BZ27
 1. Producten en diensten
 2. Meetinstrumenten
 3. Klimaat
 4. Klimaatmeetapparatuur
 5. BZ26

CO2-luchtkwaliteitsmonitor BZ26

Met het CO2-stoplicht BZ26 houdt u de luchtkwaliteit altijd in de gaten – te gebruiken als beschermende maatregel tegen corona en over het algemeen voor meer welzijn

Wanneer moet worden geventileerd? Met de BZ26 weet u het!

De luchtkwaliteit heeft een sterke invloed op ons welzijn. Het CO2-gehalte in de lucht is een goede indicator bij het bepalen wanneer een ruimte door het openen van de ramen moeten worden geventileerd. Op tijd ventileren is vooral belangrijk in ruimten met een groot aantal personen en wordt onder andere als beschermende maatregel tegen een via de lucht overgedragen besmetting met coronavirussen aanbevolen. Ook de temperatuur en luchtvochtigheid hebben invloeden op onze gezondheid. Het loont dus deze ruimtelucht-kwaliteitscriteria altijd in de gaten te houden.

De BZ26 bewaakt de meest belangrijke luchtkwaliteitsparameters betrouwbaar

 • CO²-concentratie (Meetbereik: 400 tot 5.000 ppm)
 • Binnenruimtetemperatuur (Meetbereik: -9,9 °C tot 60 °C resp. 14,18 °F tot 140 °F)
 • Relatieve luchtvochtigheid (Meetbereik: 20 % r.v. tot 95 % r.v.)

en toont de gemeten waarden binnen gekleurde bereiken op het overzichtelijk afleesbaar, evenals in drie niveaus dimbaar display. Een comfortindicatie informeert u eenvoudig door een smiley-symbool of het ruimteklimaat binnen een ideaal, acceptabel of kritisch bereik ligt. Via een visueel, evenals akoestisch signaal, kunt u bovendien worden gealarmeerd bij grenswaarde-overschrijdingen.

CO2-stoplicht voor een gezonde woon-, leer- en werkomgeving

De BZ26 biedt u een betrouwbare bewaking van de binnenruimteluchtkwaliteit voor een betere bescherming van de gezondheid. Ideaal, bijv. in schoollokalen, kinderdagverblijven, kantoren, wachtkamers, vergaderruimten, seminars en natuurlijk ook thuis. Zo kunt u met een goedgevoel diep in- en uitademen. Het hoge informatiegehalte van de BZ26 wordt afgerond door een tijd- en datumweergave met weekdag en een programmeerbare wekker met sluimerfunctie.

Ventileren zonder energieverspilling

"Op gevoel" langer en vaker ventileren? Geen goed idee bij de hoge energieprijzen. Ongecontroleerd ventileren kan door energieverspilling duur worden. Efficiënter en comfortabeler is het ventileren met de BZ26. Er hoeft alleen nog als en zolang het ook echt noodzakelijk is voor de bescherming van de gezondheid te worden geventileerd.

Automatische basislijnkalibratie (Automatic Baseline Calibration)

De hedendaags verwachte CO2-waarde van de verse lucht is ca. 400 ppm (0,04 % vol.) CO2. Deze waarde wordt door het apparaat aangenomen als onderste grenswaarde (basislijn). Een speciaal algoritme controleert daarna gedurende meerdere dagen permanent de laagst gemeten CO2-meetwaarde van de sensor gedurende een voorgeconfigureerde tijdsinterval en corrigeert langzaam elke vastgestelde drift over een langere periode in vergelijking tot de te verwachten waarden van de verse lucht van 400 ppm (of 0,04 % vol.) CO2. Bij normale toepassingen in binnenruimten daalt het kookdioxidegehalte hierbij regelmatig in de loop van een week naar vrijwel het buitenluchtniveau. Door het meten van de waarden gedurende een periode van 7 dagen en het daarna vergelijken van de laagste waarde met het 400-ppm-punt, herkent het meetapparaat of het nulpunt moet worden aangepast of niet. Dit gebeurt volledig automatisch. Het algoritme maakt gebruik van het feit dat het CO2-gehalte in gebouwen/ruimten regelmatig gedurende een periode tot een minimum stabiliseert, als ze niet worden bewoond. In ruimten die permanent worden bewoond of waar continu een verhoogde CO2-concentratie heerst (bijv. in kassen), werkt dit principe van automatische kalibratie dus niet.

Behaaglijkheidsgrafiek

De behaaglijkheidsgrafiek toont het klimaatcomfortbereik

Zoals u kunt zien in de hieronder weergegeven behaaglijkheidsgrafiek (volgens Leusden en Freymark), voelen we ons binnen een klimaatcorridor van 20 tot 22 °C bij 40 tot 60 % relatieve luchtvochtigheid het meest behaaglijk.

Klimaatomstandigheden buiten deze waarden worden door de meeste mensen als onaangenaam ervaren. Bovendien kan door een te hoge luchtvochtigheid de meest uiteenlopende schade ontstaan. De eerste herkenbare alarmsignalen zijn meestal klamme kleding, muffe geur en vlekkerige wanden (weervlekken) of spruitende aardappels in kelderruimten. Wist u bijvoorbeeld dat schimmels al bij 70 % luchtvochtigheid kunnen ontstaan – en roest al bij 60 %? Zonder regulering kan de luchtvochtigheid in binnenruimten sterk schommelen en bereikt deze zelden uit zichzelf optimale waarden – ook afhankelijk van het jaargetijde en de klimatologische omstandigheden buiten.

Met de binnenruimte-klimaatmonitor heeft u altijd zicht op de temperatuur en het luchtvochtigheidsgehalte. 

Meer welzijn en bescherming van de gezondheid door een gecontroleerd ruimteklimaat

Of de lucht thuis, in de woon- of kinderkamer, in het klaslokaal, op de werkplek of in een productieomgeving goed voor de gezondheid is, is afhankelijk van verschillende factoren. Het algemene welzijn wordt direct beïnvloed door ruimtetemperatuur en luchtvochtigheid. Is het te koud of te warm, te droog of te vochtig, reageert het lichaam hierop. Ook de vorming van schimmelsporen kan worden gestimuleerd door een te hoge luchtvochtigheid. Ook heeft de kooldioxideconcentratie in de lucht een doorslaggevende invloed op ons prestatievermogen – zelfs als deze binnen de toegestane grenswaarden ligt. Een te hoge CO2-concentratie kan leiden tot vermoeidheid, concentratieverlies en prestatieverlies en bij kinderen en verzwakte personen ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken. Met de BZ26 houdt u de controle over alle belangrijke ruimteklimaatwaarden en kunt u gericht maatregelen nemen ter verbetering van de luchtkwaliteit.

CO2-monitoring verlaagt het corona-besmettingsgevaar

Bij een pandemie, zoals de corona-pandemie, is er een speciale rol voor het CO2-gehalte in de ruimtelucht en het ventileren als bescherming tegen infecties. De concentratie van kooldioxide (CO2) geldt algemeen als een goede indicator voor een hoge aerosolbelasting in binnenruimten. Aerosolen gelden als belangrijkste overdrager van het SARS-CoV-2-virus. Aerosolonderzoekers gaan er vanuit dat meer dan 90 procent van alle infecties plaatsvindt in binnenruimten via het inademen van infectieuze aerosolen, die eerder bij het ademen, spreken, hoesten of niezen door zieke personen zijn afgegeven. 

Het CO2-stoplicht BZ26, maakt hoge CO2-concentraties en de noodzaak voor het ventileren zichtbaar. Daarnaast kan een individuele CO2-alarmgrenswaarde worden gedefinieerd, bij overschrijding hiervan wordt dan een akoestisch en visueel waarschuwingssignaal gegeven. 

Minder energieverspilling door gecontroleerd ventileren

In het koude jaargetijde helpt de BZ26 bovendien bij het besparen van dure verwarmingsenergie, omdat alleen en zolang wordt geventileerd, als ook werkelijk nodig is op basis van de meetwaarden. Zo blijft de warmte in de ruimte langer behouden en hoeft de ruimte niet telkens opnieuw te worden verwarmd.

Luchtkwaliteitsmonitor BZ26 – onmisbaar voor gezond ventileren en een goed ruimteklimaat

Met de BZ26 houdt u de binnenruimteluchtkwaliteit betrouwbaar in de gaten. Het meetapparaat kan zowel door netstroom (meegeleverde USB-kabel), evenals met batterijen (3 x type AAA alkaline, 1,5 V) worden gebruikt. Een praktische opstelvoet en een geïntegreerde wandhouder, maken dat u kunt kiezen waar u het meetapparaat plaatst. Bij batterijvoeding moet de knop "DOWN" worden ingedrukt, zodat de CO2-waarde wordt bepaald. Tijdens gebruik van het apparaat via de USB- aansluiting, meet de BZ26 elke 6 seconden het CO2-gehalte in de lucht volautomatisch.

 • Aanbevolen voor het hygiëneconcept van scholen, kinderdagverblijven, verzorgingsinrichtingen, fitness-studio's of restaurants: Realtime meting van kooldioxide-concentraties in de ruimtelucht
 • Gelijktijdige weergave van CO2-waarden, ruimtetemperatuur, luchtvochtigheid, datum, weekdag en tijd
 • Minimale en maximale waarden functie voor CO2, luchttemperatuur en luchtvochtigheid
 • Kooldioxide-alarmfunctie met waarschuwingssignaal voor een vrij definieerbare grenswaarde
 • Extra symbool voor CO2-indicatie (comfortindicatie)
 • Automatische basislijnkalibratie
 • Handmatige kalibratie

Leveromvang

 • 1 x meetapparaat BZ26
 • 1 x USB-kabel
 • 3 x batterij 1,5 V AAA alkaline
 • 1 x korte handleiding

De BZ26 overtuigt met stijl en functionaliteit

BZ26 - afmetingen
Compacte en vlakke luchtkwaliteitsmonitor voor het registreren en visualiseren van het CO2-gehalte in de ruimtelucht.
BZ26 - functies
Alle belangrijke luchtkwaliteitsparameters in één overzicht. Extra weergave van tijd, datum en weekdag, evenals een wekfunctie.
BZ26 - klimaatcomfortzone - zeer goed
Weergave van de CO2-belasting met een gekleurd smiley-symbool in stoplichtkleuren als comfortindicatie.
BZ26 - klimaatcomfortzone - goed
Weergave van de CO2-belasting met een gekleurd smiley-symbool in stoplichtkleuren als comfortindicatie.
BZ26 - klimaatcomfortzone - slecht
Weergave van de CO2-belasting met een gekleurd smiley-symbool in stoplichtkleuren als comfortindicatie.
BZ26 - klimaatcomfortzone - zeer slecht
Weergave van de CO2-belasting met een gekleurd smiley-symbool in stoplichtkleuren als comfortindicatie.
BZ26 - alarmfunctie
Kooldioxide-alarmfunctie met visueel en akoestisch waarschuwingssignaal voor een vrij definieerbare CO2-grenswaarde.
BZ26 - 3 helderheidsniveaus
Dimbaar kleurendisplay met een indrukwekkende helderheid. Drie helderheidsniveaus maken een individuele aanpassing van de weergave aan de verlichtingsomstandigheden in de ruimte mogelijk – niveau 1: 100 % / niveau 2: 30 % / niveau 3: 1 %.
BZ26 - energievoorziening
Energievoorziening via meegeleverde USB-kabel of batterijen (3 x type AAA alkaline, 1,5 V).
BZ26 - plaatsing
Te gebruiken als staand apparaat en wandapparaat, dankzij de geïntegreerde en ingelaten wandbevestiging.
BZ26 - bediening
Gebruiksvriendelijke bediening via een bedieningspaneel op de achterzijde. Bij batterijvoeding moet de knop "DOWN" worden ingedrukt, zodat de CO2-waarde wordt bepaald. Tijdens gebruik via de USB-kabel, meet de BZ26 elke 6 seconden het CO2-gehalte in de lucht automatisch.

BZ26 – gewoon overal goed te gebruiken!

BZ26 - werkplek
Gecontroleerd ventileren op de werkplek, de kantoortuin of overal waar meerdere mensen in één ruimte aanwezig zijn – zonder het verspillen van verwarmingswarmte. Met ondersteuning van de BZ26 ventileert u alleen nog als het echt noodzakelijk is en zo lang als nodig is.
BZ26 - school/kinderdagverblijf
Correct ventileren op school en in een kinderdagverblijf? Met de BZ26 geen probleem! De luchtkwaliteitsmonitor toont u wanneer en hoe lang moet worden geventileerd tot de lucht zuiver is.
Vergelijking van technische gegevens

Alle klimaatmeetapparaten in een directe vergelijking:

Om te zorgen dat u exact de meest geschikte klimaatmeetapparaat kunt vinden, heeft u hier de mogelijkheid alle klimaatmeetapparaat van Trotec overzichtelijk met elkaar te vergelijken.

Modellen die u niet in de vergelijking wilt meenemen, kunnen eenvoudig worden weggeklikt.

Vergelijking van technische gegevens

Voordelen in de praktijk:

 • Gelijktijdige weergave van luchtkwaliteitsindicatie (CO2-concentratie), ruimtetemperatuur, luchtvochtigheid, tijd, datum en comfortindicatie
 • Comfortindicatie
 • Individuele CO2-alarmgrenswaarde definiëren met visueel, evenals akoestisch waarschuwingssignaal
 • Wekfunctie met sluimertoets
 • Extra symbool voor CO2-indicatie (comfortindicatie)
 • Absoluut geruisloos (behalve bij de alarmfunctie)
 • Minimale en maximale waarden functie voor CO2, luchttemperatuur en luchtvochtigheid
 • Insteloptie tussen °C en °F
 • Batterij-indicatie
 • LCD-display met overzichtelijke en goed afleesbare meetwaardeweergave
 • 3 dimbare helderheidsniveaus (100 % / 30 % / 1 % helderheid)
 • Automatische basislijnkalibratie
 • Handmatige kalibratie
 • Compact tafel- of wandapparaat in een modern en stijlvol design
 • Levert handige informatie voor schimmelpreventie
 • Optimale prijs-/prestatieverhouding
 • Energievoorziening door netstroom (meegeleverde USB-kabel), evenals via batterijen (3 x type AAA alkaline, 1,5 V)

Kopen

CO2-luchtkwaliteitsmonitor BZ26 tonen in Trotec webshop

CO2-luchtkwaliteitsmonitor BZ26

U bespaart: 34 %

91,46 € 59,95 € incl. BTW Nettoprijs excl. BTW weergegeven

Kopen

Technische gegevens

Technische gegevens
Algemeen
  Artikelnummer 3.510.205.055
Luchttemperatuur [°C]
  Meetbereik min. | Luchttemperatuur [°C] -9,9
  Meetbereik max. | Luchttemperatuur [°C] 60
  Resolutie [°C] 0,1
  Nauwkeurigheid <0 °C ±2 °C
  Nauwkeurigheid 0 °C bis 40 °C ±1 °C
  Nauwkeurigheid >40 °C ±2 °C
Luchttemperatuur [°F]
  Meetbereik min. | Luchttemperatuur [°F] 14
  Meetbereik max. | Luchttemperatuur [°F] 140
  Resolutie [°F] 0,1
  Nauwkeurigheid 20 % bis 39 % ±8%
  Nauwkeurigheid 40 % bis 80 % ±5%
  Nauwkeurigheid 81 % bis 95 % ±8%
relatieve luchtvochtigheid (%)
  Meetbereik min. | Relatieve luchtvochtigheid [%] 20
  Meetbereik max. | Relatieve luchtvochtigheid [%] 95
  Resolutie | relatieve luchtvochtigheid [%] 1
Kooldioxide (ppm)
  Sensor - kooldioxide PAS-Sensor (photoakustische Spektroskopie)
  Meetbereik min. | Kooldioxide [ppm] 400
  Meetbereik max. | Kooldioxide [ppm] 5.000
  Nauwkeurigheid | Kooldioxide [ppm] 50
  Nauwkeurigheid | Kooldioxide [%] 5
  Resolutie | Kooldioxide [ppm] 1
Energievoorziening
  Intern (batterij)
  extern (USB)
  Intern (batterij) 3 x 1,5 V AAA
Omgevingscondities
  Bedrijf - min. temperatuur [°C] -5
  Bedrijf - min. temperatuur [°C] 50
  Bedrijf ca. - max. rel vochtigheid (niet condenserend) [%] 90
  Opslag - min. temperatuur [°C] -5
  Opslag - max. temperatuur [°C] 50
  Opslag - max. rel vochtigheid (niet condenserend) [%] 90
Afmeting
  Lengte (zonder verpakking) [mm] 89
  Breedte (zonder verpakking) [mm] 125
  Hoogte (zonder verpakking) [mm] 22
Gewicht
  (zonder verpakking) [kg] 0,165
Standaardleveromvang
Standaardleveromvang
  Meetapparaat
  Bedieningshandleiding
  USB-kabel
  Batterij(en)
Bepaalde meetgrootheden en functies
intern sensorsysteem
  Temperatuur [°C]
  Temperatuur [°F]
  relatieve luchtvochtigheid [%]
  CO2
Functies en uitrustingen
  Meting van de relatieve luchtvochtigheid en de luchttemperatuur
  Meting van CO2
  Datum
  Kloktijd
  Weekdag
  Wekfunctie
  Snoozefunctie
  Omschakelfunctie temperatuurmeeteenheid °C/°F
  Weergave minimale waarde
  Weergave maximale waarde
  Alarmfunctie
  Batterijstatusindicatie
  Automatische basislijnkalibratie

 Serie-uitrusting

 optioneel verkrijgbaar

 niet beschikbaar

Accessoires

Laden...

Alternatieve producten

Laden...

Downloads

Laden...