Trotec vloerinleggers

Heeft u vragen?

Wij helpen u graag verder met meer informatie.

Centraal: +31 10 3135 250
 1. Producten en diensten
 2. Producten ‑ HighPerformance
 3. Waterschade ­sanering
 4. Accessoires isolatiedroging
 5. Vloerinleggers

Trotec vloerinleggers

Visueel herstel eenvoudig gemaakt

Moet bij waterschade de isolatielaag worden gedroogd, zitten vaak topvloeren. zoals tegels, natuursteen of parket in de weg.

Wordt de vloer door de reparatie van de oorzaak van de schade of het drogen vernield, moet in het meest ongunstige geval de totale topvloer worden vervangen. Dit kost niet alleen veel tijd en geld, maar zorgt ook voor een aanzienlijke vuil-, stof- en geluidsbelasting.

Kunnen tegels niet vernielingsvrij worden verwijderd en zijn geen reservetegels verkrijgbaar, dan is de toepassing van Trotec vloerinleggers een optimaal saneringsalternatief.

Met Trotec inleggers voor een visuele reconstructie van vloerbedekkingen na waterschade, kunnen de duur en inspanningen bij de drogingsvoorbereidingen in extreme mate worden geminimaliseerd.

Alle Trotec vloerinleggers zijn hoogwaardige kwaliteitsproducten en voor zo goed als elk decor als passend of contrasterende tegenhanger verkrijgbaar. Hun hoge kwaliteit garandeert een volledig herstel van de gebruiksgeschiktheid van uw topvloeren.

Bovendien kan door het vastleggen van een attractief legpatroon een visuele verbetering worden gerealiseerd.

Voordelen in de praktijk:

 • Kostenverlaging door extreem verminderde saneringsomvang
 • Alle prestaties vooraf calculeerbaar – geen onverwachtse gevolgkosten
 • Aanzienlijk kortere saneringsduur
 • Sneller weer gebruiken van de betreffende ruimten
 • Minimale stof-, vuil- en geluidsbelasting
 • Flexibele plaatsing – past bij alle systemen
 • Omvangrijk kleur- en decorassortiment
 • Licentievrije oplossing zonder contractuele verplichtingen

Met Trotec vloerinleggers in slechts enkele werkstappen naar een perfect resultaat.

Vastleggen van het legpatroon

Stap 1: Vastleggen van het legpatroon

Bij een gemeenschappelijke bezichtiging van het te drogen oppervlak met uw klant, vindt de keuze van een bij de vloer passende inleg-decors plaats. Daarna wordt het ontwerpraster vastgelegd waarbij eventueel – naast de voor de technische droging noodzakelijke boorgaten – ook decoratieve boringen kunnen worden gemaakt voor een harmonisch le

Aanbrengen van de diepte- en vlakboorgaten

Stap 2: Aanbrengen van de diepte- en vlakboorgaten

Op basis van het vastgestelde legpatroon, worden vervolgens alle voor de inleggers benodigde vlakboringen aangebracht. Daarna vindt het maken van de voor de droging bedoelde boorgaten het diepboren tot de isolatielaag plaats.

Isolatiedroging

Stap 3: Isolatiedroging

Zijn alle diepboringen gemaakt, kan met de eigenlijke isolatiedroging worden begonnen.

Inbouwen van de Trotec vloerinleggers

Stap 4: Inbouwen van de Trotec vloerinleggers

Na het beëindigen van de droging worden alle drogingsboorgaten eerst op het betreffende hoogteniveau van de decoratieve vlakboorgaten opgevuld, daarna worden de vloerinleggers eenvoudig in alle boorgaten gelegd met een dunbedproces en daarna – op kleur aangepast aan de bestaande vloer – gevoegd.

 Serie-uitrusting

 optioneel verkrijgbaar

 niet beschikbaar