Klantenservice en ondersteuning: +32 78 482 807

Mo-Vrij: 9:00 - 17:00

Dompelwaterpompen Trotec TWP-E-serie
Dompelwaterpompen Trotec TWP-E-serie
Dompelwaterpompen Trotec TWP-E-serie
Dompelwaterpompen Trotec TWP-E-serie
Dompelwaterpompen Trotec TWP-E-serie
  1. Producten en diensten
  2. Pompen
  3. Dompelpompen

Dompelpompen voor schoon en vuil water

Wij leveren altijd de beste oplossing voor u: Schoon water dompelpompen en vuilwater-dompelpompen

Dompelpompen: Het meest belangrijke in het kort

Wilt u zich informeren over dompelpompen en heeft u een snel overzicht nodig? Hierna vindt u de antwoorden op de meest belangrijke vragen: Wat is een dompelpomp? Hoe werken dompelpompen? Met welke aankoopcriteria moet u rekening houden bij uw keuze voor een bepaald model?

Werkingsprincipe van dompelpompen

Dompelpompen werken volgens het principe van de centrifugale kracht. De centrifugale kracht werkt bij draai- en cirkelvormige bewegingen om een rotatieas naar buiten. Dit principe kent u bijvoorbeeld bij wasmachines. Centrifugeert een wasmachine, wordt het water door een snelle draaibeweging door de gaten in de trommel naar buiten gedrukt.

Hetzelfde principe wordt gebruikt door dompelpompen. Door een opening in de onderkant van het apparaat wordt de vloeistof eerst aangezogen. Een motoraangedreven schoepenwiel transporteert de vloeistof via centrifugale kracht naar het verzamelkanaal. Van daaruit wordt de vloeistof door een drukaansluiting naar de afvoerende slang en uit de pomp getransporteerd.

Het grote voordeel van dompelpompen ten opzichte van andere pompen is de directe inzetbaarheid in vloeistoffen. Voor het afpompen zijn geen vloeistoftoevoerende pompleidingen nodig. De isolatie van alle spanningvoerende onderdelen zorgt voor een veilig gebruik. U kunt een dompelpomp met een goede kwaliteit op een permanente gebruikslocatie laten staan, zonder bang te hoeven zijn voor schade door vochtigheid.

Wat is een dompelpomp?

Dompelpomp

Dompelpomp zijn pompen die tijdens bedrijf in de af te pompen of te circuleren vloeistof - meestal water - worden ondergedompeld. Het gaat hierbij om elektrische pompen. Afhankelijk van het te verpompen volume, kan de pompcapaciteit tussen 600 en 30.000 liter per uur liggen. De toepassingsgebieden voor dompelpompen zijn zeer gevarieerd. Ze worden gebruikt bij brandweer en calamiteitenbescherming, evenals bij de watervoorziening, de afvalwaterrecycling, bij de bouw en zelf bij aquariumkunde.

Toepassing in het zwembad
Toepassing in de regenton
Toepassing in kanalen en drainageschachten
Ideaal voor het afpompen van vijvers

Aankoopcriteria voor uw dompelpomp

Afhankelijk van het doel waarvoor u uw dompelpomp wilt gebruiken, moet u prioriteit geven aan verschillende aankoopcriteria. De volgende criteria geven u een goed eerste overzicht. Meer details m.b.t. de dompelpompen uit het aanbod van Trotec vindt u in de betreffende detailbeschrijvingen.

  • Dompeldiepte: De dompeldiepte komt overeen met de maximaal toegestane afstand van de bovenkant van het apparaat tot het wateroppervlak. Dit kan een van de doorslaggevende aankoopcriteria zijn, als de pomp zich tijdens bedrijf volledig onder water bevindt. Bij een hoogwaardige laagspanningspomp, ligt de dompeldiepte typisch op zeven meter.
  • Opvoerhoogte: De opvoerhoogte beschrijft het hoogteverschil tussen de afpomplocatie en de doellocatie waar de vloeistof naar omhoog moet worden geleid. Een krachtige schoonwaterpomp, zoals de Trotec TWP 7505 E, heeft bijvoorbeeld een opvoerhoogte van tien meter en een vuilwaterpomp, zoals de TWP 11025 E, een opvoerhoogte van elf meter. Ligt de doellocatie lager dan de afpomplocatie, is de opvoerhoogte niet van belang, omdat door het verval geen capaciteit van de pomp noodzakelijk is.
  • Pompopbrengst: De pompopbrengst van dompelpompen wordt aangegeven in liter per uur. Instapapparaten voor privégebruik bereiken vaak slechts een pompopbrengst van minder dan 1.000 liter per uur. Krachtiger pompen verpompen tussen 1.000 en 15.000 liter. Bij een pompvolume van meer dan 10.000 liter per uur kan de dompelpomp ook bij zeer hoge eisen worden gebruikt, bijvoorbeeld bij overstromingen.
  • Deeltjesgrootte / korrelgrootte / grootte van vaste stoffen: De deeltjesgrootte (korrelgrootte of grootte van vaste stoffen) van dompelpompen geeft de maximale diameter van vaste stoffen in de te verpompen vloeistof. Schoonwaterpompen kunnen, ondanks de naam, deeltjesgrootten binnen een bereik van 5 mm de baas. Bij vuilwaterpompen ligt de deeltjesgrootte met 25 mm nog eens aanzienlijk hoger.
  • Restwaterpeil: Het restwaterpeil geeft aan hoeveel water na het pompen op de bodem of in het af te pompen reservoir achterblijft. Bij vlakaanzuigende dompelpompen is het restwaterpeil slechts enkele millimeters. De resterende vloeistof kunt u na het afpompen eenvoudig opdweilen. Vlakaanzuigende pompen zijn vooral bij waterschade in gebouwen een belangrijke aankoopcriterium. Bij hoogwaardige modellen zonder vlakaanzuigfunctie, zoals de Trotec TWP 4025 E, blijft restwater achter binnen een bereik van circa 35 mm. Moet bijvoorbeeld water uit een put worden opgepompt, is een dergelijk restwaterpeil geen probleem.
  • Kunststof of RVS: Dompelpompen met een pompbehuizing van RVS zijn robuuster en beter bestand tegen weersinvloeden, slaan en stoten. Het sterke materiaal verlengt bovendien de levensduur van de pomp. RVS-dompelpompen hebben hierdoor de voorkeur bij gebruik in putten of regenwaterbergingen, voor het doorlopend oppompen van water. Dompelpompen van kunststof zijn mobiele allrounders met een relatief laag gewicht. Ze kunnen eenvoudig en comfortabel worden getransporteerd. Bij normaal alledaags gebruik is een dompelpomp met kwalitatief hoogwaardige kunststofbehuizing voldoende beschermd tegen slaan en invloeden van buitenaf.
  • Vlotterschakelaar: De vlotterschakelaar zorgt dat de dompelpomp bij het bereiken van een bepaald waterpeil in- en uitschakelt. Zeer praktisch zijn dompelpompen met een vergrendelbare vlotterschakelaar, voor het individueel instellen van de gewenste vul- of waterpeilen. Dompelpompen met s vlotterschakelaar-vergrendeling kunnen naar keuze in handmatig bedrijf met automatische in- en uitschakeling of in continubedrijf met een gefixeerde vlotterschakelaar worden toegepast.

Overzicht: Welke Trotec dompelpomp is het meest geschikt voor welke toepassing?

Dompelpomptype: Schoon water dompelpomp Vuilwater-dompelpompen
Toepassingsgebieden TWP 4005 E / TWP 4006 E / TWP 7505 E / TWP 7506 E TWP 4025 E / TWP 4036 E / TWP 7025 E / TWP 7536 E / TWP 9000 ES / TWP 11025 E / TWP 11000 ES
Voor helder, licht verontreinigd water
Voor sterk verontreinigd water
Licht gechloreerd water
Kelderruimten
Wasmachinelekkage
Regvaten
Vijvers / zwemvijvers
Watertonnen
Overstromingen
Kleine bouwputten

Merkkwaliteit plus prijsvoordeel

Betrouwbaar, krachtig en geschikt voor de meest uiteenlopende toepassingsgebieden: Dat zijn de kwaliteitskenmerken van de dompelpompen van Trotec. Dankzij de krachtige prestaties, zijn ze zelfs opgewassen tegen extreme uitdagingen. Dus in elk opzicht HighPerformance, want wij staan voor merkkwaliteit en professionele oplossingen met een uitstekende prijs-/prestatieverhouding!

Onze dompelpompen voor schoon en vuil water zijn krachtige en betrouwbare 'onderwater'-pompen en verwerken grote debieten eenvoudig. Ze zijn geschikt voor talrijke toepassingen, zoals bewaterings- en ontwateringstaken in schoon tot sterk vervuild water. Bijvoorbeeld voor het verpompen van water uit meren, vijvers en rivieren, voor het ompompen en afpompen van water uit zwembaden, vijvers, waterbergingen, regentonnen of voor het leegpompen van volgelopen kelders.

Want heeft u te maken met helder of vuil water, met ondiepe of diepe oppervlakken, met kleine of grote vuildeeltjes, wordt het gebruik van een speciaal op uw eisen toegesneden pompoplossing aanbevolen. Terwijl pompen voor schoon water geschikt zijn voor gebruik in zwembaden, zwembassins, bekkens, waterbergingen en putten, pompen vuilwater-dompelpompen sterk vervuild water met een korrelgrootte van maximaal 25 mm. Daarom is er bijvoorbeeld ook bij ons onderscheid tussen vlakafzuigende schoon water dompelpompen en vuilwater-dompelpompen.


Wat is het verschil tussen schoon en vuilwater-dompelpompen:


Schoon water dompelpompen:

Schoon water dompelpompen dienen voor het effectief afpompen en ompompen van schoon of licht met vuildeeltjes verontreinigde vloeistoffen, bijvoorbeeld voor het verpompen van huishoudwater, regen- en lekwater, bij een lekkage van een wasmachine, evenals het leegpompen van zwembaden. Hoe groot de vuildeeltjes hierbij maximaal mogen zijn, zonder dat de pomp schade oploopt, wordt door de mate van de betreffende "maximale korrelgrootte" bepaald.

Bijzonder voordeel is dat schoon water dompelpompen de mogelijkheid hebben 'vlak af te zuigen'. Met deze technische eigenschap kan tot op een zeer lage waterstand van slechts enkele millimeters hoog worden afgepompt – bij het resultaat spreekt men van een "dweildroge waterafvoer". Het meest minimale afzuigniveau, dus het minimaal mogelijke peil, waarbij het water überhaupt kan worden afgepompt, kunt u vinden in de technische gegevens van de pompen.

Deeltjesgrootte en restwaterhoogte vergeleken
Deeltjesgrootte en restwaterhoogte vergeleken
Deeltjesgrootte en restwaterhoogte vergeleken

In schoon water mogen vuildeeltjes aanwezig zijn met een maximale diameter van 5 mm. Voor een dweildroog resultaat, kan een vlakafzuigende schoon water dompelpomp van Trotec het water op een vlakke ondergrond tot een restwaterpeil van 3 mm afpompen.

Vuilwater-dompelpompen:

Vuilwater-dompelpompen verpompen sterk verontreinigd water, waarbij bijvoorbeeld sprake bij het leegmaken van tuinvijvers, bekkens of waterbergingen, het leegpompen van bouw- en vuilwaterputten, het verpompen van water uit meren, vijvers en rivieren, evenals het bij nood leegpompen bij overstromingen. Ook hierbij bepaald de "maximale korrelgrootte" de maximale diameter van verontreinigingen, die de verpompte vloeistof mag bevatten. Uiteraard zijn vuilwater-dompelpompen ook geschikt voor het transport van schoon water. 

Naast de al eerder genoemde typische toepassingen, omvat het veelzijdige toepassingsbereik van vuilwater-dompelpompen het afpompen onder zware en extreme omstandigheden. De pompen vormen door hun hoogwaardige techniek een onontbeerlijke ondersteuning bij het leegpompen van bouw- en vuilwaterputten, evenals voor het bij nood afpompen bij overstromingen.

Deeltjesgrootte en restwaterhoogte vergeleken
Deeltjesgrootte en restwaterhoogte vergeleken
Deeltjesgrootte en restwaterhoogte vergeleken

In vuilwater mogen bijvoorbeeld geen steentjes, stukken hout of grondkluiten met een diameter van maximaal 25 mm zijn opgenomen. De krachtige vuilwater-dompelpompen van Trotec pompen het water af tot een restwaterpeil van 35 mm.

Vergelijking van opvoerhoogte en opbrengst van onze dompelpompen

Opvoerhoogte en stroomsnelheid

Opvoerhoogte en pompdebiet van de TWP 4005 E

Opvoerhoogte en stroomsnelheid

Opvoerhoogte en pompdebiet van de TWP 7505 E

Opvoerhoogte en stroomsnelheid

Opvoerhoogte en pompdebiet van de TWP 4025 E

Opvoerhoogte en stroomsnelheid

Opvoerhoogte en pompdebiet van de TWP 7025 E

Opvoerhoogte en stroomsnelheid

Opvoerhoogte en pompdebiet van de TWP 11025 E

Opvoerhoogte en pompopbrengst

Opvoerhoogte en pompopbrengst van de TWP 4006 E

Opvoerhoogte en pompopbrengst

Opvoerhoogte en pompopbrengst van de TWP 7506 E

Opvoerhoogte en pompopbrengst

Opvoerhoogte en pompopbrengst van de TWP 7536 E

Opvoerhoogte en pompopbrengst

Opvoerhoogte en pompopbrengst van de TWP 9000 ES

Opvoerhoogte en pompopbrengst

Opvoerhoogte en pompopbrengst van de TWP 11000 ES