Klantenservice en ondersteuning: +32 78 482 807

Mo-Vrij: 9:00 - 17:00

Deeltjesteller voor luchtkwaliteitsmetingen
  1. Producten en diensten
  2. Meetinstrumenten
  3. Luchtkwaliteit
  4. Deeltjesteller

Deeltjesteller voor luchtkwaliteitsmetingen

Mobiele laser-deeltjesteller zijn de optimale oplossing voor bewaken, kwaliteitsborging en beoordeling van de luchtkwaliteit.

BQ30 deeltjesmeetapparaat
Deeltjesteller PC220
Deeltjesteller PC200

Meetapparaat voor nauwkeurige controle van de luchtkwaliteit

De ergonomisch gevormde deeltjestellers PC200 en PC220 laten betrouwbaar problematische deeltjesconcentraties van schadelijke stoffen en de bronnen hiervan in binnenruimten, ventilatiesystemen, evenals industriële productie zien. Naast de luchtkwaliteitsmeting, meten de mobiele deeltjestellers bovendien alle relevante klimaatparameters zoals luchtvochtigheid, luchttemperatuur, dauwpunt- en vochtkogeltemperatuur. De geïntegreerde digitale camera maakt foto- en videodocumentatie van de meetomgeving mogelijk. De talrijke functies van dit mobiele ISO-21501-4-corforme meetinstrument, wordt afgerond door de geïntegreerde datalogger voor het over lange perioden protocolleren van de meetgegevens.

Toepassingsmogelijkheden van de laser-deeltjestellers PC200 en PC220

Luchtkwaliteitsmeting in binnenruimten: Een gezonde ruimte- en ademlucht is belangrijk voor het welzijn op de werkplek en thuis. De productiviteit lijdt onder verontreinigde en met schadelijke stoffen (aerosolen, stof, roet en bacteriën) belaste lucht. Een optimale luchtkwaliteit bevordert echter het prestatievermogen en zorgt voor een productieve werkklimaat. De Trotec deeltjestellers PC200 en PC220 meten de boven de grenswaarden liggende concentraties gevaarlijke stoffen in de lucht en de bronnen hiervan, op de werkplek en thuis. Toegepast bij de kwaliteitsborging, documenteert de geïntegreerde datalogger het aanhouden van de wettelijk voorgeschreven grenswaarden.

Preventie in de procestechniek: Bij industriële productie is een technische zuiverheid absoluut noodzakelijk. Verontreinigingen van de productieomgeving door micro- en nanodeeltjes, veroorzaken visuele en functionele gebreken aan het product. De laser-deeltjestellers PC200 en PC220 zijn de uitgelezen meetapparaten, als het gaat om preventie bij het productieproces.

Technisch gebouwmanagement: Defecte of verontreinigde ventilatie-installaties zijn de oorzaak van luchtkwaliteitsproblemen die schadelijk zijn voor de gezondheid. Daarom eist de wetgever een regelmatig onderhoud. Met de PC200 en PC220 meten klimaattechnici de belasting door schadelijke stoffen in ventilatiesystemen, lokaliseren ze bronnen van schadelijke stoffen en controleren ze de filterefficiëntie.

Technische Daten im Vergleich

Alle ruimtethermostaten in een directe vergelijking:

Om te zorgen dat u exact de meest geschikte ruimtethermostaat kunt vinden, heeft u hier de mogelijkheid alle ruimtethermostaten van Trotec overzichtelijk met elkaar te vergelijken.

Modellen die u niet in de vergelijking wilt meenemen, kunnen eenvoudig worden weggeklikt.

Vergelijking van technische gegevens