij een permanent hoge doorvochtiging dreigt bovendien de vorming van filterschimmel, resp. biofilm. In plaats van het verhelpen van een gevaar, wordt zo soms een extra gevaar gecreëerd. Namelijk een afnemende luchthoeveelheid, kortere filterlevensduur en schimmel in het filter.

Door de regelmatige filterverhitting tot ca. 100 °C zijn echter vochtopname, snelle verzadiging en filterschimmel bij de TAC XT of TAC V+ geen probleem. Want hier wordt de vochtigheid tijdens de thermische regeneratiecyclus weer verwijderd en het filter wordt hierdoor niet alleen regelmatig gedroogd, maar daarnaast door de zelfreinigingsfunctie ook weer geregenereerd.

Met dit innovatieve proces blijft de filterweerstand laag en blijft de doorvoercapaciteit voor schone lucht veel langer op een constant hoog niveau. Hierdoor ontstaat een veel langere levensduur t.o.v. andere filtersystemen zonder thermische regeneratie en decontaminatie.


03.04 - Zijn "antivirale" filtercoatings geen effectief en economisch beter alternatief voor thermische decontaminatie?

Enkele marktpartijen verkopen hun luchtreinigingstechniek met geïntegreerde H14-HEPA-filters, die zijn voorzien van een antivirale-coating en waarbij daarom geen thermische inactivering nodig zou zijn, zoals in de TAC V+ is geïntegreerd.

Kunnen dergelijke coatings effectief zijn bij virusbelaste aerosolen en vormen ze wellicht zelfs een voordelig alternatief voor thermische virusinactivering?

Bij de effectiviteitsvraag moet men zich een ding realiseren: Zou er al een 100% effectieve microbacteriële, resp. antivirale coating bestaan, zou deze dan niet al massaal worden toegepast in de medische techniek. als deze bovendien ook nog voordeliger is dan bestaande processen? Op dit moment worden bijvoorbeeld operatie-instrumenten en andere instrumenten nog steeds vooral in hetelucht-sterilisatoren ontdaan van kiemen – het principe van de TAC V+. Geen enkel OP-instrument wordt antiviraal gecoat – nee – ze worden na elk gebruik thermisch behandeld, om aanwezige kiemen te doden.

Ook zijn er geen antiviraal gecoate pannen: Niet voor niets geldt voor het kiemvrij koken al sinds tijden: 3 tot 5 minuten bij 100 °C, dan zijn alle micro-organismen gedood. Een hittebehandeling met 100 °C werkt bij vrijwel alle ziekteverwekkers, al honderden jaren beproefd – daarom werkt ook de TAC V+ volgens dit principe!

En hoe zit het met het kostenvoordeel bij gecoate varianten?

Als meest belangrijke kostenfactor wordt hierbij de ogenschijnlijk dure thermische decontaminatie van de TAC V+ opgevoerd. Wij adviseren de thermische decontaminatie een keer per week uit te voeren, alleen in hygiënisch gevoelige omgevingen met een lagere luchttemperatuur en zeer hoge luchtvochtigheid moet de thermische decontaminatie een keer per dag worden uitgevoerd. Voor een thermische decontaminatie binnen een weekcyclus is het meerverbruik aan energie beperkt tot slechts 1 kWh per week!

Maar het kostenplaatje is pas compleet bij het opmaken van de gehele rekening:

Door thermische decontaminatie wordt het filter van de TAC V+ tegelijkertijd en bewezen geregenereerd en wordt zo de standtijd vergroot. De filterlevensduur bij de TAC V+ is daarom afhankelijk van de toepassing 24 tot 36 maanden!

De gecoate filters van de concurrenten zijn slechts ontworpen voor een beperkte gebruiksduur van slechts 12 maanden, na een jaar gebruik moeten ze dus worden vervangen. De maandelijkse kosten zijn bij deze variant voor het filter dus € 38,18. (Zie onderstaande berekeningstabel).

Nu de vergelijkende berekening voor de TAC V+: Bij een keer per week uitgevoerde thermische decontaminatie zijn de kosten voor de virusfiltering bij de TAC V+ krap 29% van de kosten van de concurrent – meer dan een factor 3 voordeliger!

Zelfs bij een dagelijkse thermische decontaminatie, bijvoorbeeld bij hogere hygiëne-eisen in praktijken, ziekenhuizen of in de levensmiddelenindustrie, zijn de filtergebruikskosten bij de TAC V+ altijd nog slechts 42% van de kosten van de concurrent, de filtergebruikskosten bij de concurrent zijn nog altijd bijna twee keer zo duur!

Conclusie: Bij de TAC V+ zijn de filtergebruikskosten afhankelijk van de toepassing in vergelijking bijna drie keer lager en profiteert u van een bewijsbaar effectievere sterilisatietechniek via thermische decontaminatie! Extra voordeel: Geen filtervochtigheid, geen bacterievorming in het filter, geen filterschimmel, geen filtergeur en een veelvoudig hogere filterlevensduur!

Kostenvergelijking virus-filtering Concurrentie Trotec TAC V+
Virusinactivering Via antivirale coating Via thermische decontaminatie 1 x per week Via thermische decontaminatie 1 x per dag (5-daags bedrijf)
12 maanden 458,20 € (eerste nieuwe filter) 14,56 € (energie­kosten thermische decontaminatie:
52 W x 1 kWh à 0,28 €)
72,80 € (energie­kosten thermische decontaminatie:
52 W x 5 x 1 kWh à 0,28 €)
24 maanden 458,20 € (tweede nieuwe filter) 14,56 € (zie hierboven) 72,80 € (zie hierboven)
36 maanden 458,20 € (derde nieuwe filter) 14,56 € (zie hierboven) + 470,06 € (eerste nieuwe filter) 72,80 € (zie hierboven) + 470,06 € (eerste nieuwe filter)
48 maanden 458,20 € (vierde nieuwe filter) 14,56 € (zie hierboven) 72,80 € (zie hierboven)
Totaal 1.832,80 € 528,30 € 761,26 €
Filterkosten per maand (gedurende 48 maanden) 38,18 € 11,01 € 15,86 €
Percentuele kostenvergelijking (gedurende 48 maanden) 100% 29% 42%
Alle bij de gebruikte rijzen bij de berekening incl. 19% BTW.

03.05 – Waarom wordt het filter van de TAC XT en TAC V+ bij de thermische decontaminatie tot circa 100 °C verhit?

Hittesterilisatie geldt nog steeds als veruit het meest betrouwbare middel voor inactivering, resp. doding van micro-organismen. Door de grote variatie in grootte en opbouw, onderscheiden micro-organismen zich door een verschillende bestendigheid tegen de heteluchttemperatuur.

Terwijl virussen doorgaans zeer gevoelig zijn voor hitte en omdat al temperaturen van 55 tot 70 °C tot inactivering hiervan leiden, is voor het betrouwbaar uitschakelen van bacteriën en aanzienlijk hoger temperatuurbereik noodzakelijk. Daarom vindt de thermische decontaminatie bij de TAC V+ door hittesterilisatie op circa 100 °C. Binnen dit temperatuurbereik kan worden gewaarborgd dat niet alleen alle virussen worden geïnactiveerd, maar ook de meeste bacteriën worden gedood.


03.06 – Kan men afzien van een mondkapje, als een Trotec luchtreiniger met een hoge capaciteit is geïnstalleerd in de ruimte?

Nee, Trotec luchtreinigers met een hoge capaciteit bieden weliswaar betrouwbaar bescherming tegen een indirecte infectie via virusbelaste aerosoldeeltjes in de ruimtelucht – het risico op een directe druppelinfectie, die over korte afstanden door sterk aanhoesten, niezen of luide gesprekken kan ontstaan, kunnen zelfs onze luchtreiniger met een hoge capaciteit niet verhinderen.

Een optimale bescherming rondom is alleen gewaarborgd als naast het gebruik van een luchtreiniger met een hoge capaciteit, zoals de TAC XT, TAC V+, TAC M, TAC ECO, TAC BASIC of AirgoClean® One ook de AHA-regel wordt toegepast, dus voldoende afstand t.o.v. andere personen houden (A), de hygiëne (H) door het regelmatig wassen, resp. desinfecteren van de handen en een alledaags mondmasker (A) wordt gedragen, bijvoorbeeld een mond-neus-bescherming. Het dragen van een gezichtsvizier heeft echter ter bescherming tegen aerosolen geen effect, zoals meerdere onderzoeken hebben bewezen. Als alternatief voor een masker kan ook met een plexiglasafscheiding voldoende bescherming op kantoor of op school worden bereikt. Optimale effectiviteit wordt met beschermingswanden bereikt, als ze rondom ook zijn uitgerust met een afbuigrand.


03.07 – Is er wetenschappelijk bewijs voor de effectiviteit van de virusfiltering?

De effectiviteit van Trotec luchtreinigers met een hoge capaciteit, zoals de TAC V+ m.b.t. de reductie van een indirect infectiegevaar door aerosolen is uitgebreid in meerdere wetenschappelijke studies van toonaangevende Duitse instituten bevestigd – bijvoorbeeld in het vaak geciteerde onderzoek van Prof. Dr. Christian Kähler van het 'Institut für Strömungsmechanik und Aerodynamik' van de 'Bundeswehr München'.

Bovendien is door Prof. Dr. Christian Kähler en z'n team nog een studie uitgevoerd, die zich speciaal bezig heeft gehouden met de volgende vraag: "Kan een veilig gebruik van scholen tijdens de pandemie worden gewaarborgd?" Deze studie belicht meerdere beschermingsconcepten van natuurlijke ventilatie, CO2-stoplichten en beschermmaskers, tot ruimteluchtreiniging.

Conclusie van deze studie: Beschermingsconcepten waarbij het indirecte infectiegevaar wordt verholpen door ruimteluchtreinigers, hebben het voordeel dat de virussen in de ruimte na korte tijd worden afgescheiden of geïnactiveerd, voor zover (1.) de luchtcirculatie per uur minimaal het zesvoudige is van het ruimtevolume. (2.) 99,995% van de virussen bij het een keer doorlopen van het apparaat worden afgescheiden (met een filter uit de klasse H14) en (3.) het apparaat stil is, zodat het ook wordt gebruikt. De Trotec luchtreiniger TAC V+ voldoet aan deze eisen en biedt zo een betrouwbare infectiebescherming in de klaslokalen en binnenruimten met een vergelijkbaar gebruik.

Ook het 'Fraunhofer-Institut für Bauphysik IBP' bevestigd de TAC luchtreinigers met een hoge capaciteit in een studie de hoogst mogelijke effectiviteit bij de virusdeactivering met Trotec-decontaminatietechniek!

Wij informeren u op aanvraag graag ook in detail over andere uitgevoerde studies m.b.t. Trotec luchtreinigers met een hoge capaciteit.


03.08 – voldoen de Trotec luchtreiniger met een hoge capaciteit aan de eisen van het IRK (Duitse ' Innenraumlufthygiene-Kommission des Umweltbundesamtes')?

De luchtreinigers met een hoge capaciteit TAC XT, TAC V+ en TAC M voldoen aan de eisen van de IRK.

Ten eerste wordt door het grote luchtvolume van deze luchtreiniger met een hoge capaciteit in combinatie een gerichte en nauwkeurige luchtgeleiding in de ruimte bereikt.

Ten tweede is de volumestroom van deze Trotec apparaten regelbaar en kan het luchtdebiet individueel worden aangepast aan de lokale omstandigheden. Met optionele Flowstop-platen kan de luchtstroom bovendien aan een of zelfs twee van de vier uitblaaszijden van de TAC luchtreiniger met een hoge capaciteit worden geblokkeerd en kan zo de hoofduitblaasrichting individueel worden aangepast aan de ruimtelijke omstandigheden.

Ten derde zijn alle Trotec luchtreinigers met een hoge capaciteit mobiel en kunnen ze gericht op de juiste locaties worden geplaatst.

De commissie binnenruimteluchthygiëne van het Duitse Ministerie van milieu schrijft:

"De toepassing van mobiele luchtreinigers met geïntegreerde HEPA-filters in klaslokalen, is volgens het IRK niet voldoende voor het uit de lucht verwijderen van zwevende deeltjes (bijv. virussen) gedurende de gehele lestijd. Hiervoor zou een nauwkeurige bepaling van de luchtgeleiding en -stroming net zo noodzakelijk zijn als een gerichte plaatsing van de mobiele apparaten. Ook de hoogte van het debiet zou nauwkeurig moeten worden aangepast aan de lokale omstandigheden en de ruimtebezetting. Het gebruik van dergelijke apparaten kan

dus ventilatiemaatregelen niet vervangen en moet in dergelijke gevallen altijd aanvullend gebeuren op plaatsen waar een bijzonder hoog aantal leerlingen (...) tegelijk aanwezig is in de ruimte." [3]

Bron: "Het risico van een overdracht van SARS-CoV-2 in binnenruimten kan door gerichte ventilatiemaatregelen worden verminderd", standpunt van de commissie binnenruimteluchthygiëne van het Duitse Ministerie van milieu, 12-08-2020


03.09 – Hoeveel vierkante meter kan één enkel apparaat aan?

Vanuit de wetenschap wordt een minimaal 6-voudige filtratie van de lucht per uur aanbevolen. Afhankelijk van de toepassingssituatie en de veiligheidseisen kunnen dus met een TAC XT, TAC V+ of TAC M en het seriematig ingebouwde H14-HEPA-filter bij een normale ruimtehoogte oppervlakken van maximaal 80 m² worden bewerkt, met een TAC ECO kan een ruimteoppervlak van maximaal 66 m² en met de AirgoClean® One maximaal 66 m² worden bewerkt.

03.10 – Wat is de standtijd van het filter van de Trotec luchtreinigers met een hoge capaciteit?

Vooral bij de TAC XT en TAC V+ bereikt het H14-hoofdfilter door de thermische regeneratie een zeer lange gebruiksduur. Tijdens gebruik hoeft het filter ook niet te worden gecontroleerd, omdat het apparaat de filterbelasting zowel van het H7-voorfilter als van H14-hoofdfilter bewaakt en een noodzakelijk vervanging automatisch separaat voor de beide filters aangeeft.

Algemeen adviseren wij, om als de noodzaak voor vervanging niet vooraf wordt aangegeven, het H14-filterelement uit hygiënische overwegingen op na maximaal 8 tot 12 maanden te vervangen. Het H7-voorfilter moet volgens de vervangingsindicatie op het apparaat of na maximaal 6 maanden worden vervangen.


03.11 – Welk voordeel heeft de boost-, resp. de turbo-functie van de Trotec luchtreiniger met een hoge capaciteit?

De handmatig inschakelbare boost-functie biedt u kortstondig de maximale luchthoeveelheid van het apparaat. Op het boost-niveau kan bijvoorbeeld gedurende pauzes of bij het wisselen van ruimten een snelle filtering met maximaal luchtvolume worden uitgevoerd.

03.12 – Waar moet bij de filtervervanging en recycling van het filter op worden gelet?

Graag bij de modellen TAC XT en TAC V+ direct voor de vervanging de thermische decontaminatie uitvoeren. Hierdoor zijn alle virussen in het H14-filter veilig gedenatureerd, dus praktisch vernietigd. Omdat er echter ook nog andere deeltjes en fijnstof aanwezig zijn in het filter, adviseren wij algemeen voor alle Trotec luchtreinigers met een hoge capaciteit, om bij een filtervervanging beschermende handschoenen en een FFP2-beschermmasker te dragen. Het H14-filter kan daarna volgens de regionale voorschriften in een gesloten vuilniszak met het restafval worden gerecycled.


03.13 – Moeten de apparaten regelmatig worden onderhouden of gedesinfecteerd?

Wij adviseren tegelijk met een filtervervanging alle inwendige oppervlakken te reinigen en desinfecteren. Bij TAC luchtreinigers met een hoge capaciteit voeren wij naar wens ook de filtervervanging in het kader van een onderhoudscontract tegen vaste tarieven uit.

03.14 – Is men bij een Trotec virusluchtreiniger 100% beschermd tegen een infectie?

Volledige zekerheid is bij dergelijke virus-pandemieën waarschijnlijk nooit mogelijk. Wij kunnen met onze luchtreinigers het risico op een indirecte infectie via in de ruimtelucht gedragen aerosolen drastisch reduceren. Vooral tegen een infectie via grote druppeltjes of direct contact met een geïnfecteerde persoon kan de luchtreiniging niet beschermen.


03.15 – Kunnen Trotec luchtreiniger met een hoge capaciteit ook de algemene ruimteluchtkwaliteit verbeteren?

En dat is bewezen. Virus-luchtreinigers met H14-HEPA-filtertechniek, zoals de TAC XT, TAC V+, TAC M, TAC ECO, TAC BASIC of AirgoClean® One filteren niet alleen virusbelaste aerosolen betrouwbaar uit de ruimtelucht, maar ze houden de ruimtelucht ook verregaand vrij van ultrafijne stofdeeltjes.

De hoge filterefficiëntie maakt dit mogelijk: De gebruikte filters uit de klasse H14 volgens EN 1822 houden deeltjes met grootten 0,1 tot en met 0,3 µm vast in het filter, met een afscheidingsgraad van ≥ 99,95%. Met een doorlaatgraad van ≤ 0,005% voor dergelijke deeltjes passeren van de bijvoorbeeld 100.000 binnenstromende deeltjes slechts 5 het filter weer, terwijl 99.995 deeltjes in het filter worden afgescheiden!

Naast pollen worden zo ook vooral fijnstofdeeltjes betrouwbaar uit de ruimtelucht gefilterd door de Trotec luchtreiniger met een hoge capaciteit.

Studies documenteren: Luchtvervuiling is wereldwijd nog steeds de meest voorkomende doodsoorzaak en fijnstofdeeltjes van de grootten PM2.5 spelen hierbij een centrale rol.

PM2.5-fijnstofdeeltjes ontstaan enerzijds door chemische reacties in de atmosfeer en anderzijds in een bijzonder groot aandeel direct door menselijke activiteiten, bijvoorbeeld materiaalslijpsel of materiaaldampen, evenals verbrandingsprocessen of chemische processen.

Modelstudie bewijst: Fijnstofreductie redt mensenlevens

Door de wereldwijde lockdown-maatregelen tijdens de Covid-19-pandemie was een internationaal onderzoeksteam in staat een modelonderzoek uit te voeren, waarbij het fijnstofgehalte in de lucht op meer dan 2.500 locaties in Europa en China werd onderzocht en waarbij de tijdelijke effecten voor de gezondheid werden ingeschat.

De resultaten voor deze modellering werden als studie in "The Lancet" gepubliceerd, een van de wereldwijd oudste en meest gerenommeerde medische vaktijdschriften. De studie bracht aan het licht dat in China binnen de periode februari - maart 2020 in totaal 24.000 door luchtvervuiling veroorzaakte sterfgevallen werden vermeden en in Europa binnen de periode februari tot medio mei 2020 in totaal 2.190 sterfgevallen werden vermeden.

Luchtreinigers kunnen binnenruimten vrij houden van het voor de gezondheid schadelijk fijnstof

De studieresultaten tonen dat de beperkingen en lockdown-maatregelen tijdens de COVID-19-pandemie tot een sterke reductie van het aantal fijnstofdeeltjes in Europa en China hebben geleid. De resultaten tonen hoe belangrijk richtlijnen voor schone lucht zijn, voor het verminderen van het aantal vroegtijdige sterfgevallen. En omgekeerd tonen de resultaten ook welke enorme voordelen luchtreinigers bieden, die binnenruimten continu vrijhouden van dergelijke voor de gezondheid schadelijke fijnstofdeeltjes.


03.16 – Is er een relatie tussen luchtvervuiling en Covid-19-infecties?

De cardioloog Thomas Münzel heeft met collega's in een studie een zorgwekkende relatie tussen de luchtvervuiling en Covid-19-sterfgevallen ontdekt. De in het vakblad ' Cardiovascular Research' gepubliceerde studiehttps://academic.oup.com/cardiovascres/article/116/10/1661/5860257?searchresult=1 duidt erop dat circa 15 procent van de Covid-19-doden kunnen worden toegeschreven aan luchtvervuiling.

De medici vermoeden bovendien dat fijnstof ook het recente coronavirus kan transporteren. Het RNA van SARS-CoV-2 werd bijvoorbeeld in fijnstofmonsters uit Noord Italië aangetoond, dus in een tijdens de eerste golf van de corona-pandemie hard getroffen regio's ter wereld.

Hieruit volgt de medische aanname, dat bij een blootstelling aan een langdurige fijnstofbelasting en een infectie met het coronavirus, een wederzijds versterkende, schadelijker gezondheidseffect met een hogere gevoeligheid voor Covid-19 blijkt. Oorzaak hiervan is vermoedelijk dat zowel fijnstof als het coronavirus de bekleding van de menselijke bloedvaten aantasten en ontstekingen veroorzaken.

Fijnstof plus corona: dubbel gevaar voor de gezondheid – dubbele bescherming door Trotec luchtreinigers met een hoge capaciteit

Op basis van deze analyse kan de bescherming tegen een luchtgedragen infectie met het coronavirus door het gebruik van Trotec luchtreinigers met een hoge capaciteit effectief worden gemaximaliseerd, want deze virus-luchtreinigers filteren met hun H14-HEPA-filtertechniek niet alleen virusbelaste aerosolen betrouwbaar uit de ruimtelucht, maar houden deze ook betrouwbaar vrij van hoge fijnstofbelasting.

Zo biedt een permanente luchtreiniging met Trotec luchtreinigers met een hoge capaciteit, zoals de TAC XT, TAC V+, TAC M, TAC ECO, TAC BASIC of AirgoClean® One een allesomvattende maximale bescherming van de ademlucht tegen luchtgedragen gevaren voor de gezondheid. Want volgens algemeen erkende berekeningen kunnen alleen al door fijnstof wereldwijd ongeveer 8,8 miljoen vroegtijdige sterfgevallen worden herleid naar fijnstof, aanzienlijk meer dan de 7,2 miljoen sterfgevallen die worden veroorzaakt door het roken!

03.17 – Reduceren virus-luchtreinigers van Trotec ook de voor de gezondheid schadelijke fijnstofbelasting in de ruimtelucht?

Als professionele luchtreinigers met effectieve HEPA-H14-filtertechniek "Made in Germany" zijn de TAC XT, TAC V+, TAC M, TAC ECO, TAC BASIC en AirgoClean® One een universele garantie voor schone lucht in binnenruimten. Deze apparaten zijn niet alleen in staat virusbelaste aerosoldeeltjes en bacteriën aantoonbaar effectief uit de ruimtelucht te filteren, maar net zo betrouwbaar ook voor de gezondheid schadelijke fijnstofdeeltjes of sporen.

03.18 – Hoeveel energie verbruikt een TAC V+ bijvoorbeeld per dag?

Op niveau 3, dus bij een luchtvolume van 900 m³/uur, is het energieverbruik ca. 150 Watt.

Wordt daarnaast de functie voor thermische decontaminatie gebruikt en tijdens gebruik een 30 minuten durende regeneratiecyclus geactiveerd, is het totale verbruik van de TAC V+ bij een gebruik van 10 uur ca. 1,6 kWh.

In vergelijking met in de handel gebruikelijke kantoorkopieerapparaten met energieverbruikswaarden van ca. 300 tot 500 Watt per uur kan dus het energieverbruik van de TAC V+ absoluut als gematigd worden aangeduid.

03.19 – Kan de TAC V+ de ruimte verwarmen?

De individueel inschakelbare en vrij planbare thermische decontaminatiecyclus van de TAC V+ gebeurt bij typische toepassingen een keer per dag en bestaat uit een opwarmfase van 15 minuten, gevolgd door een decontaminatiefase van 15 minuten.

In tegenstelling tot andere warmtebronnen in de ruimte – al elke aanwezige enkele persoon geeft bijvoorbeeld per uur ca. 100 Watt warmte-energie af in de ruimte – blijft de ruimtetemperatuur door het gebruik van de TAC V+ door de korte behandelingsduur voor de thermische decontaminatie (15 min.), evenals het geringe energieverbruik (ca. 1,0 kWh per cyclus) praktisch onbeïnvloed. De TAC V+ zal daarom de ruimtetemperatuur niet verhogen.


03.20 – Hoeveel geluid maken de TAC luchtreinigers met een hoge capaciteit?

De TAC V+ is bijvoorbeeld t.o.v. het gefilterde luchtvolume zeer stil. Afhankelijk van toepassingsomgeving en capaciteitsniveau heeft de TAC V+ tijdens bedrijf met een geluidsniveau van slechts 33 dB(A). Hetzelfde geldt voor de TAC M of TAC ECO.

Door het aan een zijde of beide zijden monteren van de optionele geluiddempende kappen, kan de subjectief waargenomen geluidssterkte van alle TAC luchtreinigers met een hoge capaciteit extra worden verlaagd.

Let bij het kopen van een luchtreiniger op de geluidsontwikkeling bij de ventilatorsnelheid die nodig is voor het bereiken van de toepassingsspecifieke luchtcirculatiewaarde of het vereiste luchtvolume!

Optionele geluiddempende beschermkap verkrijgbaar als accessoire
Optionele geluiddempende beschermkap verkrijgbaar als accessoire

03.21– Hoe verandert de geluidssterkte bij meerdere apparaten in een ruimte?

Toename van het geluidsrukniveau

De geluidssterkte van de apparaten verandert slechts in geringe mate. In tegenstelling tot de bijna logische aanname dat de geluidsniveaus van de individuele luchtreinigers bij elkaar kunnen worden opgeteld, is de verhouding op basis van de logaritmische schaal als volgt:

Draaien alle apparaten in dezelfde bedrijfsmodus en gaat het dus om meerdere geluidsbronnen met eenzelfde niveau, ontstaat een niveauverhoging volgens de grafiek hiernaast.

Gemarkeerd in de grafiek neemt de geluidssterkte bijvoorbeeld tijdens gebruik van twee constructief identieke Trotec luchtreinigers met een hoge capaciteit slechts toe met 3 dB, bij gebruik van vier apparaten slechts 6 dB.


03.22 – Wordt het geluid van luchtreinigers, zoals de TAC V+ als storend ervaren, bijv. in klaslokalen?

De TAC V+ is een van de stilste apparaten in z'n klasse. Afhankelijk van het geselecteerde vermogensniveau en het gebruikte H14-filter is de emissie slechts 38 tot 40 dB(A). Ter vergelijking: 40 dB(A) komt overeen met fluisteren, resp. het nachtelijke omgevingsgeluid van een rustige straat in een woonwijk.

Een enquête onder leerlingen en leraren, die de apparaten tijdens de les in bedrijf hadden, gaf als resultaat dat het geluid van de TAC V+ over het algemeen niet als storend werd ervaren, voor zover het apparaat maximaal op het niveau 5 werd gebruikt.

03.23 – Waarom zijn de TAC luchtreinigers met een hoge capaciteit zo groot?

Voor luchtfiltering van maximaal 2.100 m³/uur is een groter filteroppervlak nodig, die de HEPA-H14-filters van de TAC XT, TAC V+, TAC M, TAC ECO of TAC BASIC bieden. Ook gebruiken wij heel bewust een behoorlijk grote ventilator. Deze kan al bij een laag toerental veel lucht verplaatsen en een voldoende sterke uitstootkracht leveren. Zo waarborgen wij een stille werking. De grootte van filter en ventilator bepalen zo de totale afmetingen van het apparaat.

Bovendien is de stabiele en krasbestendige behuizing bijzonder stabiel geconstrueerd, zodat hij in omgevingen waar veel mensen aanwezig zijn altijd veilig z'n werk kan doen.

Het is wetenschappelijk bewezen dat naast een voldoende hoge luchtcirculatiewaarde en een effectieve filtertechniek, ook een correcte plaatsing doorslaggevend is voor de bescherming tegen een indirect infectiegevaar. De constructie van de TAC luchtreinigers met een hoge capaciteit zijn daarom zo ontworpen, dat ze zowel mobiel als robuust zijn en stabiel staan.

Andere aanbieders adviseren ook zichtbaar kleinere apparaten voor luchtreiniging. Deze hebben echter onvoldoende ruimte voor de technische inrichtingen voor een effectieve virusfiltratie en zijn hiervoor dus ook niet geschikt.


03.24 – Zijn accessoires verkrijgbaar voor TAC luchtreinigers met een hoge capaciteit?

Trotec luchtreiniger met een hoge capaciteit ontvangt u in met complete uitrusting. Voor normaal gebruik zijn daarom geen extra accessoires noodzakelijk, alleen het H14 HEPA-filter voor zwevende stoffen moet regelmatig worden vervangen als verbruiksmateriaal, als het apparaat dit aangeeft.

Voor speciale toepassingen zijn er echter extra accessoires voor de TAC XT, TAC V+, TAC M, TAC ECO en TAC BASIC leverbaar:

Optionele Flowstop-platen

Als accessoire voor de DualDecon-uitblaastoren zijn Flowstop-platen verkrijgbaar. Deze kunnen bij een van of twee de vier binnenzijden van de toren worden aangebracht en verhinderen dan het uitstromen van lucht aan deze torenzijde, bijvoorbeeld als daar geen uitstroom van schone lucht gewenst of noodzakelijk is, bijvoorbeeld bij het opstellen tegen een wand.

Optionele Flowstop-plaat

03.25 – Zijn virus-luchtreinigers überhaupt nog nodig, zodra vaccins beschikbaar zijn?

Ten eerste is het nog niet helemaal bekend wanneer men daadwerkelijk in aanmerking komt voor een vaccinatie. De vraag is wereldwijd zeer hoog en eerst moeten de vaccins in een voldoende hoeveelheid worden geproduceerd en gedistribueerd, daarna volgt eventueel met prioriteit eerst een vaccinatie van bijzonder kwetsbare groepen. Bovendien rekenen veel experts ondanks vaccinatie nog steeds met corona-infecties tot minimaal 2022, waardoor een effectieve virus-filtering tijdens, maar ook na de corona-pandemie belangrijk blijft.

Luchtreinigers met een hoge capaciteit, zoals de TAC XT, TAC V+, TAC M, TAC ECO, TAC BASIC of AirgoClean® One zijn per slot van rekening net zo effectief tegen influenza-virussen en de eerste griepgolf laat waarschijnlijk niet lang op zich wachten.

Bovendien filteren de Luchtreinigers van Trotec bijvoorbeeld ook andere voor de gezondheid schadelijke fijnstofdeeltjes of vrije allergenen uit de lucht en helpen zo allergieklachten in de pollentijd te vermijden of aerogene ademweginfecties en de afwezigheidspercentages in scholen, evenals kantoor als gevolg hiervan te verlagen en het gehele jaar een belangrijke bijdrage te leveren aan de bescherming van de gezondheid van medewerkers, leerlingen of klanten.

03.26 – Loont de investering in een luchtreiniger zoals de TAC V+ zich ook voor de tijd "Na corona"?

In elke geval! Professionele luchtreinigers met een hoge capaciteit zoals de TAC XT, TAC V+, TAC M, TAC ECO, TAC BASIC of AirgoClean® One zorgen niet alleen voor een betrouwbare afscheiding van virusbelaste aerosolen uit de ruimtelucht, maar het filter wordt bovendien ook regelmatig thermisch gedecontamineerd.

Hun effectieve H14-filtersysteem filtert bovendien bacteriën, vrije allergenen, voor de gezondheid schadelijke micro-organismen, pollen en fijnstofdeeltjes betrouwbaar uit de ruimtelucht – en ook de griepvirussen bij de jaarlijks terugkerende griepgolf.

De ruimtelucht in kantooromgevingen is bovendien vaak ook met schadelijke stoffen door het uitdampen van lijm, viltstiften en toners, evenals andere fijnstofdeeltjes belast. Daar komt het periodieke pollenseizoen nog bij. Niet zonder reden ontstaan de meeste verzuimuren bij werk en op school door de griep en griepachtige infecties of allergieklachten.

Zo blijven de TAC XT, TAC V+, TAC M, TAC ECO, TAC BASIC en AirgoClean® One als garantie voor zuivere lucht ook na corona een waardevaste investering, want het permanent schoon houden van de lucht in binnenruimten is niet alleen een positieve maatregel voor allergische personen en astmatici, maar een waardevolle bijdrage aan de gezondheid van iedereen!