1. Producten en diensten
 2. Producten ‑ HighPerformance
 3. Infectiebeschermingsoplossingen
 4. Beschermingsconcept scholen

“Papa, wanneer mag ik weer naar school?” ...

... dat we deze zin van onze kinderen ooit zouden horen, zou een jaar geleden geen enkele ouder geloven.

Geen school betekent vakantie, plezier en spontaniteit. Sinds corona is alles anders. Voor onze kinderen, voor ouders, voor leraren, voor het gehele schoolwezen, de thuissituatie, speeltijden en ontmoetingen met vrienden en vriendinnen. Gisteren was alles normaal. Het alledaagse leven is veranderd. De heimwee naar deze normale situatie is er echter nog steeds. Vooral bij onze kinderen. Teruggaan naar school, op de vertrouwde plaats te kunnen zitten, naast Marcel of Dotti. Kletsen en leren. Ravotten en rustig werken. Voor alle basisschoolleerlingen doen ervaringen op, die weinig tegemoet komen aan hun ouders en hun behoeften. 

Trotec is partner van het project "Luchtreiniging in de klas"

Met schoolpuntzak snoep en masker.

De eersteklassers van de basisschool kent de schoolsituatie niet anders. De schoolfoto's tonen kinderen met puntzak snoep en masker. Over 30 jaar bij de schoolreünie zullen deze kinderen moeten raden wie zich achter het witte masker met de rode stippen verbergt. Eva of Rita? Er zijn nieuwe belangen en nieuwe regels bij het bij elkaar komen op school en dit zal de ervaringen en herinneringen van onze kinderen altijd bepalen. Wellicht zelfs het gedrag veranderen en sociale vaardigheden herdefiniëren.

De zitplaats rechts van mij is vrij ...

Kinderen hebben nabijheid nodig. Vooral als ze in een nieuwe omgeving komen, alles opnieuw willen en moeten ontdekken. Gaat niet meer onder corona-omstandigheden. Afstand is het grootste gebod. En de leerruimte is duidelijk beperkt. Leraren kunnen nog mar minimaal met mimiek en fysiek contact communiceren en helpen bij de eerste stappen bij het lezen, schrijven en rekenen.

Nieuwe regels. Oude scholen.

Uiteraard veranderen de ruimtelijke omstandigheden, ook bij een pandemie niet zomaar. Men moet zich richten naar de omstandigheden en proberen het juiste te doen. Centimeter voor centimeter zijn afstanden en looproutes berekend en vastgelegd. In het hele land. In alle scholen en schoolvormen. Maar we mogen niet vergeten dat we te maken hebben met kinderen. Regels moeten worden geleerd en daarna geprobeerd en geoefend worden. Ook dit is een proces dat tijd kost. Gedrag, vooral dat van kinderen, wijzigt niet omdat onzichtbare virussen een risico vormen in het klaslokaal. Virussen zijn onzichtbaar, kunnen niet worden aangeraakt en slechts moeilijk worden beschreven. Voor basisschoolleerlingen een gevaar dat niet altijd aanwezig is en dus ook niet altijd het gedrag bepaalt.

An algebra tot getallenlijn.

Of anders gezegd: van 8:00 tot 14:00 en zelfs langer dragen onze kinderen maskers. Maskers beschermen en dat is verstandig. Maar ze veranderen ook de kijk op de wereld, de communicatie met anderen en dragen, zoals actuele studies bevestigen, niet altijd bij aan een probleemloze concentratie van kinderen. Er wordt aan geplukt en geschoven, de positie wordt gecorrigeerd en in het koude jaargetijde hebben sommige maskers de neiging binnenin vochtig te worden en maken ze het ademen lastiger. Ja, maskers maken deel uit van ons beschermingsconcept. Maar ze veranderen ook sociale interacties. Ook verschillende belangenorganisaties voor leerlingen en studenten hebben begrip voor de maskerplicht in het onderwijs, als onderwerp, maar ook uit eigen ervaring dat “Concentratieproblemen en communicatieproblemen gepaard gaan met een mondkapjesplicht in het onderwijs”.

Muts op. We gaan ventileren.

Het wordt koud. In Duitse klaslokalen. De aanbeveling is: 20 minuten ventileren en ook in elke pauze. Voor het ventileren moeten alle ramen worden geopend, dus echte stootventilatie. Een raam in de kiepstand zetten is onvoldoende. Idealer is kruisventilatie, dus zorgen voor een trek. Politici geven leerlingen intussen de tip: “Kleed je warm aan. Of neem een dikke jas en pullover mee naar de les.” De regels voor het ventileren zijn moeilijk te volgen, kou leiden is voorgeprogrammeerd, net als loopneuzen en goed voor de concentratie is het allemaal ook niet echt, net als voor het energieverbruik van de scholen.

Levens beschermen.

Afstand houden. Maskers dragen. Weinig sociale contacten. En uiteraard hygiënemaatregelen waarborgen. Allemaal regels die niet alleen door kinderen moeten worden opgevolgd. Maar voor kinderen en jongeren is het lastiger dan voor mensen die al ouder zijn en meer levenservaring hebben. Britse onderzoekers en een studie, geleid door Prof. Wieland van de kinder- en polikliniek van de universiteit van Leipzig, constateren een “algemeen verlies aan levenskwaliteit bij kinderen en jongeren”. Dit effect heeft een verband met de sociale situatie en het inkomen van de ouders. Wat betekenen dergelijke inzichten? Het gaat niet alleen op de gezondheid, maar ook om de maatschappelijke gevolgen en psychische consequenties van een pandemie zoals corona. Wij moeten heir rekening mee houden en proberen ze zo gering mogelijk te houden.

4 bouwstenen. 4 keer veiligheid. 4 goede redenen voor een bijna normaal klaslokaal.

Acryl-beschermingswanden

Onze mobiele en stationaire scheidingswanden met aerosol-beschermrand bieden een unieke bescherming tegen druppeltjes en aerosolen.

Naar de beschermingswanden

Naar de luchtreinigers met een hoge capaciteit

Luchtreinigers met een hoge capaciteit

Mobiele luchtreinigingsapparaten met wetenschappelijk bevestigde effectiviteit tegen het coronavirus.
Made in Germany – van de marktleider.

Naar de luchtreinigers

Naar luchtkwaliteitsmonitor BQ30

CO2-stoplicht

Wanneer moet worden geventileerd? Met luchtkwaliteitsmonitoren kan worden bepaald wanneer teveel CO2, fijnstof- en aerosoldeeltjes in de ruimtelucht aanwezig zijn.

Naar luchtkwaliteitsmonitor BQ30

Naar de maskers

Mond-neus-maskers

Hoogwaardige wegwerp-mond-neus-maskers ter bescherming tegen druppeltjes en aerosolen. 

Zoals u ziet. Ziet u niets.

Transparantie en de aerosol-beschermrand langs de scheidingswanden zorgen voor een iets normalere schooldag. De scheidingswanden hebben een beschermrand rondom. Deze verhindert een snelle verspreiding van aerosolen. Zelfs als u uw tafelgenoot kunt afkijken omdat u zo dicht in de buurt zit, kan niets gebeuren. De beschermrand houdt de aerosolen en vochtige deeltjes tegen. Zo is school zonder masker mogelijk. Maar de alledaagse schooldag wordt ook weer menselijker.  Lachen, een stimulerende of strenge blik ... Signalen, die we nodig hebben om te kunnen communiceren en de vooral bij de dagelijkse schooldag van kinderen belangrijk is.

Ervaar meer

Buiten min 10 °C. Comfortklimaat in de klas.

Dat lukt met de TAC V+ luchtreiniger met een hoge capaciteit. De ramen blijven dicht. De lucht wordt effectiever bevrijd van aerosolen, dan mogelijk is met geopende ramen. Gecompliceerde stoot- en kruisventilatie binnen een cyclus van 20 minuten vervalt, het energieverbruik stijgt niet, de lucht wordt niet verwaarloosd en onafhankelijk van buiten- en binnentemperatuur gezuiverd. Bovendien is de TAC V+ zeer stil en geopende ramen laten, naast lucht, ook het straatgeluid binnen in het klaslokaal. Vele argumenten voor de TAC V+. Efficiëntie, continuïteit, berekenbaarheid, verlaging van de energiekosten, wetenschappelijk bevestigde effectiviteit bij de bestrijding van het infectierisico. En bovendien hoeft niemand het koud te hebben. Zo maakt de les ook in de winter plezier.

Ervaar meer

Rondlopen toegestaan.

Maar alleen met masker. De derde veiligheidspartner binnen het Trotec-schoolconcept is het hoogwaardige mond-neus-beschermmasker. Zodra leerlingen en leraren de beschermde zone achter de transparante scheidingswanden met aerosolranden verlaten, moet een masker worden gebruikt. En hier mag niet op worden gespaard, maar moeten kwaliteitsmaskers ter beschikking worden gesteld aan de scholen. Zo is onderwijs met maximale normaliteit en een minimum aan regels mogelijk.

Regelmatig ventileren en CO2-stoplicht

Regelmatig ventileren en CO2-stoplicht

In aanvulling op permanente luchtreiniging, moeten alle personen in de ruimte de ramen in de klaslokalen vanaf een CO2-waarde van 1000 ppm openen voor stootventilatie. Door de toepassing van ruimteluchtreinigers is dit echter voor het verlagen van de aerosolconcentraties echter niet absoluut vereist. Zo worden echter ook te hoge CO2-waarden in de ruimtelucht vermeden, die tot een nadelige beïnvloeding van het welzijn en concentratievermogen kunnen leiden. De bewaking van het CO2-gehalte gebeurt naar behoefte (afhankelijk van het aantal personen in de ruimte) met luchtkwaliteitsmonitor BQ30.

4 partners voor de veiligheid van onze kinderen.

 • Transparante scheidingswanden met aerosolbeschermrand rondom.

  Verhinderen het directe infectierisico door aerosoldeeltjes en maken maskers in het klaslokaal vrijwel overbodig

 • Ruimteluchtreiniger TAC V+.

  Effectief en betrouwbaar minimaliseren van het indirecte infectierisico. Energetisch zinvol en goed tegen de kou in klaslokalen.

 • Beschermmaskers.

  Zodra de beschermingszones worden verlaten, op weg naar de pauze, bij de lokaalwissel, biedt het mond-neus-masker veiligheid.

 • CO2-stoplichten.

  Wanneer moet weer worden geventileerd? Luchtkwaliteitsmonitoren geven aan wanneer het CO2-gehalte, de fijnstof- en aerosoldeeltjesconcentratie in de ruimtelucht te hoog zijn.

  Hier vindt u wetenschappelijk beproefde beschermingsconcepten voor scholen en opleidingsinrichtingen:

Ervaar meer

Infectiebescherming in scholen en opleidingsinrichtingen

Alle informatie in de “Adviseur voor veilig onderwijs”

In de als PDF beschikbare “Adviseur voor veilig onderwijs” kunt u uzelf zien hoe relatief eenvoudig een veilig hygiëneconcept voor scholen kan worden gerealiseerd. De adviseur bevat een “How-tot” voor de implementatie van het door Prof. Christian Kähler aanbevolen hygiëneconcept voor scholen, wetenschappelijk onderbouwde feiten m.b.t. de besmettingsrisico's in de klaslokalen, evenals technische oplossingen om het besmettingsrisico in het onderwijs tot een minimum te beperken. U kunt de PDF direct hier downloaden:

Direct naar de adviseur voor veilig onderwijs

Werkingsprincipe van de beschermingswand van acrylglas met aerosol-beschermrand rondom

De rondom aangebrachte aerosol-beschermrand van de acrylglas-beschermingswand van Trotec zorgt dat de stroom aerosoldeeltjes bij de rand gaat wervelen. Hierdoor blijven de aerosoldeeltjes langer in het gedeelte bij de geïnfecteerde persoon en vermengen ze zich met de lucht, voordat ze worden verdund en afgescheiden door de ruimteluchtreiniger. Bij een beschermingswand zonder rand stromen de aerosoldeeltjes die de acrylglasplaat raken ongehinderd over de plaatrand. Zo kunnen de mogelijk infectieus aerosoldeeltjes zich verspreiden tot de volgende tafelrij.

Kort uitgelegd: Wetenschappelijk beschermingsconcept voor scholen

In deze video toont Prof. Kähler, hoe klaslokalen moeten worden opgebouwd en uitgerust, om het directe en indirecte SARS-CoV-2 infectierisico te minimaliseren.