Klantenservice en ondersteuning: +32 78 482 807

Mo-Vrij: 9:00 - 17:00

Als wereldwijd enige mobiele luchtreiniger is de TAC V+ speciaal ontwikkeld voor virusfiltering en is de effectiviteit hiervan door meerdere wetenschappelijke studies gecontroleerd.
  1. Producten en diensten
  2. Producten ‑ HighPerformance
  3. Luchtreiniging
  4. TAC V+ luchtreiniger met een hoge capaciteit
  5. Wetenschappelijk bevestigde effectiviteit

TAC luchtreinigers met een hoge capaciteit overtuigen ook in een wetenschappelijk testlaboratorium

Actuele studies bevestigen dat de TAC luchtreinigers met een hoge capaciteit het aerogene SARS-CoV-2-infectiegevaar in binnenruimten effectief reduceren

Panorama-opnamen van de testruimte met de componenten voor de concentratiemeting
Het HEPA-H14-filter van Trotec in het 'Institut für Strömungsmechanik und Aerodynamik'
Laser-meting van aerosoldeeltjes-concentraties in de ruimtelucht
Voor en na vergelijking van de gemeten deeltjesconcentratie
Prof. Dr. Kähler bij de testopstelling met de luchtreiniger TAC V+
Analyse van de meetresultaten van een luchtreiniging met de TAC V+
Gedocumenteerde afname van de aerosolconcentratie in de ruimte door het gebruik van de TAC V+

Studie 1: "Kunnen mobiele ruimteluchtreinigers een indirect SARS-CoV-2 infectiegevaar door aerosolen effectief reduceren?"

De mobiele luchtreiniger TAC V + is speciaal ontwikkeld voor virusfiltering en is in meerdere wetenschappelijke onderzoeken op effectiviteit getest. Een onder leiding van Prof. Dr. Christian Kähler bij het 'Institut für Strömungsmechanik und Aerodynamik van de universiteit van de 'Bundeswehr München' uitgevoerde studie bevestigd, dat met de TAC V+ de aerosole virusbelasting en dus een luchtgedragen infectiegevaar in binnenruimten ook bij gesloten ramen en zonder geschikte luchtbehandelingsinstallatie sterk kan worden gereduceerd.

Uittreksels en eindconclusies uit deze studie:

"De kwantitatieve meetresultaten tonen dat met de geteste TROTEC TAC V+ ruimteluchtreiniger, door de hoge volumestroom en de filtercombinatie uit de klassen F7 en H14, de aerosolconcentraties zelfs in ruimten met een oppervlak van 80 m², afhankelijk van de volumestroom, binnen 6 - 15 minuten kan worden gehalveerd. In ruimten van 20 m² wordt een halvering afhankelijk van de volumestroom, binnen 3 - 5 minuten gerealiseerd.

Het is daarom met ruimteluchtreinigers van het type TAC V+ mogelijk de aerosolconcentratie in kleine of middelmatige ruimten probleemloos op een laag niveau te houden. ... Luchtreinigingsapparaten van het type TAC V+ zijn daarom zeer geschikt voor het zorgen van een permanent lage virusbelasting in bijv. klaslokalen, winkels, wacht- of behandelruimten, zonder te hoeven denken aan het openen van ramen en het nadelig beïnvloeden van het welzijn in de ruimte. Verder zorgen ze in tegenstelling tot natuurlijke ventilatie met ramen, dat een werkelijke reductie van de virusbelasting plaatsvindt, hetgeen bij een natuurlijke ventilatie vaak niet kan worden gewaarborgd.

Ze bieden ook ten opzichte van ruimteluchttechnische installaties, die werken met een geringe of geen aandeel verse lucht, het voordeel dat de virussen worden afgescheiden en niet via andere kanalen worden verspreid in het gebouw. ... Om te zorgen dat de ruimteluchtreiniger ook in continubedrijf vele maanden altijd hygiënisch probleemloos blijft, moet het H14-filter dagelijks ca. 30 minuten tot circa 100 °C worden verhit, om de virussen in het filter te vernietigen en het ontstaan van biofilm, bacteriën en schimmels, zonder voor de gezondheid schadelijke toevoegingen of UV-C-straling, te bestrijden."

In het nieuwmagazine 'Spiegel' vat Prof Kähler zijn studieresultaten m.b.t. de TAC V+ als volgt samen: »Laat u de installatie permanent draaien, zal geen mens het voor elkaar krijgen een aerosolconcentratie te veroorzaken die een besmettelijk niveau heeft!«

Directe link naar de studie

De TAC V+ van Trotec is het enige mobiele luchtreinigingsapparaat, dat beschikt over een speciaal hogetemperatuur H14-lamellenfilter voor zwevende stoffen met thermische decontaminatie, waarbij het EN1822 gecertificeerde H14-filter periodiek thermisch wordt behandeld en tot 100 °C wordt verhit, waardoor praktisch alle uitgefilterde virussen worden vernietigd en daarom volgens wetenschappelijke expertise voor een voor virussen effectieve luchtreiniging als absoluut noodzakelijk wordt gedefinieerd! Alleen de combinatie van een effectief F7-H14-filtersysteem, een optimaal afgestemde luchtvolumestroom en de exclusieve thermische filterdecontaminatietechniek, waarborgen een effectieve bescherming tegen infecties!


In de test werd een klaslokaal gesimuleerd met scheidingswanden van acrylglas
Naar de internationale publicatie van deze studie op het vakportal medRxiv

Op het vakportal medRxiv voor medische en gezondheidswetenschappelijke vakpublicaties is ook een internationale publicatie van deze studie beschikbaar.

Studie 2: "Onderwijs gedurende de SARS-CoV-2 – Welk concept is veilig, realiseerbaar en ecologisch verdedigbaar?"

In deze tweede studie heeft het team van Prof. Dr. Kähler zich speciaal beziggehouden met de vraag welke beschermende maatregelen voor een veilig gebruik van scholen tijdens de pandemie effectief en zinvol zouden kunnen zijn.
Op basis van deze vraag belicht de volgende studie meerdere mogelijke beschermingsconcepten van natuurlijke ventilatie, CO2-stoplichten en beschermmaskers, tot ruimteluchtreiniging.

De conclusie van deze studie: "Beschermingsconcepten, waarbij het indirecte infectiegevaar door ruimteluchtreinigers wordt gerealiseerd, hebben het voordeel dat de virussen in de ruimte na korte tijd worden afgescheiden of geïnactiveerd, voor zover ten eerste de luchtverversingswaarde per uur minimaal zes keer het ruimtevolume is, ten tweede 99,995% van de virussen in de ruimte absoluut bij de eerste circulatie door het apparaat worden afgescheiden, waarvoor expliciet een filter uit de klasse H14 is vereist en ten derde dat het apparaat dermate stil is, dat het ook kan worden gebruikt en niet door storende geluiden wordt gedeactiveerd."

De Trotec luchtreiniger TAC V+ voldoet aan deze eisen en biedt zo een betrouwbare infectiebescherming in de klaslokalen en binnenruimten met een vergelijkbaar gebruik.

Directe link naar de studie

Uitgebreide studie van de TU Delft levert indrukwekkende resultaten op

Technische Universiteit Delft, Nederland: Luchtreiniging is effectiever dan korte en intensieve ventilatie met open ramen of deuren

In een vergelijkende test hebben Nederlandse onderzoekers van de Technische Universiteit Delft onderzocht hoe snel aerosolconcentraties in de ruimte door stootventilatie en kruisventilatie, maar ook door ventilatie-installaties en luchtreinigers kunnen worden gereduceerd.

Resultaat: De beste resultaten werden in vrijwel alle testopstellingen met een TAC V+ luchtreiniger met een hoge capaciteit bereikt. De meetresultaten bevestigen bovendien dat snelle ventilatie alleen een in vergelijking lagere luchtverversing mogelijk maakt.

Hier kunt u de volledige studie downloaden als PDF.

Hier kunt u de volledige studie downloaden als PDF

Meer studies voor het downloaden:

Onderzoeken naar de ventilatiesituatie in een collegezaal in geb. 033 van de universiteit van de 'Bundeswehr München'

Christian J. Kähler, Thomas Fuchs, Rainer Hain

'Institut für Strömungsmechanik und Aerodynamik'
Universiteit van de 'Bundeswehr München'

Directe link naar deze studie ...

Onderzoek naar de efficiency van ruimteluchtreinigers in een restaurant

Christian J. Kähler, Thomas Fuchs, Rainer Hain

'Institut für Strömungsmechanik und Aerodynamik'
Universiteit van de 'Bundeswehr München'

Directe link naar deze studie ...

Onderzoek naar de efficiency van ruimteluchtreinigers in een restaurant

Studie 3: "Onderzoek naar de efficiency van ruimteluchtreinigers in een restaurant"

De horeca is door de nieuwe lockdown in Duitsland en andere landen verregaand tot stilstand gekomen. Dit stelt de exploitanten en medewerkers voor problemen met het bestaansrecht. Met dit in het achterhoofd heeft het team van Prof. Dr. Christian Kähler onderzocht of een combinatie van bestaande beschermingsmechanismen in de horeca een verregaand veilig bedrijf tijdens de pandemie mogelijk zouden kunnen maken. Om deze vraag te beantwoorden, werden in een restaurant wetenschappelijke experimenten uitgevoerd, om vooral te onderzoeken of ook in zeer complexe ruimtesituaties de indirecte besmetting door ruimteluchtreinigers significant kan worden gereduceerd.

De conclusie van deze studie: "Op basis van dit en eerder onderzoek van de auteurs kan er vanuit worden gegaan dat infecties in de horeca principieel met een combinatie van maskers, beschermingswanden en gecontroleerde ruimteluchtreiniging door mobiele ruimteluchtreinigers of ruimteluchttechnische installaties kan worden verminderd. Het is daarom zeer wenselijk dat horecabedrijven, die deze beschermingsconcepten gebruiken, verschoond blijven van een lockdown."

Onderzoeksruimte in een horecabedrijf
Onderzoek naar de ventilatiesituatie in een collegezaal

Studie 4: "Onderzoeken naar de ventilatiesituatie in een collegezaal van de universiteit van de 'Bundeswehr München'

Op dit moment wordt gediscussieerd over verschillende oplossingen voor het effectief verminderen van het risico op een indirecte infectie door virusbelaste aerosoldeeltjes. Dit kan gebeuren door ventilatie via de ramen, een ruimteluchttechnische installatie (ventilatiesysteem) of een geschikte ruimteluchtreiniger. De vraag is hoe efficiënt deze oplossingen het besmettingsrisico minimaliseren. In deze studie onderzoekt Prof. Dr. Kähler met z'n team de efficiëntie van een moderne ventilatie-installatie in de collegezaal van de universiteit van de 'Bundeswehr München'. Ter vergelijking werden ook de efficiëntie van de stoot- en kruisventilatie, evenals een mobiele TAC V+ ruimteluchtreiniger onderzocht.

De conclusie van deze studie: Een reductie van de virusbelasting in de ruimte kan met een zeer moderne ruimteluchttechnische installatie en een luchtverversingswaarde van circa 6 keer per uur zeer efficiënt worden gerealiseerd. Kruisventilatie via beide ramen laat in het onderzoek een iets hogere luchtverversingswaarde dan de ruimteluchttechnische installatie zien. Van de 15 minuten zouden de ramen 10 minuten geopend en 5 minuten gesloten moeten zijn, om een vergelijkbare efficiëntie als de ruimteluchttechnische installatie te bereiken. Mobiele ruimteluchtreinigers, zoals de TAC V+ kunnen een vergelijkbare reinigingscapaciteit als die van de ruimteluchttechnische installatie bereiken. De onderzochte TAC V+ luchtreinigers is een snelle en voordelige oplossing, die in tegenstelling tot natuurlijke ventilatie continu voor een gelijkblijvend hoge ruimteluchtfiltering zorgt, onafhankelijk van de grootte van de ramen, de wind- en temperatuuromstandigheden en zonder onderbreking van de werkzaamheden door het regelmatig openen en sluiten van de ramen en zonder onaangename temperatuuromstandigheden in de ruimte.

Directe link naar de studie

Wij informeren u op aanvraag graag ook in detail over andere uitgevoerde studies over de effectiviteit van de luchtreiniger met een hoge capaciteit TAC V+.


Luchtreiniger-FAQ voor virusfiltering

Ervaar meer over de technische mogelijkheden van virusluchtfiltering

Wilt u weten welke technische hulpmiddelen effectief beschermen tegen virussen in de ruimtelucht? Heeft u vragen over de verschillende op de markt aangeboden reinigingsprocessen, het werkingsprincipe hiervan en de geschiktheid voor virusfiltering? Bezoek onze luchtreiniger-FAQ voor virusfiltering – hier vindt u antwoorden op al uw vragen over luchtreiniging, virusfiltering, normen, evenals filterklassen en natuurlijk over de luchtreiniger met een hoge capaciteit TAC V+ ...

Kopen

Luchtreiniger TAC ECO II tonen in Trotec webshop

Luchtreiniger TAC ECO II

U bespaart: 413,96 €

1 509,95 € 1 095,99 € incl. BTW Nettoprijs excl. BTW weergegeven

Kopen

Luchtreiniger TAC ECO TOWER tonen in Trotec webshop

Luchtreiniger TAC ECO TOWER

U bespaart: 309,01 €

1 405,00 € 1 095,99 € incl. BTW Nettoprijs excl. BTW weergegeven

Kopen

Luchtreiniger TAC M II in wit/zwart tonen in Trotec webshop

Luchtreiniger TAC M II in wit/zwart

U bespaart: 2 028,00 €

3 623,95 € 1 595,95 € incl. BTW Nettoprijs excl. BTW weergegeven

Kopen

Luchtreiniger TAC M TOWER in basaltgrijs/zwart tonen in Trotec webshop

Luchtreiniger TAC M TOWER in basaltgrijs/zwart

U bespaart: 409,01 €

2 005,00 € 1 595,99 € incl. BTW Nettoprijs excl. BTW weergegeven

Kopen

Luchtreiniger TAC V+ II in basaltgrijs/zwart tonen in Trotec webshop

Luchtreiniger TAC V+ II in basaltgrijs/zwart

U bespaart: 805,01 €

2 805,00 € 1 999,99 € incl. BTW Nettoprijs excl. BTW weergegeven

Kopen

Luchtreiniger TAC V+ II in wit/zwart tonen in Trotec webshop

Luchtreiniger TAC V+ II in wit/zwart

U bespaart: 2 229,00 €

4 228,95 € 1 999,95 € incl. BTW Nettoprijs excl. BTW weergegeven

Kopen

Luchtreiniger TAC V+ II in brons/zwart tonen in Trotec webshop

Luchtreiniger TAC V+ II in brons/zwart

U bespaart: 805,01 €

2 805,00 € 1 999,99 € incl. BTW Nettoprijs excl. BTW weergegeven

Kopen

Luchtreiniger TAC V+ TOWER in basaltgrijs/zwart tonen in Trotec webshop

Luchtreiniger TAC V+ TOWER in basaltgrijs/zwart

U bespaart: 509,05 €

2 505,00 € 1 995,95 € incl. BTW Nettoprijs excl. BTW weergegeven

Kopen

Techn. gegevens TAC V+

Mobiele uitvoering

Technische gegevens
Algemeen
  Artikelnummer 1.580.001.152
Stofklasse
  volgens DIN EN 60335-2-69 H
  volgens DIN EN 1.822 (ISO 45H Filter ISO 29463) H14
  volgens DIN EN 779:2002 F7
Luchthoeveelheid
  Luchtdebiet max. [m³/h] 2.100
  Geschikt voor ruimten tot max. [m²/m³] bij filterklasse H14 80 m² /200 m³
  Aanbevolen luchthoeveelheid HighFlow-filter voor filterklasse H14 [m³/h] 1.200
  Aanbevolen luchthoeveelheid HighFlow-filter voor filterklasse H13 [m³/h]] 2.100
Elektrische waarden
  Netaansluiting 220 - 240 V, 50/60 Hz
  Stroomverbruik zonder thermische decontaminatie met 900 m³/h luchtvolume [kW] 0,16
  Stroomverbruik met thermische decontaminatie (60 min) [kW] 1,25
  Nominale stroomopname [A] 5,5
  aanbevolen afzekering [A] 10
Elektrische aansluiting
  Aansluitstekker CEE 7/7, H07RN-F
  Kabellengte [m] 4
Geluidswaarden
  Afhankelijk van de configuratie (geluiddempende kappen, FlowExtender) 29 - 50 dB(A)
Ventilator
  Radiaal
  axiaal
  Ventilatorsnelheden 7
Veiligheidskenmerk
  Beschermingsklasse IP20
Afmeting
  Lengte (zonder verpakking) [mm] 690
  Breedte (zonder verpakking) [mm] 610
  Hoogte (zonder verpakking) [mm] 1.300
Gewicht
  (zonder verpakking) [kg] 89
Uitrusting, eigenschappen en functies
Uitrusting
  Ontsmetting van thermische filters
  Thermische filterregeneratie
  Touch-display
  Gebruiksgerelateerde, sensorgeregelde filtervervangingsindicatie voor F7-voorfilter
  Gebruiksgerelateerde, sensorgeregelde filtervervangingsindicatie voor H14-voorfilter
  FlowMatic-regeling
  Vrij instelbare tijdschakelklok voor het apparaat
  Vrij instelbare tijdschakelklok voor de thermische decontaminatie
  Bedrijfsurenteller
  Update van de besturingssoftware via USB-stick
  Taalkeuze
  Toetsenblokkering
  Silence Mode
Filtervervangings-indicatie
  Voorfilter
  Hoofdfilter
Filter
  Filtercombinatie Hygiënebereik (>= 15 LW/h) F7 + H14
  geschikt voor ruimten tot Hygiënebereik (>= 15 LW/h) [m³] 107
Mobiliteit
  Draag-/transportgreep/-grepen
  Bokrollen
  Rollen/wielen rubber niet afgevend
  Opstelvoet
  Beschermbeugel bij bedieningspaneel
  Wielen volrubber
  Wielen luchtbanden
  Stapelbeugel
  Stapelholten
  Stootbeschermingsbeugel

 Serie-uitrusting

 optioneel verkrijgbaar

 niet beschikbaar

Tower uitvoering

Technische gegevens
Algemeen
  Artikelnummer 1.580.010.152
Stofklasse
  volgens DIN EN 60335-2-69 H
  volgens DIN EN 1.822 (ISO 45H Filter ISO 29463) H14
  volgens DIN EN 779:2002 F7
Luchthoeveelheid
  Luchtdebiet max. [m³/h] 2.100
  Geschikt voor ruimten tot max. [m²/m³] bij filterklasse H14 80 m² /200 m³
  Aanbevolen luchthoeveelheid HighFlow-filter voor filterklasse H14 [m³/h] 1.200
  Aanbevolen luchthoeveelheid HighFlow-filter voor filterklasse H13 [m³/h] 1.800
Elektrische waarden
  Netaansluiting 220 - 240 V, 50/60 Hz
  Stroomverbruik zonder thermische decontaminatie met 900 m³/h luchtvolume [kW] 0,16
  Stroomverbruik met thermische decontaminatie (60 min) [kW] 1,25
  Nominale stroomopname [A] 5,5
  aanbevolen afzekering [A] 10
Elektrische aansluiting
  Aansluitstekker CEE 7/7, H07RN-F
  Kabellengte [m] 4
Geluidswaarden
  Afhankelijk van de configuratie (geluiddempende kappen, FlowExtender) 29 - 50 dB(A)
Ventilator
  Radiaal
  axiaal
  Ventilatorsnelheden 7
Veiligheidskenmerk
  Beschermingsklasse IP20
Afmeting
  Lengte (zonder verpakking) [mm] 506
  Breedte (zonder verpakking) [mm] 523
  Hoogte (zonder verpakking) [mm] 1.270
Gewicht
  (zonder verpakking) [kg] 89
Uitrusting, eigenschappen en functies
Uitrusting
  Ontsmetting van thermische filters
  Thermische filterregeneratie
  Touch-display
  Gebruiksgerelateerde, sensorgeregelde filtervervangingsindicatie voor F7-voorfilter
  Gebruiksgerelateerde, sensorgeregelde filtervervangingsindicatie voor H14-voorfilter
  FlowMatic-regeling
  Vrij instelbare tijdschakelklok voor het apparaat
  Vrij instelbare tijdschakelklok voor de thermische decontaminatie
  Bedrijfsurenteller
  Update van de besturingssoftware via USB-stick
  Taalkeuze
  Toetsenblokkering
  Silence Mode
Filtervervangings-indicatie
  Voorfilter
  Hoofdfilter
Filter
  Filtercombinatie Hygiënebereik (>= 15 LW/h) F7 + H14
  geschikt voor ruimten tot Hygiënebereik (>= 15 LW/h) [m³] 107
Mobiliteit
  Draag-/transportgreep/-grepen
  Bokrollen
  Rollen/wielen rubber niet afgevend
  Opstelvoet
  Beschermbeugel bij bedieningspaneel
  Wielen volrubber
  Wielen luchtbanden
  Stapelbeugel
  Stapelholten
  Stootbeschermingsbeugel

 Serie-uitrusting

 optioneel verkrijgbaar

 niet beschikbaar

Techn. gegevens TAC M

Mobiele uitvoering

Technische gegevens
Algemeen
  Artikelnummer 1.580.001.145
Stofklasse
  volgens DIN EN 1.822 (ISO 45H Filter ISO 29463) H14
  volgens DIN EN 779:2002 F7
Luchthoeveelheid
  Luchtdebiet max. [m³/h] 2.100
  Geschikt voor ruimten tot max. [m²/m³] bij filterklasse H14 80 m² /200 m³
  Aanbevolen luchthoeveelheid HighFlow-filter voor filterklasse H14 [m³/h] 1.200
  Aanbevolen luchthoeveelheid HighFlow-filter voor filterklasse H13 [m³/h]] 2.100
Elektrische waarden
  Netaansluiting 220 - 240 V, 50/60 Hz
  Stroomverbruik zonder thermische decontaminatie met 900 m³/h luchtvolume [kW] 0,16
  Nominale stroomopname [A] 3,5
  aanbevolen afzekering [A] 6
Elektrische aansluiting
  Aansluitstekker CEE 7/7, H07RN-F
  Kabellengte [m] 4
Geluidswaarden
  Afhankelijk van de configuratie (geluiddempende kappen, FlowExtender) 29 - 50 dB(A)
Ventilator
  Radiaal
  axiaal
  Ventilatorsnelheden 7
Veiligheidskenmerk
  Beschermingsklasse IP20
Afmeting
  Lengte (zonder verpakking) [mm] 690
  Breedte (zonder verpakking) [mm] 610
  Hoogte (zonder verpakking) [mm] 1.300
Gewicht
  (zonder verpakking) [kg] 84
Uitrusting, eigenschappen en functies
Uitrusting
  Touch-display
  Gebruiksgerelateerde, sensorgeregelde filtervervangingsindicatie voor F7-voorfilter
  Gebruiksgerelateerde, sensorgeregelde filtervervangingsindicatie voor H14-voorfilter
  FlowMatic-regeling
  Vrij instelbare tijdschakelklok voor het apparaat
  Toetsenblokkering
  Update van de besturingssoftware via USB-stick
  Bedrijfsurenteller
  Taalkeuze
  Silence Mode
Filtervervangings-indicatie
  Voorfilter
  Hoofdfilter
Filter
  Filtercombinatie Hygiënebereik (>= 15 LW/h) F7 + H14
  geschikt voor ruimten tot Hygiënebereik (>= 15 LW/h) [m³] 107
Mobiliteit
  Draag-/transportgreep/-grepen
  Bokrollen
  Rollen/wielen rubber niet afgevend
  Opstelvoet
  Beschermbeugel bij bedieningspaneel
  Wielen volrubber
  Wielen luchtbanden
  Stapelbeugel
  Stapelholten
  Stootbeschermingsbeugel

 Serie-uitrusting

 optioneel verkrijgbaar

 niet beschikbaar

Tower uitvoering

Technische gegevens
Algemeen
  Artikelnummer 1.580.010.145
Stofklasse
  volgens DIN EN 1.822 (ISO 45H Filter ISO 29463) H14
  volgens DIN EN 779:2002 F7
Luchthoeveelheid
  Luchtdebiet max. [m³/h] 2.100
  Geschikt voor ruimten tot max. [m²/m³] bij filterklasse H14 80 m² /200 m³
  Aanbevolen luchthoeveelheid HighFlow-filter voor filterklasse H14 [m³/h] 1.200
  Aanbevolen luchthoeveelheid HighFlow-filter voor filterklasse H13 [m³/h]] 1.800
Elektrische waarden
  Netaansluiting 220 - 240 V, 50/60 Hz
  Stroomverbruik zonder thermische decontaminatie met 900 m³/h luchtvolume [kW] 0,16
  Nominale stroomopname [A] 3,5
  aanbevolen afzekering [A] 6
Elektrische aansluiting
  Aansluitstekker CEE 7/7, H07RN-F
  Kabellengte [m] 4
Geluidswaarden
  Afhankelijk van de configuratie (geluiddempende kappen, FlowExtender) 29 - 50 dB(A)
Ventilator
  Radiaal
  axiaal
  Ventilatorsnelheden 7
Veiligheidskenmerk
  Beschermingsklasse IP20
Afmeting
  Lengte (zonder verpakking) [mm] 506
  Breedte (zonder verpakking) [mm] 523
  Hoogte (zonder verpakking) [mm] 1.100
Gewicht
  (zonder verpakking) [kg] 84
Uitrusting, eigenschappen en functies
Uitrusting
  Touch-display
  Gebruiksgerelateerde, sensorgeregelde filtervervangingsindicatie voor F7-voorfilter
  Gebruiksgerelateerde, sensorgeregelde filtervervangingsindicatie voor H14-voorfilter
  FlowMatic-regeling
  Vrij instelbare tijdschakelklok voor het apparaat
  Toetsenblokkering
  Update van de besturingssoftware via USB-stick
  Bedrijfsurenteller
  Taalkeuze
  Silence Mode
  Geluiddichte kap
  Flowstop-openingen
  Slangadapter
  Manipulatiebeveiliging
Filtervervangings-indicatie
  Voorfilter
  Hoofdfilter
Filter
  Filtercombinatie Hygiënebereik (>= 15 LW/h) F7 + H14
  geschikt voor ruimten tot Hygiënebereik (>= 15 LW/h) [m³] 107
Mobiliteit
  Draag-/transportgreep/-grepen
  Bokrollen
  Rollen/wielen rubber niet afgevend
  Opstelvoet
  Beschermbeugel bij bedieningspaneel
  Wielen volrubber
  Wielen luchtbanden
  Stapelbeugel
  Stapelholten
  Stootbeschermingsbeugel

 Serie-uitrusting

 optioneel verkrijgbaar

 niet beschikbaar

Techn. gegevens TAC ECO

Mobiele uitvoering

Technische gegevens
Algemeen
  Artikelnummer 1.580.001.140
Stofklasse
  volgens DIN EN 1.822 (ISO 45H Filter ISO 29463) H14
  volgens DIN EN 779:2002 G4 Z-Line
Luchthoeveelheid
  Geschikt voor ruimten tot en met [m²/m³] 80 m² /200 m³
  Luchtdebiet max. [m³/h] 1.600
  Aanbevolen luchthoeveelheid standaardfilter voor filterklasse H14 [m³/h] 1.000
  Aanbevolen luchthoeveelheid standaardfilter voor filterklasse H13 [m³/h] 1.600
Elektrische waarden
  Netaansluiting 220 - 240 V, 50/60 Hz
  Stroomverbruik zonder thermische decontaminatie met 900 m³/h luchtvolume [kW] 0,16
  Nominale stroomopname [A] 3,5
  aanbevolen afzekering [A] 6
Elektrische aansluiting
  Aansluitstekker CEE 7/7, H07RN-F
  Kabellengte [m] 4
Geluidswaarden
  Afhankelijk van de configuratie (geluiddempende kappen, FlowExtender) 29 - 50 dB(A)
Ventilator
  Radiaal
  axiaal
  Ventilatorsnelheden 6
Veiligheidskenmerk
  Beschermingsklasse IP20
Afmeting
  Lengte (zonder verpakking) [mm] 690
  Breedte (zonder verpakking) [mm] 610
  Hoogte (zonder verpakking) [mm] 1.130
Gewicht
  (zonder verpakking) [kg] 84
Uitrusting, eigenschappen en functies
Uitrusting
  Handbedieningspaneel
  Gebruiksgerelateerde, sensorgeregelde filtervervangingsindicatie voor G4-voorfilter
  Gebruiksgerelateerde, sensorgeregelde filtervervangingsindicatie voor H14-voorfilter
  Silence Mode
Filtervervangings-indicatie
  Voorfilter
  Hoofdfilter
Filter
  Filtercombinatie Hygiënebereik (>= 15 LW/h) G4 + H14
  geschikt voor ruimten tot Hygiënebereik (>= 15 LW/h) [m³] 107
Mobiliteit
  Draag-/transportgreep/-grepen
  Bokrollen
  Rollen/wielen rubber niet afgevend
  Opstelvoet
  Wielen volrubber
  Wielen luchtbanden
  Stapelbeugel
  Stapelholten
  Stootbeschermingsbeugel

 Serie-uitrusting

 optioneel verkrijgbaar

 niet beschikbaar

Tower uitvoering

Technische gegevens
Algemeen
  Artikelnummer 1.580.010.140
Stofklasse
  volgens DIN EN 1.822 (ISO 45H Filter ISO 29463) H14
  volgens DIN EN 779:2002 G4 Z-Line
Luchthoeveelheid
  Geschikt voor ruimten tot en met [m²/m³] 80 m² /200 m³
  Luchtdebiet max. [m³/h] 1.600
  Aanbevolen luchthoeveelheid standaardfilter voor filterklasse H14 [m³/h] 1.000
  Aanbevolen luchthoeveelheid standaardfilter voor filterklasse H13 [m³/h] 1.600
Elektrische waarden
  Netaansluiting 220 - 240 V, 50/60 Hz
  Stroomverbruik zonder thermische decontaminatie met 900 m³/h luchtvolume [kW] 0,16
  Nominale stroomopname [A] 3,5
  aanbevolen afzekering [A] 6
Elektrische aansluiting
  Aansluitstekker CEE 7/7, H07RN-F
  Kabellengte [m] 4
Geluidswaarden
  Afhankelijk van de configuratie (geluiddempende kappen, FlowExtender) 29 - 50 dB(A)
Ventilator
  Radiaal
  axiaal
  Ventilatorsnelheden 6
Veiligheidskenmerk
  Beschermingsklasse IP20
Afmeting
  Lengte (zonder verpakking) [mm] 506
  Breedte (zonder verpakking) [mm] 523
  Hoogte (zonder verpakking) [mm] 1.100
Gewicht
  (zonder verpakking) [kg] 84
Uitrusting, eigenschappen en functies
Uitrusting
  Handbedieningspaneel
  Gebruiksgerelateerde, sensorgeregelde filtervervangingsindicatie voor G4-voorfilter
  Gebruiksgerelateerde, sensorgeregelde filtervervangingsindicatie voor H14-voorfilter
  Silence Mode
Filtervervangings-indicatie
  Voorfilter
  Hoofdfilter
Filter
  Filtercombinatie Hygiënebereik (>= 15 LW/h) G4 + H14
  geschikt voor ruimten tot Hygiënebereik (>= 15 LW/h) [m³] 107
Mobiliteit
  Draag-/transportgreep/-grepen
  Bokrollen
  Rollen/wielen rubber niet afgevend
  Opstelvoet
  Wielen volrubber
  Wielen luchtbanden
  Stapelbeugel
  Stapelholten
  Stootbeschermingsbeugel

 Serie-uitrusting

 optioneel verkrijgbaar

 niet beschikbaar

Techn. gegevens TAC BASIC

Technische gegevens
Algemeen
  Artikelnummer 1.580.001.139
Stofklasse
  volgens DIN EN 1.822 (ISO 45H Filter ISO 29463) H14
  volgens DIN EN 779:2002 G4 Z-Line
Luchthoeveelheid
  Geschikt voor ruimten tot en met [m²/m³] 80 m² /200 m³
  Luchtdebiet max. [m³/h] 1.600
  Aanbevolen luchthoeveelheid standaardfilter voor filterklasse H14 [m³/h] 1.000
  Aanbevolen luchthoeveelheid standaardfilter voor filterklasse H13 [m³/h] 1.600
Elektrische waarden
  Netaansluiting 220 - 240 V, 50/60 Hz
  Opgenomen vermogen [kW] 0,75
  Stroomverbruik zonder thermische decontaminatie met 900 m³/h luchtvolume [kW] 0,16
  aanbevolen afzekering [A] 6
Elektrische aansluiting
  Aansluitstekker CEE 7/7, H07RN-F
  Kabellengte [m] 4
Geluidswaarden
  Afhankelijk van de configuratie (geluiddempende kappen, FlowExtender) 31 - 50 dB(A)
Ventilator
  Radiaal
  axiaal
  Ventilatorsnelheden 6
Veiligheidskenmerk
  Beschermingsklasse IP20
Afmeting
  Lengte (zonder verpakking) [mm] 506
  Breedte (zonder verpakking) [mm] 523
  Hoogte (zonder verpakking) [mm] 1.100
Gewicht
  (zonder verpakking) [kg] 85
Uitrusting, eigenschappen en functies
Uitrusting
  Handbedieningspaneel
  Silence Mode
Filter
  Filtercombinatie Hygiënebereik (>= 15 LW/h) G4 + H14
  geschikt voor ruimten tot Hygiënebereik (>= 15 LW/h) [m³] 107
Mobiliteit
  Zwenkwielen met parkeerremmen
  Opstelvoeten

 Serie-uitrusting

 optioneel verkrijgbaar

 niet beschikbaar

Accessoires

Laden...

Alternatieve producten

Laden...

Seminars

Downloads

Laden...

Brochures

Laden...

Aanbestedingsteksten

Laden...

Video's