Klantenservice en ondersteuning: +32 78 482 807

Mo-Vrij: 9:00 - 17:00

  1. Producten en diensten
  2. Meetinstrumenten
  3. AppSensoren
  4. MultiMeasure Mobile app

Gegevensbescherming bij de app "MultiMeasure"

Aanmelding / persoonlijke gegevens

U moet een geldig e-mailadres opgeven. Na het met succes verzenden van de gegevens zal Trotec u een bevestigingsmail met een link sturen, waarop u moet klikken. Pas daarna wordt uw account geactiveerd. Dit is noodzakelijk, zodat is gewaarborgd dat het aanmaken van een account door u is uitgevoerd.
Kies een wachtwoord met minimaal 5 tekens, dat u niet doorgeeft aan een andere persoon en dat niet eenvoudig te raden is. Het wachtwoord is nodig als u nog een apparaat aan uw account wilt koppelen of als u zich wilt aanmelden bij het portal.
U moet op het keuzevakje 'Ik accepteer de bepalingen voor de bescherming van persoonsgegevens' klikken, zodat u zich akkoord verklaart met de beschreven maatregelen.

Trotec zal het door u opgegeven e-mailadres opslaan, maar niet gebruiken als dit niet strikt noodzakelijk is. Dit kan bijvoorbeeld bij onderhoudswerkzaamheden of voor het opnemen van contact bij storingen zijn. Trotec zal uw e-mailadres nooit doorgeven of delen met derden.
Het wachtwoord wordt versleuteld opgeslagen, het is niet mogelijk (ook niet voor Trotec-medewerkers) het origineel te reconstrueren vanuit de versleutelde vorm.
De datum van uw aanmelding (en dus uw toestemming m.b.t. de bepalingen voor bescherming van persoonsgegevens) wordt samen met de hierboven vermelde gegevens opgeslagen. U kunt uw toestemming op ieder moment herroepen. Houd er graag rekening mee dat na het wissen van de persoonlijke gegevens eventuele persoonsgerelateerde functies niet meer beschikbaar zijn.

Dataverkeer / apparaatgegevens

Bij het eerste contact tussen app en cloud server geeft de server een unieke en willekeurig gekozen identificatie, die wordt gebruikt voor het identificeren van de app-instance. De identificatie is willekeurig gekozen en bevat geen gegevens die kunnen worden herleid, vooral geen gegevens over uw persoon, uw gedrag, uw standplaats of uw meetgegevens. Deze identificatie wordt altijd alleen versleuteld doorgegeven.
Bij de programmastart vraagt de app bij de server de tijd hiervan op, om de hierboven genoemde versleuteling efficiënt te laten verlopen.
De in de app geselecteerde taal wordt, gekoppeld aan de app-instance, op de server opgeslagen, om meldingen in de betreffende taal te kunnen weergeven.
De naam van het apparaat (bijvoorbeeld 'Apple iPad4,4' of 'Samsung Galaxy S7') wordt uitgelezen en doorgegeven aan de server. Dit gebeurt om de oriëntatie bij het gebruik van twee of meer apparaten te vereenvoudigen.

De app leest geen andere gegevens uit dan eerder beschreven. De app plaatst geen cookies en zal, behalve voor de beschreven doeleinden, nooit zelfstandig verbinding maken met het internet.

Apparaatrechten

Een hoofddoel van de app is het verbinding maken met bluetooth-sensoren. U moet de app eenmalig toestemming geven voor het gebruik van de bluetooth-interface van het apparaat. U kunt de app ook gebruiken zonder toestemming te hebben gegeven, de bedoelde werking is zo echter niet mogelijk. De app zal niet communiceren met andere dan de hiervoor bedoelde bluetooth-sensoren.
Bij een ingeschakelde locatiefunctie biedt de app u na een registratie van een meting aan de locatie op te slaan bij de meetgegevens. Hiervoor is eenmalige toestemming noodzakelijk. Het opslaan hiervan gebeurt niet automatisch, de app zal op geen enkel ander moment gebruik maken van geografische gegevens. Weigert u toestemming, worden andere functie niet nadelig beïnvloed.
Bij enkele sensoren is het mogelijk de meetgegevens in combinatie met een foto weer te geven. Om de camera en/of de afbeeldingenmap te kunnen gebruiken is een eenmalige toestemming noodzakelijk. Gebruik van foto's gebeurt alleen na een uitdrukkelijke actie van de gebruiker (klik op 'Meting met achtergrondbeeld' of 'Matrixmeting met achtergrondbeeld'). Beelden worden in de app en dus voor externe toegang opgeslagen. De app zal nooit zelfstandig beelden maken of toegang krijgen tot beelden. Weigert u toestemming, worden andere functie niet nadelig beïnvloed.
Geregistreerde metingen kunnen in combinatie met uit het adresboek geïmporteerde persoonsgegevens worden opgeslagen. Hiervoor is eenmalige toestemming noodzakelijk. De app zal nooit zelfstandig toegang krijgen tot het adresboek. Weigert u toestemming, worden andere functie niet nadelig beïnvloed.
Is de optie 'Autom. upload / Sync bij WLAN' geselecteerd, controleert de app of WLAN beschikbaar is.

Meetgegevens / upload / sharing

De met de app compatibele bluetooth-sensoren versturen uitsluitend meetgegevens. Alle verstuurde meetgegevens worden weergegeven. Uit veel individuele gegevenscombinaties kunnen afgeleide gegevens worden berekend, ook deze worden volledig weergegeven. Alleen de weergegeven gegevens worden opgeslagen en dit alleen na een uitdrukkelijke actie van de gebruiker (klik op de knop "Opslaan"). Metingen kunnen - na een uitdrukkelijke actie van de gebruiker - worden aangevuld met extra tekst- of beeldgegevens. Opgeslagen metingen worden in de app en zo extern ontoegankelijk opgeslagen.
Na het openen van een gebruikersaccount kunnen metingen worden geüpload en op een Trotec-server worden opgeslagen. Deze metingen zijn alleen beschikbaar voor de gebruiker die ze heeft aangemaakt. Dit kan ook worden gebruikt als backup-mogelijkheid, voor uitwisselen van gegevens tussen apparaten van dezelfde gebruiker of voor gebruik van de gegevens in de MultiMeasureCloud. Uploads moeten individueel worden geïnitieerd of kunnen door het selecteren van 'Autom. upload / Sync bij WLAN' automatisch plaatsvinden.
Technisch gezien is Trotec in staat uw meetgegevens te bekijken. Trotec zal deze mogelijkheid alleen gebruiken als hiervoor een technische noodzaak is, dit kunnen bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden zijn. Trotec zal meetgegevens nooit doorgeven of delen met derden.

U kunt een door uzelf uitgevoerde meting delen met andere gebruikers door een QR-code te laten aanmaken, die u kunt presenteren aan een andere gebruiker. Zo ontvangen metingen kunnen niet verder worden doorgegeven. Bovendien vraagt Trotec de ontvangers van dergelijke metingen de rechten van de eigenaar te beschermen.

Samenvatting

Het verzamelen en opslaan van gegevens wordt beperkt tot hetgeen noodzakelijk is voor een wrijvingsloos proces. Waar dit technisch mogelijk is, kan toestemming altijd individueel worden gegeven of geweigerd. Trotec zal uw toegankelijke gegevens alleen bij dringende technische noodzaak inzien en nooit delen met derden.