1. Producten en diensten
 2. Producten ‑ HighPerformance
 3. Infectiebeschermingsoplossingen
 4. Beschermingsconcept kantoren

“Hoe kan ik mijn medewerkers op de beste manier beschermen tegen de pandemie?” …

… is de algemene vraag, die elke werkgever zich moet stellen.

Veel bedrijven zien zich tijdens de corona-pandemie geconfronteerd met volkomen nieuwe uitdagingen. Was het vóór corona vaak genoeg om te voldoen aan de arbeidsbeschermingsverordeningen, om bijvoorbeeld bedrijfsongevallen op de werkplek te verhinderen, moeten tegenwoordig aanzienlijk omvangrijkere preventieve maatregelen worden getroffen, om de medewerkers op de werkplek tegen een infectie met Covid-19-ziekteverwekkers te beschermen. Tegelijkertijd betekenen de maatregelen voor de bescherming van de gezondheid van de medewerkers ook een beveiliging tegen uitval van de bedrijfsvoering en de hierbij ontstane kosten en omzetverliezen. Daarom wordt een effectief concept met technische oplossingen, die verder gaan dan de eisen van de door de SARS-CoV-2 arbeidsveiligheidsverordeningen, aanbevolen, om ziekteverzuim en effecten op de bedrijfsvoering tot een minimum te beperken.

Homeoffice is niet altijd mogelijk
Acrylglas-scheidingswanden en maskers beschermen kantoormedewerkers

Homeoffice of niet? De volgende corona-regels gelden voor kantoorwerkplekken

In het kader van de bescherming van de medewerkers tijdens de pandemie roept de regering werkgevers op hun medewerkers thuiswerkmogelijkheden te bieden – waar dat maar enigszins mogelijk is. Is dit vanwege de bedrijfsvoering niet mogelijk, bijvoorbeeld door een gebrekkige digitalisering of ontbrekende techniek thuis, moeten de betreffende beschermende maatregelen op de werkplek worden getroffen, om epidemiologisch relevante contacten te verminderen en de medewerkers op de best mogelijk wijze te beschermen voor directe of indirecte infectie door het SARS-CoV-2-virus.

Een gezond werkklimaat is de beste bescherming voor een onderneming

De relatie tussen het bedrijf en medewerkers is fundamenteel gewijzigd. Was vroeger het salaris het meest belangrijke instrument van de sociale partners, gelden tegenwoordig en vooral tijdens de actuele corona-pandemie andere waarden. Medewerkers verwachten terecht dat ze op de werkplek op de “best mogelijke wijze” worden beschermd tegen infectieuze ziekteverwekkers. Worden maatregelen voor infectiebescherming en dus de bescherming van de medewerkers halfslachtig geïmplementeerd, zal zich dat op de korte of lange termijn wreken door ontevreden medewerkers. Nog afgezien van de gevolgen voor de bedrijfsvoering, die een corona-uitbraak in de onderneming tot gevolg kan hebben.

4 bouwstenen. 4 keer veiligheid. 4 goede redenen om graag op het werk te komen.

Naar de beschermingswanden

Acryl-beschermingswanden

Onze mobiele en stationaire scheidingswanden met aerosol-beschermrand bieden een unieke bescherming tegen druppeltjes en aerosolen.


Naar de beschermingswanden

Naar de luchtreinigers met een hoge capaciteit

Luchtreinigers met een hoge capaciteit

Mobiele luchtreinigingsapparaten met wetenschappelijk bevestigde effectiviteit tegen het coronavirus.
Made in Germany – van de marktleider.

Naar de luchtreinigers

Naar luchtkwaliteitsmonitor BQ30

CO2-stoplicht

Wanneer moet worden geventileerd? Met luchtkwaliteitsmonitoren kan worden bepaald wanneer teveel2, fijnstof- en aerosoldeeltjes in de ruimtelucht aanwezig zijn.

Naar luchtkwaliteitsmonitor BQ30

Naar de maskers

Mond-neus-maskers

Hoogwaardige wegwerp-mond-neus-maskers ter bescherming tegen druppeltjes en aerosolen.

Infectiebescherming op kantoor

Zichtbaar effectief tegen onzichtbare aerosolen

Een veilige bescherming tegen grotere druppeltjes en voor het oog onzichtbare aerosoldeeltjes maken de acrylglas-scheidingswanden met een aerosolrand mogelijk. De exclusief bij Trotec verkrijgbare scheidingswanden hebben een beschermrand rondom, om infectieuze aerosolen en vochtige speekseldeeltjes tijdens de werkdag af te weren. De bijzondere vorm van de aerosolrand verhindert dat de bij het ademen en spreken uitgestoten aerosoldeeltjes naar de medewerker die ernaast of tegenover zit zweven, voordat ze door geschikte ruimteluchtreinigers of ventilatiemaatregelen uit de ruimtelucht worden verwijderd. Een geschikte beschermde ruimte voor elke medewerker. Een glasheldere mogelijkheid om medewerkers buiten het dragen van maskers, te beschermen tegen infectieuze aerosolen, die naar de unanieme mening van de wetenschap als belangrijkste overdrager van het SARS-CoV-2-virus gelden.

Ervaar meer

Luchtreinigers met een hoge capaciteit zorgen op kantoor voor virus-, bacterie- en aerosolvrije lucht

Buiten min 10 °C. Gezond werkklimaat in kantooromgevingen

Gaat het om te best mogelijke bescherming van de medewerkers, is een betrouwbare oplossing nodig, die onafhankelijk van de windomstandigheden en temperaturen beschermt tegen virussen in de lucht. Ventileren met open ramen is hiervoor geen oplossing. De luchtreiniger met een hoge capaciteit TAC V+ wel. De mobiele ruimteluchtreiniger filtert zelfs tijdens continubedrijf met een gelijkblijvende efficiency 99,995 % procent van alle luchtgedragen ziekteverwekkers uit de ruimtelucht. Infectieuze aerosolen, bacteriën of fijnstofdeeltjes en allergenen, die via geopende ramen in de binnenruimten komen – de TAC V+ biedt een vrijwel 100 procent bescherming tegen ziekmakende zwevende en schadelijke stoffen in de lucht. En bovendien hoeven medewerkers het ook in de koude winter niet koud te hebben, omdat de dure verwarmingsenergie door de open ramen verdwijnt naar de buitenlucht.

Ervaar meer

Ook op kantoor moeten permanent chirurgische maskers worden gedragen

Het plus aan veiligheid tijdens het dagelijks samenzijn

Inmiddels zijn we gewend aan het dragen van maskers. Medische maskers bieden een hoge bescherming tegen grotere druppeltjes en afhankelijk van het maskertype ook in bepaalde mate een bescherming tegen de minuscuul kleine aerosoldeeltjes, die worden uitgestoten bij het ademen en spreken. In alle omgevingen waar de lucht niet continu wordt gereinigd door luchtreinigers, moeten hoogwaardige maskers worden gedragen. Medische maskers met een bewezen herkomst, geteste filtercapaciteit en een hoog draagcomfort. 

Regelmatig ventileren en CO2-stoplicht

Regelmatig ventileren en CO2-stoplicht

In aanvulling op een permanente luchtreiniging moeten alle medewerkers de ramen in de kantoorruimten vanaf een CO2-waarde van 1000 ppm openen voor stootventilatie. Door de toepassing van ruimteluchtreinigers is dit echter voor het verlagen van de aerosolconcentraties echter niet absoluut vereist. Zo worden echter ook te hoge CO2-waarden in de ruimtelucht vermeden, die tot een nadelige beïnvloeding van het welzijn en concentratievermogen kunnen leiden. De bewaking van het CO2-gehalte gebeurt naar behoefte (afhankelijk van het aantal medewerkers in de ruimte) met de luchtkwaliteitsmonitor BQ30.

Ervaar meer

4 partners vopor een optimale bescherming: Luchtreiniger, beschermingswand, masker, CO2-stoplicht

4 betrouwbare bouwstenen voor een veilige werkomgeving:

 • Transparante scheidingswanden met aerosolbeschermrand rondom.

  Verlagen het infectierisico door rondvliegende druppeltjes en kleine aerosoldeeltjes van medewerkers in de directe werkomgeving.

 • Ruimteluchtreiniger TAC V+.

  Effectief en betrouwbaar minimaliseren van het indirecte infectierisico. Energetisch zinvol, wetenschappelijk bewezen effectiviteit en een belangrijke bijdrage voor een veilig werkklimaat.

 • Beschermmaskers.

  Zodra werkplek wordt verlaten, op weg naar de middagspauze, bij de lokaalwissel, biedt het medische mond-neus-masker veiligheid.

 • CO2-stoplichten.

  Wanneer moet weer worden geventileerd? Luchtkwaliteitsmonitoren geven aan wanneer het CO2-gehalte, de fijnstof- en aerosoldeeltjesconcentratie in de ruimtelucht te hoog zijn.

  Hier vindt u wetenschappelijk beproefde beschermingsconcepten voor kantoren en openbare inrichtingen:

Ervaar meer

Alle informatie in de “Adviseur beschermingswanden voor scholen, kantoren en bedrijven”

In de als PDF beschikbare “Adviseur beschermingswanden voor scholen, kantoren en bedrijven” kunt u zichzelf ervan overtuigen, hoe relatief eenvoudig een veilig hygiëneconcept in uw onderneming kan worden gerealiseerd. De adviseur bevat een “How-to” voor de implementatie van het door Prof. Christian Kähler aanbevolen hygiëneconcept voor het verblijf in gesloten ruimten, wetenschappelijk onderbouwde feiten m.b.t. de besmettingsrisico’ in binnenruimten, evenals technische oplossingen om het besmettingsrisico op kantoorwerkplekken tot een minimum te beperken. U kunt de PDF direct hier downloaden:

Direct naar de adviseur beschermingswanden voor scholen, kantoren en bedrijven
Infectiebescherming voor kantoren en kantoorwerkplekken

Werkingsprincipe van de beschermingswand van acrylglas met aerosol-beschermrand rondom

De rondom aangebrachte aerosol-beschermrand van de acrylglas-beschermingswand van Trotec zorgt dat de stroom aerosoldeeltjes bij de rand gaat wervelen. Hierdoor blijven de aerosoldeeltjes langer in het gedeelte bij de geïnfecteerde persoon en vermengen ze zich met de lucht, voordat ze worden verdund en afgescheiden door de ruimteluchtreiniger. Bij een beschermingswand zonder rand stromen de aerosoldeeltjes die de acrylglasplaat raken ongehinderd over de plaatrand. Zo kunnen de mogelijk infectieus aerosoldeeltjes zich verspreiden tot de volgende tafelrij.