Klantenservice en ondersteuning: +32 78 482 807

Mo-Vrij: 9:00 - 17:00

Praktische procesinformatie
  1. Producten en diensten
  2. Producten ‑ HighPerformance
  3. Waterschade ­sanering
  4. Isolatiedroogaggregaten
  5. Praktische procesinformatie

Praktische procesinformatie

De principes van isolatiedroging:

Bij het Overdruk-proces wordt droge, verwarmde lucht door speciale openingen toegevoerd aan de isolatie.

Tijdens de doorstromingsfase verrijkt de droge lucht zich met het vocht uit de laagopbouw, ontsnapt via de randvoegen of andere ontlastingsopeningen naar de ruimte en wordt door opgestelde ontvochtigingsaggregaten weer gedroogd.

Door deze kringloop wordt het drogen tot de materiaalspecifieke compensatievochtigheid bereikt.

Bij het Onderdruk-proces wordt het gehele proces omgekeerd. Met vacuümturbines wordt de vochtige lucht uit de isolatie getrokken.

Binnen de isolatie ontstaat zo een vacuüm, dat wordt gecompenseerd door de aanzuiging van door ontvochtigingsapparaten gedroogde ruimtelucht via de geopende randvoegen en andere ontlastingsopeningen.

Overdruk
Onderdruk

Voor- en nadelen van de processen vergeleken Overdruk Onderdruk
Gevaar voor het ongecontroleerd verspreiden van water in niet getroffen zones ja nee
Potentiële inventarisschade en verslechtering van het ruimteklimaat in aangrenzende gedeelten ja nee
Ingeperst vocht in rand-/hoekgedeelten kan leiden tot verlenging van de droogtijden ja nee
Oppervlaktecapaciteit bij identiek machinegebruik 100 % 80 %
Algemene duur van het drogen in relatie normaal sneller
Door mineralen veroorzaakte afscheidingen in natuursteenvloeren mogelijk door capillaire druk ja nee
Opbolschade bij bitumen-afwerkvloeren mogelijk ja nee
Bescherming tegen besmetting van de ademlucht door sporen of kankerverwekkende microvezels mogelijk nee ja
Aantal boringen dat noodzakelijk is voor luchttoe-/afvoeropeningen meer minder
Toepassingsmogelijkheden in hygiënegevoelige omgevingen, zoals ziekenhuizen, verzorgingshuizen, scholen, peuterspeelzalen, etc. verboden ja

Overdruk is niet hetzelfde als onderdruk!

Om een bepaald luchtvolume, bijvoorbeeld 100 m³ bij een tegendruk van 100 mbar (bijv. Styropor™, mineraalwol) aan te zuigen, is ca. 20 % meer energie nodig, dan voor hetzelfde luchtvolume bij dezelfde tegendruk (100 mbar) toe te voeren aan de isolatie. Bij een tegendruk van 150 mbar (bijv. perliet) neemt het verschilt toe tot 30 %.

Of met andere woorden: Een isolatiedroogaggregaat kan bij een overdrukproces ca. 20 tot 30% meer luchtvolume toevoeren aan de isolatie, dan afzuigen bij een onderdrukproces in een vergelijkbare opstelling!

Conclusie: Als gevolg van het proces zijn de bij onderdruk te realiseren oppervlaktecapaciteiten lager dan bij het overdrukproces.

Belangrijke aanwijzingen met betrekking tot het onderdrukproces:

Bij dit proces is het gebruik van een filtersysteem noodzakelijk, zodat geen water of vaste stoffen in de compressor kunnen komen. Dit zou leiden tot verstoppingen in de turbine en vernieling van het apparaat.

Maak daarom gebruik van de voordelen van de Trotec-filterketen – meer informatie hier ...