TTSL, de Trotec systeemoplossing voor bewaking op afstand, werken op afstand, analyseren en documenteren van uw apparaten en drooginstallaties via een PC-browser of smartphone-app
 1. Producten en diensten
 2. Producten ‑ HighPerformance
 3. Waterschade ­sanering
 4. Sensorondersteunde droging met het TTSL-systeem voor waterschadesaneerders

Het Trotec TTSL®-platform voor waterschadesaneerders

Sensorondersteunde droging: Onze systeemoplossing voor bewaking op afstand, analyse en het documenteren van al uw apparaten en drooginstallaties

Altijd toegang tot de meetwaarden en apparaatinformatie, via MultiMeasure cloud op uw PC of smartphone
Drogingsvoortgang en apparaatstatus via smartphone controleren – altijd, vanaf elke locatie, eenvoudig via uw smartphone
Sensorondersteunde droging met TTSL®: De Trotec-systeemoplossing voor bewaking op afstand, werken op afstand, analyseren en documenteren van al uw apparaten en drooginstallaties

Mobiel, modulair, multifunctioneel – één platform voor alle drooginstallaties en apparaten

Succesvolle waterschadesaneerders moeten zowel voldoen aan de economische randvoorwaarden van de verzekeraars als de technische uitdagingen van een schadegeval en bovendien de aanspraken op comfort van het slachtoffer productief het hoofd bieden. Voor het voldoen aan de voorwaarden, is een optimalisatie en bewaking van de droogprocessen binnen een beveiligde dataomgeving in de praktijk eigenlijk onmisbaar. Hiervoor hebben wij het TTSL®-platform ontwikkeld:

Sensorondersteunde droging met TTSL® maakt het op eenvoudige wijze mogelijk de meest uiteenlopende sensorgegevens op willekeurige opstellocaties snel en eenvoudig beschikbaar te stellen – zonder dat specialistische kennis, bestaande bedrijfsnetwerken en uitgebreide IoT-projecten nodig zijn.

Met dit variabel toepasbare systeem kunnen waterschadesaneerders probleemloos alle actieve bouwplaatsen op afstand bewaken. Via TTSL® kunnen vanaf de kantoor-PC of via een app de klimaatgegevens op locatie worden opgeroepen, kunnen stroomverbruiksgegevens worden geregistreerd, gearchiveerd en gedocumenteerd.

TTSL® zorgt hierbij voor alle bewakingsfuncties bij uw drooginstallatie, alarmeert u het klokje rond bij problemen en meldt automatisch als de droging gereed is en de apparaten kunnen worden afgebroken – zo vervallen dure tussentijdse metingen door servicemonteurs. Daarnaast kan het systeem bij machinestilstand of stroomuitval direct een alarm activeren.

TTSL® brengt alles zo dichtbij, dat het zo lijkt dat u er zelf bent!

Via de cloudapplicatie MultiMeasure Center, hebben u en geautoriseerde medewerkers altijd zicht op alle installaties en processen van elk eindapparaat en kunt u professionele procesrapporten voor opdrachtgevers en verzekeringen aanmaken. En via TTSL® MultiStat kunnen de op TTSL® aangesloten apparaten direct via de cloud ook worden in- of uitgeschakeld.

Met TTSL® kunnen waterschadesaneerders direct
profiteren van vele kostenbesparende voordelen:

 • Sensorondersteunde droging: Het centrale cloud-platform maakt een snelle datatoegang
  bij alle drooginstallaties mogelijk – op ieder moment en vanaf elke locatie
 • Remote monitoring bespaart u onnodige ritten voor dure controlebezoeken op locatie of tussentijdse metingen door technisch personeel
 • Met de cloudapplicatie kan zeer eenvoudig een naadloze documentatie van het droogverloop worden aangemaakt
 • De permanente meetwaarderegistratie maakt een puntgerichte uitschakeling van de droogapparatuur mogelijk – zo wordt onnodig stroomverbruik vermeden en zijn de apparaten nooit langer aan het schadegeval gekoppeld dan noodzakelijk is en dus op tijd beschikbaar voor andere objecten

TTSL-voorbeeldinstallatie bij sensorondersteunde droging van dekvloerisolatie

Sensorondersteunde droging met TTSL®

Het TTSL®-platform maakt flexibele toepassingsscenario's zeer eenvoudig via plug & play mogelijk, voor bewaking op afstand, werken op afstand, analyseren en documenteren van uw apparaten en droogprocessen.

De voorbeeldinstallatie hiernaast toont een typische toepassing van de verschillende TTSL-componenten bij een dekvloer-isolatiedroging.

Met vlakke elektroden in de randvoeg en een TTSL boorgatsonde, wordt de doorvochtigingsgraad van de dekvloerisolatielaag geregistreerd.

En vrij in de ruimte geplaatste combi-sensor bepaalt de ruimteluchttemperatuur en -vochtigheid.

Alle sensoren zijn via meetboxen met de centrale communicatiebox TTSL-CB verbonden, die de gegevensuitwisseling met de cloudapplicatie MultiMeasure Center mogelijk maakt, waarmee u op ieder moment binnen een handomdraai alle meetwaarden en apparaatinformatie via PC of smartphone kunt oproepen.

En omdat TTSL® modulair is ontworpen, kunnen zowel kleine als grote bouwplaatsen hiermee flexibel worden uitgerust. Indien nodig kunt u de installatie eenvoudig uitbreiden met de benodigde TTSL®-componenten.


TTSL®-basis-installatie
Uitgebreide TTSL®-installatie

Hoe werkt TTSL®?

TTSL®-sensoren kunnen direct op locatie de meest uiteenlopende meetgrootheden registreren. Ter afsluiting van de projectspecifieke benodigde sensoren, zijn verschillende sensorboxen met specifieke interfaces beschikbaar. De sensorboxen worden met een kabel aangesloten op de TTSL-gateway. Deze zorgt voor de periodieke overdracht van de geregistreerde gegevens via GSM naar de Trotec cloudapplicatie MultiMeasure Center, die via een desktop-PC of een app kan worden opgeroepen. Via MultiMeasure Center kunnen ook remote-commando's aan de TTSL-gateway worden verzonden, bijvoorbeeld geactualiseerde alarmgrenswaarden of opdrachten voor het uitschakelen van machines.

Schematische opbouw van een TTSL-installatie

Basis-installatie:

Het hart van een TTL-basisinstallatie is de TTSL® CB (Communication Bridge). De TTSL® CB heeft alle interfaces voor het aansluiten van de benodigde TTSL®-SB-sensorboxen en voor de GSM-gegevensoverdracht naar de cloud. Voor gegevensregistratie op slechts een meetlocatie, is een enkele TTSL® CB voldoende.

Uitgebreide installatie:

Moeten op locatie meerdere meetlocaties worden bewaakt, zijn een of meerdere extra TTSL® MB geïnstalleerd en met de benodigde sensorsystemen verbonden. In dit geval fungeert de TTSL® MB als datalogger voor de meetwaarderegistratie van de aangesloten sensoren. Binnen vrij definieerbare intervallen geeft elke TTSL® MB de gegevens hiervan draadloos via ISM door aan de TTSL® CB, die alle gegevens van alle TTSL® MB's verzamelt en automatisch naar de cloud verstuurt.

Eenvoudige installatie en inbedrijfstelling

Alle TTSL®-componenten zijn voorzien van een QR-code, die met de MultiMeasure Center-app kan worden ingelezen. In dit kader kan elke box en elke sensor individueel worden voorzien van een naam en kan de gehele installatie worden toegewezen aan een project. Zodra de gegevens zijn opgeslagen, is het systeem klaar voor gebruik.

Eenvoudig een QR-code scannen en componenten integreren in het project

Alle TTSL®-componenten in één overzicht:

MultiMeasure Center

Uw besturingscentrale in de cloud voor alle TTSL-installaties en -gebruikers

Met de cloudapplicatie MultiMeasure Center, heeft u altijd zicht op alle installaties en processen van elk eindapparaat en kunt u professionele procesrapporten voor opdrachtgevers en verzekeringen aanmaken.

MultiMeasure Center geeft een lijst met alle bestaande projecten, die hier kunnen worden aangemaakt, geconfigureerd, geanalyseerd en gearchiveerd. Het projectoverzicht toont in één oogopslag alle bijbehorende meet- en sensorboxen, evenals de aangesloten sensortypen. In het MultiMeasure Center kan alle metadata voor uw projecten worden vastgelegd, naast de geïnstalleerde componenten ook opstellocatie, projectdeelnemers of geplande periode.

Al uw projectgegevens worden veilig en versleuteld opgeslagen in de cloud. Ook alle gegevens van afgesloten projecten blijven net zolang beschikbaar als u dat wenst.

Zijn de op locatie geïnstalleerde machines via TTSL® MultiStat aangesloten op de stroomvoorziening, kunnen de bedrijfstoestand of het stroomverbruik worden bewaakt, indien nodig kunnen de aangesloten machines via MultiMeasure Center ook naar believen worden in- of uitgeschakeld.

Overzichtelijke meetgegevensanalyse – doordacht alarm-management

Met MultiMeasure Center kunnen de meetgegevensstromen van alle in het project geïnstalleerde sensoren binnen een tijdsverloop worden bekeken, kan voor een detailoverzicht worden in- en uitgezoomd of kan de weergave tot een bepaalde periode worden begrensd. En het doordachte alarm-management van het TTSL®-systeem maakt het voor gebruikers niet alleen mogelijk voor elke sensor-meetgrootheid individuele drempelwaarden te definiëren, die bij over- of onderschrijding automatisch een alarm te activeren.

De alarmmeldingen kunnen bovendien voor het bereiken van verschillende drempelwaarden in verschillende escalatieniveaus ook tegelijkertijd aan individuele of meerdere meldingsontvangers worden verstuurd – zelfs projectoverkoepelend.

Multi-client-systeem

Alle meetgegevens worden binnen gedefinieerde intervallen draadloos via het mobiele telefoonnetwerk (GSM) naar de cloud verstuurd en kunnen via PC of app-client worden opgeroepen en geanalyseerd, voor opdrachtgevers worden gedocumenteerd of via SenseShare met collega's en klanten worden gedeeld.

Bovendien is MultiMeasure Center geschikt voor toewijzen van gebruikersrechten, zodat het geïntegreerde klant- en gebruikersbeheer niet alleen een flexibel beheer en projecttoewijzing van verschillende medewerkers mogelijk maakt, maar ook subprojecten voor eigen klanten kunnen worden geadministreerd en kunnen worden voorzien van individuele gebruikersrechten.

MultiMeasure Center: Uw besturingscentrale in de cloud voor alle TTSL-installaties en -gebruikers
MultiMeasure Center geeft een lijst met alle bestaande projecten, die hier kunnen worden aangemaakt, geconfigureerd, geanalyseerd en gearchiveerd
In het MultiMeasure Center kunnen alle componenten en metadata voor uw projecten worden vastgelegd

Eenvoudig een QR-code scannen en componenten integreren in het project
Alle meetwaarden en machine-informatie op elk moment overal toegankelijk via MultiMeasure cloud

MultiMeasure Center client-app

De slimme cloud-koppeling met alle TTSL-installaties

Met de client-app kunnen TTSL®-installaties zeer eenvoudig op locatie worden geconfigureerd en worden overgedragen naar de cloud. Alle TTSL®-meet- en sensorboxen, zijn hiervoor uitgerust met een individuele QR-code, die eenvoudig kan worden ingelezen in de app. Hierbij kan aan de individuele componenten een willekeurige naam worden gegeven, kunnen ze worden toegewezen aan projecten of kunnen nieuwe projecten worden aangemaakt.

Bovendien hebben geautoriseerde gebruikers vanaf elke locatie altijd toegang tot de meest actuele procesgegevens of machinetoestanden, kunnen ze processen bewaken en projectwijzigingen doorvoeren.


TTSL® CB

De communicatiecentrale met de cloud

Als communicatie-interface met de cloud, beheert de TTSL® CB (Communication Bridge) alle verbonden TTSL®-componenten, verzamelt hij als tussenopslag alle geregistreerde meetwaarden en verstuurt hij deze automatisch naar de cloud.

Via een eenvoudige 4-knopsbediening kan de TTSL® CB snel en probleemloos worden geconfigureerd. Het geïntegreerde display met een vierkleurige achtergrondverlichting, voor een snelle visuele terugmelding van de bedrijfsstatus, waarborgt een contrastrijke weergave, ook bij daglicht.

De TTSL® CB is niet alleen met vier 5-polige contrastekkeraansluiting met snelkoppeling voor verschillende TTSL®-SB-sensorboxen uitgerust, maar heeft ook interfaces voor ethernet, ISM en GSM.

Bij complexe multi-installaties, gebeurt de gegevensuitwisseling met de overige TTSL® MB-meetboxen via ISM – maximaal 63 extra TTSL® MB-meetboxen kunnen via een enkele TTSL®-CB draadloos via ISM in de installatie worden opgenomen.

En de TTSL® CB maakt automatisch verbinding met de cloud via het mobiele telefoonnetwerk. Standaardmodules zijn GSM 2G/3G, maar ook andere kunnen naar wens worden toegepast. TTSL® CB wordt zonder SIM-kaart geleverd, zodat de klant elke SIM-provider kan gebruiken.

De energievoorziening van de TTSL® CB gebeurt via het meegeleverde netdeel – ook voor de met een kabel verbonden TTSL®-SB-sensorboxen. Als buffervoeding dienen twee geïntegreerde accu's (2,6 Ah).

De robuuste behuizing met randbescherming, kan in meerdere lagen worden gestapeld en dankzij beschermingsgraad IP68 ook probleemloos in een ruwe bouwplaatsomgeving worden gebruikt.

TTSL® CB in een robuuste behuizing met beschermingsgraad IP68
De TTSL® CB kan in meerdere lagen worden gestapeld
TTSL® CB met aansluitingen met afsluitdoppen
TTSL® CB met aansluitingen met afsluitdoppen

TTSL® MB in een robuuste behuizing met beschermingsgraad IP68

TTSL® MB

Datalogger en universele interface

De TTSL® MB (Measurement Bridge) verzamelt als datalogger alle meetwaarden van de verbonden sensorboxen voor het afroepen door de TTSL® CB. Meerdere TTSL® MB kunnen op locatie parallel worden geïnstalleerd en worden beheerd door één TTSL® CB.

Via een eenvoudige 4-knopsbediening kan de TTSL® MB snel en probleemloos worden geconfigureerd. Het geïntegreerde display met een vierkleurige achtergrondverlichting, voor een snelle visuele terugmelding van de bedrijfsstatus, waarborgt een contrastrijke weergave, ook bij daglicht.

Met uitzondering van de GSM-interface, is de TTSL® MB vrijwel identiek aan de TTSL® CB en bevat eveneens vier 5-polige contrastekkeraansluiting met snelkoppeling voor het aansluiten van verschillende TTSL®-SB-sensorboxen, evenals een ethernet- en een ISM-interface.

De energievoorziening van de TTSL® MB gebeurt via het meegeleverde netdeel – ook voor de met een kabel verbonden TTSL®-SB-sensorboxen. Als buffervoeding dienen twee geïntegreerde accu's (2,6 Ah).

De robuuste behuizing met randbescherming, kan in meerdere lagen worden gestapeld en dankzij beschermingsgraad IP68 ook probleemloos in een ruwe bouwplaatsomgeving worden gebruikt.


TTSL® SB

De TTSL® SB -sensorboxen zijn als koppelschakel tussen de toegepaste sensorsystemen en de meetboxen voor de opslag van meetgegevens ontworpen. De sensorbox verwerkt ook de ingaande signalen en leidt deze voor opslag en doorsturen naar de cloud naar de aangesloten meetboxen.

Het voordeel ligt voor de hand: In plaats van het uitrusten van elke sensorbox met de eventueel benodigde elektronica voor de verwerking van de sensorsignalen, is elk van de TTSL®-SB-sensorboxen. Op deze wijze kunnen gebruikers profiteren van een voordelig systeem, dat eenvoudig te gebruiken is en tegelijk individueel kan worden aangepast aan elke situatie.

Elke TTSL® MB/CB kan worden verbonden met meerdere TTSL®-SB-sensorboxen, die talrijke interfaces hebben voor het aansluiten van de meest uiteenlopende sensorsystemen. Om een maximale veelvoud aan toepasbare sensorsystemen mogelijk te maken, zijn drie verschillende TTSL®-SB-sensorboxen beschikbaar.

Alle sensorboxen zijn voor het aansluiten van kabels bij de TTSL® CB of TTSL® MB, aan de achterzijde uitgerust met een 5-polige contrastekkeraansluiting met snelkoppeling. De kabelverbinding biedt het voordeel dat de gegevensoverdracht altijd stabiel is en zorgt tegelijkertijd voor een permanente energievoorziening.

Alle sensorboxen hebben aan de zijkanten twee opsteekbeschermers met geïntegreerde stapelholten en beschermingsgraad IP68, waardoor een probleemloos gebruik ook onder de meest ruwe omgevingscondities mogelijk is.

TTSL®SB-sensorboxen voor verbinding met de meest uiteenlopende signaalgevers

TTSL® SB-C-sensorbox voor klimaat- en industriesensoren
TTSL® SB-C-sensorbox voor klimaat- en industriesensoren
TTSL® SB-C-sensorbox voor klimaat- en industriesensoren
TTSL® SB-C-sensorbox voor klimaat- en industriesensoren
TTSL® SB-C-sensorbox voor klimaat- en industriesensoren, met als voorbeeld aangesloten combi-sensor voor temperatuur en vochtigheid

TTSL® SB-C

Sensorbox voor klimaat- en industriesensoren

De TTSL® SB-C sensorbox biedt twee aansluitmogelijkheden voor de meest uiteenlopende sensortypen:

Op de 4-polige contrastekkeraansluiting aan de voorzijde met snelkoppeling op positie X2 kunnen willekeurige industriële sensoren, resp. signaalgevers met 4 ... 20 mA uitgang worden aangesloten, waardoor talrijke toepassingen mogelijk zijn, bijvoorbeeld het meten van drukken, stroom/effectief vermogen, instelwaarden en werkelijke waarden en ontelbare andere toepassingen. Voor bedrading met de gewenste pulsgever is een 5-aderige verbindingskabel met aan één zijde een stekker met snelkoppeling met een standaardlengte van 5 m leverbaar.

De 4-polige contrastekkeraansluiting met snelkoppeling aan de voorzijde op positie X3 dient voor het aansluiten van sensoren met I2C-protocol, bijvoorbeeld de Trotec-combi-sensor voor het meten van ruimtetemperatuur en -vochtigheid, de Trotec Pt1000-contacttemperatuursensor.

Net als alle sensorboxen heeft de TTSL® SB-C aan de achterzijde op positie X1 een contrastekkeraansluiting met snelkoppeling voor de kabelverbinding met de gegevens ontvangende TTSL® MB/CB en wordt hierdoor ook gevoed.

De TTSL® SB-C is aan de zijkanten voorzien van twee opsteekbeschermers met geïntegreerde stapelholten en beschermingsgraad IP68, waardoor een probleemloos gebruik ook onder de meest ruwe omgevingscondities mogelijk is.


TTSL® SB-M

Sensorbox voor materiaal- en bouwvochtigheidsmeting

De TTSL®-SB-M-sensorbox heeft aan de voorzijde een BNC-aansluiting voor kabelverbinding met alle Trotec-meetelektroden voor materiaal- en bouwvochtigheidsmeting. Ook de TTSL®-boorgatsonde kan worden aangesloten op deze sensorbox. Hiervoor is slechts de TC20-verbindingskabel uit het Trotec-programma nodig. De meetgegevensuitvoer gebeurt in digits van 0 tot 100.

Net als alle sensorboxen heeft de TTSL® SB-M aan de achterzijde op positie X1 een contrastekkeraansluiting met snelkoppeling voor de kabelverbinding met de gegevens ontvangende TTSL® MB/CB en wordt hierdoor ook gevoed.

De TTSL® SBM is aan de zijkanten voorzien van twee opsteekbeschermers met geïntegreerde stapelholten en beschermingsgraad IP68, waardoor een probleemloos gebruik ook onder de meest ruwe omgevingscondities mogelijk is.

TTSL® SB-M-sensorbox voor bouwvochtigheidsmeting
TTSL® SB-M-sensorbox voor bouwvochtigheidsmeting
TTSL® SB-M-sensorbox voor bouwvochtigheidsmeting
TTSL® SB-M-sensorbox voor bouwvochtigheidsmeting
TTSL® SB-M-sensorbox voor bouwvochtigheidsmeting met als voorbeeld aangesloten vlakke elektroden

Overige verkrijgbare TTSL®-componenten:

TTSL®-boorgatsonde dekvloervochtigheidsmeting
TTSL®-boorgatsonde dekvloervochtigheidsmeting

TTSL®-boorgatsonde voor weerstandsvochtigheidsmeting bij isolatiedroging

In plaats van een standaard aanzuigaansluiting wordt deze boorgatsonde met de meegeleverde boorgatmanchet in de dekvloer-kerngatboring geïnstalleerd en wordt hier een slang voor het afzuigen van vochtige lucht aan bevestigd. De sonde is uitgerust met verende elektroden voor een weerstandgebaseerde vochtmeting van de dekvloerisolatielaag en wordt voor gegevensregistratie eenvoudig met een TTSL® SB-M sensorbox verbonden, zodat de dekvloervochtigheidswaarden probleemloos kunnen worden verzonden naar de cloud en via MultiMeasure Center kunnen worden bewaakt en gedocumenteerd. De TTSL®-boorgatsonde is leverbaar in twee verschillende lengten (275 en 415 mm).

Combi-sensor temperatuur en vochtigheid

Combi-sensor temperatuur en vochtigheid

Voor het aansluiten op TTSL® SB-C. De combi-sensor meet zowel luchtvochtigheid als temperatuur.

TTSL®-verbindingskabel
TTSL®-verbindingskabel

TTSL®-verbindingskabel

Voor het installeren zijn verschillende verbindingskabels leverbaar. Naast de in de lengten 3 m, 5 m en 10 m verkrijgbare 5-polige kabel voor het verbinden van meetboxen (CB/MB) en sensorboxen (SB), zijn ook 5- en 8-aderige verbindingskabels met aan één zijde een stekker met snelkoppeling voor de bedrading naar willekeurige pulsgevers en aansluiting op SB-C/SB-XIO verkrijgbaar.

TTSL®-paraatkoffer
TTSL®-paraatkoffer
TTSL®-paraatkoffer

Compleet in robuuste paraatkoffer

Met de TTSL®-systeemkoffer heeft u altijd alle componenten goed beschermd onder handbereik. Hij biedt plaats aan twee stuks TTSL® CB of MB, maximaal drie stuks TTSL® SB en alle accessoires. Een vergrendelbare scheider maakt een optimale indeling van de opbergruimte mogelijk.

Geschakelde contactdoos TTSL® MultiStat

Geschakelde contactdoos TTSL® MultiStat

De TTSL® MultiStat bevat twee onafhankelijk van elkaar schakelende 230 V stopcontacten, waarop willekeurige apparaten op locatie op het wisselstroomnet kunnen worden aangesloten. De stroomverdeler is uitgerust met een MID-meter en maakt het uitlezen op afstand van en documenteren van de bedrijfstoestand en het energieverbruik van de aangesloten apparaten mogelijk. Deze kunnen bovendien op basis van de vrij definieerbare grenswaarden voor meetgrootheden, bijvoorbeeld ruimtetemperatuur of luchtvochtigheid, automatisch worden in- of uitgeschakeld, daarnaast ook tijdgestuurd via de geprogrammeerde timerfunctie.

Tankvulpeil-sensor met ATEX-goedkeuring
Tankvulpeil-sensor met ATEX-goedkeuring
Tankvulpeil-sensor met ATEX-goedkeuring

Tankvulpeil-sensor

Voor het aansluiten op TTSL® SB-C. Ultrasoonsensor met ATEX-goedkeuring voor vulpeilbewaking, bijv. in brandstoftanks bij verwarmingstoepassingen. Volledig aansluitklaar, incl. IBC-tankdop.

Pt1000-contacttemperatuursensor
Pt1000-contacttemperatuursensor

Pt1000-contacttemperatuursensor

Voor het aansluiten op TTSL® SB-C. Bewaakt de dauwpunt-/oppervlaktetemperatuur. Extra lange verbindingskabel met geïntegreerde meetomvormer.

Trotec-vochtmeetelektroden

Vochtigheidsmeetelektroden

Alle Trotec-elektroden voor weerstandsvochtigheidsmeting kunnen op de sensorbox TTSL® SB-worden aangesloten. Hiervoor is slechts de TC20-verbindingskabel uit het Trotec-programma nodig.


TTSL-infofolder

TTSL-infofolder

Alle informatie over het TTSL-systeem en de werking hiervan, de verschillende TTSL-componenten en overtuigende praktische voordelen hebben wij voor u in een compacte vorm samengevat als informatiemap die u kunt downloaden. Hier direct de PDF downloaden.

Naar de TTSL-Infomap ...


Voordelen in de praktijk:

 • Eén platform voor alle gegevens en bouwplaatsen: Mobiel toepasbaar systeem voor bewaking op afstand, bediening op afstand, analyse en het documenteren van drooginstallaties en apparaten
 • Flexibel toepasbaar, snel installeerbaar en eenvoudig te gebruiken – zonder dat specialistische kennis nodig is
 • Sensorondersteunde droging: Het centrale cloud-platform maakt toegang tot gegevens op ieder moment en vanaf elke locatie mogelijk
 • Remote monitoring bespaart u onnodige ritten voor dure controlebezoeken op locatie of tussentijdse metingen door technisch personeel
 • Via de cloudapplicatie kan zeer eenvoudig een naadloze documentatie van het droogverloop worden aangemaakt
 • Puntgerichte uitschakeling van de droogapparatuur – zo wordt onnodig stroomverbruik vermeden en zijn de apparaten nooit langer aan het schadegeval gekoppeld dan noodzakelijk is en dus op tijd beschikbaar voor andere objecten
 • Modulair ontwerp voor voordelige op de behoefte afgestemde aanpassing en uitbreiding
 • QR-code van alle componenten voor eenvoudig installeren en inbedrijfstelling
 • Multi-client-systeem met autorisatiemogelijkheden – individueel aanpasbaar voor medewerkers en klanten
 • Overzichtelijke meetgegevensanalyse en exportmogelijkheden voor documentatie
 • Doordacht alarm-management:
  Maakt vrij definieerbare drempelwaarden voor alarmmeldingen van alle signaalgevers en bovendien voor het bereiken van verschillende drempelwaarden in verschillende escalatieniveaus ook het tegelijkertijd aan individuele of meerdere meldingsontvangers versturen van de alarmen mogelijk – zelfs projectoverkoepelend

Kopen

Technische gegevens

Accessoires

Laden...

Downloads

Laden...