Klantenservice en ondersteuning: +32 78 482 807

Mo-Vrij: 9:00 - 17:00

Capaciteitsberekening ventilatoren

Opmerkingen m.b.t. het gebruik:

Hier kunt u eenvoudig en comfortabel zelf berekenen, welke ventilatiecapaciteit u nodig heeft voor uw ruimten. Deze grove capaciteitsberekening voor ventilatoren dient slechts als richtlijn en is geen vervanging voor een nauwkeurige berekening volgens de betreffende normen. Bij vragen zijn we altijd beschikbaar.

Voor een berekening van de benodigde capaciteit van de ventilator moet de volgende informatie beschikbaar zijn.

  1. Welke volume in kubieke meters heeft de ruimte?
  2. Over welk type ruimte gaat het?
  3. Alternatief kan het gewenste aantal luchtverversingen worden opgegeven.

Ruimte volume berekenen

Luchtverversing

Alternatieve ingave

Resultaat van de berekening

Resultaat van de inhoudsberekening [m³]:

0

Resultaat van de berekening [m³/h]:

0

Juridische aanwijzingen:
Dit formulier mag alleen worden gebruik waarvoor het is bedoeld. Elke vermenigvuldiging of gebruik van de broncode door derden is verboden.

Maximale berekeningsgrondslag maximaal 1000 m³. Bij ruimten groter dan 1000 m³ graag voor de berekening van het benodigde verwarmingsvermogen contact opnemen met onze vakadviseurs. Alle resultaten van de berekening dienen uitsluitend voor een grove inschatting en TKL BV is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade van welke aard dan ook. Het gebruik geschiedt op eigen risico en eigen verantwoordelijkheid. Onze algemene leveringsvoorwaarden zijn eveneens van kracht.