Klantenservice en ondersteuning: +32 78 482 807

Mo-Vrij: 9:00 - 17:00

Feitencontrole filterketen
 1. Producten en diensten
 2. Producten ‑ HighPerformance
 3. Waterschade ­sanering
 4. Meertraps-filtersysteem
 5. Feitencontrole filterketen

De individuele trappen van de Trotec-filterketen

Bij de procesluchtreiniging moet rekening worden gehouden met de volgende punten:

Procesluchtreiniging bij onderdrukdroging – niet alleen een kwestie van techniek...

Waterafscheiders met stalen demister, micro- en HEPA-filters, die geschikt zijn voor gebruik in zijkanaalcompressorsystemen, zijn extra op elkaar afgestemde speciale constructies, die voor grote drukverschillen en hoge aanstroomsnelheden zijn ontworpen.

Het gebruik van verkeerd berekende filterketens of minderwaardige materialen leidt naast tot blootstellingsgevaar en het bijbehorende aansprakelijkheidsrisico, onvermijdelijk tot drastische standtijdverkorting bij de gebruikte apparaten – tot totaal uitvallen hiervan.

Niet voor niets is daarom voor commerciële onderdrukdroging de waarborging van een technisch probleemloze procesluchtreiniging wettelijk voorgeschreven.

Desondanks worden op de mark nog steeds apparaten aangeboden, waarbij het "filtersysteem" slechts bestaat uit de in de handel gebruikelijke schuimrubbermatten uit de bouwmarkt of filtermatten voor filtering bij afzuigkappen.

Demisters met stalen vlechtwerk zijn vaak niet meer dan een vlakke inlegmat, zonder enige werking bij het praktisch gebruik.

HEPA-filter als cassettefilter in een houten frame worden in de ventilatietechniek gebruikt en deze zijn volgens ons minder geschikt voor waterschadesanering.

Daarentegen zijn Trotec-waterafscheiders ontworpen en berekend door gespecialiseerde ingenieursbureaus. Samen met de toonaangevende filterfabrikanten zijn daarna de verschillende filtertrappen speciaal voor de van toepassing zijnde compressorcapaciteiten geconstrueerd en in lange praktijktests in ons eigen servicebedrijf getest.

Daarom profiteren gespecialiseerde droogbedrijven bij Trotec van een jarenlang beproefde professionele uitrusting met de bestmogelijke filtercapaciteit en een maximaal economisch rendement – apparaten, die zich bij vele duizenden projecten hebben bewezen en bij verzekeringen en experts in heel Europa tot de erkende stand der techniek hebben ontwikkeld.


Filtertrap: Voorfiltering en grofafscheiding

Ter bescherming van de volgende filters en de compressor moet eerst het vrije water uit het aangezogen water-luchtmengsel worden afgescheiden.

Bij de technisch hoogwaardige Trotec-oplossing gebeurt deze grofafscheiding door een speciale leiplaat, waarop het water zich verzamelt en wordt omgeleid naar het verzamelreservoir van de waterafscheider.

 

Filtertrap: Voorfiltering en fijnafscheiding

Voor het optimaliseren van de capaciteit van de volgende filters en een verlenging van de standtijd van de compressor, moet het ontstane water worden tegengehouden en de lucht worden gereinigd van fijne deeltjes.

Bij Trotec-waterafscheiders gebeurt de fijnafscheiding via een uitspoelbaar fijnfilter (stalen demister), waarin de gedefinieerde structuur van RVS-draden zich bij binnenkomst van water een grenslaag vormt waardoor het overige ontstane water wordt tegengehouden, dat van de demister terugvalt in het verzamelreservoir. Tegelijk heeft deze sperlaag een filterfunctie voor fijnstof (nat luchtfilter).

Praktijkvoordeel: Na het afronden van de droging kan het demister-fijnfilter eenvoudig en snel uit de waterafscheider worden verwijderd, met een waterstraal worden gereinigd en daarna weer worden gebruikt.

 

Filtertrap: Microfiltering, klasse F8 volgens DIN 779

Na de voorfiltering is de gereinigde en nu watervrije lucht al zover ontdaan van deeltjes, dat deze met het menselijk oog niet meer te zien zijn. Nu moet echter om verschillende redenen een microfiltering van de proceslucht plaatsvinden:

Enerzijds om te waarborgen dat besmette afgezogen lucht voor terugkeer in de ruimten volgens de van toepassing zijnde voorschriften voldoende is gereinigd. Anderzijds als dwingend noodzakelijke voorfiltering voor toepassingen, waarbij het gebruik van een HEPA-filter is voorgeschreven, bijvoorbeeld bij blootstellingsgevaar door schimmelsporen of anorganisch vezelstof.

Trotec-microfilters zijn vooral geschikt en goedgekeurd voor het gebruik van vacuümturbines met drukverschillen groter dan 250 mbar en met een filteroppervlak van 0,1 m² en 60 m³ luchtcapaciteit per filterelement optimaal afgestemd op de maximale luchtcapaciteit van de vacuümturbine van VE-compressoren. Trotec-microfilters voldoen aan de voor HEPA-filtering voorgeschreven filterklasse F8 volgens DIN EN 779 en zijn in staat 99% van alle deeltjes tot een grootte van 2 micrometer uit de proceslucht af te scheiden!

Filter niveau

Filtertrap: HEPA-filtering, klasse H13 volgens DIN 1822-1 

Het hoofddoel van een HEPA-filtering – een verregaande microfiltering als voorfilter is hier dwingend noodzakelijk – ligt bij het veilig afscheiden van schimmelsporen, bacteriën en de kleinste microvezels, die verdacht worden van het verwekken van kanker. Daarom is het gebruik van een HEPA-filter bij omgevingslucht met dergelijke sensibiliserende stoffen wettelijk voorschreven als beschermende maatregel.

Trotec HEPA-filters klasse H13 zijn optimaal afgestemd op de technische specificaties van de vacuümturbines van VE-/VX-compressoren, evenals het filteroppervlak van de microfilters en zijn goedgekeurd door filterfabrikanten. Door de verbeterde filtergeometrie, 3 m² filteroppervlak en 315 m³ luchtcapaciteit, waarborgen Trotec HEPA-filter het afscheiden van alle zwevende stoffen tot een grootte van 0,3 micrometer tot 99,97%! Ter vergelijking: Een mensenhaar heeft en diameter van ca. 80 micrometer, is dus circa 800 keer groter!


Checklist voor het beoordelen van filtersystemen die geschikt zijn voor praktisch gebruik:

 • Heeft het systeem een 4-traps filtering?
  (Natte afscheiding, natte demister-fijnfiltering, microfiltering klasse 8, HEPA-filter klasse H13)
 • Heeft het systeem een HEPA-filtertoestandsbewaking?
 • Hoe is de demister geconstrueerd?
  Heeft de stalen demister een specifiek op het afscheidingsvolume afgestemde blokvorm of is dit slechts een vlakke mat?
 • Welk microfilter wordt gebruikt?
  LET OP! Bij zelf op maat te snijden filters uit de bouwmarkt voor afzuigkappen, schuimrubbermatten, stoffilters, etc. Deze zijn niet geclassificeerd als microfilter (F8) of als voorfilter voor een HEPA-filter (H13).
 • Zijn de grootte en constructie van het HEPA-filter geschikt voor waterschadesanering?
  LET OP! Bij de volgende kenmerken: Stofzuigergrootte, houtcassettefilters, grootte en vorm van een autoluchtfilter!
 • Is het HEPA-filter direct achter de waterafscheider of de groffiltereenheid aangebracht?
  LET OP! Als microfilters helemaal ontbreken of niet kunnen worden gebruikt voor de voorfiltering in combinatie met HEPA-filters! 
 • Hoe groot is de filteroppervlakverhouding van de toegepaste micro- en HEPA-filters?
  Door de hoge afscheidingsgraad moet bij het toepassen van HEPA-filters, dwingend worden gewerkt met een lage aanstroomsnelheid. Om drukverliezen te voorkomen is daarom een Micro-HEPA-filteroppervlakverhouding van minimaal 1:6 noodzakelijk; het HEPA-filteroppervlak moet dus minimaal zes keer groter zijn dat het filteroppervlak van de voorgeschakelde microfilters!
 • Ligt het HEPA-filter binnenin de waterafscheider?
  LET OP!: Hogere reinigings- en onderhoudsbehoefte, want de HEPA-filterhouder wordt ook bij niet geplaatst HEPA-filter besmet!
 • Zijn alle verbruikselementen goed bereikbaar, individueel vervangbaar?

De gevolgen van een niet vakkundige filtersystematiek:

 • Onvoldoende afscheiding van gevaarlijke stoffen, kan leiden tot aansprakelijkheidsclaims en imagoschade
 • Snel drukverlies door verontreinigde HEPA-filters leidt tot
  • Aanzienlijk langere droogtijden
  • Oververhitting van de compressorturbines
  • Permanent vervangen van de dure HEPA-elementen

Gebruik daarom HepaControl voor filtertoestandsbewaking!