Infectiebescherming voor kantoren
 1. Toepassingen
 2. Luchtreiniging stof – virussen
 3. Infectiebescherming voor kantoren en openbare inrichtingen

Wetenschappelijk aanbevolen Infectiebescherming voor kantoren en openbare inrichtingen

Is Homeoffice binnen uw bedrijf onmogelijk? Scheidingswanden van acrylglas met aerosol-beschermrand en luchtreinigers met een hoge capaciteit verhinderen rondvliegende virus- en druppeltjes in een bedrijf

Het ‘Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS)’ stimuleert meer Homeoffice in de strijd tegen de corona-pandemie. Dit is echter in veel ondernemingen vanuit operationeel oogpunt niet mogelijk. “Bijna 60 procent van de medewerkers in Duitsland kunnen niet vanuit huis werken”, zegt Marcel Fratzscher, voorzitter van het ‘Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW)’. Om de meestal op kantoor werkende medewerkers desondanks zo goed mogelijk tegen besmetting met Covid-19-ziekteverwekkers te beschermen, adviseert het BMAS het gebruik van technische oplossingen voor infectiebescherming.

Terwijl geschikte luchtreinigers met een hoge capaciteit, zoals de TAC V+ de TAC-serie of de AirgoClean® One de AirgoClean®-luchtreiniger-serie evenals in ruimteluchttechnische installaties opgenomen luchtreinigers met een hoge capaciteit het indirecte infectiegevaar door contaminatie van de gehele ruimtelucht met SARS-CoV-2-virussen minimaliseren, maken de innovatieve acrylglas-scheidingswanden met een aerosol-beschermrand bij de tafels een effectieve bescherming tegen directe overdracht van infecties van mens naar mens door druppeltjes en aerosolen.

Het beschermingsconcept voor kantoren is gebaseerd op vier wezenlijke elementen

Wetenschappelijk aanbevolen infectiebescherming voor kantoorwerkplekken tijdens een pandemie

De effectiviteit van gedwongen thuis werken zou zonder twijfel achterblijven bij de gemeenschappelijke inspanningen van de sociale partners, waarschuwen toonaangevende economische partners. In veel sectoren van de economie worden al langere tijd grote inspanningen gedaan door de bedrijven en medewerkers, om de medewerkers op de werkplek de best mogelijke bescherming te bieden tegen de risico’s van een infectie met de covid-19-ziekteverwekker SARS-CoV-2. Toegepast worden technische infectiebeschermingsoplossingen, waarvan de effectiviteit maatschappelijk is bewezen. Een voorstander van technische oplossingen in de strijd tegen de corona-pandemie is Prof. Dr. Christian Kähler. De wereldwijd erkende wetenschapper onderzoekt aan de universiteit van de ‘Bundeswehr München’ al meer dan 25 jaar het ontstaan, de verspreiding en verdamping van aerosoldeeltjes in de ruimte. In opdracht van Trotec heeft Prof. Dr. Kähler een gesynchroniseerde beschermingsconcept voor scholen onderzocht, waarbij personen binnen gesloten binnenruimten betrouwbaar kunnen worden beschermd tegen een besmetting met het coronavirus. De onderzoeksresultaten bevestigen dat een gecombineerde toepassing van TAC luchtreinigers met een hoge capaciteit en innovatieve acrylglas-scheidingswanden met een aerosol-beschermrand het infectierisico op de werkplek aanzienlijk vermindert.

Het beschermingsconcept voor kantoorwerkplekken is gebaseerd op vier wezenlijke elementen:

1. Scheidingswanden met aerosol-beschermrand voor het scheiden van de ademzones
Transparante beschermingswanden tussen de werkplekken van tegenover elkaar of naast elkaar zitten personen verhinderen dat de medewerkers over een korte afstand door ademen, spreken, hoesten of niezen via vrijgekomen druppeltjes of aerosoldeeltjes worden geïnfecteerd met Covid-19-ziekteverwekkers. De glasheldere scheidingswanden met aerosol-beschermrand bieden een betrouwbare bescherming tegen grotere druppeltjes en verhinderen bovendien dat de door de op de werkplek uitgeademde aerosolen over de scheidingswand komen en bij naastgelegen werkplek stromen.

2. Luchtreiniger met een hoge capaciteit zorgen voor virusvrije werk- en ademlucht
Virusbelaste aerosoldeeltjes in de ruimtelucht gelden als belangrijkste overdrager van het SARS CoV-2-virus. Deze miniem kleine deeltjes (0,1 - 5 micrometer) worden door het gebruik van een luchtreiniger met een hoge capaciteit uit de TAC-serie of AirgoClean® One binnen de kortst mogelijke tijd betrouwbaar (99,995%) uit de ruimtelucht verwijderd. De luchtreiniger filtert de ruimtelucht en minimaliseert het indirecte infectierisico, omdat de virusbelasting in de ruimte op een constant laag niveau wordt gehouden. Uitgebreide stootventilatie is niet meer noodzakelijk. Hierdoor blijft het in de kantoorruimte even warm en hoeft alleen nog bij en te hoge CO2-waarden te worden geventileerd, omdat ze bij medewerkers tot een vervroegde vermoeidheid kunnen leiden en het concentratievermogen nadelig beïnvloeden. De ventilatie kan worden beperkt tot de pauzes, voor het verversen van de verbruikte ruimtelucht door verse lucht.

3. Medische maskers voor een veilige verplaatsing binnen het gebouw
FFP2/ N95/KN95-maskers of medische mond-neus-maskers moeten op alle afdelingen van de onderneming worden gedragen waar medewerkers zich vrij bewegen. In vergelijking met met zogenaamde zelfgenaaide mondkapjes waarborgen FFP2/ N95/KN95-maskers een aanzienlijk hogere bescherming, omdat druppeltjes en aerosoldeeltjes door het maskermateriaal betrouwbaar uit de luchtstroom worden gefilterd.

4. CO2-stoplicht voor een gecontroleerde ventilatie
Een hoger CO2-gehalte beïnvloedt het welbehagen en het concentratievermogen negatief. De CO2 concentratie in de ruimte kan ook als indicator voor een hoge aerosolconcentratie dienen. Met het praktische Luchtkwaliteitsmonitor BQ30 houdt u de CO2-ruimteluchtconcentratie betrouwbaar in het vizier. Zo kunt u indien nodig door de toevoer van buitenlucht het ruimteklimaat verbeteren.

Werkingsprincipe van de beschermingswand van acrylglas met aerosol-beschermrand rondom

De rondom aangebrachte aerosol-beschermrand van de acrylglas-beschermingswand van Trotec zorgt dat de stroom aerosoldeeltjes bij de rand gaat wervelen. Hierdoor blijven de aerosoldeeltjes langer in het gedeelte bij de geïnfecteerde persoon en vermengen ze zich met de lucht, voordat ze worden verdund en afgescheiden door de ruimteluchtreiniger. Bij een beschermingswand zonder rand stromen de aerosoldeeltjes die de acrylglasplaat raken ongehinderd over de plaatrand. Zo kunnen de mogelijk infectieus aerosoldeeltjes zich verspreiden naar de naastliggende werkplek.

Afb. 1a: Traditionele tafelopstelling in een kantoor. De tafels staan te dicht bij elkaar en medewerkers zijn niet beschermd door beschermingswanden en luchtreinigers.
Traditionele tafelopstelling in een kantoor. De tafels staan te dicht bij elkaar en medewerkers zijn niet beschermd door beschermingswanden en luchtreinigers.
Afb. 1c: Traditionele wandopstelling van bureaus. De medewerkers zitten te dicht bij elkaar en zijn niet beschermd door beschermingswanden en luchtreinigers.
Traditionele wandopstelling van bureaus
Afb. 1b: In het beschermingsconcept aanbevolen tafelopstelling. De tafels staan verder uit elkaar en de medewerkers zijn beschermd door beschermingswanden en luchtreinigers.
In het beschermingsconcept aanbevolen tafelopstelling. De tafels staan verder uit elkaar en de medewerkers zijn beschermd door beschermingswanden en luchtreinigers.
Afb. 1d: In het beschermingsconcept aanbevolen tafelopstelling tegen een wand. De medewerkers zijn beschermd door beschermingswanden en luchtreinigers.
In het beschermingsconcept aanbevolen tafelopstelling tegen een wand. De medewerkers zijn beschermd door beschermingswanden en luchtreinigers.

De implementatie van het hygiëneconcept in kantoorruimten en op kantoorwerkplekken

Bij de plaatsing van de werkplekken moeten de minimale afstanden worden aangehouden, voor het realiseren een zo goed mogelijke bescherming tegen een SARS-CoV-2 infectie. De aanwezige ruimte moet optimaal worden benut en de afstanden op de looproutes moeten hierop worden aangepast. Worden ruimten door meerdere personen tegelijk gebruikt, moet per persoon tien kubieke meter beschikbaar zijn. Kunnen de minimale afstanden en bezettingsvoorschriften niet worden aangehouden, schrijven de actuele arbeidsveiligheidsregels minimaal het dragen van medische gezichtsmaskers voor.

Plaatsing van de acrylglas-scheidingswanden tussen de medewerkers

De scheidingswanden met beschermrand rondom worden tussen naast elkaar of tegenover elkaar zittende personen geïnstalleerd (afb. 1b).

Positionering van de TAC of AirgoClean® One luchtreiniger met een hoge capaciteit

De luchtreiniger kan in ruimten tot maximaal 80 m² op een willekeurige plaats worden gepositioneerd. Bij grotere ruimten moet het aantal luchtreinigers worden aangepast aan het te filteren ruimtevolume. Door de geringe afmetingen en het opstelvlak beïnvloeden Trotec-luchtreinigers voor virusfiltering de dagelijkse bedrijfsvoering niet. De volumestroom van de ruimteluchtreiniger moet minimaal het 6-voudige van het ruimtevolume zijn. Indien nodig of na werktijd kan het debiet van het apparaat kortstondig worden omgeschakeld naar maximale capaciteit. Daarnaast wordt kort ventileren aanbevolen, om de CO2-concentratie in de ruimte te verlagen. Als alternatief kan het ventileren gebeuren tijdens de pauzes. De filtercapaciteit van de luchtreiniger wordt hierdoor niet beïnvloed.

Afb. 2a: Niet aanbevolen plaatsing van tafels van 4 in de eetruimte (bijv. kantine).
Niet aanbevolen plaatsing van tafels van 4 in de eetruimte (bijv. kantine).
Afb. 2b: In het beschermingsconcept aanbevolen tafelopstelling voor kantines. De personen zijn beschermd door beschermingswanden en luchtreinigers.
In het beschermingsconcept aanbevolen tafelopstelling voor kantines. De personen zijn beschermd door beschermingswanden en luchtreinigers.

De implementatie van het hygiëneconcept in de bedrijfskantine

Indien mogelijk moet bij de lunch worden afgezien van kleine losse tafels (Afb. 2a). In plaats hiervan wordt een tafelopstelling met voldoende afstand tussen de tegenover elkaar zittende personen aanbevolen (Afb 2b).

Plaatsing van de acrylglas-scheidingswanden tussen de personen

Tussen de eters moeten transparante beschermingswanden met aerosol-beschermrand rondom worden gemonteerd. Als alternatief kan ook een tafelrij tegen een wand worden gepositioneerd.

Positionering van de TAC of AirgoClean® One luchtreiniger met een hoge capaciteit

Voor het verlagen van het indirecte infectierisico zijn luchtreiniger met een hoge capaciteit noodzakelijk. Afhankelijk van de ruimtesituatie en -grootte wordt het gebruik van meerdere apparaten aanbevolen, om binnen de gehele kantine minimaal een ruimteluchtcirculatie van 6 keer per uur te kunnen waarborgen met zeer efficiënte HEPA-luchtreiniging. Bij het uitdelen van het eten betrokken personen moeten ook door scheidingswanden met aerosol-beschermrand worden beschermd. Het uitdelende personeel moet bovendien FFP2/3-maskers dragen, om zichzelf en de medewerkers zo goed mogelijk te beschermen.

Afb. 3a: Typische plaatsing van conferentietafels, die niet meer wordt aanbevolen tijdens een pandemie.
Niet aanbevolen tafelplaatsing in een conferentieruimte
Afb. 3b: In het beschermingsconcept aanbevolen positionering van de luchtreinigers en beschermingswanden bij een tafelopstelling in U-vorm.
In het beschermingsconcept aanbevolen positionering van de luchtreinigers en beschermingswanden bij een tafelopstelling in U-vorm.

Installatie in conferentie- en vergaderruimten

In conferentie- en vergaderruimten wordt een U-vormige opstelling van de tafels aanbevolen (zie afb. 2).

Tussen de zitplaatsen moeten telkens transparante beschermingswanden met omlopende rand worden geïnstalleerd, om het directe infectiegevaar te minimaliseren. In het centrum van de tafelformatie moet de luchtreiniger worden gepositioneerd, zodat een optimale bescherming tegen een indirecte infectie gewaarborgd is. Voor een verbetering van de ruimtelucht moet de CO2-concentratie met een deeltjesmeetapparaat BQ30 permanent worden bewaakt, om indien nodig buitenlucht toe te voeren. Uitgebreid ventileren met een sterke temperatuurdaling is niet noodzakelijk, omdat de virussen door de luchtreiniger worden verwijderd.

Op alle routes door het bedrijf moeten FFP2/3-worden gedragen, omdat deze ruimten anders niet kunnen worden beschermd. Eenvoudige mond-neus-bedekkingen en chirurgische maskers bieden onvoldoende bescherming tegen aerosolen.

Balieopzetwand van acrylglas met aerosol-beschermrand
Balieopzetwand van acrylglas met aerosol-beschermrand
Balieopzetwand van acrylglas met aerosol-beschermrand

Veilig contact met klanten binnen de ontvangstomgeving:
Balieopzetwand van acrylglas met aerosol-beschermrand

Binnen ontvangstomgeving van uw onderneming is het infectierisico zeer hoog. Hier worden klanten, leveranciers en bezoekers begroet en worden documenten, goederen of informatie uitgewisseld. Direct contact met talrijke personen is daarom onvermijdelijk. Speciaal voor deze situaties met een verhoogd besmettingsrisico wordt de visueel attractieve balie-opzetwand met aerosolbeschermrand rondom aanbevolen. De transparante scheidingswand beschermt zowel de bezoekers als het personeel binnen de ontvangstomgeving het best mogelijk tegen rondvliegende druppeltjes en aerosolen.

Ongecompliceerde opstellen, hoge beschermende werking

De verheugend balieopzetwand is dankzij z'n doordachte constructie binnen een handomdraai opgesteld en verplaatst – zonder enige montage-inspanningen. Eenvoudiger en flexibeler kunnen de medewerkers bij een direct contact met klanten niet worden beschermd.

De balieopzetwand is verkrijgbaar in drie standaardafmetingen (meer afmetingen op aanvraag):

 • SMALL (h: 750 x b: 595 mm)
 • MEDIUM (h: 750 x b: 795 mm)
 • LARGE (h: 750 x b: 995 mm)

De 26 cm brede en 12,5 cm hoge doorvoeropening maakt het ongecompliceerd doorgeven van artikelen, geld of documenten mogelijk – bij een tegelijkertijd hoge bescherming tegen grotere druppeltjes en kleinere aerosoldeeltjes.

BQ30 luchtkwaliteitsmonitor

Regelmatig ventileren en CO2-stoplicht

In aanvulling op een permanente luchtreiniging moeten alle medewerkers de ramen in de kantoorruimten vanaf een CO2-waarde van 1000 ppm openen voor stootventilatie. Door de toepassing van ruimteluchtreinigers is dit echter voor het verlagen van de aerosolconcentraties echter niet absoluut vereist. Zo worden echter ook te hoge CO2-waarden in de ruimtelucht vermeden, die tot een nadelige beïnvloeding van het welzijn en concentratievermogen kunnen leiden. De bewaking van het CO2-gehalte gebeurt naar behoefte (afhankelijk van het aantal medewerkers in de ruimte) met de Luchtkwaliteitsmonitor BQ30.

Infectiebescherming voor kantoren en kantoorwerkplekken

Alle informatie in de “Adviseur beschermingswanden voor scholen, kantoren en bedrijven”

In de als PDF beschikbare “Adviseur beschermingswanden voor scholen, kantoren en bedrijven” kunt u zichzelf ervan overtuigen, hoe relatief eenvoudig een veilig hygiëneconcept in uw onderneming kan worden gerealiseerd. De adviseur bevat een “How-to” voor de implementatie van het door Prof. Christian Kähler aanbevolen hygiëneconcept voor het verblijf in gesloten ruimten, wetenschappelijk onderbouwde feiten m.b.t. de besmettingsrisico’s in binnenruimten, evenals technische oplossingen om het besmettingsrisico op kantoorwerkplekken tot een minimum te beperken. U kunt de PDF direct hier downloaden:

Direct naar de adviseur beschermingswanden voor scholen, kantoren en bedrijven
Direct naar het wetenschappelijk beschermingsconcept voor kantoren

Homeoffice onmogelijk?
Beschermt u uw medewerkers tegen infecties op kantoor!

Sinds corona is alles anders. Het alledaagse leven is veranderd. Homeoffice is echter niet voor alle bedrijven of afdelingen een alternatief. Is er een oplossing voor het zo infectieveilig mogelijk maken van het werk op kantoor?

Informeert u zich hier over een wetenschappelijk beschermingsconcept voor kantoren, dat de veiligheid tegen besmetting verbeterd.

Het beschermingsconcept voldoet aan de SARS-Cov-2 arbeidsbeschermingseisen:

Lees hier een uittreksel uit de arbeidsbeschermingsstandaard van het 'Bundesministeriums für Arbeit und Soziales':

Bijzondere technische maatregelen

1. Inrichting van de werkplek
Medewerkers moeten voldoende afstand (minimaal 1,5 m) t.o.v. andere personen houden. Is dit door het nemen van maatregelen bij het organiseren van de werkzaamheden niet mogelijk, moeten alternatieve beschermende maatregelen worden getroffen. Transparante afscheidingen moeten bij publieksverkeer en wellicht ook voor het afscheiden van de werkplekken met een anders onvoldoende gewaarborgde beschermingsafstand worden geïnstalleerd.

Verder worden door het beschermingsconcept de arbeidsbeschermingsregels m.b.t. de ruimtetemperatuur niet overtreden, zoals bij stootventilatie het geval is, omdat de temperatuur in het klaslokaal bij het gebruik van luchtreinigers niet lager wordt dan 19 °C.

Kopen

Schooltafel-scherm plexiglas met aerosolrand SMALL 800 x 69 x 500 tonen in Trotec webshop

Schooltafel-scherm plexiglas met aerosolrand SMALL 800 x 69 x 500

U bespaart: 96,64 €

101,63 € 4,99 € incl. BTW Nettoprijs excl. BTW weergegeven

Kopen

Schooltafel-scherm plexiglas met aerosolrand MEDIUM 1007 x 69 x 688 tonen in Trotec webshop

Schooltafel-scherm plexiglas met aerosolrand MEDIUM 1007 x 69 x 688

U bespaart: 112,02 €

121,97 € 9,95 € incl. BTW Nettoprijs excl. BTW weergegeven

Kopen

Bureau-scherm plexiglas met aerosol-rand 1158 x 69 x 688 tonen in Trotec webshop

Bureau-scherm plexiglas met aerosol-rand 1158 x 69 x 688

U bespaart: 101,84 €

111,79 € 9,95 € incl. BTW Nettoprijs excl. BTW weergegeven

Kopen

Baliescherm plexiglas met aerosolrand SMALL 595 x 250 x 750 tonen in Trotec webshop

Baliescherm plexiglas met aerosolrand SMALL 595 x 250 x 750

U bespaart: 96,64 €

101,63 € 4,99 € incl. BTW Nettoprijs excl. BTW weergegeven

Kopen

Baliescherm plexiglas met aerosolrand MEDIUM 795 x 250 x 750 tonen in Trotec webshop

Baliescherm plexiglas met aerosolrand MEDIUM 795 x 250 x 750

U bespaart: 103,80 €

111,79 € 7,99 € incl. BTW Nettoprijs excl. BTW weergegeven

Kopen

Baliescherm plexiglas met aerosolrand LARGE 995 x 250 x 750 tonen in Trotec webshop

Baliescherm plexiglas met aerosolrand LARGE 995 x 250 x 750

U bespaart: 111,98 €

121,97 € 9,99 € incl. BTW Nettoprijs excl. BTW weergegeven

Kopen

Details

Tafelscheidingswand small

Technische gegevens
Algemeen
  Artikelnummer 4.311.000.100
Afmeting
  Breedte (zonder verpakking) [mm] 1.000
  Hoogte (zonder verpakking) [mm] 500
  Tiefe (zonder verpakking) [mm] 69
  Breedte (beschermingswandzone) [mm] 800
  Hoogte (beschermingswandzone) [mm] 500
  Tiefe (beschermingswandzone) [mm] 69
Gewicht
  (zonder verpakking) [kg] 11,5

 Serie-uitrusting

 optioneel verkrijgbaar

 niet beschikbaar

Tafelscheidingswand medium

Technische gegevens
Algemeen
  Artikelnummer 4.311.000.105
Afmeting
  Breedte (zonder verpakking) [mm] 1.200
  Hoogte (zonder verpakking) [mm] 688
  Tiefe (zonder verpakking) [mm] 69
  Breedte (beschermingswandzone) [mm] 1.007
  Hoogte (beschermingswandzone) [mm] 688
  Tiefe (beschermingswandzone) [mm] 69
Gewicht
  (zonder verpakking) [kg] 12

 Serie-uitrusting

 optioneel verkrijgbaar

 niet beschikbaar

Tafelscheidingswand kantoor

Technische gegevens
Algemeen
  Artikelnummer 4.311.000.110
Afmeting
  Breedte (zonder verpakking) [mm] 1.158
  Hoogte (zonder verpakking) [mm] 688
  Tiefe (zonder verpakking) [mm] 69
Gewicht
  (zonder verpakking) [kg] 12

 Serie-uitrusting

 optioneel verkrijgbaar

 niet beschikbaar

Balieopzetwand S

Technische gegevens
Algemeen
  Artikelnummer 4.311.000.150
Afmeting
  Breedte (zonder verpakking) [mm] 750
  Hoogte (zonder verpakking) [mm] 750
  Tiefe (zonder verpakking) [mm] 250
Gewicht
  (zonder verpakking) [kg] 11,5

 Serie-uitrusting

 optioneel verkrijgbaar

 niet beschikbaar

Balieopzetwand M

Technische gegevens
Algemeen
  Artikelnummer 4.311.000.151
Afmeting
  Breedte (zonder verpakking) [mm] 795
  Hoogte (zonder verpakking) [mm] 750
  Tiefe (zonder verpakking) [mm] 250
Gewicht
  (zonder verpakking) [kg] 11,5

 Serie-uitrusting

 optioneel verkrijgbaar

 niet beschikbaar

Balieopzetwand L

Technische gegevens
Algemeen
  Artikelnummer 4.311.000.152
Afmeting
  Breedte (zonder verpakking) [mm] 995
  Hoogte (zonder verpakking) [mm] 750
  Tiefe (zonder verpakking) [mm] 250
Gewicht
  (zonder verpakking) [kg] 11,5

 Serie-uitrusting

 optioneel verkrijgbaar

 niet beschikbaar

Downloads

Laden...

Video's

 • Akten en volmachten tijdens de corona-pandemie

  De corona-pandemie stelt notarissen voor nieuwe uitdagingen. Zelfs bij de grootste besmettingen moet het notariaat open blijven voor bezoekers, omdat talrijke notariële handelingen een systeemkritieke betekenis hebben. "Zo zijn bijvoorbeeld ouderen of ernstig zieke mensen aangewezen op een snelle voorbereiding en notariële vastlegging van testamenten of andere zaken in verband met een overlijden,...

  Verdere informatie
 • Therapiesessies tijdens de corona-pandemie

  De beperkingen in het dagelijks leven, zoals lockdowns, contactverboden, verplicht thuiswerken, maar ook gesloten scholen en peuterspeelzalen en verzorgingshuizen - hebben allemaal sporen achtergelaten in de maatschappij. Veel volwassenen leiden tijdens de pandemie aan angststoornissen, angst om het voortbestaan en depressies. Maar ook aan kinderen en jongeren gaat de pandemie niet ongemerkt...

  Verdere informatie
 • H14-HEPA-totaaloplossing voor de naleving van de strenge eisen aan hygiëne en bescherming tegen infecties in vaccinatiecentra

  In tijden van pandemieën als de huidige coronapandemie, zijn er uitzonderlijke maatregelen en technische oplossingen nodig, in dit geval om de verspreiding van de Covid-19-verwekker SARS-CoV-2 in te dammen. De beste manier om het risico van infecties met corona in vaste en mobiele vaccinatiecentra te reduceren, is met TAC XT luchtreinigers met een hoge capaciteit. Met zijn variabel te combineren...

  Verdere informatie
 • Infectiebescherming in scholen en opleidingsinrichtingen

  Hierdoor kunnen infectieziekten, zoals Covid-19, zich bijzonder eenvoudig verspreiden in klaslokalen. Terwijl geschikte luchtreiniger met een hoge capaciteit en ruimteluchttechnische installaties door de lucht overgedragen infectiegevaar door het coronavirus SARS-CoV-2 minimaliseren, maken de acrylglas-scheidingswanden met een aerosol-beschermrand een gecombineerde bescherming tegen rondvliegende...

  Verdere informatie
 • Infectiebescherming voor rechtbanken, overheid en vergaderzalen

  Wat doen autoriteiten, rechtbanken of overheden, om tijdens de actuele corona-pandemie te kunnen blijven functioneren? Welke technische infectiebeschermingsoplossingen worden toegepast, om de bedrijfsvoering, zittingen en procedures in rechtbank- en vergaderzalen voortgang te laten vinden? Ons "Best-Practice"-voorbeeld voor rechtbanken, justitie en overheid informeert u over hoe medewerkers en...

  Verdere informatie
 • Kiemvrije ruimtelucht in restaurants en kantines

  Vooral binnen de horeca heeft de corona-shutdown een belangrijke invloed op het bestaansrecht. De reserves slinken, de tijd dringt en met de versoepelingen in het vooruitzicht is er vraag naar effectieve hygiëneconcepten voor personeel en gasten. Een belangrijke hygiënebouwsteen ter bescherming tegen aerogene infecties is het virusvrij houden van de ruimtelucht door een effectieve luchtreiniging...

  Verdere informatie
 • Aircosystemen, ventilatoren? Nee! Luchtreinigers!

  Niet alleen in tijden van corona verspreiden nepnieuws, onwaarheden en aanbevelingen voor airconditioners en luchtreinigers zich als een lopend vuurtjes via sociale media. Hierbij wordt gewaarschuwd voor aircosystemen als viruserspreiders. Eenvoudige ventilatoren worden als bescherming tegen infectieuze aerosolen in de lucht aangeprezen. Ongeacht of het raam is geopend of gesloten. Wat is waar?...

  Verdere informatie
 • Bacterie- en virusvrije ruimtelucht in kinderdagverblijven

  Infectieziekten zijn in peuterspeelzalen, de kinderopvang en vergelijkbare opvanginrichtingen niet zeldzaam. Naast de bekende kinderziekten, zoals bof, mazelen, rodehond, waterpokken, kinkhoest en vijfde ziekte, komen ook met diarree beginnende ziekten en infecties van de bovenste luchtwegen vaak voor. Met het coronavirus SARS-CoV-2 heeft een nieuwe infectieziekte zich gemanifesteerd, die vooral...

  Verdere informatie
 • Bacterie- en virusvrije ruimtelucht in scholen

  Een blijvende herstart van het reguliere onderwijs maakt ook een aantoonbaar beproefd hygiëneconcept voor virusvrije ademlucht in klaslokalen noodzakelijk. Hier vormt het coronavirus SARS-CoV-2 voor leerkrachten, reinigingspersoneel en schooldirecteuren een immense uitdaging. Want zelfs het regelmatig desinfecteren met spray of door afvegen beschermt niet tegen het virus, dat zich naast infectie...

  Verdere informatie
 • Virusgefilterde ruimtelucht in hotels en congrescentra

  Het hotel- en pensionwezen is bijzonder hard getroffen door de nog merkbare effecten van het coronavirus. Vrijwel alle hotels moesten als eerste sluiten en zullen waarschijnlijk ook na de van de wereldwijde pandemie het langst last hebben van de gevolgen. Zolang de angst voor een infectie met het coronavirus groter is dan het normale comfort van het hotel, zullen veel gasten vermijdbare nachten...

  Verdere informatie
 • Kiemvrije ruimtelucht met H14-virusfiltering op kantoor en in openbare ruimten

  Kantoortuinen, musea, openbare gebouwen en inrichtingen delen een gemeenschappelijk probleem: In omgevingen met veel publiek bestaat altijd het gevaar dat ziekmakende zwevende stoffen, allergenen, sporen, bacteriën en virussen worden verspreid via de ruimtelucht. Bij verlenging van het paspoort bij uw lokale burgerserviceloket, bij het aan- of afmelden van een voertuig bij uw postagentschap, maar...

  Verdere informatie
 • Virusvrije ruimtelucht in clubs en discotheken

  Overal kampen clubs en discotheken met de gevolgen van de coronacrisis. Terwijl restaurants en detailhandel weer zijn geopend, is deze beslissing voor clubs en discotheken nog niet genomen – wellicht omdat ze vaak als potentiële virus-hotspots worden gezien. Vooral dit aspect vereist effectieve hygiëneconcepten, waarmee uitbaters voor hun gasten en medewerkers een maximale bescherming tegen...

  Verdere informatie
 • Luchtreiniger met H14-virusfiltering voor fitness-studio's en therapieruimte

  Eigenaren van fitness-studio's, fysiotherapeuten, evenals behandelaars bij revalidatie, kennen het probleem maar al te goed: Afhankelijk van het jaargetijde en de temperatuur is de lucht in trainings-, resp. behandelruimten zeer bedompt – en dit ondanks het aanwezige ventilatiesysteem. Daarnaast wordt de ademlucht belast door zwevende stoffen, bijvoorbeeld stof, stikstofoxide en formaldehyde, maar...

  Verdere informatie
 • Virusvrije ruimte- en ademlucht in supermarkten, bouwmarkten en winkels

  Onregelmatig maar gestaag verspreiden wereldwijd nieuwe infectieziekten, zoals A/H5N1 (vogelgriep) of COVID-19 (coronavirus) zich, met deels drastische ingrepen in de verschillende aspecten van het openbare leven. Terwijl veel niet essentiële detailhandel in tijden van zeer infectieuze pandemieën gedwongen moeten sluiten om te verspreiding van een inmiddels nieuw ontdekt virus te verhinderen en zo...

  Verdere informatie
 • Virusvrije ruimtelucht in logistieke centra en productieomgevingen

  Actuele corona-uitbraken in post- of pakketdistributiecentra en verschillende verwerkingsbedrijven bewijzen op indrukwekkend wijze hoe snel productieprocessen of logistieke processen radicaal kunnen worden onderbroken als slechts één geïnfecteerde persoon binnen het personeelsbestand aanwezig is en geen effectieve tegenmaatregelen voor preventie van een luchtgedragen besmetting binnen de werkzones...

  Verdere informatie
 • Virusvrije ruimtelucht in de vleesindustrie

  Corona-uitbraken in slachthuizen en verschillende vleesverwerkende bedrijven zijn een duidelijke waarschuwing, hoe snel productieprocessen en complete ondernemingen volledig tot stilstand kunnen komen, als al slechts één geïnfecteerde persoon binnen het personeelsbestand aanwezig is en geen effectieve tegenmaatregelen voor preventie van een luchtgedragen besmetting binnen de werkzones zijn...

  Verdere informatie
 • Stofvrije bouwplaats door gebruik van luchtreinigers

  Op bouwplaatsen ontstaat veel stof. Vooral alle hak-, slijp-, snij- en freeswerkzaamheden en bij het loshakken van oud pleisterwerk of tegels. Meestal behelpen de bouwvakkers zich met adembescherming en moeten ze omvangrijke opruimwerkzaamheden op de koop toe nemen. Veel effectiever en gezonder is het gebruik van luchtreinigers, die het stof afzuigen, voordat het neerdaalt op vlakken en in de...

  Verdere informatie
 • Reiniging van ruimteluchttechnische installaties

  Schone ruimtelucht is op de werkplek en in openbare gebouwen niet alleen wettelijk voorgeschreven, het draagt ook aanzienlijk bij aan het dagelijks welzijn. Een regelmatige reiniging van ruimteluchttechnische installaties, waarborgt dat de lucht schoon blijft. Om te zorgen dat de zwevende stoffen kunnen worden uitgefilterd zoals voorgeschreven, vinden dienstverleners de geschikte luchtreinigers...

  Verdere informatie