1. Producten en diensten
 2. Producten ‑ HighPerformance
 3. Infectiebeschermingsoplossingen
 4. Beschermingsconcept rechtbanken

"Hoe waarborgt men de toegang tot rechtbanken tijdens een pandemie?"...

... zonder de betrokkenen bij een proces bloot te stellen aan een Covid-19-besmetting?

De coronapandemie heeft ons leven veranderd. Het openbare leven, probleemloze persoonlijke contacten – alles op een laag pitje. Waar mogelijk moeten mensen thuis blijven en thuis werken. Een gezellig etentje bij de Italiaan om de hoek? Voorlopig gecanceld! Een gezellig bioscoopbezoek met vrienden? Voorlopig onmogelijk! Doch ondanks alles waar wij in ieder geval voorlopig van af moeten zien in het kader van de beperkingen van contacten, is een werkend rechtssysteem onmisbaar voor onze moderne maatschappij. De toegang tot justitie is een grondrecht, dat ook bij een pandemie moet worden gewaarborgd. Daarom zijn er effectieve hygiëneconcepten en technische oplossingen nodig voor rechtbankzaken en zittingen, om te zorgen dat justitie blijft werken.

Het recht mag niet worden belemmerd door de uitrusting van de rechtbanken

Dreigt onze rechtsstaat te worden aangetast door de pandemie?

Strafrechtelijke, civiele of bestuursrechtelijke processen – het coronavirus SARS-CoV-2 stopt ook bij de rechtbank niet. In het kader van de preventieve infectiebescherming aangehouden, resp. vertraagde processen leiden tot talrijke problemen. Naar aanleiding van een enquête van de 'Bundesrechtsanwaltskammer' (BRAK) klagen 75% van de ondervraagde personen over ernstige procesvertragingen van meer dan acht weken. De grootste vertragingen zijn ontstaan in het strafrecht met 58 procent, gevolgd door het sociaal recht met meer dan 56 procent.

Het recht mag niet worden belemmerd door de uitrusting van de rechtbanken

Het is lovenswaardig dat rekening wordt gehouden de bescherming van de gezondheid van alle berokkenen en blijkbaar minder urgente zaken indien mogelijk worden verschoven. De voorzitter van de BRAK-werkgroep "Waarborging van de rechtsstaat" ziet hierdoor de "Vrije toegang tot justitie" van burgers in het geding komen. Het recht en de uitvoering van rechtshandelingen zouden niet mogen leiden onder een gebrekkige uitrusting van de rechtbanken.

4 BOUWSTENEN VOOR EEN INFECTIEVEILIG RECHT

Naar de beschermingswanden

Acryl-beschermingswanden

Onze mobiele en stationaire scheidingswanden met aerosol-beschermrand bieden een unieke bescherming tegen druppeltjes en aerosolen.

Naar de beschermingswanden

Naar de luchtreinigers met een hoge capaciteit

Luchtreinigers met een hoge capaciteit

Mobiele luchtreinigingsapparaten met wetenschappelijk bevestigde effectiviteit tegen het coronavirus.
Made in Germany – van de marktleider.

Naar de luchtreinigers

Naar de maskers

Mond-neus-maskers

Hoogwaardige wegwerp-mond-neus-maskers ter bescherming tegen druppeltjes en aerosolen. Made in Germany met geteste filtercapaciteit.

Naar de maskers

Naar luchtkwaliteitsmonitor BQ30

CO2-stoplicht

Wanneer moet worden geventileerd? Met luchtkwaliteitsmonitoren kan worden bepaald wanneer teveel2, fijnstof- en aerosoldeeltjes in de ruimtelucht aanwezig zijn.

Naar luchtkwaliteitsmonitor BQ30

Infectiebescherming in de rechtbank

Kort proces voor druppeltjes en aerosolen

Aanklagers en advocaten maar ook de aangeklaagde en advocaat voeren tijdens een proces een continue dialoog – binnen de kleinst mogelijke ruimte. M.b.t. de normale procesgang bij het strafrecht is daarom een gecombineerde bescherming tegen vochtige speekseldruppeltjes en minuscuul kleine aerosoldeeltjes noodzakelijk. Deze tweevoudige bescherming wordt mogelijk gemaakt door acrylglas-scheidingswanden met aerosol-beschermrand, die tussen de zitplaatsen van de procesdeelnemers worden geïnstalleerd. De exclusief bij Trotec verkrijgbare scheidingswanden hebben een aerosol-beschermrand rondom, om infectieuze aerosolen en vochtige speekseldeeltjes van degene die ernaast zit af te weren. De bijzondere vorm van de aerosolrand verhindert dat de bij het ademen en spreken uitgestoten aerosoldeeltjes naar de medewerker ernaast zweven, voordat ze door geschikte ruimteluchtreinigers of ventilatiemaatregelen uit de ruimtelucht worden verwijderd.

Ervaar meer

Luchtreinigers met een hoge capaciteit zorgen in rechtbanken voor virus-, bacteriën- en aerosolvrije lucht

Veilige bewaring voor infectieuze virussen en aerosolen

Virusbelaste aerosolen in de ruimtelucht neemt de TAC V+ luchtreiniger met een hoge capaciteit veilig in bewaring. De mobiele ruimteluchtreiniger verwijdert 99,995 procent van alle luchtgedragen ziekteverwekkers uit de ruimtelucht. Hiertoe behoren naast de Covid-19-ziekteverwekker ook bacteriën, allergenen of fijnstofdeeltjes, die door geopende ramen in de binnenruimten komen. Vluchten uit het filter? Onmogelijk! Om te zorgen dat de in het filter afgescheiden ziekteverwekkers opnieuw in de ruimtelucht komen, wordt het speciale H14-HEPA-filter periodiek cyclisch verhit tot 100 °C. Door deze verhitting worden de micro-organismen in het filter vernietigd en het ontstaan van bacteriën, biofilm en schimmels zonder chemische toevoegingen die schadelijk zijn voor de gezondheid of UV-C-straling bestreden, bevestigd Prof. Kähler van de universiteit van de 'Bundeswehr München'.

Ervaar meer

Ook bij rechtbanken moeten permanent chirurgische maskers worden gedragen

"Wordt het virus gevaarlijker, moet het masker beter worden"

Aan het dragen van maskers zijn wij inmiddels gewend. Waren enkele weken geleden zelfgemaakte maskers nog voldoende voor de bescherming tegen infectieuze druppeltjes, vereisen de nieuw ontdekte virusmutaties een nog betere bescherming tegen infectieuze aerosolen en druppeltjes. Hoogwaardige medische maskers moeten daarom in alle openbare ruimten van de rechtbank worden gebruikt, waar de lucht niet permanent door ruimteluchtreinigers wordt gefilterd. Een relatief hoge bescherming is alleen mogelijk met medische maskers met een bewezen herkomst, geteste filtercapaciteit en een hoog draagcomfort.

Ervaar meer

Regelmatig ventileren en CO2-stoplicht

De beste preventie: Ventileren en CO2-stoplicht

In aanvulling op een permanente luchtreiniging wordt geadviseerd de ramen in de zittings- en procesruimten vanaf een CO2-waarde van 1000 ppm openen voor stootventilatie. Door de toepassing van ruimteluchtreinigers met een hoge capaciteit is dit echter voor het verlagen van de aerosolconcentraties niet absoluut noodzakelijk. Zo worden echter ook te hoge CO2-waarden in de ruimtelucht vermeden, die tot een nadelige beïnvloeding van het welzijn en concentratievermogen kunnen leiden. De bewaking van het CO2-gehalte gebeurt naar behoefte (afhankelijk van het aantal medewerkers in de zittingszaal) met de luchtkwaliteitsmonitor BQ30.

Ervaar meer

4 partners voor een optimale bescherming: Luchtreiniger, beschermingswand, masker, CO2-stoplicht

4 betrouwbare bouwstenen voor tegen infecties beschermde processen en zittingen:

 • Transparante scheidingswanden met aerosolbeschermrand rondom

  Verlagen het infectierisico door rondvliegende druppeltjes en kleine aerosoldeeltjes van alle betrokkenen bij het proces in de directe omgeving.

 • Ruimteluchtreiniger TAC V+

  Effectief en betrouwbaar minimaliseren van het indirecte infectierisico. Energetisch zinvol, wetenschappelijk bewezen effectiviteit en een belangrijke bijdrage voor een veilige rechtspraak.

 • Beschermmaskers

  Zodra de zitplaats wordt verlaten, op weg naar de zittingszalen, bij de ruimtewissel, biedt het medische mond-neus-masker veiligheid.

 • CO2-stoplichten

  Wanneer moet weer worden geventileerd? Luchtkwaliteitsmonitoren geven aan wanneer het CO2-gehalte, de fijnstof- en aerosoldeeltjesconcentratie in de ruimtelucht te hoog zijn.

  Hier vindt u wetenschappelijk beproefde beschermingsconcepten voor rechtbanken, overheid, kantoren en openbare inrichtingen:

Ervaar meer

Alle informatie in de "Adviseur beschermingswanden voor autoriteiten, scholen, kantoren en overheid"

Onze als PDF verkrijgbare "Adviseur beschermingswanden voor autoriteiten, scholen, kantoren en overheid" informeert u uitgebreid over hoe relatief eenvoudig een veilig hygiëneconcept bij overheid, scholen, justitiegebouwen en zittingszalen kan worden gerealiseerd. De adviseur bevat een "How-to" voor de implementatie van het door Prof. Christian Kähler aanbevolen hygiëneconcept voor het verblijf in gesloten ruimten, wetenschappelijk onderbouwde feiten m.b.t. de besmettingsrisico's in binnenruimten, evenals technische oplossingen om het besmettingsrisico op kantoorwerkplekken tot een minimum te beperken. U kunt de PDF direct hier downloaden:

Direct naar de adviseur beschermingswanden voor scholen, kantoren en bedrijven
Infectiebescherming voor kantoren en kantoorwerkplekken

Werkingsprincipe van de beschermingswand van acrylglas met aerosol-beschermrand rondom

De rondom aangebrachte aerosol-beschermrand van de acrylglas-beschermingswand van Trotec zorgt dat de stroom aerosoldeeltjes bij de rand gaat wervelen. Hierdoor blijven de aerosoldeeltjes langer in het gedeelte bij de geïnfecteerde persoon en vermengen ze zich met de lucht, voordat ze worden verdund en afgescheiden door de ruimteluchtreiniger. Bij een beschermingswand zonder rand stromen de aerosoldeeltjes die de acrylglasplaat raken ongehinderd over de plaatrand. Zo kunnen de mogelijk infectieus aerosoldeeltjes zich verspreiden tot de volgende tafelrij.

TAC V+ luchtreinigers van Trotec: Wetenschappelijk bewezen effectiviteit tegen Covid-19

De TAC V+ is wereldwijd de eerste mobiele ruimteluchtreiniger op de markt, die expliciet voor uitfiltering van virusbelaste aerosoldeeltjes in binnenruimten is ontwikkeld! Hiervoor waarborgt de luchtreiniger TAC V+ een snelle en zeer effectieve reductie van virussen in de ruimtelucht en neutraliseert hij zo het aerogene corona-infectierisico effectief direct op de opstellocatie.

Hij is vooral met het oog op de specifieke eisen voor middelmatige en grote ruimten, zoals schoollokalen, kantoren of horecaruimten ontwikkeld. Daarom waarborgt deze mobiele constructie met verrijdbaar onderstel hoge luchtvolumes, gecombineerd met een hoge toepassingsflexibiliteit. Opstellen, verplaatsen, instellen – alles binnen de kortst mogelijke tijd, altijd exact daar, waar de TAC op dat moment nodig is.