Klantenservice en ondersteuning: +32 78 482 807

Mo-Vrij: 9:00 - 17:00

Berekening van de verwarmingsbehoefte

Gebruiksaanwijzingen:

Hier kunt u eenvoudig en comfortabel zelf berekenen, welk verwarmingsvermogen u nodig heeft voor uw ruimten. Deze grove berekening van de warmtebehoefte dient slechts als richtlijn voor ruimten met een volume tot 1000 m³ en is geen vervanging voor een nauwkeurige berekening volgens de betreffende normen. Bij vragen zijn we altijd beschikbaar.

Voor een berekening van het benodigde verwarmingsvermogen moet de volgende informatie beschikbaar zijn.

  1. Welk totaalvolume heeft de te verwarmen ruimte?
  2. Welke isolatiewaarde heeft de te verwarmen ruimte ongeveer?
  3. Welk maximaal temperatuurverschil tussen buiten en binnentemperatuur is te verwachten?

(Bedoeld wordt het verschil in °C tussen de minimaal te verwachten buitentemperatuur en de gewenste ruimtetemperatuur).

Ruimte volume berekenen

Verwachte temperatuurdifferentie

Resultaat van de berekening

Resultaat van de inhoudsberekening [m³]:

0

Resultaat van warmte capaciteit berekening [kW]:

0

Juridische aanwijzingen:
Dit formulier mag alleen worden gebruik waarvoor het is bedoeld. Elke vermenigvuldiging of gebruik van de broncode door derden is verboden.

Maximale berekeningsgrondslag maximaal 1000 m³. Bij ruimten groter dan 1000 m³ graag voor de berekening van het benodigde verwarmingsvermogen contact opnemen met onze vakadviseurs. Alle resultaten van de berekening dienen uitsluitend voor een grove inschatting en TKL BV is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade van welke aard dan ook. Het gebruik geschiedt op eigen risico en eigen verantwoordelijkheid. Onze algemene leveringsvoorwaarden zijn eveneens van kracht.