Kvalitetssikring af rørnet og vandbehandling

Du har spørgsmål?

Vi hjælper dig gerne videre med yderligere information.

Erhverv: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Slutforbrugere: +49 2452 962 450
E-mail: info@trotec.com
  1. Brancheløsninger
  2. Brancheoversigt
  3. Vand og renovation

Teknik og serviceydelser til vandforsynings- og spildevandsselskaber

Kvalitetssikring af rørnet og vandbehandling

De forskellige virksomhedsområder i Trotec-gruppen kan forsyne vandforsyningsselskaber med alt inden for effektive udstyrsløsninger og serviceydelser til sænkning af omkostninger og kvalitetssikring:

  • Inden for området vandbehandling forhindrer vores affugtningsløsninger ikke blot kondensering, korrosion eller dannelse af skimmelsvamp og beskytter elektroniske anordninger, de sørger også for sikring af de hygiejniske krav og hjælper til at sænke drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne.
  • Inden for området vandrørsnet og vandførende teknik garanterer vores måletekniske udstyr og serviceydelser ikke kun effektive tabsreduktioner med hurtig og præcis lokalisering af lækager, men forhindrer også dyre fejlgravninger med præcise, ikke-destruktive ledningsdetekteringer.

Få gavn af synergifordelene fra vores forskellige virksomhedsområder. Vi tilbyder dig en enestående kombination af områdeoverlappende projektmanagement-knowhow og skræddersyede problemløsninger. Hertil hører individuel rådgivning og optimalt valg af service- eller udstyrsløsninger lige som korte reaktionstider ved levering og installation, samt ved måleteknisk serviceydelse, service, vedligeholdelse eller skadesafhjælpning.

Alle ydelser fra gruppen tilbyder vi dig fra samme sted og en central kontaktperson til alle opgaver.

Denne totalservice er det kun Trotec-virksomhedsgruppen, der kan tilbyde dig.

Hvis det ønskes, producerer vi også skræddersyede adsorptionstørrere som specialudførelser

Vi producerer gerne skræddersyede adsorptionstørrere efter dine ønsker og leverer specialudførelser „made in Germany“, der passer perfekt til dine behov – fx:

  • TTR-tørreaggregater i hygiejneudførelse
  • TTR-tørreaggregater til LABS-fri tør luft
  • TTR-tørreaggregater med ekstremt lavt dugpunkt

Benyt muligheden for at projektere, designe og fremstille særudgaver med specielt tilpassede komponenter, som er afstemt med dine behov, i nært samarbejde med vores specialister:
Her får du mere at vide ...

Trotec-produkter til vandforsynings- og spildevandsbranchen

 Standardudstyr

 Ekstraudstyr

 Fås ikke