Niet geschikt voor permanent gebruik als luchtontvochtiger: Granulaat
Home Comfort

Heeft u vragen?

Wij helpen u graag verder met meer informatie.

Centraal: +31 10 3135 250
  1. Producten en diensten
  2. Machines - HomeComfort
  3. Ontvochtiging
  4. Praktische kennis luchtontvochtigers
  5. Luchtontvochtigingsprocessen in één overzicht

Luchtontvochtigingsprocessen

Twee technieken – één doel: Gecontroleerde verlaging van te hoge luchtvochtigheid

Voordat we u laten kennismaken met de beide processen voor luchtontvochtiging, moeten we eerst een mythe uit de wereld helpen:

Verwarmen maakt warmer, niet droger

Verwarmen behoort absoluut niet tot de luchtontvochtigingsprocessen! Het is waar dat warmere lucht meer water kan opnemen dan koudere. De relatieve luchtvochtigheid zou zo door verhogen van de ruimtetemperatuur bij een gelijkblijvend watergehalte inderdaad dalen.

maar hoe warmer de lucht, hoe meer de lucht is omgeven door koudere oppervlakken, waarop het vocht weer condenseert. Want alleen door het opwarmen van de lucht verdwijnt immers geen vocht – het watergehalte van de lucht blijft gelijk.

Om het vocht in de ruimtelucht dus effectief hieraan te kunnen onttrekken, komt als technische oplossing alleen luchtontvochtiging door condensatie of adsorptie in aanmerking.

Condensatie versus adsorptie

Alle apparaten die als koudemiddeldroger, condensdroger, condensatieluchtontvochtiger of Peltier-ontvochtiger, worden aangeboden op de markt, zijn gebaseerd op het condensatieprincipe.

Daarnaast zijn er technieken voor adsorptiedroging. Hiertoe behoort ook het nog vaak aangeprezen granulaat, maar een echt merkbare, permanente luchtontvochtiging wordt bij dit proces alleen bereikt door elektrische apparaten met regeneratie van warme lucht, beter bekend als adsorptiedrogers.

Alles is een kwestie van techniek

Ook al zijn er vele apparaatnamen op de markt, het gaat doorgaans altijd om een van deze twee apparaatgroepen, waarvan de naam al aangeeft welke luchtontvochtigingstechniek is ingebouwd.

Afgezien van granulaat is de procedure bij alle elektrische apparaten hetzelfde, omgevingslucht voor ontvochtiging wordt eerst met een ventilator aangezogen om daarna in het apparaat hieraan vocht te onttrekken, zodat weer drogere lucht aan de ruimte kan worden afgegeven, die zich doorlopend mengt met de vochtige ruimtelucht, tot het gewenste luchtvochtigheidsniveau wordt bereikt.

De ontvochtigingsprocessen, toepassingsgebieden en -grenzen van beide apparaatgroepen verschillen echter aanzienlijk:

Bij een te hoge luchtvochtigheid is verwarmen geen oplossing: de lucht wordt weliswaar verwarmd, maar blijft toch vochtig.
Verwarmen maakt warmer, niet droger
Eenvoudig ventileren is ook geen luchtontvochtigingsoplossing, zo kan vocht niet permanent worden onttrokken aan de ruimtelucht.
Ook alleen ventileren helpt zelden
Droogmiddelzakjes worden hoofdzakelijk gebruikt als transportbescherming tegen vochtschade, bijvoorbeeld voor schoenen, elektronica, koffers, tassen of geneesmiddelen.
Droogmiddelzakjes als vochtbescherming tijdens transport

Condensatie

Zoals in Hoofdstuk 1 al is beschreven en in de Verzadigingscurve is weergegeven, is de wateropnamecapaciteit van lucht uitsluitend afhankelijk van de temperatuur hiervan. Hoe lager de temperatuur, des te minder water de lucht kan binden.

Maar wat gebeurt er als de met water verrijkte lucht plotseling afkoelt, bijvoorbeeld doordat deze lucht in aanraking komt met een kouder oppervlak?

In dat geval wordt de verzadigingsgrens van 100 % relatieve luchtvochtigheid overschreden, de lucht kan het overtollige vocht niet meer vasthouden, waardoor het op het koelere oppervlak condenseert tot water.

Ook lucht moet weleens stoom afblazen

Omdat waterdamp bij deze temperatuurgrens tot water condenseert, wordt deze aangeduid als dauwpunt. Dit fenomeen kent u beslist van koude flessen in de zomer, waarop zich condens vormt of van beslagen ruiten in de winter, evenals badkamerspiegels tijdens het douchen. Ook de mistige morgendauw is een zichtbaar teken van met vocht verzadigde koude lucht.

Koelt de lucht af, kan de lucht dus minder waterdamp opnemen en condenseert het overtollige vocht op koelere oppervlakken.

Condensdrogers werken volgens dit natuurkundige principe – daarom worden ze ook wel koudemiddeldrogers genoemd – omdat ze de doorstromende lucht tot onder het dauwpunt afkoelen en het opgenomen vocht door condensatie op een koud oppervlak hieraan onttrekken.

Het marktaanbod bij koudemiddeldrogers reikt van krachtige condensdrogers met compressortechniek – zogeheten compressorkoudemiddeldrogers – tot de zeer compacte Peltier-luchtontvochtigers met een laag energieverbruik, maar een aanzienlijk lager rendement en beduidend slechtere energiebalans.

Adsorptie

Terwijl condensdrogers op basis van het dauwpunt ontvochtigen, gebruiken adsorptiedrogers het principe van sorptie. Hierbij wordt het dampdrukverschil tussen de vochtige lucht en een hygroscopisch sorptiemiddel gebruikt voor het onttrekken van water aan de lucht.

Ook ontvochtigingsgranulaten behoren tot deze categorie, hoewel ze hooguit geschikt zijn voor het drooghouden van zeer kleine gesloten binnenruimten van verpakkingen.

Granulaat – weinig adequaat als permanente oplossing

Het oorspronkelijke en meest belangrijke gebruiksdoel van deze zakjes is bescherming van vochtgevoelige goederen bij transport en opslag. Iedereen kent de kleine zakjes die zijn ingesloten bij verzonden tassen, elektronica, geneesmiddelen of kleding.

Als echt alternatief voor luchtontvochtigers zijn granulaten echter ongeschikt. Bovendien is het een oneconomische wegwerpoplossing, die vraagt om regelmatige aanschaf van verse zakken granulaat voor de opnamebakken, omdat het granulaat hierbij niet wordt geregenereerd. Net als een spons zuigt het droogmiddel permanent water op uit de lucht en zodra het zich volledig heeft volgezogen, moet het worden vervangen – op de lange termijn is dit dus een zeer duur proces.

Bij elektrische apparaten met regeneratie van warme lucht gaat dit anders. Hierin draait een droogwiel, dat is gecoat met sterk hygroscopische stoffen zoals silicagel of lithiumchloride, dat de watermoleculen onttrekt aan de aangezogen en door het droogwiel stromende lucht.

Om te zorgen dat het droogwiel continu vocht kan opnemen, moet het op een andere plek weer worden afgegeven, dit gebeurt via regeneratie van warme lucht: Door een regeneratiegedeelte van het droogwiel wordt hete lucht geleid, die met warmte-energie de eerder in de rotor gebonden waterdamp weer uit de silicagel verdrijft.


Volgende hoofdstukken over condensatie:

Hoofdstuk 2.1: Condensdrogers met compressortechniek
Hoofdstuk 2.2: Condensdrogers met Peltier-techniek


Volgende hoofdstukken over adsorptie:

Hoofdstuk 2.3: Adsorptiedrogers

Beslagen spiegel na het douchen
Mistige morgendauw
Condensvorming op koude flessen in de zomer
Hete douche, morgendauw of koude dranken, condensatie is in het dagelijks leven overal aanwezig. Vochtige lucht komt in aanraking met een omgeving of oppervlak dat kouder is en condenseert – het werkingsprincipe van koudemiddeldrogers.

De afbeelding toont de ruimteklimatologische toepassingsgrenzen van koudemiddeldrogers en adsorptiedrogers. Bij koudemiddeldrogers zijn de modellen met circulatieontdooiing – in tegenstelling tot ontvochtigers met heetgasontdooiing – alleen toepasbaar binnen een omgevingstemperatuurbereik boven 15 °C.
Ruimteklimatologische toepassingsgrenzen van de ontvochtigingsprocessen
Ook kattengrit werkt volgens het principe van adsorptie. Het extreem hygroscopisch materiaal zuigt elke vorm van vocht op en moet regelmatig worden vervangen.
Ook kattengrit werkt volgens het principe van adsorptie

Luchtontvochtiger-apparaattechniek – praktische kennis van Trotec

Praktische kennis luchtontvochtigers – alle hoofdstukken voor u in één overzicht

Hoofdstuk 1: Basiskennis luchtvochtigheid – alles absoluut relatief
Hoofdstuk 2: Overzicht van de luchtontvochtigingsprocessen – condensatie en adsorptie
Hoofdstuk 2.1: Condensdrogers met compressortechniek
Hoofdstuk 2.2: Condensdrogers met Peltier-techniek
Hoofdstuk 2.3: Adsorptiedrogers
Hoofdstuk 3: Welk luchtontvochtigingsproces voor welk doel?