1. Producten en diensten
  2. Meetinstrumenten
  3. Lekdetectie
  4. Nevel- en rookgassystemen

Veelzeggende rooksignalen

Bij het opstijgen van witte rook is de lekkage al snel gevonden. Met de nevel- en rookgassimulatie kunnen lekdichtheidscontroles snel en op het punt nauwkeurig worden uitgevoerd. Brandsimulatie en veiligheidsoefeningen, zijn eveneens mogelijk – met apparaten van Trotec!

Veel verschillende diagnoseprocessen zijn geschikt voor lekdetectie. Op het gebied van optische lekdichtheidscontrole is o.a. het rookgasproces gewild – vooral als het gaat om de controle van platte daken. Het principe is eenvoudig: Kunstmatige nevel en rookgas stijgen in strengen naar boven en zoeken de snelste route naar buiten. Bij een lekkend plat dak, dat met speciale kunststofbanen is belegd, zijn de beschadigde plaatsen snel gevonden. Want de rook ontwijkt door elke nog zo kleine lekkage en is voor controleurs snel en duidelijk zichtbaar. Zo werkt het rookgasproces ook bij het zoeken van lekkages in leidingen. Zijn alle aansluitingen in pijpleidingnetten of tankinstallaties vakkundig afgedicht? Gebruik voor uw lekdichtheidscontroles een nevel- en rookgassimulator van Trotec – en u weet het!

Het model FS200 is een professional. Vooral is het meest compacte en lichtste apparaat in z'n capaciteitsklasse. Dit garandeert u en uw medewerkers een zeer grote bewegingsvrijheid.

Uiteraard kan de nevel- en rookgassimulator naast voor lekdichtheidscontroles en lekdetectie ook voor veiligheidsoefeningen worden ingezet. Het apparaat kan minutenlang een gelijkmatige dikke rook uitstoten en zo een brand simuleren. Brand- en adembeschermingsoefeningen en rookventilatie-oefeningen kunnen zo binnen een geschikte omgeving plaatsvinden. Bovendien kan de kunstmatige rook ook bij de controle van rookventilatiesystemen in vluchtwegen en bij de controle van rookafzuiginstallaties worden gebruikt.

Overigens: Een voordelig alternatief bij lekdetectie op platte daken is de Trotec-rookgaskamer.

 Serie-uitrusting

 optioneel verkrijgbaar

 niet beschikbaar