1. Produkter & Tjenester
  2. Måleinstrumenter
  3. Markering

Markeringsfarvestofferne fra Trotec er farvemidler i høj kvalitet, der kan bruges til mange formål. Det kan bl.a. være: lægekagesøgning ved husinstallationer eller på fladtage, tilslutningskontrol af spildevandsledninger eller vandfarvning til visualisering af flydevejene. Vores farvestofprogram byder på anvendelsesmuligheder til alle behov og rækker lige fra 100 % naturlige farvemidler i fødevarekvalitet til forskellige fluorescensfarvestoffer. Den følgende tabel giver hjælp til at vælge det bedst egnede markeringsmiddel:

Hvilket farvestof til hvilket formål?

Hjælp til det rette valg af markeringsfarvestoffer

Pure-Serie Uranin Luminat
Indholdsstoffer i 100 % fødevarekvalitet
Biologisk nedbrydelig, omsættes naturligt via stofskiftet
Ufarlig for mennesker og dyr
Skadeligt i for høj dosis
Rækkeevne
Kapillær indtrængning
Kemisk langtidsstabil til langtidsundersøgelser
Luminescens ved hjælp af UV-lys
Farveintensiv (også synlig i mørkt, stillestående vand)
Farveløs, farveneutral brug
Generelt anerkendt til lægekagesøgning/påvisning af flydeveje *
Egnet til opdagelse af rørbrud*
Egnet til opdagelse af utætheder i murværk*

* Kemiske tracere (markeringssubstanser) har – afhængigt af behandlingsvarighed og eksponering – toksisk potentiale. Derfor kan anvendelse sammen med drikkevands- eller grundvandsledninger være problematisk. Alt efter formålet er de naturlige farver i Trotecs Pure-Serie et 100 % biologisk alternativ. Ellers er Uranin det anbefalede middel – særligt til påvisning af flydeveje og til tæthedskontrol af murværk. I tilfælde, hvor markeringssubstansen ikke må efterlade farvespor på objektet, og den samtidig skal være kemisk langtidsstabil, anbefaler vi Luminat, som kun bliver synligt ved bestråling med UV-lys.