Praktijkkennis verwarming
 1. Producten en diensten
 2. Producten ‑ HighPerformance
 3. Verwarming
 4. Adviseur praktische kennis professionele verwarming

Adviseur praktische kennis verwarming

Verwarmings-knowhow voor commerciële toepassingen. Hier ervaart u welk type mobiele kachel het meest geschikt is voor welke professionele eis.

Direct gestookte olieverwarmingsblowers, olieverwarmingsblowers met schoorsteen, elektrische kachels of gaskachels – elk mobiel verwarmingssysteem heeft z'n individuele voordelen. Om te zorgen dat u exact de juiste verwarmingsoplossing kunt vinden voor uw specifieke toepassingsgebied, gaan wij op deze pagina's nader in op de eigenschappen hiervan. Bovendien ervaart u onder welke omstandigheden u een kachel ook buiten uw huis kunt opstellen en hoe u op basis van de ruimtegrootte het werkelijk benodigde verwarmingsvermogen kunt berekenen.

Mobiele verwarmingsapparaten brengen aangename temperaturen in de ruwbouw, het magazijn, de werkplaats, de kas of veestal. Afhankelijk van de opstellocatie worden echter geheel andere eisen gesteld aan de verwarmingsapparaten. Wilt bijvoorbeeld een gebouw tijdens de bouw alleen verwarmen of daarnaast ook snel drogen? Gaat het om het verwarmen van goed geventileerde winterbouwplaatsen of moeten provisorische onderkomens, tenten of werkplaatsen, comfortabel worden verwarmd?

Voor elke toepassing vindt u bij Trotec het meest geschikte verwarmingsapparaat – zowel te koop als te huur.


Olieverwarmingsblowers

Olieverwarmingsblowers kunnen worden onderverdeeld in kachels zonder schoorsteen en indirect gestookte kachels met schoorsteen. Hierna beschrijven wij u de verschillen tussen de beide systemen en wegen wij de voor- en nadelen af ten opzichte van elkaar.

Direct gestookte oliekachels

Direct gestookte oliekachels

100 % verwarmingsvermogen– voor het gebruik in goed geventileerde binnenruimten en overdekte buitenruimten.

In een direct gestookte oliekachel zorgt de ventilator ook voor de verbrandingslucht, om daarna de verwarmde lucht uit te blazen. Hiervoor wordt eerst brandstof in de verbrandingskamer verstoven, ontstoken en verbrand. Daarna worden de hete verbrandingsgassen weer vermengd met de hoofdluchtstroom van de ventilator.

Oliekachels geven naast de warmte ook de verbrandingsgassen af in de ruimte. Daarom hebben direct gestookte olieverwarmingsblowers ook geen schoorsteen en zijn ze ongeschikt voor gesloten ruimten zonder goede ventilatie (zuurstoftoevoer) – vooral als mensen en dieren aanwezig zijn in de ruimte. Omdat bij de verbranding bovendien per liter brandstof ook 1,6 kg waterdamp vrijkomt, mogen direct gestookte kachels niet worden gebruikt voor bouwdroging – de bouw zou hierdoor continue "gedwongen worden bevochtigd"!

Direct gestookte oliekachels zijn echter zeer geschikt voor gebruik in goed geventileerde binnenruimten of overdekte buitenruimten, want ze stellen de totale ontwikkelde warmte ter beschikking. Bij dit proces spreekt men ook wel over een 100 % verwarmingsvermogen.

Goed te weten: Direct gestookte oliekachels …

 • zijn geschikt voor gebruik in goed geventileerde binnenruimten en overdekte buitenruimten
 • leveren 100 % verwarmingsvermogen
 • geven de verbrandingsgassen samen met de verwarmingslucht direct af in de ruimte
 • zijn ongeschikt voor ruimten waar personen of dieren aanwezig zijn
 • kunnen niet worden gebruikt voor bouwdroging, omdat bij de verbranding ca. 1,6 kg waterdamp per liter brandstof ontstaat
 • mogen niet worden gebruikt. in ruimten waar door de opslag van brandbare stoffen brandgevaar bestaat
Werkingsprincipe van de direct gestookte oliekachels van Trotec

Het werkingsprincipe van direct gestookte olieverwarmingsblowers

Via een ventilator wordt koude lucht in de oliekachel gezogen. De lucht wordt zowel door de verbrandingskamer als hier buitenom geleid en wordt hierdoor sterk verhit. Naast de hete lucht worden bij dit proces dus ook de verbrandingsgassen uit de olieverwarmingskanon geblazen.

Omdat het volledige verwarmingsvermogen 1:1 wordt afgegeven in de ruimte, is het rendement bij direct gestookte oliekachels 100% – bijvoorbeeld ideaal voor het snel en effectief verwarmen van goed geventileerde hallen, stallen en overdekte buitenruimten.

Werkingsprincipe van de infrarood-oliekachels van Trotec

Direct gestookte infrarood-oliekachel (zonder ventilator)

Puntgerichte infrarood-warmtestraling.

Mobiele infrarood-oliekachels zorgen op bouwplaatsen, in opslagomgevingen of fabriekshallen voor snelle puntgerichte warmte. Infraroodstraling verwarmt, in tegenstelling tot olieverwarmingsblowers, niet de ruimtelucht, maar de objecten die worden geraakt. Vooral in tochtige omgevingen waar de warmte lucht van olieverwarmingsblowers eenvoudig wegwaait, is infraroodstraling een effectief verwarmingsalternatief vergelijkbaar met het natuurlijke principe van de zonnestraling. Omdat infrarood-oliekachels doorgaans geen ventilator hebben, kan bovendien geen stof worden opgewerveld tijdens verwarmingsbedrijf. Net als bij de direct gestookte olie- of gasverwarmingsblower, worden ook bij infrarood-oliekachels de verbrandingsgassen afgegeven in de ruimte. De te verwarmen ruimte moet daarom goed worden geventileerd, zodat de uitlaatgassen kunnen worden afgevoerd en een voldoende zuurstoftoevoer is gewaarborgd.

Het werkingsprincipe van direct gestookte infrarood-oliekachels

De infrarood-oliekachel heeft een keramische plaat met een groot oppervlak, die door de vlam in de verbrandingskamer aan de binnenzijde sterk wordt verhit. De hete plaat geeft daarna de warmte naar buiten af in de vorm van infraroodstraling. Omdat het volledige verwarmingsvermogen 1:1 wordt uitgestraald in de ruimte, is het rendement bij infrarood-oliekachels, net als bij de direct gestookte olie- of gasverwarmingsblowers, 100 %.

Goed te weten: Direct gestookte infrarood-oliekachels ...

 • verwarmen met hun infraroodstraling objecten, maar niet de lucht
 • werken zonder ventilator en wervelen hierdoor bijv. geen stof op
 • zijn geschikt voor gebruik in goed geventileerde binnenruimten en overdekte buitenruimten
 • leveren 100 % verwarmingsvermogen
 • geven de verbrandingsgassen samen met de verwarmingslucht direct af in de ruimte
 • zijn ongeschikt voor ruimten waar personen of dieren aanwezig zijn
 • kunnen niet worden gebruikt voor bouwdroging, omdat bij de verbranding ca. 1,6 kg waterdamp per liter brandstof ontstaat
 • mogen niet worden gebruikt. in ruimten waar door de opslag van brandbare stoffen brandgevaar bestaat

Oliekachels met schoorsteen (ook indirect gestookte oliekachels genoemd)

Geen uitlaatgasschandaal bij Trotec! Kachels met schoorsteen leveren uitlaatgasvrije warmte voor gebruik in binnenruimten.

In de ruwbouw, in het magazijn, in de werkplaats of in de landbouw – de warme lucht van olieverwarmingsblowers met schoorsteen bevat geen verbrandingsgassen. Bij indirect gestookte kachels met schoorsteen wordt de te verwarmen lucht volledig gescheiden van de verbrandingskamer. De lucht wordt verwarmd doordat deze langs het vergrote oppervlak van de verbrandingsruimte, de warmtewisselaar, wordt geleid. De ventilator die de warme lucht in de te verwarmen ruimte blaast, zorgt weliswaar ook voor de benodigde verbrandingslucht. De verbrandingsproducten worden echter door een schoorsteen – een belangrijk kenmerk van de "Indirecte"– afgevoerd naar de buitenlucht.

Wilt u dus schone en tegelijk droge warmte winnen, wordt het gebruik van indirect gestookte oliekachels aanbevolen. Want in tegenstelling tot de direct gestookte oliekachels komen hierbij geen uitlaatgassen of waterdamp in de ruimtelucht. In plaats hiervan worden ze beiden afgevoerd naar de buitenlucht.

Indirect gestookte kachels zijn zeer geschikt voor ruimten waar slechts een beperkte ventilatie mogelijk is, die echter wel moet worden gebruikt voor mensen en dieren. Ze zijn ook een goede keuze bij het versnellen van de bouwdroging, evenals is ruimten waar door de aanwezige brandbare stoffen brandgevaar bestaat.

Goed te weten: Indirect gestookte olieverwarmingen …

 • scheiden de verwarmde lucht volledig van de verbrandingskamer
 • hebben een schoorsteen als onderscheidend kenmerk
 • voeren de verbrandingsgassen, in tegenstelling tot de direct gestookte olie- en gaskachels, via een schoorsteen af en geven deze niet af in de ruimte
 • bereiken een warmterendement van ca. 92 tot 95 %, omdat ca. 5 tot 8 % van het verwarmingsvermogen verloren gaat via de schoorsteen
 • produceren schone (roetvrije) en droge (condensvrije) warmte
 • kunnen worden gebruikt in ongeventileerde ruimten, waar personen of dieren aanwezig zijn 
 • zijn geschikt voor het versnellen van bouwdroging
Indirect gestookte olieverwarming

Werkingsprincipe van de indirect gestookte olieverwarmingsblowers met schoorsteen

Ook hier wordt de koude buitenlucht via de ventilator in het verwarmingskanon gezogen. In tegenstelling tot direct oliegestookte verwarmingsblowers, is de verbrandingskamer (resp. warmtewisselaar) echter volledig geïsoleerd van de uitblaasluchtstroom, zodat de uitlaatgassen en de bij de verbranding ontstane waterdamp zich niet met de in de ruimte uitgeblazen hete lucht kunnen vermengen.

In plaats hiervan worden de beide ongewenste nevenproducten via een schoorsteen afgeleid naar de buitenlucht. Daarom is de schone en droge lucht van oliekachels met schoorsteen bijzonder geschikt voor zones waar mensen of dieren aanwezig zijn, evenals voor ondersteuning van bouwdroging.

Het rendement van indirect gestookte olieverwarmingsapparaten met schoorsteen is echter iets lager dan bij direct gestookte olieverwarmingsapparaten zonder schoorsteen. Omdat bij indirect gestookte olieverwarmingen met schoorsteen ca. 5 tot 8 % van de verwarmingsenergie samen met de uitlaatgassen en de waterdamp via de schoorsteen wordt afgevoerd naar de buitenlucht, is het rendement in vergelijking met direct gestookte oliekachels zonder schoorsteen in plaats van 100 % slechts 92 tot 95 %.

Werkingsprincipe van de indirect gestookte oliekachels van Trotec met schoorsteen

Gasverwarmingsblower

Gasverwarmingsblowers behoren ook tot de direct gestookte verwarmingssystemen zonder schoorsteen. Ze voeren hun uitlaatgassen samen met de geproduceerde warmte af in de ruimte.

Gaskachels

Voordelige directe warmte voor gebruik in goed geventileerde binnenruimten en overdekte buitenruimten.

Gas is als energiebron gunstig en eenvoudig te transporteren. De gasverwarmingsblowers van Trotec bieden een onovertroffen prijs-/prestatieverhouding als het gaat om effectieve directe verwarming van goed geventileerde bouwplaatsen, werkplaatsen, opslagruimten, garages, stallen, kassen of overdekte buitenruimten, tenten en op campings. Ook de veiligheid staat hoog in het vaandel: Een geïntegreerde temperatuursensor dient als vlambeveiliging en verhindert het uitstromen van onverbrand gas. Bij een oververhitting wordt de gastoevoer automatisch onderbroken door een veiligheidsthermostaat, terwijl de ventilator blijft draaien voor de koeling. En het speciaal gevormde uitblaasrooster van de Trotec-gaskachels beschermt tegen direct contact met de vlammen en waarborgt tegelijk een optimaal warmeluchtstroom met een groot volume. Met propaangas kunnen gasverwarmingsblowers ook bij zeer lage temperaturen worden gebruikt. Het kookpunt van propaan ligt op -42 °C. In de praktijk kunnen de verwarmingsapparaten, door hun zeer compacte constructie, zelfs in de kleinste kofferbak van een auto comfortabel worden getransporteerd.

Voor verwarmingsbedrijf is alleen een stopcontact en een propaangasfles nodig, de verbindingsslang en de drukregelaar voor het aansluiten van de gasfles worden al meegeleverd. Eenmaal in bedrijf genomen, verspreidt zich al direct een aangename warmte, want de geïntegreerde ventilator zorgt voor een effectieve luchtstroom op basis van de aangezogen omgevingslucht en de uitgeblazen warme lucht. Zo kunnen ook zeer grote ruimten tot ca. 300 m³ snel worden opgewarmd. Omdat de verbrandingsgassen echter net als bij de direct gestookte olieverwarmingen ook in de ruimte worden afgegeven, moet de te verwarmen zone absoluut zeer goed geventileerd zijn – vooral als daar mensen en dieren aanwezig zijn. In tegenstelling tot olieverwarmingsblowers, ontstaat bij het verwarmen met gas echter geen diesel- of stookoliegeur. Hier ontstaat echter bij de verbranding ca. 1,6 kg waterdamp per liter brandstof.

Goed te weten: Gasverwarmingsblowers ...

 • zijn geschikt voor het gebruik in goed geventileerde binnenruimten en overdekte buitenruimten
 • leveren 100 % verwarmingsvermogen
 • geven verbrandingsgassen samen met de verwarmingslucht direct af in de ruimte
 • zijn ongeschikt voor gesloten ruimten
 • kunnen niet worden gebruikt voor bouwdroging, omdat bij de verbranding ca. 1,6 kg waterdamp per liter brandstof ontstaat
 • mogen niet worden gebruikt. in ruimten waar door de opslag van brandbare stoffen brandgevaar bestaat
Werkingsprincipe van gaskachels uit de TGH-E-serie

Het werkingsprincipe van direct gestookte gasverwarmingsblowers

De direct gestookte gasverwarmingen uit de TGH-E-serie zuigen de omgevingslucht aan via een ventilator en verwarmen de hoofdlucht direct met een gasbrander en blazen de hete lucht weer terug in de ruimte. Dit betekent dat ook de bij het verbrandingsproces ontstane uitlaatgassen, evenals waterdamp samen met de verhitte lucht in de ruimte worden uitgeblazen.

De te verwarmen ruimte of overdekte buitenruimte moet absoluut zeer goed geventileerd zijn, zodat de uitlaatgassen kunnen worden afgevoerd via een natuurlijke luchtstroming en doorlopend zuurstof in de ruimte kan komen. Door de hoge vochtigheid die ontstaat tijdens bedrijf, kunnen gaskachels niet worden gebruikt voor ondersteuning bij bouwdroging.


Elektrische kachels

Elektrische kachels kunnen worden onderverdeeld in elektrische heteluchtblowers en infraroodstraalkachels. Beide varianten hebben hun individuele voordelen.

Elektrische heteluchtblowers

Comfortabele, veilige, schone en snelle warmte zonder zuurstofverbruik.

In de bouw, in het magazijn, bij de marktkraam – niemand wil langer in de kou staan dan nodig is, laat staan hierin werken. En dankzij de moderne en innovatieve elektrisch verwarmingsoplossingen, die Trotec aanbiedt, hoeft dit ook niet meer. 

Waarom elektrische kachels zo geliefd zijn, kan worden verklaard door hun vrijwel grenzeloze toepassingsmogelijkheden. Elektrische kachels claimen het recht de meest veilige, snelste en meest comfortabele methode voor een probleemloze verwarming te zijn. 

De elektrische heteluchtblowers kunnen bijvoorbeeld overal worden toegepast, want in tegenstelling tot direct gestookte gas- of olieverwarmingsapparaten verbruiken ze geen zuurstof en veroorzaken ze geen verbrandingsgassen. Er zijn dus geen toe- of afvoerluchtopeningen noodzakelijk – alles wat u nodig heeft is een geschikte stroomaansluiting.

Hierdoor worden ze toegepast binnen alle branches – bijvoorbeeld bij bouwprojecten, in partytenten, magazijnen en werkplaatsen, op schepen, in schakelstations, veestallen, garages en provisorische onderkomens. Elektrische kachels dienen vooral ter ondersteuning van ontvochtigers bij de bouwdroging, omdat hogere ruimtetemperaturen de droogtijden duidelijk verkorten.

Met klassieke verwarmingsdraden, verwarmingsspiralen of keramisch PTC-verwarmingselementen – bij Trotec vindt u de meest geschikte elektrische verwarmingsoplossing voor uw toepassing.

Speciaal voor tentverwarming adviseren wij u bovendien onze HEATBOX. Hier ervaart u meer over dit innovatieve elektrische verwarmingssysteem!

Goed te weten: Elektrische heteluchtblowers ...

 • gelden als de veiligste, snelste en meest comfortabele verwarmingsmethode
 • leveren 100 % verwarmingsvermogen
 • verbruiken geen zuurstof
 • leveren geen verbrandingsgassen
 • produceren schone (roetvrije) en droge (condensvrije) warmte
 • kunnen praktisch overal zonder problemen worden ingezet, ook in ongeventileerde ruimten waar personen of dieren aanwezig zijn
 • zijn geschikt voor het versnellen van bouwdroging
 • hebben, afhankelijk van het stroomtarief, doorgaans hogere bedrijfskosten per kW verwarmingsvermogen dan olie- of gasgestookte verwarmingsapparaten

Waarin onderscheiden elektrische kachels met keramisch PTC-verwarmingselementen zich van elektrische kachels met verwarmingsspiraal?

In de beide volgende afbeeldingen is het Keramische PTC-verwarmingselement met (A) en de Verwarmingsspiraaltechniek met (B) gemarkeerd.

Trotec verwarmingsblowers met keramische PTC-verwarmingselementen (A), onderscheiden zich ten opzichte van conventionele verwarmingsspiraaltechniek (B), niet alleen door een sneller opwarmgedrag. Proces gerelateerd zijn er bovendien verschillen in de reactie van de verwarmingselementen.

Hoewel het handhaven van de voorgeselecteerde doeltemperatuur (oranje lijn) de thermostaatregeling gebeurt via een tweepuntsregelaar, gebeurt de betreffende temperatuuraanpassing bij apparaten met verwarmingsspiralen duidelijk trager en met grotere afwijkingen van de ingestelde doeltemperatuur. Oorzaak is het verschillende stroomgeleidingsgedrag van de verwarmingselementen: Vloeit stroom door de verwarmingsspiralen, zijn ze, eenmaal verwarmd, altijd even heet. Voor het regelen van de gewenste ruimtetemperatuur wordt daarna de stroomtoevoer pas onderbroken, waardoor de spiraal afkoelt en later weer door de thermostaat wordt geactiveerd, zodat deze weer volledig wordt opgewarmd tot de volgende uitschakeling bij het bereiken van de ingestelde doeltemperatuur. 

Dit "Aan-/uit-proces" levert aanzienlijk grotere temperatuurschommelingen rondom de gewenste doeltemperatuur, dan bij keramische verwarmingselementen, want deze hebben door het materiaal een geïntegreerde eigen temperatuurregeling.

Hoe heter PTC's worden, des te groter is de stroomgeleidingsweerstand, waardoor minder stroom door het verwarmingselement kan stromen en het verwarmingsvermogen overeenkomstig daalt, het gevolg is dat er aanzienlijk geringere temperatuurschommelingen en doorgaans ook minder aan-/uitschakelingen tijdens thermostaatgeregeld bedrijf zijn.

Daarom kunnen met keramische verwarmingsblowers meer gelijkmatige ruimtetemperaturen bij temperatuurgevoelige verwerkingsprocessen, evenals een aangenamer werkklimaat worden gerealiseerd. 

PTC-verwarmingsblowers (A) zijn echter ongeschikt voor stoffige omgevingen (bijv. grof stof, bouwstof, zaagsel, etc.), omdat hierbij het gevaar bestaat dat het fijnmazige PTC-verwarmingsregister verstopt raakt door stof. Hierdoor wordt de luchtstroom geblokkeerd en ontstaat uitval van het keramische PTC-verwarmingsapparaat. Daarom moet het PTC-verwarmingselement regelmatig worden gecontroleerd op vervuilingen en indien nodig met perslucht worden gereinigd. Voor stoffige omgevingen zijn daarom elektrische verwarmingsapparaten met verwarmingsspiraaltechniek (B) geschikter, omdat deze niet snel verstopt raken met stof.

Keramische PTC-verwarmingsapparaten
 • Snel opwarmgedrag
 • Slechts geringe schommelingen bij het handhaven van de vooringestelde doeltemperatuur (ca. +/- 2 °C)
 • Geringere uitblaassterkte en uitworpafstand van de warme lucht in vergelijking met elektrische spiraalkachels. In grotere ruimten kunnen hierdoor eventueel ongelijkmatige temperatuurzones ontstaan
 • Niet geschikt voor stoffige omgevingen (bijv. bouw, stal), omdat het fijnmazige PTC-verwarmingselement verstopt kan raken (indien nodig regelmatige reiniging noodzakelijk)
 • Geschikt voor allergische personen, omdat door de lagere temperaturen bij het verwarmingselement geen verbranding van stof, haren en pluizen plaatsvindt en hierdoor geen geuren of resten aan de lucht worden afgegeven
Verwarmingsspiraaltechniek
 • Langzamer opwarmgedrag
 • Grotere schommelingen bij het handhaven van de vooringestelde doeltemperatuur (ca. +/- 4°C)
 • Grotere uitblaassterkte en uitworpafstand van de warme lucht. Hierdoor worden ook grotere ruimten gelijkmatiger opgewarmd
 • Ook geschikt voor stoffige omgevingen (bijv. bouw, stal), omdat de verwarmingsspiralen niet verstopt raken (periodieke reiniging niet noodzakelijk)
 • Niet geschikt voor allergische personen, omdat stof, haren of pluizen door de hoge temperaturen bij het verwarmingselement kunnen verbranden en hierdoor geuren en resten in de lucht kunnen worden afgegeven

Infraroodstraalkachels
TIH 350+ / TIH 650+ – flexibel te variëren professioneel systeem

Infraroodstraalkachels

Aangename, puntgerichte warmte zonder opstarttijd – ideaal voor werkplekverwarming.

Voor verwarmingstoepassingen in bouwcontainers, werkplaatsen, opslaghallen of stallingen – moderne infraroodstraalkachels produceren onmiddellijk na het inschakelen directe warmte volgens het natuurlijke principe van de zonnestraling. Anders dan bij gebruikelijke elektrische verwarmingsapparaten, verwarmen de infraroodstralers niet de ruimtelucht, maar lichamen en objecten die hierdoor worden geraakt, bijvoorbeeld wanden, vloeren en plafond. Deze slaan de warmte langer op dan lucht en geven deze weer af als secundaire straling. Op de huid zorgen de infraroodstralen bijv. direct voor een aangename warmte.

De intensieve infraroodwarmte wordt met een rendement van 100 % geleverd – schoon, geur- en geruisloos, evenals vriendelijk voor allergische personen, zonder opwervelen van stof. Als wandstraalkachel of als staand apparaat – omdat infraroodstraalkachels geruisloos werken en geen zuurstof verbruiken, kunnen ze ook probleemloos worden toegepast in omgevingen waar mensen of dieren aanwezig zijn. Afhankelijk van de IP-beschermingsgraad, zijn ze afgedicht tegen regen en stof en dus ook geschikt voor onoverdekte zones buiten.

Speciaal voor bouwdroging:
Infrarood-verwarmingsplaten – gelijkmatige warmteverdeling over het gehele oppervlak

Professionele infraroodverwarmingsplaten zijn zeer geschikt voor opppervlaktedroging bij wanden in nieuwbouw of na waterschade, omdat ze een droge (condensvrije) warmtestraling over een groot oppervlak leveren. Vooral massief metselwerk kan in vergelijking tot klassieke ontvochtiging sneller worden gedroogd. Voor het drogen van grote oppervlakken kunnen maximaal drie professionele infraroodverwarmingsplaten van de Trotec modellen TIH 350+ en TIH 650+ gestapeld snel en stabiel worden gecombineerd.

Goed te weten: Infraroodkachels ...

 • zijn ideaal voor het puntgericht verwarmen van werkplekken
 • bieden directe warmte (100 % verwarmingsvermogen) zonder opwarmtijd
 • verbruiken geen zuurstof
 • leveren geen verbrandingsgassen
 • produceren schone (roetvrije) en droge (condensvrije) warmte
 • zijn afhankelijk van de IP-beschermingsgraad toepasbaar in binnen- en buitenruimten
 • kunnen worden gebruikt in ongeventileerde ruimten, waar personen of dieren aanwezig zijn
 • zijn in de vorm van professionele infraroodverwarmingsplaten geschikt voor het versnellen van bouwdroging

Bij Trotec zijn infraroodstraalkachels van 1,2 kW tot 20 kW verkrijgbaar. Hier gaat u naar het overzicht van Infraroodstraalkachels evenals naar de Professionele infraroodverwarmingsplaten van Trotec.

Snelle vergelijking: Welk verwarmingstype voor welke toepassing?

Direct gestookte oliekachels (zonder schoorsteen)

Direct gestookte oliekachels zonder schoorsteen en infrarood-oliekachels

(van 20 kW tot 100 kW)

Direct gestookte oliekachels en infrarood-oliekachels zijn zeer geschikt voor gebruik in goed geventileerde ruimten, waarbij de totaal ontwikkelde warmte ook daadwerkelijk beschikbaar is (100 % vermogen).

Belangrijk:
Naast warmte geven direct gestookte oliekachels (zonder schoorsteen) en infrarood-oliekachels ook direct verbrandingsgassen af in de ruimte.

Daarom zijn ze ongeschikt voor gesloten ruimten zonder goed ventilatie(zuurstoftoevoer), als daar personen dieren aanwezig zijn.

Bovendien zorgen ze tijdens de verbranding ook per liter brandstof voor extra 1,6 kg waterdamp en zijn ze dus niet geschikt voor het drogen van bouwmaterialen. Bij het gebruik van direct gestookte oliekachels voor een bouwdroging, zou de bouw in het ergste geval zelfs vochtiger worden dan die al was!

In ruimten met brandgevaar, waar brandbare stoffen worden opgeslagen, mogen direct gestookte oliekachels en infrarood-oliekachels niet worden gebruikt.

Gasverwarmingsblower

Direct gestookte gaskachels

(van 10 kW tot 30 kW)

Gaskachels worden aanbevolen voor gebruik in goed geventileerde binnenruimten en bij overdekte buitenruimten, waarbij de totaal ontwikkelde warmte ook daadwerkelijk beschikbaar is (100 % vermogen).

Belangrijk:
Naast warmte geven gasverwarmingsblowers ook verbrandingsgassen direct af in de ruimte.

Daarom zijn ze ongeschikt voor gesloten ruimten zonder goed ventilatie, als daar personen dieren aanwezig zijn.

Bovendien ontstaat bij de verbranding ca. 1,6 kg waterdamp per liter brandstof. Direct gestookte gaskachels zijn daarom niet geschikt voor bouwdroging. Bij gebruik van gasverwarmingsblowers voor bouwdroging zou de bouw in het ergste geval zelfs vochtiger worden dan die al was!

Ook is ruimten met brandgevaar, bijv. door de opslag van brandbare stoffen, mogen gaskachels niet worden gebruikt.

Indirect gestookte olieverwarming (met schoorsteen)

Indirect gestookte olieverwarming met schoorsteen

(van 20 kW tot 375 kW)

Voor schone, droge warmte, zonder dat daarbij verbrandingsproducten of waterdamp in de ruimtelucht komen, is het gebruik van indirect gestookte kachels (met schoorsteen) noodzakelijk.

Bij indirect gestookte oliekachels is de te verwarmen lucht volledig gescheiden van de verbrandingskamer en kan direct of via slangen naar de betreffende ruimten worden geleid.

De verbrandingsgassen worden via de schoorsteen afgevoerd naar de buitenlucht. Hierdoor is het verwarmingsrendement niet, zoals bij direct gestookte oliekachels, 100 %, maar slechts 92 tot 95 %, omdat een deel van de hete lucht via de schoorsteen verloren gaat via de uitlaatgassen.

Indirect gestookte kachels zijn daarom ideaal voor ruimten waar personen of dieren aanwezig zijn en waar slechts een beperkte ventilatie mogelijk is.

Elektrische kachels

Elektrische kachels en infraroodstraalkachels

(van 2 kW tot 120 kW)

Elektrische heteluchtblowers en infraroodstraalkachels worden aanbevolen als veilige, snelle en comfortabele verwarmingsoplossing. Alleen de betreffende stroomaansluiting is noodzakelijk en er zijn geen extra werkzaamheden, zoals bij olie- of gaskachels. Ze hebben, net als direct gestookte olie- of gasverwarmingsblowers een rendement van 100 % verwarmingsvermogen. Bij het verwarmen ontstaan echter geen verbrandingsgassen of waterdamp en er wordt geen zuurstof verbruikt. Het gebruik in ruimten met mensen of dieren is daarom geen probleem.

Elektrische kachels worden vaak bij bouwprojecten, in partytenten, magazijnen en werkplaatsen, op schepen, in schakelstations, veestallen, garages en provisorische onderkomens toegepast. Elektrische verwarmingsblowers zijn bovendien geschikt als ondersteuning van ontvochtigers bij de bouwdroging, omdat ze geen condens (waterdamp) afgeven. Bij de infraroodkachels worden de IR-verwarmingsplaten aanbevolen voor de bouwdroging.

Elektrische kachels hebben, afhankelijk van het stroomtarief, doorgaans hogere bedrijfskosten per kW verwarmingsvermogen dan olie- of gasgestookte verwarmingsapparaten.

Revolutie bij het verwarmen van tenten en hallen

HEATBOX

Bespaar bij de verwarming van tenten en hallen maximaal 70 % energie!

Voor verwarmen van binnenruimten, tenten of hallen waar personen aanwezig zijn, zijn elektrische kachels een goede keuze, omdat ze zonder verbrandingsgassen en geruisloos werken. Afhankelijk van het stroomtarief kan de verwarming echter ongewenst duur worden. Met de HEATBOX van Trotec heeft u de mogelijkheid maximaal 70 % van de gebruikte energie te besparen. Dat rendeert merkbaar voor u! 

Het kringloopprincipe van de HEATBOX: 

Het hergebruik van warmte in de binnenruimte en het in verhouding toevoeren van verse lucht, bieden zeer hoge potentiële besparingen

In feesttenten, beurspaviljoens of provisorische onderkomens is het absoluut noodzakelijk dat permanent verse lucht van buiten wordt aangevoerd, zodat de personen binnen genoeg zuurstof hebben voor een aangenaam ruimteklimaat. De toegevoerde buitenlucht is echter koud en moet eerst nog worden opgewarmd, waardoor ook veel energie nodig is.

Hier komt de HEATBOX van Trotec in beeld, want als efficiënt kringloopverwarmingssysteem heeft de HEATBOX toe- en afvoerluchtaansluiting voor een regelbaar circulatielucht-mengbedrijf. Dit betekent dat slechts de hoeveelheid koude lucht naar binnen wordt geleid, die ook echt nodig is. Het grootste deel van de warme lucht uit de binnenruimte wordt als zogenaamde "Regeneratielucht" weer door de HEATBOX geleid en met een aanzienlijk lagere energiebehoefte opnieuw opgewarmd. Zo ontstaat een warmeluchtkringloop, die met een gerduceerd energieverbruik de geleverde warmte zo lang mogelijk handhaaft, maar bovendien voldoende verse lucht toelaat in de tent.

Profiteer ook van de eigen warmte van de mens

Elke mens straalt zelf warmte uit. Afhankelijk van aantal, lichaamsgrootte, gewicht en activiteit, varieert de warmteafgifte echter. In ieder geval kunt u de natuurlijke eigen warmte van uw gasten of klanten gebruiken in uw voordeel, want de basiswarmte die personen in de ruimte brengen, hoeft niet meer te worden geleverd door het elektrisch verwarmingssysteem! In plaats hiervan wordt de al door de mensen verwarmde binnenruimtelucht in de warmeluchtkringloop van de HEATBOX gezogen en met een aanzienlijk lagere energiebehoefte nog iets meer verwarmd. Alleen het aandeel koude verse buitenlucht (zuurstof) hoeft te worden verwarmd met een hoger energieverbruik. Afhankelijk van hoe u het aandeel koude, van buiten toegevoerde verse lucht met de HEATBOX regelt, bespaart u evenredig veel op de benodigde verwarmingsenergie. Door dit proces is een verlaging van de energiekosten tot maximaal 70% mogelijk.

De HEATBOX wordt ook aanbevolen voor het verwarmen van tenten en hallen zonder personen

Bij de verwarming van opslaghallen of materiaaltenten zonder personenverkeer hoeft helemaal geen verse lucht te worden toegevoerd. Hier kunt u ook door het honderd proces gebruik van de regeneratielucht met de HEATBOX zorgen voor een maximaal energiebesparende verwarmingskringloop.  

Nog een voordeel van de HEATBOX: In tegenstelling tot standaard toegepaste oliekachels, die voor het bereiken van de doeltemperatuur gewoon steeds weer in- en uitschakelen, kan de HEATBOX de doeltemperatuur via een exacte aanpassing van energie en verse lucht permanent handhaven.

Zo wordt gezorgd voor een gelijkmatiger ruimteklimaat met een constante zuurstofconcentratie en dus voor een aangenaam algemeen klimaat in de binnenruimte van tenten en hallen. De extra geluiddemping van de HEATBOX zorgt bovendien voor een noch geringere geluidsontwikkeling.

Recirculatieset voor verse luchttoevoer bij gebruik van binnen opgestelde elektrische kachels

Het hierboven beschreven kringloopverwarmingssysteem werkt ook als de elektrische kachel is opgesteld in de binnenruimte, maar toch via een slangverbinding verse lucht van buiten moet aanzuigen. Hiervoor wordt de recirculatieset van Trotec aanbevolen als accessoire voor de beide elektrische Trotec-kachels TEH 70 en TEH 100.  

Bij bewoonde verblijven is een regelmatige verse luchttoevoer noodzakelijk. Bij verwarming met binnen opgestelde elektrische kachels, zorgt ventilatie door deur- en raamopeningen voor storende neveneffecten, zoals tocht en vochtproblemen. Met de recirculatieset kan echter voor een gecontroleerde verse luchttoevoer worden gezorgd, zonder negatieve neveneffecten.

Het installeren is zeer eenvoudig: De tweedelige set bestaat uit T-verdelers en adapters, die op de achterplaat van de verwarmingsapparaten TEH 70 of TEH 100 kunnen worden geschroefd. Een aanzuigaansluiting van de T-verdeler wordt daarna voorzien van een luchtslang en deze wordt vanuit de tent naar buiten geleid. Via de tweede aansluiting wordt de regeneratielucht uit de ruimte aangezogen. Via de geïntegreerde regelaar kan de mengverhouding traploos worden geregeld.

Bespaar bij de verwarming van tenten en hallen maximaal 70 % energie!

Goed te weten: de HEATBOX van Trotec ...

 • spaart maximaal 70 % energie bij de tent- en halverwarming
 • maakt als kringloopverwarmingssysteem gebruik van de al warme regeneratielucht uit de binnenruimte
 • heeft variabele regeling van het aandeel circulatielucht en verse lucht van de verwarmingslucht
 • zorgt voor een duidelijk aangenamer klimaat in vaste tenten, beurspaviljoens of provisorische onderkomens
 • is weerbestendig geconstrueerd voor permanent gebruik buiten en via een afsluitbare serviceklep beveiligd tegen manipulatie
 • vermindert het ventilatorgeluid door extra geluiddemping
 • is verkrijgbaar als geschikt accessoire voor de elektrische Trotec-kachels TEH 70, TEH 100 en TDE 95
 • kan alternatief in de vorm van de "Recirculatieset" ook worden gebruikt voor binnen opgestelde elektrische Trotec-kachels

HEATBOX – werkingsprincipe en potentiële besparingen

Werkingsprincipe heatbox – voorbeeld A
 • Voorbeeld A toont een 'klassiek' verwarmingsscenario. De mengregelaar staat op 0% luchtcirculatie, er wordt dus uitsluitend buitenlucht gebruikt voor het verwarmen, de temperatuur hiervan is 0 °C. Het toegepaste elektrisch verwarmingsapparaat zorgt op het maximale verwarmingsniveaus 4 (18 kW) 38 °C warme lucht, die de tent verwarmt tot ca. 20 °C.
Werkingsprincipe heatbox – voorbeeld B
 • In voorbeeld B staat de mengregelaar op 100% luchtcirculatie – voor het verwarmen wordt uitsluitend regeneratielucht gebruikt. Omdat nu al verwarmde lucht wordt gebruikt voor het produceren van warme lucht, is het nuttige verwarmingsvermogen duidelijk hoger. Na het bereiken van de doeltemperatuur, kan het hoogste verwarmingsniveau van het apparaat dus twee niveaus en zo tot maximaal 66 % worden verlaagd.
Werkingsprincipe heatbox – voorbeeld C
 • Voorbeeld C toont een 50 % mengbedrijf met buitenlucht en regeneratielucht. Zelfs bij een verlaging naar verwarmingsniveau 3 (13,5 kW) kan de tent, door voor de helft gebruik te maken van al verwarmde regeneratielucht, meer worden verwarmd dan in voorbeeld A met alleen verse lucht – dit komt overeen met een energiebesparing van 33 %.
Werkingsprincipe heatbox – voorbeeld D
 • Voorbeeld D toont een 50 % mengbedrijf dat bij verwarmingsniveau 2 (9 kW) nog steeds ongeveer hetzelfde verwarmingsresultaat bereikt als in voorbeeld A bij het volledige verwarmingsniveau en met 100 % verse lucht, dit komt overeen met een energiebesparing van 66 %.

De heatbox en de recirculatieset kunt u zowel huren als kopen:


Hoe kachels ook buiten uw huis kunnen worden opgesteld

Binnen of buiten? Waar een mobiele kachel het best kan worden geplaatst, moeten we het eigenlijk wel eens zijn. Er zijn geen redenen vanuit het gezichtspunt van efficiency of milieu, om de kachel niet in huis te plaatsen. Hetzij deze gewoon te groot is – maar ook dan bieden wij een oplossing. Past het ondanks alles toch niet: vanzelfsprekend hebben wij dan de meest geschikte uitrusting voor "van buiten naar binnen" voor u paraat.

Vaak worden kachels met vermogens van meer dan 100 kW vanwege hun grootte in de buitenlucht voor het te verwarmen gebouw geplaatst. De kachel verwarmt dan de koude buitenlucht en blaast deze via luchttransportslangen in het gebouw.

Uiteraard is het duidelijk dat een buiten opgestelde kachel aanzienlijk meer tijd, energie en brandstof gebruikt dan een binnen opgestelde kachel, voor het op de gewenste temperatuur houden van een ruimte. Want deze verwarmt op basis van recirculatie, d.w.z. dat de al verwarmde ruimtelucht eenvoudig verder wordt opgewarmd.

Omdat het brandstofverbruik bij een buitenopstelling vaak twee tot drie keer hoger is, biedt Trotec bij de meest gangbare modellen indien mogelijk altijd compact gebouwde kachels. Want ze passen met een breedte van 80 cm door alle normale deuren!

Gaat het alleen "Buiten"

Dan moet u in ieder geval ook bij de luchttransportslangen inzetten op de beproefde Trotec merkkwaliteit. De combislang SP-C voor het aansluiten op mobiele oliegestookte en elektrische verwarmingsaggregaten heeft de eerste twee meter een bijzonder sterk neopreen-vlechtwerk, ontworpen voor een temperatuurbereik van -24 °C tot +150 °C. Met een naar wens verlengbare standaardlengte van 7,6 m bent u flexibel voor wat betreft de opstellocatie van uw mobiele kachel.

Hij blijft graag "Buiten voor de deur"

Omdat grote kachels een extra portie olie nodig hebben: de dubbelwandige brandstoftank TFC 1000 kunt u door de landelijk geldende goedkeuring als opslagtank volgens AIII onbeperkt op alle buitenlocaties opstellen – zelfs in waterwinningsgebieden! De tanks hebben seriematig vorkheftrucksleuven en kraanhijsogen en zijn door hun stapelbare constructie snel aan en af te voeren. Ter bescherming tegen manipulatie, zijn de tanks uitgerust met afsluitbare deksels.

Zo berekent u het benodigd verwarmingsvermogen:

Online-calculator

Met onze verwarmingsvermogen-calculator kunt u online eenvoudig en comfortabel zelf berekenen, welk verwarmingsvermogen u nodig heeft voor uw ruimten.

Wilt u de berekening liever met pen en papier uitvoeren, hebben wij hieronder alle relevante aspecten voor een verwarmingsvermogenberekening opgegeven.

Of bel ons via +49 2452 962-160 , wij helpen u graag verder!

Naar de verwarmingsvermogencalculator

Voor een berekening van het benodigde verwarmingsvermogen moet de volgende informatie beschikbaar zijn: 

1  Welke ruimtetemperatuur moet worden bereikt?

2  Hoe hoog is de actuele, resp. te verwachten minimale buitentemperatuur?

3  Welk totaalvolume heeft de te verwarmen ruimte?

4  Welke gemiddelde warmtedoorgangscoëfficiënt (U-waarde) heeft het gebouw?

Welke temperatuur moet worden bereikt, is afhankelijk van individuele eisen.

U-waarden in de praktijk

De volgende lijst toont de U-waarden voor gebouwverwarming:

Zeer hoge isolatie
(moderne norm voor energieneutrale woningen) U = 0,2

Hoge isolatie
(moderne norm voor laag energie woningen) U = 0,5

Goede isolatie
(conventionele nieuwbouw vanaf 1984) U = 1,2

Slechte isolatie
(oudbouw) U = 3,0

Geen of vrijwel geen isolatie (tenten)
U = 4,0


Berekening van het verwarmingsvermogen voor ruimten TOT 1.000 m³

Om het verwarmingsvermogen voor kleine ruimten tot 1.000 m³ snel en globaal te bereken, kan de volgende formule worden gebruikt:

Ruimte-inhoud (Q) x U-waarde x temperatuurverschil = verwarmingsvermogen in kcal

Omrekeningsfactoren:
1 kcal = 1,16 Watt = 4 BTU/uur

Berekeningsvoorbeeld:

Ruimte-inhoud (Q): 1.000 m³
Slechte isolatie (U): 3,0
Buitentemperatuur: -5 °C
Gewenste ruimtetemperatuur: +12 °C
Temperatuurverschil: 17 °C

Resultaat voor dit voorbeeld: 
1.000 m³ x 3,0 x 17 °C = 51.000 kcal.

Omrekening van kcal naar Watt:
51.000 kcal x 1,16  = 59.160 Watt


Berekening van het verwarmingsvermogen voor ruimten VANAF 1.000 m³

Om het verwarmingsvermogen voor grote ruimten vanaf 1.000 m³ snel en globaal te bereken, kan de onderstaande grafiek worden gebruikt.  

De opgegeven waarden zijn gebaseerd op de capaciteitsbehoefte bij een tijdelijke verwarming bij een normale isolatie en een minimale buitentemperatuur van -5 °C.

Grafiek voor berekening van het verwarmingsvermogen

Voorbeeldberekening:

Om een ruimte-inhoud van 5.000 m³ bij een gemiddelde buitentemperatuur van -5 °C met 17 °C tot een gewenste ruimtetemperatuur van 12 °C te verwarmen, is ca. 23 Watt/m³ nodig.  

De totale warmtebehoefte ligt bij deze voorbeeldberekening dus bij 5.000 x 23 W = 115.000 W = 115 kW

Berekeningsaanwijzing: 

Bij een goed warmte-isolatie kan 15 % van de capaciteit worden afgetrokken, bij een slechte moet er 15 % bij worden opgeteld.

Berekening van het verwarmingsvermogen voor tenten

Voor het berekenen van het verwarmingsvermogen voor tenten kunnen – afhankelijk van het oppervlak van de betreffende tent en het jaargetijde – de volgende berekeningsuitgangspunten worden gehanteerd:

Januari ca. 580 Watt/m²
Februari ca. 580 Watt/m²
Maart ca. 460 Watt/m²
April ca. 400 Watt/m²

Mei – september ca. 320 Watt/m²
Oktober ca. 400 Watt/m²
November ca. 460 Watt/m²
December ca. 580 Watt/m²

Juridische opmerking / uitsluiting van aansprakelijkheid:
Deze aanwijzingen zijn naar beste eer en geweten samengesteld, ze vormen echter geen professioneel advies van een expert. Neem voor de berekening van uw werkelijke verwarmingsbehoefte graag contact op met onze vakadviseurs. Alle resultaten van de berekening dienen uitsluitend voor een grove inschatting. Trotec en TKL GmbH zijn in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade van welke aard dan ook. Het gebruik geschiedt op eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid. Onze algemene leveringsvoorwaarden zijn eveneens van toepassing.

We adviseren u graag! Uw contact met Trotec.

Wij staan graag voor u ter beschikking voor vrijblijvend advies. Onze enthousiaste serviceteam zal uw individuele eisen analyseren en u een geschikte verwarmingsoplossing voorstellen. Op basis van onze jarenlange ervaring, kunnen wij altijd de voor u optimale apparaatcombinatie samenstellen – met de beste prestaties voor een voordelige prijs. We verheugen ons op het contact met u!

Kopen: +49 2452 962-400   •   Huur: +49 2452 962-160• E‑mail: info@trotec.de

(Wij zijn er ma – do van 8:00 tot 17:30 uur en vr van 8:00 tot 17:00 uur voor u.)

Maak ook gebruik van ons Contactformulier. Wij melden ons dan per omgaande bij u!


Trotec GmbH
Grebbener Straße 7
52525 Heinsberg

Kopen: +49 2452 962-400
Huren: +49 2452 962-160
Fax: +49 2452 962-200

E-mail: info@trotec.de
nl.trotec.com

Trotec