DA 4 Qube

Heeft u vragen?

Wij helpen u graag verder met meer informatie.

Centraal: +31 10 3135 250
 1. Producten en diensten
 2. Producten ‑ HighPerformance
 3. Waterschade ­sanering
 4. Drogingsregeleenheid DA 4 Qube
 5. Systeemvoordelen

Aan de pols van innovatieve droogtechniek

De DA 4 Qube zet de toon als het gaat om snelle en effectieve isolatiedroging – volautomatisch

Bij 80% van alle leidingwaterschade is er sprake van een niet homogene vochtverdelingen in de vloer: Sterk doorweekte zones grenzen aan minder of in geringe mate doorweekte zones.

Bij een conventionele onderdrukdroging van de isolatie, stroomt de voor het drogen gebruikte proceslucht door het werkingsprincipe in hogere mate door de drogere zones, dan door de meer vochtige, waardoor een duidelijk langere droogtijd en ook hogere energiekosten ontstaan.

In tegenstelling hiermee, zorgt de speciaal voor de onderdrukdroging ontworpen drogingsregeleenheid DA 4 Qube met de gepatenteerde Efidry-besturing – een speciaal ontwikkelde, sensorondersteunde en zelfregulerend bedieningseenheid – voor een volautomatisch actief aanzuigluchtmanagement tussen de verschillende te drogen zones.

De cyclustijden en aanzuigintervallen worden door de DA 4 Qube zelfstandig aangepast aan de specifieke materiaalmix en doorwekingsgraad van de isolatiezones en informeert deze de gebruiker over alle processen op het geïntegreerde statusdisplay.

Het sensorsysteem registreert niet alleen continu de doorwekingsgraad van de individueel bewaakte droogzones, maar analyseert en protocolleert doorlopend de vochtigheidswaarden en richt de hoofdzuigcapaciteit op het betreffende meest doorweekte gedeelte.

Daarnaast wordt de ruimteluchtvochtigheid gemeten, nadert deze een bepaalde isolatievochtigheidswaarde dan schakelt de DA 4 Qube automatisch om van actieve droging naar nadroging.

De DA 4 Qube is op de kop uitgerust met een goed afleesbaar en verlicht display met drie regels.
Statusdisplay met meerdere regels
Alle statusinformatie wordt afwisselend als “tekst” weergegeven op het display van de DA 4 Qube.
Statusdisplay met meerdere regels

Praktisch: Zelfs een stroomuitval brengt de DA 4 Qube niet van z’n stuk, want in dat geval hoeft hij niet opnieuw te worden ingeschakeld of geconfigureerd, omdat hij de laatste fase kan “onthouden” en vanaf dat punt betrouwbaar verder werkt. Zo kunnen door een gecombineerde toepassing van de DA 4 Qube met andere vergelijkbare uitrusting droogtijden en energiekosten, afhankelijk van het type schade, met 30 tot 70% worden gereduceerd of kan tot een 30% groter oppervlak in dezelfde tijd worden gedroogd!

Ook het aantal loze ritten door “meetritten op goed geluk” kan door het gebruik van de DA 4 Qube praktisch tot nul worden gereduceerd:

Dankzij de geïntegreerde GSM-modem van de DA 4 Qube, zijn waterschadesaneerders via de MQDatamonitor-verbindingsserver bent u op ieder moment in staat op afstand en realtime de drooggegevens op te vragen en uzelf te informeren over de actuele voortgang van de droging en automatisch een bericht te ontvangen, zodra de droging is beëindigd en de installatie kan worden afgebroken.

De “droging op de gok” wordt zo tot een betrouwbaar calculeerbaar vaste-tijd-project!

Niet in de laatste plaats brengt de drastisch verkorte saneringsduur ook een duidelijke reductie van de geluids- en de warmtebelasting bij de gedupeerden en een sneller hergebruik van de ruimten met zich mee.

Met de regeleenheid DA 4 Qube profiteren drogingsdienstverleners van “gestandaardiseerde drogingen” tegen aanneemprijs:

De drogingsregeleenheid DA 4 Qube van Trotec biedt niet alleen droogtechnische voordelen m.b.t. tijd- en energiebesparing, evenals een homogene isolatielaag-zonedroging, maar zorgt bovendien voor een permanente verandering van de werkprocessen en bedrijfsprocessen – en zo voor unieke kansen voor drogingsdienstverleners:

 • De DA 4 Qube maakt van een conventionele droging een “gestandaardiseerde droging” (droging tegen aanneemprijs): Alle drogingen zijn in het vervolg planbaar, het verloop wordt doorlopend geprotocolleerd en via datacommunicatie controleerbaar, de drogingstijden calculeerbaar.
 • Dure “Meetritten op goed geluk” vervallen volledig.
 • De DA 4 Qube vermindert de fatale economische gevolgen van opbouwfouten.
 • DE DA 4 Qube “concentreert” zich altijd automatisch op de meest vochtige zones.
 • “Gestandaardiseerde drogingen” geven meer zekerheid bij het plannen, met betrekking tot de inzet van personeel, materiaal en de calculatie!
 • Door gebruik van de DA 4 Qube wordt het “drogen op de gok” tot een betrouwbaar, calculeerbaar vaste-tijd-project.
 • Grotere, ook verder verwijderde gebieden, die tot op heden o.a. vanwege de “winst-killer ritten op goed geluk” niet lonend waren, kunnen niet door de onderneming economisch worden ontsloten.
 • Met hetzelfde materiaal en personeel kan de bruto opbrengst stijgen en kunnen omzet en winst betrouwbaar worden voorspeld.
 • “Droging tegen aanneemprijs” wordt zo mogelijk.
Wereldwijd uniek – exclusief alleen bij Trotec!
Maximale efficiëntie
Met twee Efidry-sensoren meet de DA 4 ook de mengverhouding en relatieve vochtigheid van de proceslucht, evenals de ruimteluchtvochtigheid en –temperatuur [1]. De DA 4-interface [2] maakt daarnaast een gegevenskoppeling met Qube+ of VX 5 MultiQube mogelijk.
DA 4 Qube
Voor het gebruik va de DA 4 Qube met al voorradige isolatiedrogers is de optionele DA-adapterplaat beschikbaar. Gemonteerd op de achterzijde kunt u zo ook bij drogingen met MultiQube-aggregaten uit uw bestaande voorraad van de voordelen van de extreem handzame DA 4 Qube profiteren.
Universeel toepasbaar

DA 4 Qube voor maximale efficiëntie bij de onderdruk-isolatiedroging

Maximale efficiëntie!