Klantenservice en ondersteuning: +32 78 482 807

Mo-Vrij: 9:00 - 17:00

Dompelpompen voor grote diepte uit de TDP-serie
 1. Producten en diensten
 2. Pompen
 3. Dompelpompen voor grote diepte

Dompelpompen voor grote diepte – de voordelige methode voor het winnen van ongezuiverd water

Vooral in de hete en droge zomermaanden hebben huis- en tuinbezitters veel water voor de tuin nodig. Voordeliger dan het dure verse water uit de leiding is de waterwinning uit alternatieve bronnen. Huiswaterpompen en Tuinpompen van Trotec kunnen water met een opvoerhoogte tot maximaal 42 meter (afhankelijk van model en capaciteitsklasse) oppompen. Wilt u water uit een waterput met een grotere opvoerhoogte gebruiken, heeft u hiervoor een dompelpomp voor grote diepte nodig, zoals de TDP 5500 E, TDP 7500 E, TDP 370 E of TDP 750 E van Trotec. Want: Eenvoudige dompelpompen hebben doorgaans niet de noodzakelijke capaciteit voor het oppompen van water uit grotere diepten.

Dompelpomp voor grote diepte kunnen het kostbare nat uit grote diepten aan de oppervlakte brengen. Hiervoor wordt de pomp neergelaten in de waterput. Om een betrouwbaar pompbedrijf te waarborgen, moet de pomp hierbij volledig zijn omgeven door water. Om ze ook in krappe boorgaten te kunnen gebruiken, hebben dompelpompen voor grote diepte meestal een zeer slanke behuizing.

Dompelpompen voor grote diepte kunnen veelzijdig worden toegepast

Bijvoorbeeld in de tuinbouw en in de landbouw, bij kwekerijen en bij industriële productie. In privéhuishoudingen worden ze hoofdzakelijk als alternatieve bron van ongezuiverd water voor het huishouden, evenals voor het sproeien van moes- en siertuinen gebruikt. Zo smal en compact de pompbehuizing er ook uitziet, zo indrukwekkend zijn de prestaties die hierin verborgen zijn. Want de pomp kan een zeer hoge druk leveren, die het oppompen van water uit grote diepten, resp. grote opvoerhoogten mogelijk maakt.

Dompelpompen voor grote diepte bieden een stuk onafhankelijkheid

Ook vanuit de achtergrond van de klimaatverandering en de continu stijgende prijzen voor leidingwater, wordt het voor tuinbezitters financieel steeds aantrekkelijker bij de watervoorziening voor sierplanten en moestuin onafhankelijk te worden van het openbare net. Duurzame watervoorziening kan bijv. door een waterput worden gewaarborgd, die zich in het meest ideale geval al op het eigen terrein bevindt of daar geboord kan worden.


TDP-E-serie

Wat is een dompelpomp voor grote diepte?

Een dompelpomp voor grote diepte wordt permanent en volledig ondergedompeld in het water dat moet worden opgepompt. Karakteristiek voor dit pomptype is de meestal lange en behoorlijk dunne behuizing. Daarom kan hij ook perfect in krappe boorgaten worden gebruikt. Extreem krachtig en geruisloos pompt de pomp water op uit grote diepten, om hiermee bijvoorbeeld de tuin te sproeien of het huishouden te voorzien van ongezuiverd water.

Dompelpompen voor grote diepte bestaan uit 3 wezenlijke componenten:

 • Motor
 • Pomphydrauliek 
 • Waterdichte pompbehuizing met inlaatklep

Voordelen van een dompelpomp voor grote diepte van Trotec

 • Toepassing in zeer krappe ruimten (ook nauwe putboringen) en grote diepten (dompeldiepte tot max. 20 meter) is mogelijk
 • Hoge pompopbrengst
 • Zeer lange levensduur door robuuste RVS-behuizing en motor met koperen wikkelingen
 • Onderhoudsvrije motor met thermische beveiliging
 • Voordelige winning van ongezuiverd water uit putten of schachten
 • Duurzaam, milieuvriendelijk en energiezuinig
 • Krachtige aanzuigcapaciteit in diepe putten
 • Lange aansluitkabel van 20 meter

Hierop moet u letten ij de aankoop van een dompelpomp voor grote diepte

Doorslaggevende factoren bij de aanschaf zijn de benodigde opvoerhoogte e de gewenste, resp. benodigde waterhoeveelheid. Hierbij moet u zich bedenken vanaf welke diepte de pomp moet worden toegepast en hoe groot de opvoerhoogte van het water tot aan het aardoppervlak is. Ten slotte moet bij de pompkeuze ook rekening worden gehouden de waterkwaliteit – met andere woorden het aandeel zwevende stoffen, resp. de maximale korrelgrootte van de deeltjes. Dompelpompen voor grote diepte van Trotec zijn geschikt voor het verpompen van schoon water, lichte verontreinigingen worden uitgefilterd door het geïntegreerde RVS-filter.

Opmerking: Dompelpompen voor grote diepte leveren de beste aanzuigprestaties als ze volledig door water zijn bedekt. Zodra lucht binnendringt, worden de inzetbaarheid en het prestatievermogen nadelig beïnvloed.

Opvoerhoogten en pompopbrengsten

De opvoerhoogte definieert het maximale hoogteverschil dat de dompelpomp voor grote diepte voor het aanzuigen van water kan overwinnen. Het grootste hoogteverschil moet door de dompelpomp voor grote diepte kunnen worden overwonnen. De dompelpompen voor grote diepte TDP 5500 E en TDP 7500 E kunnen tot een dompeldiepte van 20 meter worden toegepast in waterputten. De dompelpomp voor grote diepte TDP 5500 E verpompt maximaal 6.000 liter water per uur. Zo kunnen bijv. meerdere tuinsproeiers zonder problemen tegelijk van water worden voorzien. De maximale opvoerhoogte van de pomp is 58 meter. De krachtige TDP 7500 E heeft weliswaar met 4.800 liter water per uur een lagere pompopbrengst, maar maakt de krachtige 750 Watt motor een maximale opvoerhoogte van 93 meter mogelijk.

Robuuste en waterdichte pompbehuizing

De motor en de andere elektronische componenten van de pomp moeten waterdicht zijn verpakt in de behuizing. Van metaal of kunststof – de behuizing moet zo robuust en sterk zijn, dat mechanische belastingen zoals stuiken, stoten of slaan geen invloed hebben. Ook mag het neerlaten in een smal en diep boorgat geen beschadigingen aan de behuizing veroorzaken. Alle door Trotec aangeboden dompelpompen voor grote diepte, hebben een hoogwaardige RVS-behuizing voor optimale bescherming en een lange levensduur.

Met zekerheid goed uitgerust

Omdat bij het gebruik van elektrische apparaten in het water bijzondere veiligheidsvoorzieningen noodzakelijk zijn, moet de pomp absoluut zijn uitgerust met de volgende veiligheidscomponenten:

Bestand tegen vuilwater

Dompelpompen voor grote diepte kunnen grondwater met verschillende vervuilingsgraden verpompen. Hiervoor moet de pomp zijn uitgerust met een geschikt filter, zodat een zo lang mogelijke levensduur wordt gewaarborgd. De Trotec dompelpompen voor grote diepte TDP 5500 E en TDP 7500 E hebben hoogwaardige RVS-vuilzeven.

Intelligente thermische beveiliging

Ter bescherming tegen oververhitting van de motor of het heetlopen van het apparaat, zijn de Trotec dompelpompen voor grote diepte seriematig uitgerust met een geïntegreerde thermische beveiliging. Deze schakelt de pomp bij dreigend oververhittingsgevaar automatisch uit.

Tips voor een lange levensduur van de dompelpomp voor grote diepte

Ook de beste dompelpomp voor grote diepte kan z'n prestaties alleen leveren als hij vakkundig wordt toegepast. Om schade aan het apparaat de voorkomen, moeten de volgende punten worden opgevolgd:

Waterpeil controleren

Een te laag waterpeil kan de functionaliteit van de dompelpomp voor grote diepte nadelig beïnvloeden en schade veroorzaken. Daarom moet het waterpeil regelmatig worden gecontroleerd.

Tip: Op de bodem van de waterput verzamelt zich in de loop der tijd vuil en afzettingen. De pomp moet daarom een minimale afstand van 50 cm tot de bodem hebben, zodat dit vuil niet wordt ongewerveld en aangezogen.

Waterkwaliteit controleren

Slibdeeltjes en grove verontreinigingen in het verpompte ongezuiverd water kunnen bij een schoon water pomp schade veroorzaken en zelfs leiden tot totale uitval.

Tip: Is het controleren van het waterpeil en van de -kwaliteit op moeilijk toegankelijke locaties niet mogelijk of alleen onder lastige omstandigheden, moet u evt. het gebruik van een Dompelpomp voor vuilwater in overweging nemen.

Alleen volledig ondergedompeld in het water gebruiken

Wilt u de dompelpomp voor grote diepte continu en gedurende een lange periode gebruiken, moet u waarborgen dat de pomp altijd volledig onder water is. Regelmatige controles zijn daarom vooral tijdens droge perioden onvermijdbaar. Daalt het waterpeil zo ver dat het bovengedeelte van de pomp zichtbaar droogligt, moet u de pomp direct uitschakelen.

Opmerking: Dankzij de robuuste RVS-behuizing en de hoogwaardige motor met koperwikkelingen, hebben de Trotec dompelpompen voor grote diepte TDP 5500 E en TDP 7500 E een extreem lange levensduur en is de motor volledig onderhoudsvrij!


Dompelpompen uit de TWP-serie

Pompen voor schoon en vuil water

De Trotec dompelpompen voor grote diepte TDP 5500 E en TDP 7500 E zuigen grote waterhoeveelheden aan uit smalle of brede, maar vooral diepe waterbronnen. Hierbij moet u wel exact weten wat de waterkwaliteit is. Want bevat het water teveel vuildeeltjes, wordt het gebruik van de pomp met een speciaal filter geadviseerd.

Moet het water vooral uit vuilwateromgevingen, zoals bouwputten, vijvers of zinkputten worden afgepompt, adviseren wij de aanschaf van een Vuilwaterpomp uit ons Dompelpompenassortiment.

De ideale uitbreiding: drukschakelaar voor automatische pompbesturing

Met een elektronische drukschakelaar kunt u uw waterpomp automatisch aansturen, zonder dat de pomp handmatig moet worden in- of uitgeschakeld. De drukschakelaar bewaakt zowel de waterdruk als het debiet in de leiding en zorgt dat de aangesloten pomp automatisch wordt in- en uitgeschakeld, zodra de waterkraan of tuinslang wordt gebruikt. Daarnaast beschermt de drukschakelaar de pomp tegen drooglopen en verlengd zo de levensduur hiervan. Voor onze tuinpompen uit de TGP-serie adviseren wij u de elektronische drukschakelaar TDP DSP als comfortabele plug & play oplossing. Met z'n geïntegreerde stopcontact kunnen Trotec tuinpompen zeer eenvoudig via de netstekker worden aangesloten op de drukschakelaar. Voor de Trotec dompelpompen voor grote diepte uit de TDP-serie bieden wij de Drukschakelaar TDP DS aan. Het open kabeluiteinde hiervan wordt direct met de schakelkast van de dompelpomp voor grote diepte verbonden en al direct zorgt de drukschakelaar daarna voor de automatische regeling van de watervraag. Kies ook bij drukschakelaars voor de betrouwbare merkkwaliteit van Trotec!

Drukschakelaar TDP DSP
Drukschakelaar TDP DS

 Serie-uitrusting

 optioneel verkrijgbaar

 niet beschikbaar